SHARE
TWEET

JSON

a guest Apr 9th, 2014 443 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. [[21.59612,112.0187,"YUEJIANGCHENG90609",2,78,26,"CN",412477316,15,23,6],[21.64363,112.062,"YUE TAI YU32114",2,334,44,"CN",412464378,21,31,4],[21.86686,112.3932,"4125719",0,0,0,"--",4125719,0,7,0],[21.84988,112.6871,"AI LI XIN 2 HAO",6,173,0,"CN",413463010,24,5,6],[21.77011,112.6953,"YUEDIANYU82433",2,355,96,"CN",412468117,24,19,5],[22.37049,112.7039,"4128012",0,0,0,"--",4128012,0,5,0],[22.37226,112.7146,"DONGYUN339",7,0,0,"CN",413954742,64,20,13],[21.7853,112.7234,"SHUNDALVYOU309",2,148,197,"CN",413462890,26,8,5],[22.43297,112.7475,"PING NAN HAI YU 6889",7,198,0,"CN",413992731,50,12,10],[22.44144,112.7513,"GUIGUIPINGHUO8999",7,45,0,"CN",413985168,49,38,13],[21.61056,112.7558,"NING GANG 3",3,0,0,"CN",412070640,39,66,10],[21.31828,112.763,"RENJIANYINGKOU",7,238,143,"CN",413698060,180,34,28],[21.4716,112.8065,"YUCHUAN298",2,42,27,"--",200005150,29,32,8],[23.02798,112.8132,"4128009",0,0,0,"--",4128009,0,45,0],[21.78141,112.8431,"YUEYANGDONG13036",2,99,76,"CN",412476516,23,31,4],[21.78265,112.8459,"YUEYANGJIANG9109",2,98,69,"CN",412477445,17,60,4],[21.7973,112.849,"XING GANG 98",7,74,65,"CN",412751990,53,12,9],[21.52014,112.8493,"HUI HANG 9",8,65,62,"CN",412761070,53,15,9],[21.83833,112.8528,"YUE TAI SHAN32037",2,341,28,"CN",412464336,14,27,3],[21.82694,112.8548,"YUE TAI YU32123",2,125,25,"CN",412464385,19,3,4],[21.82326,112.8637,"YUE TAI SHAN32265",2,300,27,"CN",412464422,18,35,3],[21.80639,112.8743,"QIONG WEN CHANG33040",2,78,66,"CN",412475312,31,8,6],[21.84168,112.8781,"YUE TAI SHAN31142",2,348,65,"CN",412464293,25,28,7],[21.81243,112.8793,"YUE TAI SHAN41121",2,174,54,"CN",412464643,21,35,4],[21.80576,112.8902,"SHIP WRECK",1,0,0,"CN",994136619,0,29,0],[21.84064,112.8919,"PP",2,160,67,"CN",413918888,27,10,8],[21.83825,112.8999,"200005459",0,153,61,"--",200005459,0,3,0],[21.57956,112.9081,"XIN CHENG GONG 1",7,231,115,"CN",413692820,140,3,20],[21.85087,112.9215,"JINHAIXIANG",7,25,0,"CN",413811000,224,3,32],[21.85497,112.9255,"HAI XUN 09427",0,119,0,"CN",413050020,0,6,0],[21.76117,112.9482,"YUE TAI U12366",2,267,0,"CN",412464968,14,34,3],[21.7411,112.9491,"HHH",2,152,68,"--",900017597,0,4,0],[21.7169,112.9675,"YUEJIANGCHENGYU91035",2,271,34,"CN",412477363,21,3,4],[21.79513,112.9758,"YUE TAI YU12668",2,3,0,"CN",412464826,26,10,5],[22.48656,112.9759,"4128013",0,0,0,"--",4128013,0,9,0],[21.87215,112.984,"YUEXINHUI 01159",2,144,31,"CN",412464142,25,17,7],[21.72028,112.9863,"YUEYANGJIANG95003",2,239,26,"CN",412477848,23,8,5],[21.79484,112.9915,"YUE TAI YU YUN01260",2,64,29,"CN",412464978,21,15,4],[21.82027,112.9974,"YUE TAI SHAN32176",2,52,24,"CN",412464407,18,25,3],[21.79947,113.0018,"YUE TAI YU12189",2,20,0,"CN",412464507,17,14,3],[21.82787,113.0032,"YUE TAI SHAN32160",2,248,25,"CN",412464357,15,9,3],[22.92852,113.0065,"4128007",0,0,0,"--",4128007,0,4,0],[21.67539,113.0074,"HHH",9,239,26,"--",900029230,766,3,126],[22.79906,113.008,"4128015",0,0,0,"--",4128015,0,6,0],[21.78792,113.0159,"YUE TAI YU32095",2,276,27,"CN",412464369,21,5,3],[21.79916,113.0274,"YUE TAI SHAN32046",2,204,22,"CN",412464345,15,34,3],[21.91781,113.0342,"YUE TAI YU 33014",2,221,62,"CN",412465209,17,5,0],[21.89758,113.0356,"SHIP WRECK",1,0,0,"CN",994136618,0,20,0],[21.91757,113.0361,"YUE TAI YU33015",2,331,74,"CN",412465211,17,5,0],[21.92751,113.0519,"YUE TAI SHAN12227",2,310,23,"CN",412464514,21,8,3],[21.85518,113.0548,"YUE TAI SHAN31100",2,353,27,"CN",412464266,16,11,3],[21.83515,113.0608,"YUE TAI SHAN41021",2,74,26,"CN",412464619,17,5,3],[21.85962,113.0643,"YUE TAI SHAN32082",2,343,22,"CN",412464362,15,13,3],[21.74442,113.0648,"SHIP WRECK",1,0,0,"CN",994136617,0,10,0],[21.91331,113.0653,"YUE TAI SHAN31040",2,294,73,"CN",412464246,15,5,3],[21.85759,113.0663,"YUE TAI SHAN31144",2,22,27,"CN",412464294,20,3,4],[22.32178,113.0672,"XINGTAIYUAN666",7,0,0,"CN",413521250,52,45,9],[21.84726,113.069,"YUE TAI SHAN32058",2,263,25,"CN",412464348,18,3,3],[21.84376,113.0705,"YUE TAI YU32056",2,264,27,"CN",412464296,24,3,4],[21.964,113.0706,"HUI TONG 118",7,6,63,"CN",412471940,53,3,9],[21.68114,113.071,"200004388",0,178,28,"--",200004388,0,3,0],[21.83202,113.0711,"YUE TAI SHAN41016",2,74,27,"CN",412464738,18,3,3],[21.71064,113.0726,"YUEYANGDONG16153",2,112,58,"CN",412476849,19,8,4],[21.36699,113.0736,"KUOCANG SHAN 28",7,68,108,"CN",413443510,180,58,26],[22.40911,113.0738,"YUE XIN HUI HUO 8129",7,340,51,"CN",413987768,52,55,12],[22.24308,113.0744,"YUEGUANGHAIHUO 8898",7,323,0,"CN",413986034,57,19,11],[22.27862,113.0746,"TENG XIANJIN HAI8388",7,248,0,"CN",413993204,57,19,13],[22.24949,113.0748,"YUE XIN HUI HUO 1562",7,260,2,"CN",413901719,55,6,12],[22.19487,113.0779,"SHENG SONG 666",7,0,0,"CN",4125716,54,10,9],[22.236,113.0828,"YUE XIN HUI HUO 1678",7,160,0,"CN",413984794,55,21,11],[22.72089,113.0828,"HONG FU 3",8,333,77,"CN",413470540,99,49,17],[22.23255,113.0831,"HUIFENGNIAN663",3,20,27,"CN",413900572,74,49,17],[22.05422,113.0838,"RONGCHANGJUN68",7,359,574,"CN",413906106,50,43,16],[22.09896,113.085,"YUE TAI SHAN31080",2,304,60,"CN",412464861,25,5,5],[22.22531,113.0855,"JIAXIN858",7,344,94,"CN",413467050,62,3,14],[22.07224,113.0859,"TENGXIANFENGSHUN3338",7,11,51,"CN",413774362,50,9,13],[21.84937,113.0863,"YUE TAI YU31012",2,79,18,"CN",412464224,18,5,4],[22.07891,113.0871,"JIU ZHOU 168",7,11,54,"CN",413903262,62,6,13],[21.70043,113.0887,"ONWA41",2,0,6,"--",9103923,40,5,9],[22.22168,113.0887,"YUE XIN HUI HUO 1782",7,1,0,"CN",413985019,53,18,12],[22.08858,113.0889,"PU SHUEN 789",7,189,44,"CN",413972213,50,4,12],[22.05106,113.0892,"YUE TAI SHAN3338",2,129,0,"CN",412464816,24,17,5],[22.20456,113.0916,"YUEHUIZHOUHUO2122",7,265,27,"CN",413904615,56,5,13],[22.01138,113.0919,"FENG YUAN 086",7,327,63,"CN",413977918,49,27,13],[22.10303,113.0923,"GUIPINGNANHUO8298",7,193,812,"CN",413972182,49,14,13],[22.21314,113.0931,"GUIGANG FUSHENG 8888",7,390,4,"CN",413991119,57,6,13],[21.83657,113.0941,"YUE TAI SHAN4218",2,222,26,"CN",412464795,23,16,5],[22.11923,113.0961,"YUEDOUCHENGHUO2228",7,19,60,"CN",413906079,57,5,12],[22.20587,113.0963,"YUE XINHE 323",7,127,60,"CN",413901077,56,14,11],[22.17833,113.0972,"JIN DONG HAI JUN 1",3,16,1,"CN",412469550,100,4,19],[22.20218,113.0972,"SHUN HONG HAI 168",7,105,63,"CN",413900418,70,20,15],[22.19483,113.0978,"CHANGDA21",3,356,0,"CN",412475970,50,31,12],[22.16277,113.0982,"YUE HE YUAN HUO 1338",7,26,0,"--",400901688,53,11,13],[21.62918,113.1036,"900017224",0,246,40,"--",900017224,0,6,0],[22.16533,113.1039,"YUEZHAOQINGHUO 2008",7,351,33,"CN",413903828,38,20,8],[21.99256,113.1076,"JINSHI333",7,134,40,"CN",413772977,59,11,13],[22.6152,113.109,"GUI JIA 623",7,192,0,"CN",413992518,49,174,11],[21.69917,113.1179,"663823702",2,93,59,"--",786582342,25,10,7],[22.21446,113.118,"DONG FANG YOU 2",0,51,4,"CN",412464680,82,175,12],[22.21745,113.12,"LIAN FU 108",7,234,87,"CN",413900397,84,9,18],[21.9828,113.1218,"YUE TAI SHAN1220",2,18,42,"CN",412464625,21,19,3],[21.97124,113.1251,"ZHONGKUNDA 9828",7,136,66,"CN",413473370,68,4,13],[21.64635,113.1263,"200004050",0,332,13,"--",200004050,0,30,0],[23.34686,113.1273,"4125711",0,0,0,"--",4125711,0,18,0],[21.96107,113.1285,"YUE TAI SHAN3132",2,224,0,"CN",412464602,22,66,4],[22.00426,113.1312,"YUE TAI SHAN31152",2,340,77,"CN",412464297,17,56,3],[21.83225,113.1335,"ONWA783",7,251,60,"--",9102783,19,14,15],[21.5564,113.1361,"LAN