SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 22nd, 2016 67 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. LEVEL_NEED_TO_SPEAK: 5
 2. MESSAGE:
 3.   NO_LEVEL_TO_SPEAK: '&cAby rozmawiac na czat musisz miec conajmniej &7%level% &clevel
 4.     kopania'
 5.   BLOCKED_DROPS: '&cTen blok jest zablokowany na serwerze'
 6.   INFO_EXP: '&cPosiadasz &2%level% &ci &2%totalexp% &cexpa, do nastepnego levelu potrzebujesz
 7.     &2%needexp% &cexpa'
 8.   TURBODROP_GIVE: '&cDales %nick% turbodrop na czas %time% minut'
 9.   TURBODROP_GET: '&cOtrzymales turbodrop od %nick% na czas %time% minut'
 10.   TURBODROP_ALL: '&cWszyscy gracze otrzymali turbodrop na %time% minut'
 11.   TURBODROP_VALID_USE: '&cPoprawne uzycie komendy: /turbodrop [nick/all] [czas]'
 12.   TURBODROP_PERMISSIONS: '&cNie posiadasz wymaganego uprawienia %permissions%'
 13.   PLAYER_NO_FIND: '&cNie znaleziono gracza o nicku %nick%'
 14.   EFFECTS_NO_ENOUGHT_ITEM: '&cNie posiadasz wystarczajacej ilosci, potrzebujesz %totalneed%'
 15.   EFFECTS_PAY_DONE: '&2Zakupiles efekt!'
 16.   EFFECTS_NO_LEVEL: '&cNie posiadasz wymaganego levelu, potrzebny jest &6%level% &clevel'
 17. PLAYER_TURBODROP_MULTIPLER: 2
 18. PERMISSIONS:
 19.   VIP: otekdrop.vip
 20.   ADMIN: otekdrop.admin
 21.   CHAT_BYPASS: otekdrop.chat.bypass
 22. GUI_MENU_NAME:
 23.   DROP: '&6&lDrop Menu'
 24.   EFFECTS: '&6&lEfekty'
 25. STONE:
 26.   NAME: Kamien
 27.   EXP:
 28.     REAL: 8
 29.     USER: 1
 30. EFFECTS:
 31.   LEVEL_TO_USE: 30
 32.   PAY_ITEM_ID: 388
 33. MAX_LEVEL: 30
 34. DISABLED_BLOCKS:
 35. - '14'
 36. - '15'
 37. - '16'
 38. - '56'
 39. - '129'
 40. ENABLED_DROPS:
 41. - Diament
 42. - Szmaragdy
 43. - Zloto
 44. - Zelazo
 45. - TNT
 46. - Perly
 47. - Szlam
 48. - Redstone
 49. - Wegiel
 50. - Ksiazki
 51. - Obsydian
 52. - Jablko
 53. - Piasek
 54. - Drewno
 55. DROP_INFO:
 56. - '&7Szansa: &c%chance%'
 57. - '&7Doswiadczenie: %realexp%'
 58. - '&7FortuneI: &a+&7%fortune_first%'
 59. - '&7FortuneII: &a+&7%fortune_second%'
 60. - '&7FortuneIII: &a+&7%fortune_third%'
 61. - '&7Drop: %activated%'
 62. DROPMENU_CUSTOM_ITEM:
 63. - '35;384;&2Doswiadczenie;true;0;&7Twoj Poziom: &a%level%_&7Doswiadczenie: &a%totalexp%&7/&a%needexp%'
 64. - '34;4;&7Bruk;true;1;&7Drop: %cobble%'
 65. - '33;339;&6Informacja;true;0;&7Range &6&lVIP &7i &9TURBODROP &7mozna zakupic_&7w
 66.   naszym sklepie na: &cwww.boxcraft.pl'
