daily pastebin goal
35%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 16th, 2018 106 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <ctime>
 3. #include <string>
 4. #include <vector>
 5.  
 6. //DEKLARACE CLASSY
 7. class Item {
 8.     private:
 9.         std::string name;
 10.         unsigned int max_amount;
 11.         int id; //Kdybych potřeboval z itemu vytáhnout jeho ID (a ne naopak - jeho objekt)
 12.  
 13.     public:
 14.         std::string getName();
 15.         unsigned int getMaxAmount();
 16.         int getId();
 17.  
 18.         Item();
 19.         Item(std::string n, unsigned int m_a);
 20. };
 21.  
 22. //Deklarace a definice zvlášť aby jsi mohl udělat vector instancí ITEMU, by to neznalo že classa ITEM existuje bez rozdělení deklarace a definice protože v definici
 23. //používám ten vektor
 24. std::vector<Item> items; //Pro jednoduché číselné orientování v itemech, za sebou podle toho jak se přídávají
 25.  
 26. //DEFINICE CLASSY
 27.  
 28.  
 29. Item::Item() {
 30.     this->name       = "";
 31.     this->max_amount = 1;
 32.     this->id         = -1;
 33. }
 34.  
 35. Item::Item(std::string n, unsigned int m_a)
 36. : name(n), max_amount(m_a) {
 37.     this->id = items.size();
 38.     items.push_back(*this);
 39. }
 40.  
 41. std::string Item::getName() { return this->name; }
 42. unsigned int Item::getMaxAmount() { return this->max_amount; }
 43. int Item::getId() { return this->id; }
 44.  
 45. Item nothing("", 1); //id = 0
 46. Item wood("Wood", 5); //id = 1
 47. Item stick("Stick", 15); //id = 2
 48. Item apple("Apple", 8); // id = 3
 49. Item pickaxe("Pickaxe", 1); // id = 4
 50.  
 51. class Inventory { //Classa pro každý inventářový slot
 52.     private:
 53.         Item item;
 54.         unsigned int amount;
 55.  
 56.     public:
 57.         Inventory() {
 58.             this->item   = nothing;  //nothing je objekt itemu
 59.             this->amount = 0;
 60.         }
 61.  
 62.         void setItem(unsigned int id, unsigned int amount) {
 63.             this->item = items[id];
 64.  
 65.             if (id != 0) {
 66.                 this->amount = amount;
 67.             }
 68.         }
 69.  
 70.         void setItem(Item item, unsigned int amount) {
 71.             this->item   = item;
 72.             this->amount = amount;
 73.         }
 74.  
 75.         Item getItem() {
 76.             return this->item;
 77.         }
 78.  
 79.         unsigned int getAmount() {
 80.             return this->amount;
 81.         }
 82. };
 83.  
 84. int main() {
 85.     Inventory inv[10];
 86.  
 87.     //inv[SLOT].(CO CHCEŠ O NĚM VĚDĚT) <- bez závorek ofc
 88.  
 89.     srand(time(NULL));
 90.  
 91.     for(unsigned int i = 0; i < 10; i++) {
 92.         unsigned int pos    = rand()%(items.size());
 93.         unsigned int amount = rand()%(items[pos].getMaxAmount() - 1 + 1) + 1;
 94.        
 95.         inv[i].setItem(pos, amount);
 96.     }
 97.  
 98.     for(unsigned int i = 0; i < 10; i++) {
 99.         std::cout << i + 1 << ". " << inv[i].getItem().getName();
 100.  
 101.         if (inv[i].getItem().getId() > 0) { //Jen na ukázání "využití"
 102.             std::cout << " (" << inv[i].getItem().getId() << ")";
 103.  
 104.             if (inv[i].getAmount() > 1) { //Nevypisovat zbytečně x1 protože to víme že to tam máme že.. XD
 105.                 std::cout << " x" << inv[i].getAmount();
 106.             }
 107.         }
 108.  
 109.         std::cout << std::endl;
 110.     }
 111.  
 112.     std::cin.get();
 113.  
 114.     return 0;
 115. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top