JING",9,255,89,"HK",477110100,241,5,50],[22.00307,113.1365,"YUEZHONGSHANHUO 2116",7,8,0,"CN",413902454,49,11,9],[21.64234,113.1393,"900002291",0,65,38,"--",900002291,0,25,0],[22.00714,113.1402,"YUESHAOGUANHUO0M68",7,55,23,"CN",413904921,50,6,10],[21.94411,113.1493,"JIN HUI 298",7,147,57,"CN",413474930,60,3,16],[21.99906,113.1495,"YUEQINGYUANHUO8910",7,106,6,"CN",413776080,55,23,12],[22.2322,113.1497,"RAWABI 11R",3,243,0,"TV",572604210,60,13,15],[22.61332,113.1504,"HAI XUN 1511",4,0,0,"CN",4128014,20,7,4],[21.9873,113.1528,"YUEQINGYUNHUO 8968",7,184,0,"CN",413900375,66,23,14],[21.85361,113.1563,"ONWA10950",4,241,60,"--",9010950,0,6,0],[21.82553,113.1581,"412501492",0,75,56,"--",412501492,0,38,0],[21.98059,113.1593,"BO.YOU.HANG.JIAN.263",3,249,0,"CN",412303410,30,11,10],[21.93211,113.1594,"YUE TAI SHAN51047",2,139,0,"CN",412464692,18,162,3],[21.61793,113.1615,"GUANG HUA 16",7,246,99,"KH",514419000,117,222,16],[21.64959,113.1615,"ONWA10951",0,64,36,"--",9010951,0,6,0],[22.51238,113.1687,"MING ZHU 3168",7,2,64,"CN",413995287,45,49,11],[22.26289,113.1688,"TENG XIAN JINHAI6688",7,29,42,"CN",413989758,49,26,13],[22.40832,113.1709,"HONG YUN 698",7,290,45,"CN",413986611,49,54,11],[22.48788,113.1723,"GUIGANGQISI9088",7,157,55,"CN",413852293,56,60,12],[22.26827,113.1731,"GUIPINGNANHU6228",7,253,0,"CN",413971413,50,11,11],[21.93457,113.1733,"ZHONG KUN DA 9818",7,79,58,"CN",413472730,68,5,13],[21.78809,113.1734,"YUEXINHUI 60066",2,76,29,"CN",412464203,26,11,6],[22.73682,113.1744,"YINGSHUNYOU21",8,268,80,"CN",413900634,65,49,12],[21.88465,113.1747,"PAN JIA HANG 1",8,0,0,"CN",413900588,67,6,12],[21.88139,113.1752,"NAN NAN RAN YOU 18",8,98,0,"CN",413900495,65,34,12],[21.88934,113.176,"NAN YUN YOU 336",8,0,0,"CN",413901839,67,5,14],[21.75804,113.1799,"JIANGONG178",7,55,80,"CN",413464350,92,5,16],[21.77691,113.1808,"YUEXINHUI 10013",2,45,34,"CN",412464177,22,6,7],[22.47552,113.181,"ZHIHANG388",7,148,66,"CN",413777116,0,19,0],[22.28935,113.1819,"GUI PING FEI DA 2398",7,357,44,"CN",413984747,57,46,13],[22.32205,113.1837,"GUIPINGNANHUO 0928",7,4,63,"CN",413982021,45,14,9],[21.95365,113.1842,"TENGXIAN HUASHUN089",7,179,0,"CN",413987806,52,15,13],[21.75453,113.1851,"YUEYANGDONG12135",2,0,13,"CN",412476561,18,25,4],[21.91794,113.1851,"YUEZHU 236",7,102,50,"CN",413903843,50,5,16],[21.71989,113.1858,"YU MING 100",8,242,96,"CN",412570320,81,3,13],[22.34469,113.1872,"YUEGUANGZHOUHUO 0898",0,229,87,"CN",413900896,89,20,19],[22.34517,113.1879,"GANG BU 813",7,232,76,"CN",413905031,50,53,13],[21.89008,113.1882,"TAI AN SHENG",3,75,0,"CN",413521730,98,5,16],[22.47652,113.1897,"XIANG YUAN YUN 2088",7,282,0,"CN",413983517,57,14,13],[21.95535,113.1914,"PINGNANYONGJIA9698",2,260,0,"CN",413991677,57,3,13],[21.75704,113.1924,"YUEYANGDONG12142",2,228,0,"CN",412476678,19,5,4],[21.95236,113.195,"YUESHANGUANHUO2831",7,0,0,"CN",413904887,74,4,13],[21.93332,113.1991,"YUEGUANGZHOUHUO0602",7,158,0,"CN",413904765,65,13,14],[22.34701,113.1999,"XIANG YUAN YUN 888",7,298,89,"CN",413900888,68,35,14],[21.69481,113.2007,"11111",2,0,0,"CN",413980078,24,22,7],[21.79371,113.2026,"YUEXINHUI 02040",2,60,29,"CN",412464164,19,3,7],[22.90104,113.203,"GUIGANGGANGTAI778",7,263,47,"CN",413972049,49,53,11],[21.92559,113.2053,"GUIHAIYUN919",7,158,49,"CN",413958535,57,3,13],[23.24835,113.2054,"4128010",0,0,0,"--",4128010,0,6,0],[21.92084,113.2055,"YUEZHUHAIHUO1092",7,166,0,"CN",413905712,54,6,10],[23.01477,113.2057,"AN JI368",7,270,42,"CN",413983307,49,20,10],[21.94864,113.2066,"GUO YUAN 32",7,39,0,"CN",414148000,225,13,32],[21.95624,113.2076,"HONG FA 188",7,28,0,"CN",413905671,50,19,14],[21.6311,113.2083,"900023133",0,76,31,"--",900023133,0,32,0],[21.82894,113.2088,"XINGTAILONG6",7,86,50,"CN",412501470,54,7,9],[22.33674,113.2127,"PINGNANHUAXIANG008",7,330,69,"CN",413904453,50,3,11],[21.90867,113.2135,"SCHUMI",8,20,0,"TH",567481000,220,7,38],[21.92611,113.2153,"ZHE FENG 662",7,105,0,"CN",413434880,80,3,12],[21.90783,113.216,"HAIYANGSHIYOU522",3,337,4,"CN",412477240,41,3,12],[21.92106,113.2166,"HAIXUN09157",3,228,0,"CN",412001732,0,3,0],[22.49924,113.2224,"GUIGANGTIANYOU858",0,316,54,"CN",413955243,49,39,11],[21.63247,113.2233,"910100075",0,240,36,"--",910100075,0,10,0],[21.94364,113.2237,"XIANG HAI 888",7,189,0,"CN",413995113,90,11,16],[21.94506,113.2238,"HONGYOU666",7,254,0,"CN",413783928,105,20,17],[22.89739,113.2244,"GUITONG968",7,267,34,"CN",413981408,57,6,14],[21.94987,113.2251,"HAI AN 3578",7,43,0,"CN",413992655,59,8,13],[21.89952,113.2271,"YUEDONGGUANGONG 0022",9,0,1,"CN",413902751,38,6,14],[22.89752,113.2273,"RONG AN2689",7,74,52,"CN",413984078,37,19,7],[21.75874,113.229,"YUEYANGDOMGYU12013",2,316,0,"CN",412476673,19,31,4],[21.94371,113.2306,"HOA LU",7,39,0,"VN",574238000,103,30,17],[22.41944,113.2309,"YUEHUIZHOUHUO0668",7,326,74,"CN",413905772,66,30,14],[21.89255,113.2348,"NAN NAN RAN YOU 22",8,181,0,"CN",413900498,65,8,13],[21.89254,113.2358,"GUANG HUI LONG 1",8,333,0,"CN",413901444,48,4,9],[21.75338,113.2383,"0000",3,171,72,"--",901236544,16,15,5],[21.73174,113.2388,"200005741",0,77,33,"--",200005741,0,15,0],[21.75847,113.2398,"YUE YANG DONG 18013",2,232,2,"CN",412477068,19,24,5],[22.89913,113.2402,"YUAN FENG 6188",0,86,75,"CN",413851612,50,6,11],[22.3008,113.2419,"YUE ZHUHAI KE 1021",6,249,43,"CN",413988961,10,62,4],[22.68183,113.2452,"4128004",0,0,0,"--",4128004,0,8,0],[23.04806,113.2483,"FU SHENG 5",7,257,0,"CN",412301690,106,7,16],[22.45635,113.2494,"ZHONG XING 2",7,149,93,"CN",413270390,97,5,16],[22.45131,113.2503,"YUEZHAOQINGHUO 3833",7,347,51,"CN",413903518,33,48,8],[22.44024,113.2507,"TAIHANG638",9,189,65,"CN",413900957,47,15,13],[21.86149,113.2527,"XIN XIANG LIAN",7,101,56,"CN",412458680,49,6,8],[22.89993,113.2529,"PANYUNJI1040",7,273,54,"CN",413900755,60,18,12],[21.86943,113.2536,"YUE TAI SHAN32174",2,70,55,"CN",412464406,22,7,4],[21.79772,113.2538,"YUEYANGJIANG95118",2,65,36,"CN",412477833,30,35,6],[23.01924,113.255,"GUIGANGTIANYOU 298",7,199,0,"CN",413980456,49,65,11],[23.01925,113.2552,"HUAYUAN368",0,480,0,"CN",413954074,49,33,10],[23.05338,113.2593,"HAI TONG 3308",7,243,63,"CN",413984133,49,24,11],[23.11438,113.2595,"SUI SHUI BA 19",9,244,84,"CN",413475330,34,22,8],[21.76085,113.2596,"YUEYANGJIANG92016",2,71,0,"CN",412477781,22,48,4],[22.89643,113.2604,"JIN HUA 108",7,253,0,"CN",412554130,53,8,9],[21.87188,113.2607,"YUE TAI SHAN32137",2,50,44,"CN",412464391,13,5,3],[23.05677,113.2614,"HAI LONG 338",7,0,0,"CN",4125710,49,3,15],[22.27401,113.2627,"HONG XIANG 568",7,152,47,"CN",413994196,49,53,11],[21.83242,113.2637,"LU SHENG YOU 1",8,59,2,"CN",412704250,118,3,17],[21.74991,113.2648,"900019515",0,71,29,"--",900019515,0,36,0],[23.11657,113.2649,"SHUI-BA-6",6,255,96,"CN",413762686,31,61,7],[21.8401,113.265,"XIN MING LONG",8,259,12,"CN",412380410,96,5,17],[21.95145,113.2658,"YUEYANGJIANG9201",2,194,0,"CN",412477771,18,54,4],[21.81234,113.267,"PATCHARAWADEE 14",8,67,0,"TH",567441000,99,5,15],[23.11561,113.2682,"SUI SHUI BA 27",9,0,0,"CN",413475410,34,3,9],[22.12274,113.2691,"YUE YUN FU HUO 0139",7,45,42,"CN",413902748,31,16,7],[22.89754,113.2691,"PING AN 7856",7,285,46,"CN",413986099,56,41,13],[21.84483,113.2696,"CHISHU",8,64,1,"PA",355131000,79,22,14],[21.82271,113.2702,"YUEYANGJIANG97118",2,60,29,"CN",412477636,30,15,6],[21.75002,113.2715,"LL",2,233,87,"--",900019904,23,5,6],[21.82989,113.2736,"YUE JIANG