 67. - 27;35:13;&aWlacz wszystkie dropy;false;2;
 68. - 28;35:14;&cWylacz wszystkie dropy;false;3;
 69. - '31;347;&C&lAktywne Uslugi:;true;0;&2&lT&3&lU&6&lR&l&9&lB&a&lO&b&lD&e&lR&l&c&lO&7&lP:
 70.   &c%turbodrop%__&6&LDROP VIP&7&l: &c%vipdrop%'
 71. EFFECTMENU_CUSTOM_ITEM:
 72. - '0;138;&c&lHaste I;16;5;0;FAST_DIGGING;&cCzas Trwania&7: 5 minut_&cKoszt&7: 16 emeraldow'
 73. - '1;138;&c&lHaste II;48;5;1;FAST_DIGGING;&cCzas Trwania&7: 5 minut_&cKoszt&7: 48
 74.   emeraldow'
 75. - '2;138;&c&lHaste III;88;5;2;FAST_DIGGING;&cCzas Trwania&7: 5 minut_&cKoszt&7: 88
 76.   emeraldow'
 77. - '3;276;&c&lSila I;256;1;0;INCREASE_DAMAGE;&cCzas Trwania&7: 1 minut_&cKoszt&7: 64&6x&74
 78.   emeraldow'
 79. - '4;399;&c&lWysokie Skakanie I;16;1;0;JUMP;&cCzas Trwania&7: 1 minut_&cKoszt&7: 16
 80.   emeraldow'
 81. - '5;399;&c&lWysokie Skakanie II;32;1;1;JUMP;&cCzas Trwania&7: 1 minut_&cKoszt&7:
 82.   16 emeraldow'
 83. - '6;353;&c&lSzybkosc I;16;5;0;JUMP;&cCzas Trwania&7: 5 minut_&cKoszt&7: 16 emeraldow'
 84. - '7;353;&c&lSzybkosc II;32;5;1;JUMP;&cCzas Trwania&7: 5 minut_&cKoszt&7: 32 emeraldow'
 85. - '8;353;&c&lSzybkosc III;48;5;2;JUMP;&cCzas Trwania&7: 5 minut_&cKoszt&7: 48 emeraldow'
 86. DROP_TEXT:
 87.   ENABLED: '&2wlaczony'
 88.   DISABLED: '&cwylaczony'
 89. CLEAR_DISABLED_DROPS_ON_JOIN: true
 90. DROP:
 91.   Diament:
 92.     CHANCE: 3.0
 93.     VIPCHANCE: 3.0
 94.     EXP: 5
 95.     REALEXP: 1
 96.     FORTUNEBONUS: 0.3
 97.     HEIGHT: 150
 98.     PICKAXE: 1
 99.     ID: 264
 100.     AMOUNT: 1
 101.     COLOR: '&l&b'
 102.   Szmaragdy:
 103.     CHANCE: 2.8
 104.     VIPCHANCE: 2.8
 105.     EXP: 5
 106.     REALEXP: 1
 107.     FORTUNEBONUS: 0.5
 108.     HEIGHT: 150
 109.     PICKAXE: 1
 110.     ID: 388
 111.     AMOUNT: 1
 112.     COLOR: '&l&a'
 113.   Zloto:
 114.     CHANCE: 4.0
 115.     VIPCHANCE: 4.0
 116.     EXP: 5
 117.     REALEXP: 1
 118.     FORTUNEBONUS: 0.4
 119.     HEIGHT: 150
 120.     PICKAXE: 1
 121.     ID: 266
 122.     AMOUNT: 1
 123.     COLOR: '&l&6'
 124.   Zelazo:
 125.     CHANCE: 5.0
 126.     VIPCHANCE: 5.0
 127.     EXP: 5
 128.     REALEXP: 1
 129.     FORTUNEBONUS: 0.3
 130.     HEIGHT: 150
 131.     PICKAXE: 1
 132.     ID: 265
 133.     AMOUNT: 1
 134.     COLOR: '&l&7'
 135.   TNT:
 136.     CHANCE: 0.3
 137.     VIPCHANCE: 0.3
 138.     EXP: 5
 139.     REALEXP: 1
