SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 18th, 2019 78 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3.  
 4. /* Funktionsdeklarationer */
 5. void print_menu(double exchange_rate);
 6. int read_number(void);
 7. float f_read_number(void);
 8. float add_prices(void);
 9. float give_price(void);
 10. float print_sum(void);
 11.  
 12. int main(void){
 13.   int local_exchange_rate = 1;
 14.   double exchange_rate = 1;
 15.   int choice;
 16.  
 17.   printf("\nYour shopping assistant\n");
 18.  
 19.   /* 1. Så länge användaren inte valt att avsluta programmet,
 20.         upprepa följande: */
 21.   do {
 22.     /* 1.1 Skriv ut menyn */
 23.     print_menu(exchange_rate);
 24.  
 25.     /* 1.2 Läs in val */
 26.     choice = read_number();
 27.  
 28.     /* 1.3 Om valet är att sätta valutakurs */
 29.     if(choice == 1){
 30.       /* 1.3.1 Efterfråga valutakurs */
 31.       printf("\nGive exchange rate: ");
 32.       /* 1.3.2 Sätt valutakurs */
 33.       exchange_rate = f_read_number();
 34.     }
 35.  
 36.     /* 1.4 Om valet är att konvertera priser */
 37.     else if(choice == 2){
 38.       int *sum;
 39.       /* 1.4.1 Summera priser så länge användaren ej avbryter */
 40.         /* 1.4.1.1 Efterfråga pris (eller klar med inmatning) */
 41.         /* 1.4.1.2 Uppdatera summan (om det är ett giltigt pris) */
 42.       /* 1.4.2 Skriv ut summan i lokal valuta och i svenska kronor */
 43.     }
 44.  
 45.     /* 1.5 Om valet är ogiltigt */
 46.     else if(choice != 3){
 47.       /* 1.5.1 Skriv ut att det var ett ogiltigt val */
 48.       printf("\nNot a valid choice!\n");
 49.     }
 50.   } while(choice != 3);
 51.  
 52.   /* 2 Avsluta programmet */
 53.   printf("\nEnd of program!\n");
 54.  
 55.   return 0;
 56. }
 57.  
 58. /* Funktionsdefinitioner */
 59.  
 60. /* Funktion:    print_menu
 61.  * Beskrivning: Skriver ut menyn.
 62.  * Input:       Växlingskursen.
 63.  * Output:      Returnerar inget. Skriver ut menyn.
 64.  */
 65.  
 66. void print_menu(double exchange_rate){
 67.   printf("\n1. Set exchange rate in SEK ");
 68.   printf("(current rate: %.2f)\n", exchange_rate);
 69.   printf("2. Convert prices from the foreign currency\n");
 70.   printf("3. End\n\n");
 71. }
 72.  
 73. /* Funktion:    read_number
 74.  * Beskrivning: Läser in ett heltal som returneras
 75.  * Input:       Inget.
 76.  * Output:      Returnerar det inlästa talet.
 77.  */
 78.  
 79. int read_number(void){
 80.    int number;
 81.  
 82.    printf("Give your choice (1 - 3): ");
 83.    scanf("%d", &number);
 84.  
 85.    return number;
 86. }
 87.  
 88. /* Funktion:    f_read_number
 89.  * Beskrivning: Läser in ett decimaltal som returneras
 90.  * Input:       Inget.
 91.  * Output:      Returnerar det inlästa talet.
 92.  */
 93.  
 94. float f_read_number(void){
 95.    double f_number;
 96.  
 97.    scanf("%lf", &f_number);
 98.  
 99.    return f_number;
 100. }
 101.  
 102. /* Funktion:    add_prices
 103.  * Beskrivning: Adderar angivna priser tills användaren vill avsluta
 104.  * Input:       Inget.
 105.  * Output:      Inget.
 106.  */
 107.  
 108. float add_prices(void){
 109.   do {
 110.     double price = give_price();
 111.  
 112.     if(price >= 0){
 113.       &sum += price;
 114.     }
 115.   } while price >= 0);
 116. }
 117.  
 118. /* Funktion:    give_price
 119.  * Beskrivning: Läser in angivet pris
 120.  * Input:       Inget.
 121.  * Output:      Returnerar priset.
 122.  */
 123.  
 124. float give_price(void){
 125.   double price;
 126.  
 127.   printf("\nGive price (finish with < 0): ");
 128.   scanf("%lf", &price);
 129.  
 130.   return price;
 131. }
 132.  
 133. /* Funktion:    print_sum
 134.  * Beskrivning: Skriver ut summan i utlänsk och Svensk valuta
 135.  * Input:       Inget.
 136.  * Output:      inget.
 137.  */
 138.  
 139. void print_sum(void){
 140.   printf("\nSum in foreign currency: %.2f\n", &sum);
 141.   printf("Sum in SEK: %.2f\n", exchange_rate * &sum);
 142. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top