CHENG95086",2,214,33,"CN",412477831,23,6,5],[22.07058,113.275,"HENGXIANSIGUAN8866",7,304,0,"CN",413976108,50,30,11],[21.82,113.2806,"YUEYANGJIANG98358",2,67,32,"CN",412477614,30,12,6],[21.75878,113.282,"910060657",0,230,94,"--",910060657,0,8,0],[23.05778,113.2829,"GUIGANGQISI2358",7,279,33,"CN",413972769,50,7,13],[21.82797,113.283,"XING NING 21",7,67,0,"CN",413437750,139,14,20],[21.76151,113.2857,"900017837",0,232,90,"--",900017837,0,11,0],[21.81573,113.287,"HUA HAI 21",8,71,1,"CN",414155000,185,25,32],[22.88625,113.287,"HAI AN 0638",7,304,41,"CN",413989545,49,107,11],[22.88334,113.2875,"HAI XUN 1540",3,53,0,"--",800001540,23,3,5],[21.84459,113.2888,"YUEJIANGCHENGYU97125",0,82,54,"CN",412477928,0,33,0],[22.64375,113.2911,"FANZHOU86",7,257,0,"CN",413505581,89,4,13],[23.10666,113.2932,"HAI XUN 1513",4,341,1,"CN",413901513,20,5,4],[23.05607,113.2947,"SOUTHERNPEC 18",8,273,0,"HK",477005000,117,2,20],[21.77511,113.2948,"SHEN HUA 802",7,67,0,"CN",412056000,225,14,32],[22.35427,113.2992,"YUE HUIZHOU HUO 0366",7,321,54,"CN",413902135,54,44,10],[23.05313,113.2993,"FUAN306",7,95,50,"CN",413950429,2,3,2],[21.8452,113.3015,"YUEJIANGCHENGYU97298",2,60,39,"CN",412477916,30,3,6],[21.91636,113.3016,"YUEYANGJIANG92009",2,9,72,"CN",412477715,22,26,4],[22.34434,113.3023,"200000953",0,323,21,"--",200000953,0,21,0],[22.88148,113.304,"PU SHUN 397",7,59,49,"CN",413984518,49,14,13],[21.84423,113.3045,"YUEYANGJIANG98128",2,56,36,"CN",412477624,30,6,6],[22.3412,113.3072,"800034171",0,145,53,"--",800034171,0,9,0],[23.05317,113.3076,"TIANYOU023",7,273,37,"CN",413951584,49,27,11],[22.15398,113.3084,"GUIPINGNANHUO 6868",7,36,71,"CN",413972654,38,8,8],[21.73745,113.3092,"HHH",2,73,38,"--",900022055,0,9,0],[22.41967,113.3094,"TENGXIANYIHANG 3968",7,314,43,"CN",413981893,48,17,10],[23.10992,113.313,"SUI SHUI BA 11",0,266,0,"CN",413475260,0,4,0],[21.33792,113.3158,"XUE SONG",8,66,98,"CN",413332000,135,40,22],[22.40775,113.3164,"GUI PING NAN HUO0680",7,350,43,"CN",413975714,49,30,11],[23.0522,113.3179,"GUIGUIPINGHUO9109",7,90,55,"CN",413954314,42,3,9],[22.30429,113.3193,"SUI SHUN FENG JI 928",4,157,53,"CN",413900000,47,7,13],[22.3058,113.3193,"YUEGUANGHAIHUO9723",7,158,72,"CN",413905715,65,6,16],[21.79018,113.3204,"910060549",0,233,92,"--",910060549,0,29,0],[23.11316,113.3221,"SUI SHUI BA 13",9,166,4,"CN",413475280,27,5,5],[21.84953,113.3241,"YUEYANGJIANG91068",2,54,36,"CN",412477471,34,12,6],[21.88154,113.3252,"ONWA154",2,50,36,"--",9010154,50,6,6],[23.05129,113.3257,"GUI TENG XIANHUO0681",7,106,54,"CN",413983061,38,3,8],[21.81571,113.3263,"DA QING 74",8,63,0,"CN",412481000,185,8,28],[21.85892,113.3267,"YEU YANG JIANG04189",2,76,56,"CN",412477537,19,27,4],[21.85196,113.3314,"YUEYANGJIANG91058",2,50,38,"CN",412477469,34,6,6],[22.89031,113.3327,"GUIPING NANHUO 6789",7,246,52,"CN",413990682,49,25,13],[21.78149,113.3329,"CAPE NORTHVILLE",7,67,0,"MH",538003782,290,6,45],[22.26599,113.3381,"HAI LONG 1 HAO",7,354,0,"CN",413460390,50,25,0],[23.04776,113.3382,"GUI GANG HONG XIN099",7,295,38,"CN",413977698,59,7,13],[22.26299,113.3399,"8CH9XW1",2,70,0,"--",910060560,0,161,0],[21.87853,113.341,"994136636",0,0,0,"--",994136636,0,14,0],[22.8047,113.3418,"GUIGUIPINGHUO0968",7,70,67,"CN",413959089,49,58,12],[21.85908,113.3431,"YUEYANGDONGYU13234",2,70,51,"CN",412477014,12,10,3],[22.89439,113.3434,"HAISHUN 6688",0,69,55,"CN",413959035,50,6,11],[22.24805,113.3468,"YUEGANGWANNI38",7,122,0,"CN",413906074,55,5,12],[23.04505,113.3482,"HO8",2,116,0,"--",800034929,0,6,0],[22.28342,113.3505,"CHENG XIN 989",7,98,0,"CN",413985052,47,148,10],[22.75735,113.3509,"KAGHAN",7,0,0,"CN",4128005,226,5,32],[22.27041,113.3513,"YUEANSHUN 8968",7,314,69,"CN",413476880,89,45,19],[23.0375,113.3515,"YUEGUANGZHOUHUO1088",7,118,80,"CN",413901666,67,7,15],[22.00063,113.3522,"YUEPANYU05275",2,69,0,"CN",412462252,11,151,3],[21.86786,113.3528,"994136634",0,0,0,"--",994136634,0,15,0],[22.89735,113.3538,"YUE DU CHENG HUO8918",7,255,54,"CN",413901679,42,14,9],[21.86368,113.354,"YUEYANGDONGYU13224",2,72,58,"CN",412477012,12,9,3],[22.78762,113.3545,"YUEGUANGHAIHUO9885",7,155,0,"CN",413975363,77,74,16],[22.28665,113.3549,"ZHONG HE YUN 66",2,328,0,"CN",413522120,53,54,9],[21.83982,113.3555,"XING AN CHENG",7,58,76,"CN",412459480,98,6,16],[22.27048,113.3555,"YUE ZHONG SHAN 18130",2,0,0,"CN",412482778,17,169,3],[22.29165,113.3562,"PINGNANYONGJIXPX",7,0,0,"CN",413982572,49,6,10],[23.10758,113.3583,"GUO SHOU 1",9,0,0,"CN",413904643,39,16,10],[22.89389,113.3587,"HAISHUN6988",7,316,56,"CN",413953239,48,14,9],[23.04937,113.3602,"YUE\/MING\/DA28",7,313,2,"CN",413900079,70,4,15],[23.03399,113.3606,"YUE DU CHENG HUO8955",7,235,0,"CN",413903478,54,154,12],[23.03561,113.362,"CHENGXIN 363",7,92,81,"CN",413994799,49,4,11],[22.90024,113.364,"PINGNAN HUAXIANG969",7,245,42,"CN",413993438,49,31,13],[22.21131,113.3643,"4128001",0,0,0,"--",4128001,0,5,0],[21.462,113.3647,"INDUS VICTORY",7,160,125,"SG",566805000,229,169,38],[23.03418,113.3663,"DONGGUANGONG 0821",0,0,0,"CN",413906082,40,174,16],[21.78805,113.3669,"SHUN KAI 128",8,45,69,"CN",412439540,53,12,9],[22.25174,113.3676,"YUEGUANGHAIHUO880",4,138,58,"CN",413905273,74,29,16],[22.78039,113.3683,"YUESHAOGUANYUO2606",7,325,56,"CN",413469130,67,25,13],[22.88601,113.369,"LAN JI 326",7,27,0,"CN",413902096,37,55,7],[22.90326,113.3696,"YUEQINGYUANHUO1407",7,239,49,"CN",413780095,40,29,8],[21.89153,113.3698,"YUEXINHUI02063",2,286,35,"CN",412464056,22,12,7],[23.0364,113.3716,"ZHENHAI 968",7,277,42,"CN",413986772,49,16,13],[22.88457,113.3734,"YUEDOUCHENGHUO 8866",7,345,0,"CN",413904354,49,5,10],[22.90659,113.3741,"GUIPINGNANHUO 2766",7,247,0,"CN",413983653,47,20,10],[23.11254,113.3743,"GUIHAIYUN0389",7,306,0,"CN",413991139,49,3,13],[21.96861,113.3756,"YUEYANGDONG12149",2,217,71,"CN",412476567,17,6,4],[22.25374,113.3782,"YUE GUANGHAI HUO9901",7,77,0,"CN",413903196,50,30,12],[21.90928,113.3786,"YUE TAI SHA1676",2,246,29,"CN",412881676,22,13,7],[23.03553,113.3787,"HAI XIN GANG 1",1,0,0,"CN",994131641,2,14,2],[23.07999,113.3802,"ACTI TEST 2013101403",1,0,0,"--",999111222,5,7,9],[23.03285,113.3823,"GUIXIANGJIANG2010",0,298,36,"CN",413950928,0,3,0],[21.95727,113.3828,"YUEYANGJIANG06020",2,308,0,"CN",412478205,15,44,4],[22.24013,113.3835,"YUE FENG KAI HUO1223",7,318,45,"CN",413972793,34,7,7],[23.11121,113.3844,"WRECK",1,0,0,"CN",994131628,2,4,2],[23.11077,113.3871,"HAI LONG 128",7,118,0,"CN",413900966,50,10,15],[22.90508,113.3892,"GANG TONG 888",7,278,33,"CN",413982471,49,4,13],[23.02756,113.3892,"YUEGUANGZHOUDU0060",6,155,568,"CN",413988276,18,14,5],[22.90473,113.3919,"HUAYUAN303",7,276,31,"CN",413950559,50,18,12],[23.10197,113.3921,"YUESHAOGUANHUO068",7,220,2,"CN",413982342,52,10,9],[21.72182,113.393,"910060794",0,212,63,"--",910060794,0,10,0],[22.22723,113.3932,"XIN HONG XIANG 36",7,140,73,"CN",413500990,96,4,14],[22.14552,113.3957,"YUE ZHUHAI CHE 1001",2,286,0,"CN",413988962,24,23,5],[22.10513,113.3966,"YUE ZHU HAI 30031",2,135,65,"CN",412478565,24,54,6],[22.60797,113.3981,"HHH",2,265,0,"--",800013431,0,34,0],[23.03351,113.3993,"YONG TAI 568",7,235,308,"CN",413975736,52,33,9],[21.9598,113.4005,"YUEYANGJIANG99821",2,100,33,"CN",412478036,24,10,5],[22.56357,113.4031,"YUE XIN HUI HUO 8100",7,225,50,"CN",413986435,43,43,9],[22.00901,113.4034,"4125713",0,0,0,"--",4125713,0,12,0],[23.10503,113.4035,"TIAN LI 