 140.     FORTUNEBONUS: 0.1
 141.     HEIGHT: 150
 142.     PICKAXE: 1
 143.     ID: 46
 144.     AMOUNT: 1
 145.     COLOR: '&l&8'
 146.   Perly:
 147.     CHANCE: 0.1
 148.     VIPCHANCE: 0.1
 149.     EXP: 5
 150.     REALEXP: 1
 151.     FORTUNEBONUS: 0.1
 152.     HEIGHT: 150
 153.     PICKAXE: 1
 154.     ID: 368
 155.     AMOUNT: 1
 156.     COLOR: '&l&5'
 157.   Szlam:
 158.     CHANCE: 0.6
 159.     VIPCHANCE: 0.6
 160.     EXP: 5
 161.     REALEXP: 1
 162.     FORTUNEBONUS: 0.1
 163.     HEIGHT: 150
 164.     PICKAXE: 1
 165.     ID: 341
 166.     AMOUNT: 1
 167.     COLOR: '&l&2'
 168.   Redstone:
 169.     CHANCE: 1.5
 170.     VIPCHANCE: 1.5
 171.     EXP: 5
 172.     REALEXP: 1
 173.     FORTUNEBONUS: 0.8
 174.     HEIGHT: 150
 175.     PICKAXE: 1
 176.     ID: 331
 177.     AMOUNT: 1
 178.     COLOR: '&l&5'
 179.   Wegiel:
 180.     CHANCE: 2.0
 181.     VIPCHANCE: 2.0
 182.     EXP: 5
 183.     REALEXP: 1
 184.     FORTUNEBONUS: 0.3
 185.     HEIGHT: 150
 186.     PICKAXE: 1
 187.     ID: 263
 188.     AMOUNT: 1
 189.     COLOR: '&l&0'
 190.   Ksiazki:
 191.     CHANCE: 1.2
 192.     VIPCHANCE: 1.2
 193.     EXP: 5
 194.     REALEXP: 1
 195.     FORTUNEBONUS: 0.1
 196.     HEIGHT: 150
 197.     PICKAXE: 1
 198.     ID: 340
 199.     AMOUNT: 1
 200.     COLOR: '&l&7'
 201.   Obsydian:
 202.     CHANCE: 4.0
 203.     VIPCHANCE: 4.0
 204.     EXP: 5
 205.     REALEXP: 1
 206.     FORTUNEBONUS: 0.2
 207.     HEIGHT: 150
 208.     PICKAXE: 1
 209.     ID: 49
 210.     AMOUNT: 1
 211.     COLOR: '&l&0'
 212.   Jablko:
 213.     CHANCE: 0.1
 214.     VIPCHANCE: 0.1
 215.     EXP: 5
 216.     REALEXP: 1
 217.     FORTUNEBONUS: 0.1
 218.     HEIGHT: 150
 219.     PICKAXE: 1
 220.     ID: 260
 221.     AMOUNT: 1
 222.     COLOR: '&l&0'
 223.   Piasek:
 224.     CHANCE: 2.5
 225.     VIPCHANCE: 2.5
 226.     EXP: 2
 227.     REALEXP: 1
 228.     FORTUNEBONUS: 0.3
 229.     HEIGHT: 150
 230.     PICKAXE: 1
 231.     ID: 12
 232.     AMOUNT: 1
 233.     COLOR: '&l&e'
 234.   Drewno:
 235.     CHANCE: 0.3
 236.     VIPCHANCE: 0.3
 237.     EXP: 2
 238.     REALEXP: 1
 239.     FORTUNEBONUS: 0.1
 240.     HEIGHT: 150
 241.     PICKAXE: 1
 242.     ID: 17
 243.     AMOUNT: 1
 244.     COLOR: '&l&7'
 245. GUI_MENU_NAME_DROP: '&6&lDrop Menu'
 246. GUI_MENU_NAME_EFFECTS: '&6&lEfekty'
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top