SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 21st, 2014 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "derivative.h"
 2. #include "ADC.h"
 3. #include <HD44780.h>
 4. #include <ltoaz.h>
 5. #include "PWM.h"
 6.  
 7. unsigned char adcczas;                 
 8. static short int offsetIt;
 9. unsigned char flagaUAR=0;
 10.  
 11. float stalaK = 10.0;
 12.  
 13.  
 14. char ADC_init(void)
 15. {
 16.         SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_ADC0_MASK;                       //sygnał zegarowy na przetwornik analogowo cyfrowy  
 17.         SIM_SCGC5 |=SIM_SCGC5_PORTB_MASK;                       //zmienimy 3 wejscia ADC na piny portuB p0,p1,p2                                                       
 18.         PORTB_PCR(0)= PORT_PCR_MUX(0);                          //kanal nr 8    ADC
 19.         PORTB_PCR(1)= PORT_PCR_MUX(0);                          //kanal nr 9    ADC
 20.         PORTB_PCR(2)= PORT_PCR_MUX(0);                          //kanal nr 12   ADC
 21.         ADC0_SC1A  = 0x1F;                                              // moduł ADC0 wyłączony aktualnie
 22.        
 23.         ADC0_CFG1  |= ADC_CFG1_ADICLK(1) |           // (Bus clock)/2 = 12 MHz
 24.                        ADC_CFG1_MODE(2) |             // Rozdzielczość = 10-bit
 25.                        ADC_CFG1_ADLSMP_MASK |         // Długi czas próbkowania
 26.                        ADC_CFG1_ADIV(2);              // (Input clock)/4 = 3 MHz
 27.         ADC0_SC2  &= ~(1<<ADC_SC2_ADTRG_SHIFT );// Konwersja wyzwalana programowo       -> wstawiamy ADTRG =0
 28.        
 29.         ADC0_SC3   |= ADC_SC3_AVGE_MASK |            // Sprzętowe uśrednianie próbek
 30.                        ADC_SC3_AVGS(3);                         //liczba próbek do usredniania = 32
 31.        
 32.         ADC0_SC3  |= ADC_SC3_CAL_MASK;              // Start sekwencji kalibracji
 33.         while(ADC0_SC3 & ADC_SC3_CAL_MASK);         // Oczekiwanie na zakończenie kalibracji
 34.           if (ADC0_SC3 & ADC_SC3_CALF_MASK){          // Sprawdzenie wyniku kalibracji
 35.             ADC0_SC3  |= ADC_SC3_CALF_MASK;           // Zerowanie flagi CALF
 36.             return -1;                                // Jeśli konwersja zakończona błędem
 37.           }
 38.          
 39.         return 0;
 40.        
 41. }
 42.  
 43. int ADC_pomiar(unsigned char kanal)
 44. {
 45.        
 46.         ADC0_SC1A = ADC_SC1_ADCH(kanal);                //wybranie kanalu do pomiaru
 47.        
 48.         while(!(ADC0_SC1A & ADC_SC1_COCO_MASK));// Oczekiwanie na zakończenie konwersji
 49.          
 50.         return (int) ADC0_RA;      
 51.        
 52. }
 53.  
 54. void obslugaADC (void)
 55. {
 56.         unsigned char calk;
 57.         short int pomiar,wynik,reszta;
 58.        
 59.         short int moment;
 60.        
 61.        
 62.         char pradIt[8]="It=",napiecie[11]="Ut=",momentM[8]="M=";
 63.         char *buff = napiecie+3;
 64.         char *buff1 = pradIt+3;
 65.         char *buff2 = momentM+2;
 66.         static obiektLCD LCDnapiecie,LCDpradtwornika,LCDmoment;
 67.         if(adcczas==200)                //5x na sekunde pomiar
 68.         {
 69.                 /*
 70.                  * CZĘŚĆ PROGRAMU ODPOWIEDZIALNA ZA OBLICZENIE/PRZELICZENIE NAPIECIA
 71.                  */
 72.                 adcczas=0;     
 73.                
 74.        
 75.                 pomiar=ADC_pomiar(8);
 76.                 wynik= ((long)(pomiar*3300*2))>>10;                     //wynik w mV, vref =3.3V, blad na plytce, w rev E zostal poprawiony
 77.                                                                                                         //mnozymy x2 aby skompensowac wplyw dzielnik 1/2 na pomiar -> zakres 0-6,6V
 78.                 calk=wynik/1000;
 79.                 reszta=wynik%1000;
 80.                
 81.                
 82.                 buff = ltoaz(calk,buff,10,0);
 83.                 *buff++='.';
 84.                 buff = ltoaz(reszta,buff,10,3);
 85.                 *buff++='V';
 86.                 *buff='\0';
 87.                 bRAM(napiecie,0,2,&LCDnapiecie);
 88.                
 89.                 /*
 90.                  * CZĘŚĆ PROGRAMU ODPOWIEDZIALNA ZA OBLICZENIE/PRZELICZENIE PRĄDU TWORNIKA
 91.                  */
 92.                 pomiar=ADC_pomiar(9)-offsetIt;
 93.                 if(pomiar<0)pomiar=0;
 94.                
 95.                 wynik= ((long)(pomiar*3300))>>10;
 96.                
 97.                 wynik = wynik* (37/27);                                                         //przemnazam przez odwrotnosc stalej enkodera
 98.                                                                                                                         //100mV/A sensivity czujnika dla zakresu 20A, napiecie dla 20A ->4,5V
 99.                 calk=wynik/100;                                                                         //liczba całkowita
 100.                 reszta=wynik%100;                                                                               //reszta, rozdzielczosc 0,1A tylko,szumy w tym układzie wynoszą 11mV/A                                                                                                       
 101.                