318",7,315,0,"CN",413903598,75,3,14],[23.09607,113.4037,"SUI.SHAO.GANG.669",7,125,29,"CN",413900574,48,7,13],[23.08652,113.4041,"SUI-LUN-208",6,354,54,"CN",413762664,21,3,6],[23.03661,113.4047,"HAITONG911",7,34,68,"CN",413955286,49,4,10],[23.08283,113.4048,"JINSHI368",8,0,0,"CN",413592290,52,5,9],[23.08872,113.408,"800017557",0,275,0,"--",800017557,0,117,0],[21.9164,113.4083,"YUE TAI SHAN41114",2,71,27,"CN",412464582,19,13,5],[23.0452,113.4101,"YUEGUANGZHOUDU0007",6,159,53,"CN",413988267,29,6,5],[23.04239,113.4105,"YUEGUANGZHOUDU0007",6,160,256,"CN",413988285,29,32,5],[23.10118,113.4123,"JIN LONG 928",7,296,0,"CN",413850324,60,6,16],[23.05217,113.4155,"DI HAI 3",7,333,0,"CN",412373480,88,6,14],[21.84,113.4168,"HHH",2,53,29,"--",200001877,0,22,0],[22.18734,113.4172,"YUEGUANGZHOUHUO0866",7,245,4,"CN",413901574,71,6,16],[23.05745,113.4172,"HENG TAI 2286",7,163,0,"CN",413975326,43,7,8],[23.06545,113.4191,"NAN NAN RAN YOU 19",8,245,0,"CN",413900496,58,3,12],[21.91888,113.4192,"YUE TAI YU41026",2,52,26,"CN",412464574,23,14,6],[23.0931,113.4203,"JIAN CHENG SHUI 21",3,257,0,"CN",413904596,36,6,7],[23.09691,113.4206,"JIN LONG 138",7,83,0,"CN",413985223,60,2,16],[22.91989,113.4214,"YUE DU CHENGHUO3088",4,264,0,"CN",413903256,50,63,11],[22.18238,113.4215,"TIAN LI 878",7,326,0,"CN",413905783,86,15,18],[22.91108,113.4246,"YUEGUANGZHOUHUO 0506",7,278,50,"CN",413774214,36,8,8],[21.98584,113.4256,"YUE TAI YU 31006",2,88,67,"CN",412464303,16,46,3],[23.09524,113.4323,"TENG XIAN HE PING268",7,303,0,"CN",413979356,49,4,11],[23.09494,113.4326,"DONG YUN 986",7,0,0,"CN",413994915,56,5,13],[22.91065,113.4327,"LUICHENG779",7,270,54,"CN",413987519,38,5,6],[23.08458,113.4336,"HAI LONG 5 HAO",7,258,0,"CN",413900968,50,5,15],[22.91838,113.4338,"YUESANSHUIHUO0626",7,0,0,"CN",413777191,34,170,6],[21.92695,113.4346,"200000969",0,70,24,"--",200000969,0,5,0],[22.14694,113.4353,"PINGNANYONGJIA1098",7,347,65,"CN",413982592,57,6,13],[21.77219,113.4354,"910103888",0,227,65,"--",910103888,0,48,0],[21.89049,113.4361,"TIAN XIANG 62",3,248,110,"CN",413694820,140,2,20],[22.17222,113.4361,"ZHEN DONG 618",7,308,47,"CN",413110618,82,5,17],[21.98566,113.4373,"YUE TAI SHAN32187",2,67,63,"CN",412464412,19,44,4],[22.25308,113.4375,"GUIPINGNANHUO 6780",7,95,0,"CN",413980731,49,10,11],[23.10473,113.4387,"BT&DAXXSQDT HTU",8,218,0,"--",673971084,510,5,65],[21.83657,113.4394,"DONG FANG YOU 11",8,232,117,"CN",413467580,151,5,22],[23.09011,113.4423,"PINGNAN HUAXIANG 339",7,221,0,"CN",413993734,63,7,13],[22.91102,113.4427,"DONGYUN268",7,270,53,"CN",413985989,49,11,11],[22.1338,113.4435,"HANGJIE2001",3,255,0,"CN",413360879,0,25,0],[23.08155,113.4447,"SUI GANG YOU 2",8,0,0,"CN",413903511,35,2,7],[23.09088,113.4454,"JIN SHUI DAO 988",7,184,0,"CN",413990883,49,5,13],[21.94893,113.4477,"ZHE SHENG97013",2,15,78,"--",800097013,50,12,7],[22.16167,113.4483,"YUEDOUCHENGHUO 2003",7,284,0,"CN",413905611,57,18,13],[22.11055,113.4491,"YUE XIN HE 303",7,390,0,"CN",413903676,50,13,12],[22.59122,113.45,"JIANHANG098",7,306,50,"CN",413900464,69,10,14],[23.08046,113.453,"YUE DE QING HUO 8827",7,277,35,"CN",413762955,40,3,9],[22.16741,113.4537,"GUIPINGNANHUO6598",7,154,0,"CN",413972163,50,34,10],[22.57842,113.4539,"FU AN678",7,480,0,"CN",413952669,40,19,9],[21.92742,113.454,"NAN HANG 787",7,53,74,"CN",413474470,80,11,15],[22.5902,113.4556,"PINGNANYONGJIA3168",7,178,0,"CN",413982577,49,4,11],[23.09192,113.4558,"JIN HUI 528",7,328,0,"CN",413970112,50,4,16],[22.15903,113.4572,"ZHUCHUAN 906",7,85,0,"CN",413762846,50,30,14],[22.11058,113.4582,"TIAN NIU",9,120,0,"CN",413464720,108,147,18],[22.91231,113.4597,"YUE GUANGZHOU DU0008",6,345,53,"CN",413988246,16,24,4],[23.0777,113.461,"SHI YOU 510",8,102,99,"CN",413900329,58,3,9],[22.00509,113.4614,"YU LONG 168",0,104,0,"CN",412362650,64,32,14],[21.91167,113.4629,"HE XING YOU",8,233,105,"CN",413521380,103,6,15],[22.15295,113.4634,"YONGSHENGJI",7,296,81,"CN",414550906,96,4,14],[23.09967,113.464,"WAN HAI 221",7,177,0,"SG",564461570,162,157,31],[21.98961,113.4649,"YUE TAI YU YUN01255",2,74,60,"CN",412464616,23,24,4],[22.08882,113.4653,"YUEANSHUN633",7,331,50,"CN",413905477,53,11,12],[22.08135,113.4685,"HANG FENG 088",7,335,54,"CN",413905723,72,6,15],[22.06016,113.4691,"YUE TAI SHAN51168",2,172,60,"CN",412464623,21,5,4],[22.72983,113.4691,"BO YUN 619",7,267,51,"CN",413906025,87,36,19],[23.08857,113.4692,"NOBLE MATAR",7,289,0,"CY",212334000,228,5,32],[22.57424,113.4693,"YUE ZHONGSHANDU0432",6,233,12,"CN",413988592,20,57,4],[22.91315,113.4702,"YUEQINGYUANHUO3267",7,131,3,"CN",413905436,41,154,9],[23.07579,113.4704,"GUI PING NAN HUO6658",7,301,45,"CN",413971414,50,2,11],[22.23681,113.4706,"GUI GANG SI SI 1389",7,282,0,"CN",413994424,49,11,11],[22.15144,113.4714,"YUESANSHUIHUO6630",7,67,0,"CN",413777222,36,58,8],[21.93709,113.4722,"200005990",0,62,33,"--",200005990,0,12,0],[22.60774,113.4733,"SUIDONGFANG193",7,0,0,"CN",4128003,68,5,15],[22.07408,113.4738,"SHUNXINGTUO 3",3,154,0,"CN",413472740,23,59,7],[23.07467,113.4741,"DONG HE DAO 1",1,0,0,"CN",994131627,2,3,2],[22.23525,113.4758,"FU AN 828",7,97,0,"CN",413980074,49,10,11],[22.15215,113.476,"MING ZHU 918",7,345,0,"CN",413984511,49,103,13],[23.08822,113.4794,"CHENGXIN222",7,32,0,"CN",413971121,49,5,13],[22.57569,113.4805,"XIN FU TAI 7",7,271,0,"CN",412459040,98,4,16],[23.07225,113.481,"NAN NAN RAN YOU 23",8,262,0,"CN",413900499,65,9,13],[23.08466,113.4811,"BUNGA KELANA 4",8,123,0,"MY",533415000,244,10,42],[22.57319,113.4832,"GUIGANGFENGSHUN 1288",7,0,0,"CN",413959152,53,61,12],[21.75141,113.4834,"HHH",2,212,44,"--",101000114,0,5,0],[23.06008,113.4838,"YUEYINGDEHUO6811",7,203,0,"CN",413905364,40,129,8],[22.73256,113.4849,"YUEPANYUDU8502",6,198,28,"CN",413988289,20,49,5],[23.08196,113.485,"BORNEO AQUA NO.1",2,121,0,"SL",667003209,44,5,8],[22.15318,113.4851,"YUEHAI981",7,65,72,"CN",413762798,50,3,13],[22.73463,113.4853,"GUIGUI PINGHUO 0789",7,233,40,"CN",413993203,49,28,13],[22.90608,113.4878,"YUEGUANGZHOUDU0029",6,229,0,"CN",413988258,15,12,4],[22.57328,113.4879,"HAI FU HUAI 18",7,213,0,"CN",413979363,57,135,13],[21.95383,113.49,"ZHUN XING 0367",2,65,31,"--",900029652,0,15,0],[23.07223,113.49,"YUESHAOGUANHUO2916",7,44,1,"CN",413905655,53,4,11],[22.74015,113.4929,"GAS YU TIAN 6 HAO",8,239,0,"CN",412467710,0,4,0],[22.15625,113.4938,"JIE HANG 5",7,256,73,"CN",413505740,0,3,0],[23.06239,113.4941,"PING NAN YONG JIA018",7,308,59,"CN",413774638,55,5,13],[22.1559,113.4955,"YUEJIANHANG2633",7,78,78,"CN",413903946,66,5,14],[22.89397,113.496,"YUEGUANGZHOUDU0078",6,232,48,"CN",413988259,15,49,4],[21.90597,113.4984,"YI HE LUN",7,243,78,"CN",413801621,84,6,13],[22.69331,113.4985,"GUI GUI PING HUO2816",7,197,0,"CN",413986106,44,36,9],[23.05825,113.4987,"YUE HUI ZHOU HUO2168",7,313,42,"CN",413905565,53,3,11],[22.95276,113.4988,"YUESHAOGUANHUO2821",7,188,55,"CN",413904217,67,4,13],[22.95662,113.5003,"GUIGANGTIANYOU 981",7,10,42,"CN",413986028,49,2,13],[22.96605,113.5019,"ZHUCHUAN511",7,0,0,"CN",413902745,50,3,10],[22.91541,113.5035,"GUIPINGHUO1658",7,308,0,"CN",413971268,38,11,8],[23.05199,113.5048,"WU ZHOU ZHEN SHUN688",7,312,39,"CN",413987275,41,4,9],[23.04368,113.5049,"YUEWEIHANG012",7,321,0,"CN",413903533,68,5,14],[22.96034,113.5054,"FO SHAN 13",7,78,0,"CN",413900543,50,6,16],[22.74408,113.5058,"TENGXIANFENGSHUN1108",7,76,52,"CN",413991313,51,3,13],[23.05696,113.5059,"YUE DE QING HUO 8088",7,72,0,"CN",413901488,45,5,9],[22.88821,113.5076,"DONG YUN 777",7,121,77,"CN",413954729,49,16,12],[23.05124,113.5085,"644159900",0,356,0,"--",644159900,0,15,0],[23.03246,113.5087,"HONG