 102.                 buff1 = ltoaz(calk,buff1,10,0);
 103.                 *buff1++='.';
 104.                 buff1 = ltoaz(reszta,buff1,10,2);
 105.                 *buff1++='A';
 106.                 *buff1='\0';
 107.                 bRAM(pradIt,0,3,&LCDpradtwornika);
 108.                
 109.                 /*
 110.                  * CZĘŚĆ PROGRAMU ODPOWIEDZIALNA ZA OBLICZENIE/PRZELICZENIE MOMENTU
 111.                  */
 112.                
 113.                 moment=wynik*stalaK;                    //przeliczenie momentu, wynik zawiera aktualna wartosc pomiaru ADC
 114.                
 115.                 calk = moment/100;                              //moment czesc calkowita
 116.                 reszta = moment%100;                    //moment reszta
 117.                 buff2 = ltoaz(calk,buff2,10,0);
 118.                 *buff2++='.';
 119.                 buff2 = ltoaz(reszta,buff2,10,1);
 120.                 *buff2++='N';
 121.                 *buff2++='m';
 122.                 *buff2='\0';
 123.                 bRAM(momentM,0,4,&LCDmoment);
 124.                
 125.         }
 126. }
 127.  
 128. void kalibczujnik(void)
 129. {
 130.         /*
 131.          * URUCHAMIAJ TO JAKO OSTATNIE ABY NAPIECIE NA WYJSCIU CZUJNIKA MOGLO SIE USTABILIZOWAĆ
 132.          */
 133.         int kalibracja[10],srednia=0;
 134.         unsigned char i;
 135.        
 136.         for(i=0;i<10;i++)
 137.         {
 138.         kalibracja[i]=ADC_pomiar(9);
 139.         srednia=srednia+kalibracja[i];
 140.         }
 141.         offsetIt =srednia/10;                                                                                  
 142.        
 143. }
 144.  
 145.  
 146.  
 147.  
 148.  
 149.  
 150.        
 151. void regulatorPID (Type_Def_PID *x)
 152. {
 153.         /*
 154.          * u(t) =kp*e(t) + kp*Td*[e(t)-e(t-1)]/Tp + (kp*Ts/Ti)*(e(0)+e(1)+e(2)+...+e(t))
 155.          */
 156.  
 157.        
 158.         if(flagaPID&&flagaUAR)
 159.                
 160.         {
 161.        
 162.         flagaPID=0;
 163.         float I;
 164.         short int D;
 165.        
 166.         x->uchybakt = x->wartzadana-ADC_pomiar(9) ;
 167.        
 168.        
 169.         D= x->uchybakt - x->uchybpop;
 170.         I= x->uchybakt * x->Ts + x->calkapop;
 171.        
 172.         x->wartwyjsc =(short int) (x->kp * x->uchybakt + (x->kp * x->Td * D)/x->Ts + ((x->kp * x->Ts)/(x->Ti)) * I);   
 173.        
 174.         if((x->wartwyjsc)>2400) x->wartwyjsc=2400;
 175.         if((x->wartwyjsc)<0)x->wartwyjsc=0;
 176.        
 177.         x->uchybpop = x->uchybakt;
 178.         x->calkapop = I;
 179.        
 180.         cnt = x->wartwyjsc;
 181.        
 182.        
 183.        
 184.         }
 185.        
 186.        
 187. }
 188.  
 189. void obslugaPID (Type_Def_PID *x)
 190. {
 191.         static obiektLCD LCDmomentUAR;
 192.         static char momentUAR[10]="M=";
 193.         char *buff= momentUAR+2;
 194.         unsigned char reszta,calk;
 195.         int     temp;
 196.        
 197.         /*
 198.          * 564,75 - > wartosc dla pradu I=0 plynacego w obwodzie
 199.          * 572    -> przyjmiemy taka wartosc za punkt odniesienia 0
 200.          */
 201.        
 202.        
 203.        
 204.        
 205.         if(flagaUAR)
 206.         {
 207.                
 208.                         if(!(GPIOD_PDIR & (1<<5))) x->wartzadana+=2;                            // przycisk odpowiadajacy za zwiekszanie
 209.                         if(x->wartzadana>1023) x->wartzadana=1023;                                             
 210.                                        
 211.                         if(!(GPIOD_PDIR & (1<<0))) x->wartzadana-=2;
 212.                         if(x->wartzadana<572) x->wartzadana=572;
 213.                        
 214.                        
 215.                        
 216.                         temp = ((long)(3300*(572-x->wartzadana)))>>10;                                                  //wartosc przeliczeniowa posrednia w mV
 217.                        
 218.                         calk = (temp*stalaK)/100;                                                                                       //czesc calkowita momentu nastawionego
 219.                         reszta=(unsigned char)(temp*stalaK)%10;         //badz uwazny tutaj!!! mozliwa poprawka !!                                                                      //reszta z momentu nastawionego
 220.                        
 221.                        
 222.                        
 223.                         buff=ltoaz(calk,buff,10,0);
 224.                         *buff++='.';
 225.                         buff=ltoaz(reszta,buff,10,1);
 226.                         *buff++='N';
 227.                         *buff++='m';
 228.                         *buff='\0';
 229.                         bRAM(momentUAR,11,4,&LCDmomentUAR);                                                                                             //dopisz opoznienie do obslugi klawiszy
 230.                
 231.         }
 232.        
 233.         regulatorPID(&PID);
 234.        
 235. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top