XIANG 6788",7,314,0,"CN",413994634,49,4,13],[22.04117,113.5089,"YUEQINGYUANHUO2038",7,102,0,"CN",413982344,53,11,12],[22.974,113.509,"YUEGUANGZHOUGONG0128",9,93,0,"CN",413904937,49,2,17],[22.97752,113.5099,"YUE XIN HUI HUO 8263",7,256,0,"CN",413905784,46,3,11],[22.1635,113.5106,"HUA XIA 288",7,236,76,"CN",413470000,96,3,15],[22.68557,113.5108,"YUE HE YUAN HUO 8098",7,161,0,"CN",413904037,50,10,11],[22.74559,113.5124,"PUJI385",7,79,96,"CN",413972005,50,4,11],[23.01444,113.5125,"GUI HAI YUN 8878",7,360,0,"CN",413505570,56,6,13],[23.02454,113.5125,"CHENG XIN 323",7,272,1,"CN",413993449,56,3,13],[22.16588,113.5133,"TIANLI662",7,171,5,"CN",413475970,66,6,13],[23.04315,113.5134,"669615249",0,0,0,"--",669615249,0,144,0],[22.58035,113.515,"JIA XIN 9 HAO",8,263,0,"CN",413419970,91,5,13],[21.99426,113.5153,"270007565",0,29,40,"--",270007565,0,6,0],[22.16477,113.5155,"YUESHAOGUANHUO2986",7,24,2,"CN",413476550,67,18,13],[23.01551,113.5156,"GZ GANG 72",1,0,0,"CN",994131626,2,4,2],[23.00558,113.5177,"YUEZHONGSHANHUO160",7,352,79,"CN",413972006,69,4,14],[23.03919,113.5193,"ANTAIOS",7,287,0,"LR",636016375,169,5,27],[22.16911,113.5198,"JIA XIN 848",7,237,75,"CN",413902334,62,10,13],[22.74791,113.5206,"BOSHIYUN38",7,73,69,"CN",413901033,50,10,13],[22.57774,113.5207,"SUI DONG FANG 039",7,83,78,"CN",413906055,52,4,11],[23.0489,113.5208,"GUIPINGNANHUO 9518",7,224,0,"CN",413988462,49,8,13],[22.99447,113.523,"YUEGUANGZHOUHUO 0878",7,83,56,"CN",413900611,75,3,16],[23.02572,113.5231,"DONG JIANG MING",7,336,0,"CN",414042000,225,4,32],[22.67905,113.5243,"YUEQINGYUAHUO3909",7,0,0,"CN",413773401,63,167,14],[23.03355,113.5253,"GUAN TANG 17",7,0,2,"CN",413902439,45,8,10],[23.05209,113.5255,"GUAN TANG 16",7,41,43,"CN",413902438,45,58,10],[23.03736,113.5263,"DATONG11",7,480,0,"CN",413762508,70,6,16],[22.17175,113.5267,"SHUNHONGHAI188",7,236,21,"CN",413901414,75,11,16],[23.01731,113.5268,"YUELECHANGHUO0268",7,0,0,"CN",413904582,43,3,9],[22.20551,113.5278,"MING 768",2,320,0,"--",901000768,2,3,2],[22.18474,113.528,"GUANGBOYUN1005",7,253,21,"CN",413901889,50,14,14],[23.00118,113.5281,"YUE SHAOGUANHUO 2816",7,170,80,"CN",412476380,67,6,13],[22.19297,113.5288,"HUIJIAYOU3",6,312,11,"CN",413905814,26,15,6],[23.01298,113.5288,"RONG JING 222",7,250,0,"CN",413904714,59,5,17],[22.98946,113.5293,"LIU CHENG 958",7,171,0,"CN",413983066,52,3,10],[22.89108,113.5296,"4128006",0,0,0,"--",4128006,0,4,0],[22.96927,113.5302,"XIN TONG HE 3301",0,144,57,"CN",412474760,63,5,13],[22.19728,113.5314,"ZHU AO 7 HAO",6,106,38,"CN",413475220,25,20,8],[22.98316,113.5316,"YUE HUI ZHOU HUO8168",7,130,60,"CN",413901846,49,5,9],[22.87716,113.5317,"FU AN 0005",7,301,57,"CN",413977254,49,4,13],[22.62341,113.5321,"YUEHUAIJIHUO0253",7,113,36,"CN",413974298,40,29,8],[22.0606,113.5324,"YUE TAI SHAN3219",2,219,52,"CN",412464658,21,40,3],[23.05916,113.5335,"GUIPINGNANHUO 0888",7,40,40,"CN",413987728,49,58,10],[22.87368,113.5349,"HONG YUN 8868",7,115,57,"CN",413972052,49,39,11],[23.05819,113.5352,"DONGYUN638",7,0,0,"CN",413954718,49,15,11],[22.64279,113.5357,"YUEGUANGZHOUDU0022",6,242,0,"CN",413988294,8,13,3],[22.57553,113.5358,"YUESHAOGUANHUO1008",7,0,0,"CN",413901925,53,4,12],[22.99025,113.5362,"GUI HUA 218",7,353,60,"CN",413984154,37,4,8],[23.03802,113.5364,"HONGPENG",7,0,0,"CN",412206910,0,5,0],[23,113.539,"MING ZHU 823",7,100,0,"CN",413983539,49,5,13],[22.96828,113.54,"2 HAO HENG YUE 4",1,0,0,"CN",994131640,2,12,2],[22.17767,113.5403,"YUEANSHUN638",7,66,49,"CN",413904417,54,14,12],[22.87102,113.5405,"YUEDONGGUANHUO 0822",7,121,90,"CN",413905938,78,6,18],[22.95285,113.5436,"LIAN HUA SHAN 3",1,0,0,"CN",994131652,2,10,2],[22.97812,113.5438,"DYNAMIC OCEAN 01",7,0,0,"VN",574000760,92,3,15],[23.07687,113.5443,"LIUJING868",7,53,0,"CN",413972059,49,24,10],[22.15071,113.5447,"FENGYUAN368",7,480,0,"CN",413958763,49,59,13],[22.94403,113.5454,"LIAN HUA SHAN",1,0,0,"CN",994131644,10,17,3],[22.11666,113.5467,"HUI JIA XIN XING",4,156,0,"CN",413474020,21,75,6],[22.57748,113.5474,"BO YUN 932",7,231,0,"CN",413468880,73,10,16],[22.13816,113.5483,"GUI HAI YUN 2266",0,480,0,"CN",413956651,56,32,12],[23.08339,113.5499,"YUE HUIZHOU HUO 3698",7,248,49,"CN",413905739,70,6,16],[22.95714,113.55,"850109158",0,0,0,"--",850109158,0,63,0],[22.18043,113.5513,"GUIGUIPINGHUO7888",7,72,54,"CN",413959541,57,7,13],[22.82764,113.552,"YU TIAN 18 HAO",8,112,0,"CN",413477340,100,6,15],[22.9676,113.5522,"YUESHAOGUANHUO2828",7,114,0,"CN",413902395,67,3,13],[22.10684,113.5529,"YUEGUANGZHOUHUO 0536",7,109,0,"CN",413762647,58,13,14],[22.92127,113.5529,"RUI FENG 329",7,158,57,"CN",413991952,49,4,13],[21.89957,113.553,"HHH",2,251,36,"--",900022064,0,29,0],[22.86176,113.5533,"YUAN HAN YOU GONG 2",8,310,0,"CN",413471670,53,8,9],[22.94743,113.5537,"DING HENG 5",8,153,1,"CN",413537000,96,17,15],[22.86329,113.5558,"GUI GANG FU SHUN3668",7,305,48,"CN",413972244,50,7,13],[22.97478,113.5572,"YUEDONGGUANGONG 0096",9,157,0,"CN",413905228,49,152,19],[22.65187,113.5577,"FENG YUAN 8038",7,323,0,"CN",413993506,56,3,12],[22.85477,113.5578,"CHUAN HE 328",8,192,0,"CN",413903854,59,4,12],[22.91703,113.5585,"KHANH HUNG",7,68,2,"VN",574961000,90,10,13],[22.97605,113.5586,"1S43BDOO KW49",0,164,0,"--",435071406,897,5,12],[22.93689,113.5601,"DA FENG 3",7,93,0,"CN",413697040,53,11,9],[22.19718,113.5606,"UNIVERSALMKI",4,299,0,"HK",477146000,40,3,10],[22.90568,113.5609,"YUEDONGGUANHUO 0806",7,342,57,"CN",413906122,88,7,20],[23.08681,113.5611,"GUI GANG HUA HAI 398",7,72,0,"CN",413981901,49,19,11],[23.08464,113.5612,"QING SHUN 889",7,151,0,"CN",413991671,49,96,13],[22.18102,113.5615,"HANGSHENGDA",7,288,53,"CN",412501840,97,3,16],[23.037,113.5622,"LONG YUE 188",7,0,0,"CN",413903564,50,17,15],[21.99627,113.5624,"CHEN GUANG 268",7,52,92,"CN",412551110,97,3,16],[22.19079,113.5632,"UNIVERSAL2005",4,299,126,"HK",477385000,45,7,12],[22.4139,113.5632,"HONGXIANG 299",7,301,0,"CN",413981256,53,4,11],[22.83588,113.5633,"HAI ZHI XING 568",8,0,0,"CN",412703990,96,6,15],[22.57096,113.5636,"CHANGDA HAIHANG",3,237,1,"CN",412475960,65,4,12],[22.93101,113.5636,"NAN YUN YOU 333",8,0,0,"CN",413903771,65,6,13],[22.73247,113.5639,"YUEGUANGZHOUDU0051",6,18,64,"CN",413988297,15,5,4],[22.74049,113.564,"YUEYINGDEHUO8597",7,295,53,"CN",413792375,62,2,13],[22.87147,113.5644,"FU AN 2268",7,0,31,"CN",413951228,50,4,11],[21.97512,113.5649,"HHH",2,66,32,"--",900008435,0,5,0],[22.74172,113.5655,"YUEGUANGZHOUDU0053",6,358,61,"CN",413988298,17,14,4],[22.88803,113.5655,"GUIPINGNANHUO7588",7,353,41,"CN",413976886,49,4,10],[22.56856,113.5656,"SUI DONG FANG 132",7,130,67,"CN",413970657,55,11,12],[22.84462,113.5662,"NAN HAI 301",8,337,0,"CN",413461510,90,4,13],[22.98455,113.5663,"YUE HUIZHOU HUO 9293",7,93,0,"CN",413902097,50,43,11],[22.92534,113.5665,"GUANGBOYUN1004",7,0,0,"CN",413901891,49,10,13],[22.92415,113.5666,"DONG GUAN TUO 09",0,157,0,"CN",412476630,31,4,10],[22.03392,113.5673,"P 6QNM7 D",2,181,57,"--",910100035,0,12,0],[22.86124,113.5681,"COS JOY",7,344,79,"HK",477910000,225,4,32],[22.91081,113.5683,"YING HAI FU",7,351,83,"CN",413249950,147,5,21],[22.88205,113.5688,"KAI HANG 1",7,10,84,"CN",413505940,140,5,20],[23.08632,113.5689,"HONG DA YOU 67",8,49,0,"CN",413553440,0,9,0],[21.9814,113.5691,"YEU ZHU HAI 31065",2,88,28,"CN",412478572,24,5,6],[22.19707,113.5696,"BO SHI HANG 0682",7,139,48,"CN",413472080,80,18,18],[22.21316,113.5708,"ZHONGQIJIAO4",9,151,31,"CN",413906006,15,26,4],[22.9009,113.5709,"OCEAN HEAVEN",7,352,79,"PA",373880000,189,5,32],[22.99208,113.5716,"ZHIHANG368",7,92,0,"CN",413904135,50,5,13],[22.86859,113.572,"TENGXIANHAISHUN 003",7,191,0,"CN",413994874,69,16,16],[22.82363,113.5725,"YUEDOUCHENGHUO 2013",7,87,0,"JP",431985792,57,5,13],[22.55905,113.5726,"TENGXIANFENGSHUN3688",7,216,0,"CN",413986103,49,13,12],[22.84858,113.5728,"TENGXIANJINHAI0688",7,137,52,"CN",413991045,49,39,11],[22.638,113.5734,"0A516",7,360,0,"UK",740000000,60,6,16],[22.41399,113.5755,"PINGNANYONJIA228",7,271,28,"CN",413973575,57,24,13],[22.55684,113.5757,"LAN JI 386",7,146,0,"CN",413903336,53,3,12],[22.17709,113.5758,"YUESHAOGUANHUO0633",7,282,67,"CN",413904584,48,13,10],[22.89861,113.5765,"HONG YUN 3208",7,50,0,"CN",413989647,49,6,13],[22.99663,113.5765,"HAI XUN 1574",3,0,0,"CN",413903294,20,5,5],[22.28256,113.5767,"900004362",0,130,0,"--",900004362,0,14,0],[22.63203,113.5772,"XINGLONGZHOU819",8,306,0,"CN",413435940,53,8,9],[22.28692,113.5773,"6P4J2 3518D41",1,0,0,"--",808663857,391,3,101],[22.8921,113.578,"GANG YU 2558",7,260,0,"CN",413993689,49,10,13],[22.16498,113.5784,"GOURMET DINING",4,196,4,"HK",477958100,47,6,12],[22.84421,113.5785,"YUEGUANGZHOUGONG0033",3,149,75,"CN",413902578,52,14,17],[22.16584,113.579,"THE PLAZA",4,195,0,"HK",477937700,47,6,12],[22.85089,113.579,"DONGYUN238",7,480,0,"CN",413954042,49,17,13],[22.22628,113.5829,"PU SHUN 168",7,94,0,"CN",413976599,52,16,11],[23.05739,113.5834,"CHENG XIN 163",4,231,1,"CN",413991508,0,5,0],[22.83067,113.5835,"SHENG WANG HAI",7,321,93,"CN",413896000,200,3,32],[22.21671,113.5842,"YUEZHUHAIHUO228",9,163,42,"CN",413906007,17,36,5],[22.23849,113.5843,"YUENANHAIHUO6117",7,152,0,"CN",413981525,33,9,6],[22.21094,113.5845,"YUEQINGYUANHUO6306",7,304,0,"CN",413980468,36,32,8],[22.80742,113.5848,"FU HANG 66",7,0,0,"CN",413505310,85,100,13],[22.13514,113.585,"SUI HANG 902",7,270,0,"CN",413463690,50,3,13],[22.21385,113.5851,"YUEHUAIJIHUO0253",7,132,0,"CN",413974281,40,12,8],[22.80116,113.5852,"AN TU 138",7,261,0,"CN",413975506,49,162,13],[22.82701,113.5853,"CHENG GONG 83",7,142,103,"CN",413696690,140,3,20],[22.90743,113.5854,"GUI GANG MEI OU 9328",7,240,0,"CN",413972043,48,149,10],[22.80557,113.5855,"TY EVER",7,343,0,"KR",440904000,99,15,17],[22.73487,113.586,"YONG HAI66",7,266,59,"CN",413975685,55,11,13],[22.17717,113.5867,"STDM NO20",9,278,99,"ZZ",453010407,77,6,14],[22.2413,113.5874,"HUIJIAYOU 2",9,0,1,"CN",413905813,26,6,6],[22.13493,113.5882,"GUANGBINJI82",7,0,0,"CN",413904134,50,14,13],[22.22673,113.5883,"GUITENG XIANHUO 0908",7,249,0,"CN",413990733,72,10,14],[22.90298,113.5887,"BO SHI HANG 238",7,173,0,"CN",413901322,49,15,13],[23.01966,113.5891,"DONGGANGYUN113",7,12,50,"CN",413978253,49,46,11],[22.28888,113.5897,"HUI JIA MING XING",4,105,167,"CN",412468620,0,3,0],[22.21939,113.5901,"LITONG3",9,320,0,"CN",413994965,33,6,10],[22.17239,113.5908,"YUEHUIZHOUHUO9622",7,111,74,"CN",413901571,47,11,10],[22.00426,113.5917,"900019864",0,225,35,"--",900019864,0,24,0],[23.03758,113.5929,"HUA FENG 268",0,150,0,"CN",413906136,80,11,22],[22.82393,113.5932,"BO SHI YUN 68",7,140,63,"CN",413473630,50,24,16],[23.00846,113.5932,"YUEGUANGZHOUHUO1966",7,77,3,"CN",413900486,87,17,18],[22.93899,113.5944,"YUEDONGGUANHUO 0828",7,344,0,"CN",413906124,86,88,19],[23.03129,113.5947,"JIN-YUN",8,0,0,"CN",413940183,50,51,10],[23.04799,113.5948,"YUE HUI ZHOU HUO2133",7,303,0,"CN",413905707,83,56,18],[22.81659,113.5956,"XIN DONG GUAN 4",7,134,119,"CN",414064000,220,3,32],[22.91439,113.5959,"HAI SHUN 139",7,11,0,"CN",413970132,50,5,14],[22.22147,113.5964,"FUWAN",9,63,58,"CN",413906005,23,3,6],[22.73585,113.5965,"YUE HE YUAN HUO 8083",7,68,52,"CN",413905626,57,15,12],[22.21437,113.5967,"YU HANG TUO 2008",3,176,1,"CN",412355790,43,3,10],[23.10143,113.5967,"HUI HUA HANG 616",7,210,0,"CN",413471360,80,8,18],[22.59213,113.5972,"ZHONG HANG 902",7,270,69,"CN",413901086,50,6,13],[23.04821,113.5975,"XIN SHENG DA 5",7,90,0,"CN",413592840,56,7,9],[22.91667,113.5981,"AN TU 228",7,73,7,"CN",413994921,49,7,13],[22.281,113.5988,"YUE ZHU HAI 31033",2,310,81,"CN",412478581,19,12,6],[22.23107,113.6,"HOU DE MEI YOU 19",8,69,0,"CN",413904099,48,142,9],[22.58449,113.6011,"ZHONGGONG2",9,45,0,"CN",413988492,32,7,8],[23.10672,113.6012,"HUI HANG 17",8,140,0,"CN",413438040,53,5,9],[22.73483,113.603,"TONGHAI688",7,263,46,"CN",413972438,50,4,13],[22.785,113.6032,"QUANSHUNLUN899",1,0,0,"CN",994136622,0,9,0],[22.04809,113.6035,"YUE ZHU HAI 31018",2,199,33,"CN",412478577,18,17,6],[22.81352,113.6038,"HUMENDULUN66-07",0,67,80,"CN",413900519,60,56,15],[22.24728,113.604,"ZHENG MEN JIAO",1,0,0,"CN",994131638,2,54,2],[22.38524,113.6041,"WU ZUO WAN9HAO",8,184,0,"--",900003680,50,83,10],[22.38481,113.6042,"GANG ZHU AO 2",6,249,0,"CN",413472990,26,20,5],[22.93181,113.6044,"NAN FANG SHI HUA 16",8,0,0,"CN",413472710,89,17,14],[22.58285,113.6053,"HUA ER CHEN",9,308,0,"CN",413813208,0,7,0],[22.38514,113.6055,"LUHAI8HAO",7,0,0,"CN",413590490,65,30,11],[22.22165,113.6057,"YUEDIANBAI31183",2,162,74,"CN",412468096,20,6,5],[22.94834,113.6072,"JIAO GONG 80",9,288,0,"CN",413271650,41,5,11],[23.10646,113.6074,"YUEZHONGSHANHUO182",7,258,89,"CN",413973455,60,15,13],[22.80385,113.6075,"REIKA HARMONY",7,138,114,"HK",477936500,112,4,19],[22.81711,113.6084,"HUMENDULUN6610",6,270,64,"CN",413900523,60,6,15],[22.74291,113.6086,"HUI FENG NIAN 777",7,0,0,"CN",413906115,87,108,20],[22.14454,113.6091,"TIAN LI 288",7,4,94,"CN",413900994,88,3,19],[22.80931,113.6092,"HUI.FENG.NIAN222",7,335,53,"--",41377648,76,13,16],[22.2326,113.6097,"YUE8LMIZHOUHUO 0229",7,288,38,"CN",413905856,38,7,35],[22.25428,113.6103,"YUE TAI SHAN51029",2,264,58,"CN",412464699,21,54,4],[23.06734,113.6109,"NAN TONG 6668",7,336,0,"CN",413975613,50,41,11],[22.93649,113.6115,"TENG XIAN JINHAI0168",7,129,0,"CN",413984627,49,6,11],[22.23627,113.6119,"ZHE JIA XING GONG118",3,296,0,"CN",412419580,33,3,10],[22.38169,113.613,"HONGXIANG789",7,0,0,"CN",413905589,44,16,9],[22.0901,113.6149,"YUEDEQINGGONG0023",3,210,43,"CN",413905939,34,5,12],[22.23218,113.6158,"SUSHEYU03138",7,155,2,"--",905103138,86,18,16],[22.75758,113.6171,"4125712",0,0,0,"--",4125712,0,3,0],[22.79232,113.6179,"CHANG XIANG LONG",7,142,121,"CN",413676000,140,3,24],[22.81951,113.6183,"YUEDONGGUANGCHUI0393",0,163,0,"CN",413477190,61,62,17],[21.69283,113.6193,"SEA GLORIA",7,276,121,"PA",353158000,280,6,43],[22.94589,113.6202,"HHH",2,254,0,"--",900017001,0,20,0],[21.91187,113.6204,"900003354",0,244,62,"--",900003354,0,10,0],[22.31805,113.6204,"812478682",0,343,14,"--",812478682,0,33,0],[23.10705,113.6219,"GUIPINGNANHUO 0985",7,269,48,"CN",413985319,38,19,8],[22.77823,113.6227,"JIA HUA 2",7,244,2,"CN",413690710,85,3,13],[22.23722,113.6228,"SULIANHAIQIZHONG7",0,100,0,"CN",413352150,70,3,26],[22.56187,113.6229,"GUIGANGGANGTAI7698",2,60,0,"CN",413504930,50,4,11],[22.75261,113.623,"YUESHAOGUANHUN2602",7,53,66,"CN",413467140,54,37,12],[22.18895,113.6235,"YUE ZHONG SHAN 18117",2,29,32,"CN",412482776,14,19,3],[22.51119,113.6243,"ZHAN GANG TUO 15",3,333,0,"CN",413055630,37,5,10],[22.73661,113.6244,"ZHI HANG 198",7,88,71,"CN",413790232,50,6,13],[22.54568,113.6246,"HE YUN 368",7,113,0,"CN",413904472,50,3,11],[22.33369,113.6256,"YUE DU CHENG HUO8165",7,136,0,"CN",413902566,56,13,10],[22.17919,113.6264,"LILAU",4,91,434,"HK",477039000,29,6,9],[22.95001,113.6271,"YUEWEIHANG116",7,70,0,"CN",413905693,87,36,17],[22.51881,113.6279,"LAN LJ-368",7,480,1,"CN",413901757,50,14,12],[22.77253,113.6282,"CHANG XING LONG",7,270,0,"CN",413820000,140,4,24],[22.98104,113.629,"4128251",0,0,0,"--",4128251,0,3,0],[22.78773,113.6292,"YUE YUN FU HUO 0223",7,311,54,"CN",413902516,47,51,10],[21.91895,113.6301,"900003365",0,248,60,"--",900003365,0,24,0],[21.98064,113.6301,"HANG BO 3001",0,14,114,"CN",413473660,97,33,18],[22.24704,113.6307,"YUE TAI YU YUN03229",2,344,8,"CN",412465227,11,8,0],[22.76278,113.6309,"FENG RONG 1601",7,355,51,"CN",413903059,50,39,14],[22.73656,113.6315,"ZHI HANG 828",0,93,66,"CN",412474750,50,5,13],[22.57881,113.6327,"YUEPANYU29480",2,307,0,"CN",412462484,19,10,4],[22.24318,113.633,"YUE HUI ZHOU HUO0933",7,279,0,"CN",413903534,38,29,8],[22.26114,113.6335,"YUE ZHU YU HAN 2009",2,311,90,"CN",412684522,36,3,6],[22.37817,113.6339,"HU HAI GONG 1",9,217,0,"CN",412379970,99,114,26],[22.7781,113.6345,"XIN HONG XIANG 57",7,301,0,"CN",413504660,140,2,20],[22.37471,113.6354,"WUZHUOWANQIHAO",7,299,58,"--",900006259,48,15,12],[22.24064,113.6363,"GUI TENG XIANHUO0858",7,89,0,"CN",413979364,52,5,13],[22.77673,113.6366,"GUI GANG HE SHUN 988",7,142,51,"CN",413984071,49,6,13],[22.17089,113.6367,"WU LONG JIANG 991",7,79,63,"CN",412455240,53,3,9],[22.1977,113.6376,"XUNLONG4",4,46,281,"CN",413462220,33,5,9],[22.24543,113.6383,"LITONGPU7",0,10,0,"CN",413405170,0,15,0],[22.76141,113.6405,"TENGXIANJINHAI 3288",7,329,47,"CN",413978384,55,45,13],[21.45683,113.642,"SAINTY VIGOUR",7,232,164,"MH",538005437,158,33,24],[22.47675,113.6427,"XING TAI YUAN 388",7,335,74,"CN",413520790,53,4,9],[22.28056,113.6438,"HAIYAO",4,236,254,"CN",413471740,35,3,9],[22.70017,113.6439,"HJ44003",0,346,0,"CN",412044003,41,7,6],[23.10318,113.6443,"4128252",0,0,0,"--",4128252,0,3,0],[22.47544,113.6451,"MINGDA13",7,330,56,"CN",412474680,78,10,15],[22.76671,113.6452,"HUA JIN LONG",7,315,0,"CN",413356840,140,40,20],[22.24848,113.6456,"A",0,60,0,"--",898998899,0,6,0],[22.13325,113.6463,"JIN HANG 19",7,356,27,"CN",413505520,0,3,0],[22.2725,113.6464,"JINXING",4,58,243,"CN",412461340,28,4,10],[22.6074,113.6465,"YUEPANYU29879",2,254,0,"CN",412462527,13,14,4],[21.89869,113.6468,"HHH",2,237,68,"--",200004658,0,24,0],[22.63559,113.648,"YUEPANYU29279",2,175,92,"CN",412462458,16,61,4],[22.39394,113.6484,"YUE ZHONG SHAN 18125",0,254,61,"CN",412482781,19,50,4],[22.11365,113.6489,"DONG FANG 67",8,313,0,"CN",413506690,96,90,13],[21.77533,113.6507,"XETHA BHUM",7,264,128,"SG",565303000,146,3,21],[22.19875,113.6508,"YUE ZHU HAI 71002",2,249,0,"CN",412478591,19,94,6],[22.26181,113.6511,"YUE TAI SHAN31094",2,202,14,"CN",412464264,15,11,3],[22.70675,113.6513,"YUE XIN HUI HUO 8002",7,0,0,"CN",413982278,51,13,12],[22.61529,113.6514,"YUEPANYU28958",2,32,0,"CN",412462428,14,5,4],[22.54834,113.6517,"PINGNANYOUJIA3882",7,275,38,"CN",413972489,49,6,11],[22.96179,113.6518,"GUIGUIPINGHUO 8266",7,480,0,"CN",413854021,49,29,10],[22.74994,113.6534,"GUI.XIANG.JIANG2006",0,330,40,"CN",413950925,50,36,13],[21.56763,113.6544,"KOTA NABIL",7,225,150,"SG",565795000,180,6,28],[22.09266,113.6547,"E1ABH",2,224,38,"--",200005997,1022,3,126],[22.6974,113.6547,"XIANG RUI KOU",9,149,0,"CN",414017000,217,7,43],[22.74332,113.6547,"SICHEM M",8,148,94,"SG",565474000,127,3,20],[22.75443,113.6554,"DONG TAI AN",4,344,259,"CN",412883000,0,61,0],[22.25862,113.6556,"YUE TAI YU32018",2,32,66,"CN",413032018,18,39,3],[22.25021,113.6559,"HUI TONG 128",7,235,0,"CN",413464860,53,8,9],[21.95745,113.6562,"LAN HAI CHUANG XIN",7,88,0,"CN",413226000,254,53,32],[22.60378,113.6579,"YUE PAN YU 29486",2,307,0,"CN",412462488,16,37,4],[22.12773,113.6586,"NING LIAN 1",7,40,33,"CN",413451720,95,2,16],[22.73222,113.6593,"GUANG ZHOU GANG 21",1,0,0,"CN",994136621,0,6,0],[22.06841,113.6594,"800001496",0,151,81,"--",800001496,0,2,0],[22.19003,113.6608,"TAIPA",4,254,430,"HK",477026000,29,3,9],[22.68706,113.6611,"KWEICHOW",7,329,0,"HK",477440300,185,3,28],[22.22908,113.6612,"YUE ZHU HAI 31041",2,251,37,"CN",412478585,19,2,6],[22.73689,113.6614,"NAN HE YOU 10",8,344,77,"CN",413900724,58,41,12],[22.683,113.6648,"XIN FANG ZHOU 18",7,336,0,"CN",413354560,54,6,9],[22.74308,113.6651,"RUI NING 21",7,131,0,"CN",414077000,225,2,33],[22.60106,113.6655,"YUE NAN SHA YU 19388",2,315,47,"CN",412462854,15,15,6],[22.6851,113.6665,"M.Y. ANTARCTIC",7,84,1,"PA",356494000,120,5,20],[22.26558,113.6695,"TAI SHAN 03100",2,354,76,"CN",412463100,21,38,4],[22.59223,113.6701,"YUE PAN YU 03141",2,321,67,"CN",412462073,14,24,4],[22.25621,113.6715,"MEI HANG 6118",7,128,20,"CN",413463350,46,10,8],[22.66845,113.6722,"MING ZHU 689",7,335,0,"CN",413986582,49,9,12],[22.66006,113.6724,"TENGXIANSHUNTONG8668",7,198,0,"CN",413993925,55,4,13],[22.22723,113.6725,"YUE ZHU HAI 31037",2,85,31,"CN",412478589,21,4,6],[21.92353,113.6727,"NAN TIAN LONG",9,19,0,"CN",412054640,100,4,30],[22.6771,113.6728,"GUI NAN 5288",7,480,1,"CN",413951644,49,17,10],[22.71149,113.6732,"ZHENG HAI 6888",7,333,38,"CN",413991354,49,11,13],[22.10232,113.6733,"JIN JIE LAI",7,323,87,"CN",412501850,83,5,11],[22.03819,113.6738,"YUE DONG YU 03266",2,175,84,"CN",412461544,31,2,7],[22.25413,113.674,"CHANG DA 29",7,163,53,"CN",412472680,32,5,9],[22.18225,113.6748,"QING ZHOU 2",1,0,0,"CN",994131634,3,49,3],[22.52555,113.6752,"YUESHAOGUANYUO0573",7,261,0,"CN",413981888,36,4,8],[22.67423,113.6757,"YUEZHONGSHANHUO033",7,0,0,"CN",413972007,73,5,15],[22.70782,113.6762,"GZ GANG 52",1,0,0,"CN",994131623,2,29,2],[22.62749,113.678,"HHH",2,296,0,"--",800032995,0,133,0],[22.65579,113.6787,"742 2PFBEL2",1,91,0,"--",808663912,120,4,102],[22.19183,113.6788,"UNIVERSAL MK2016",4,262,429,"HK",477320600,36,5,10],[21.87005,113.679,"HOANG LONG 68",7,68,75,"VN",574129000,91,15,13],[22.65465,113.679,"GUIHAIXIN 888",7,163,0,"CN",413993614,63,3,13],[22.69545,113.6794,"HHH",2,351,38,"--",800033578,0,28,0],[22.69138,113.6806,"GUI XIANG JIANG 3008",7,345,43,"CN",413986916,49,3,13],[22.72029,113.681,"ZHE HAI 525",7,303,1,"CN",414061000,190,10,32],[22.23893,113.6817,"UNIVERSAL MK V",4,229,314,"HK",477821000,40,5,11],[22.05025,113.6824,"HANGJUN4007",9,194,99,"CN",412044750,129,3,18],[22.68414,113.6827,"ZHEN HAI 009",7,343,38,"CN",413979978,49,3,12],[22.638,113.6838,"YM UNANIMITY",7,348,0,"TW",416466000,333,10,43],[22.26319,113.6847,"CHANG DA 36",9,480,0,"CN",412467930,45,11,19],[22.57276,113.6848,"HHH",2,322,61,"--",900023484,0,3,0],[22.68714,113.6853,"LIN XING 136",7,346,73,"CN",413520440,53,4,9],[22.63108,113.6854,"YUEJINLUN998",7,480,1,"CN",413901101,50,8,15],[22.70722,113.6854,"YUEDONGGUANHUO 0802",7,148,89,"CN",413906123,88,6,20],[22.71597,113.6861,"JIN LONG 358",7,140,73,"CN",413970706,49,4,15],[22.62294,113.6869,"GUI PING NAN HUO2668",7,0,0,"CN",413975719,49,4,10],[22.24982,113.6876,"XUN LONG 3",4,205,290,"CN",413461990,33,4,9],[22.7252,113.6884,"YUE DONG YU 03073",2,315,56,"CN",412461549,18,22,6],[22.67364,113.6887,"900001693",0,173,89,"--",900001693,0,6,0],[22.16669,113.6889,"YUE DONG YU 03312",2,47,32,"CN",412461708,21,4,6],[22.65132,113.6889,"ZHONG DA 05",7,352,52,"CN",413762781,50,4,15],[22.53322,113.6891,"YUESHAOGUANHUO0669",7,233,3,"CN",413776182,50,6,11],[22.25602,113.6894,"HZM BRIDGE Q2",1,0,0,"CN",994121895,3,35,3],[22.74296,113.6908,"GUI GANG GUI HAI3668",7,309,0,"CN",413977166,49,9,11],[22.65716,113.6916,"MIN JIANG 805",7,352,72,"CN",412453550,53,4,9],[22.68275,113.6919,"HONGRUN38",8,337,0,"CN",413444310,97,13,15],[22.64402,113.693,"GUANG ZHOU GANG 42",1,0,0,"--",999413042,6,9,6],[22.27025,113.6931,"DONG.QU.ER.HAO",4,134,256,"CN",412461970,35,5,12],[22.5369,113.6936,"YUESHAOGUANHOU0708",2,243,0,"CN",413901941,48,35,10],[22.69932,113.6947,"SUI DE YANG 268",7,153,68,"--",813902073,49,2,13],[22.11222,113.6948,"YUE DONG YU 03113",2,113,63,"CN",412461528,22,5,6],[22.67493,113.6954,"DAQ1N226",3,338,1,"CN",412476460,0,3,0],[22.19171,113.6958,"SHOPPES COTAICENTRAL",4,259,362,"HK",477937500,47,4,12],[22.69846,113.6959,"B0 YUN 699",7,154,73,"CN",413906093,87,27,19],[22.42213,113.6978,"YUEANSHUN688",7,51,64,"CN",413772545,74,2,15],[22.22027,113.6979,"HONG TONG 382",7,239,64,"CN",413971362,50,4,14],[22.64599,113.6995,"SUIHAIHUI188",7,0,2,"CN",413900263,49,2,13],[22.14924,113.7002,"YUE DOU MEN 89060",2,314,0,"CN",412478724,24,44,5],[22.6799,113.7002,"XIANG TAI 1",8,325,1,"CN",413361520,151,15,21],[22.62157,113.7003,"APL IOLITE",7,153,109,"SG",564303000,272,4,40],[22.61201,113.7015,"YUEPANYUYUN12219",2,166,60,"CN",412462353,13,6,3],[22.6862,113.7019,"YUE GUANGZHOUHUO1126",7,307,44,"CN",413905787,56,5,13],[22.33393,113.702,"GUI XIANG 688",7,199,57,"CN",413501930,53,20,9],[22.14182,113.7021,"YUEPANYU08077",2,0,0,"CN",412462225,11,14,3],[21.94062,113.7028,"910101668",0,39,0,"--",910101668,0,104,0],[22.30945,113.7031,"HUI TONG 178",7,15,74,"CN",412460840,53,15,9],[22.66273,113.7032,"HUALIANSHENG1",3,0,0,"CN",412475890,97,2,19],[22.32026,113.7048,"HUI FENG NIAN 6868",7,17,88,"CN",413905533,90,3,19],[22.68733,113.7061,"SUI FU HANG 268",7,262,0,"CN",413762648,75,3,15],[22.70706,113.7061,"YUESHAOGUANHUO2826",7,51,0,"CN",413903837,67,18,13],[22.32594,113.7071,"MEIHANG839",7,8,75,"CN",413361590,53,8,9],[22.64648,113.7077,"SHI YUN 902",7,260,0,"CN",413900511,50,6,13],[22.59897,113.709,"YUEPANYU29973",2,25,83,"CN",412462547,15,14,4],[22.66092,113.7099,"XIN NAN FANG 68",7,247,0,"CN",413500530,92,4,14],[22.66503,113.71,"ZHEN DONG 678",7,161,77,"CN",413905598,80,4,19],[21.94532,113.7104,"ZHEXIANG02222",2,206,0,"--",900002222,33,154,8],[22.46888,113.7112,"YUEPANYU05292",2,177,16,"CN",412462201,14,3,4],[22.67875,113.7119,"PANAGIA LADY",8,269,0,"LR",636011888,180,5,23],[22.63403,113.7129,"YUE DONG GUAN 02120",2,44,0,"CN",412461812,19,5,4],[22.56674,113.7137,"YUEPANYU03247",2,275,52,"CN",412462122,18,3,4],[22.43009,113.7143,"YUE DONG YU 03297",2,343,34,"CN",412461561,19,4,6],[22.11092,113.7147,"YUE DONG YU 03483",2,125,57,"CN",412461716,22,6,7],[22.75449,113.7147,"YUESHAOGUANHUO2111",7,324,0,"CN",413900302,53,8,11],[22.72442,113.7152,"YUESHAOGUANHUO1230",7,218,61,"CN",413900304,53,5,11],[22.75327,113.7157,"GUIWAI819",7,235,0,"CN",413981559,48,14,10],[22.66614,113.7158,"HUI HAI LONG 168",7,320,50,"CN",413470140,52,4,17],[22.65112,113.7179,"CHANG YU",7,274,1,"CN",413465360,110,5,21],[22.29749,113.7184,"BAO AN TUO 5",3,164,1,"CN",412477270,38,5,12],[22.68302,113.7193,"YUEKAIHANG001",7,0,0,"CN",413476230,66,4,13],[22.56444,113.7212,"HUI TONG 888",7,161,64,"CN",413463250,52,5,9],[22.56587,113.7212,"DORIS RUBY",8,159,104,"HK",477405000,123,2,20],[22.55369,113.7214,"YUEPANYU05203",2,287,46,"CN",412462047,14,60,3],[22.29219,113.7216,"YUE TAI SHAN32026",2,18,0,"CN",412464331,18,28,4],[22.33001,113.7217,"FAN YU 2",7,221,0,"CN",412550310,64,68,9],[22.64282,113.7231,"CHANG NING",7,298,1,"CN",413464130,129,5,20],[22.6588,113.7233,"GUI GUI PING HUO7382",7,322,44,"CN",413984748,49,3,13],[22.27674,113.7237,"YU FAN 7",7,147,1,"CN",413434030,41,13,8],[22.65552,113.7252,"HAI TAI 378",7,323,44,"CN",413990641,57,6,13],[22.4095,113.726,"MAOXIANGYUAN168",7,10,2,"CN",412434060,65,15,10],[22.28338,113.7266,"SULIANHAIJI18",7,0,1,"CN",413986555,46,6,11],[22.06303,113.7271,"LONG MU WAN",7,91,0,"CN",413981000,242,10,32],[22.14875,113.7276,"MEI HANG 3016",2,195,0,"--",900010007,39,14,7],[22.50237,113.7283,"150203889",0,118,1,"--",150203889,0,7,0],[22.21118,113.7287,"YUE DONG YU 03413",2,261,45,"CN",412461547,23,4,6],[22.18054,113.7288,"YUE DONG YU 03188",2,170,28,"CN",412461602,25,3,6],[22.29895,113.7289,"YUEXIN8",7,69,72,"CN",413901902,50,8,13],[22.6541,113.7294,"ZHEN DONG 123",0,140,46,"CN",413901275,50,61,14],[22.23995,113.7295,"ZENG YUN 329",7,61,55,"CN",413900479,49,3,13],[22.5426,113.7297,"FENG SHUN 69",7,160,93,"CN",413696320,140,4,20],[21.99846,113.7309,"ONWA1134",7,197,36,"--",9103134,19,3,15],[22.64437,113.731,"YUE PAN YU YOU 2011",8,324,84,"CN",413900854,31,6,7],[22.07139,113.7311,"YUE DONG YU 03283",2,276,32,"CN",412461707,21,10,6],[22.02043,113.7319,"HHH",2,214,36,"--",900020346,0,10,0],[22.56458,113.7321,"HAIXUND09083",3,318,110,"CN",412097120,31,4,6],[22.51991,113.7331,"YUE PAN YU YUN 19023",2,161,61,"CN",412469999,20,52,4],[22.47769,113.7332,"YUE TAI YU 3211",2,288,39,"CN",412464883,22,3,4],[22.53052,113.735,"XIN HANG ZHOU",7,342,146,"CN",414713000,255,3,37],[22.1923,113.7367,"QING ZHOU 1",1,0,0,"CN",994131633,3,11,3],[22.44197,113.7376,"YUEPANYU03036",2,349,33,"CN",412462086,16,3,3],[22.52197,113.7385,"JIA HANG 1010",7,341,91,"CN",413523170,140,2,20],[22.68633,113.7385,"BOYUN618",7,0,1,"CN",413467880,67,5,15],[22.62956,113.7394,"YUEGUANGZHOUHUO 0345",7,215,55,"CN",413904251,52,3,11],[22.50437,113.7427,"GZ GANG 26",1,0,0,"CN",994131622,2,48,2],[22.33403,113.7443,"YUE ZHU HAI 4068",2,266,96,"CN",412478647,21,10,7],[22.63547,113.7443,"ZHONGQILUN128",7,204,53,"CN",413904206,49,8,10],[22.66044,113.7448,"GANG HONG 3668",7,27,0,"CN",413984763,57,3,13],[22.65845,113.7457,"HHH",2,222,0,"--",800013757,0,3,0],[22.62905,113.7461,"XIANGFU18",7,324,56,"CN",413467080,49,5,16],[22.36863,113.7473,"ZHONG TAI",7,311,100,"CN",413521310,87,3,12],[22.56972,113.749,"YUE HUIZHOU HUO 9312",7,167,84,"CN",413900819,70,25,16],[22.47141,113.75,"GZ GANG 22",1,0,0,"CN",994131620,3,105,3],[22.57895,113.7505,"GUI SHUN 8888",7,59,0,"CN",413906167,54,11,12],[22.6894,113.7506,"YUEPANYU29799",2,122,0,"CN",412462516,15,3,4],[22.61274,113.7507,"AN QUAN ZHOU 68",7,146,76,"CN",412750890,53,24,9],[22.28382,113.7509,"HHH",2,352,1,"--",800033030,0,19,0],[22.61997,113.7515,"PING NAN YONG JIA306",7,145,62,"CN",413973604,53,6,13],[22.27162,113.7523,"CHANG HAI TUO 162",0,105,0,"CN",413201820,0,4,0],[22.64844,113.7524,"YUE HUI ZHOU HUO2198",7,93,0,"CN",413905601,84,14,19],[22.48673,113.7525,"GZ GANG 23",1,0,0,"CN",994131621,2,51,2],[22.22552,113.7528,"HUA DE 707",7,53,99,"CN",413201140,96,3,15],[22.06046,113.7532,"YUE DONG YU 03427",2,221,26,"CN",412461592,22,6,6],[22.45495,113.7534,"YUSHO CHERRY",7,172,122,"PA",372991000,110,2,19],[22.52967,113.754,"700000623",0,74,0,"--",700000623,0,68,0],[22.42445,113.7542,"PENG XING 15",6,180,180,"CN",412477670,40,3,10],[22.58148,113.7556,"ZHEN DONG 162",7,359,0,"CN",413905594,80,35,18],[22.58851,113.7561,"YUE HUI ZHOU HOU8686",7,156,93,"CN",413900818,74,57,17],[22.61524,113.7563,"GONGHE",7,327,46,"CN",413468460,50,6,16],[22.66753,113.7574,"XIANG AN 2006",0,35,42,"CN",413957354,48,4,10],[22.52617,113.7581,"HONG FU 838",7,178,83,"CN",413469940,92,9,19],[22.66377,113.7582,"YUEYINGDEHUO2862",7,311,2,"CN",413905691,54,5,11],[22.642,113.7583,"YUEPANYU02234",2,246,33,"CN",412462079,12,54,3],[22.47829,113.7584,"HUI FENG NIAN 6632",7,126,0,"CN",413474010,89,9,20],[22.51622,113.7587,"HUAXIANGGONG166",3,186,68,"CN",413906188,62,4,18],[22.09355,113.7589,"YUE DONG GUAN 00589",2,184,37,"CN",412461735,25,22,6],[22.16974,113.7589,"CHI WAN",3,24,96,"CN",412052610,82,5,16],[22.42736,113.7593,"HENGSHENG688",7,351,95,"CN",412355870,96,3,14],[22.69202,113.7595,"412462862",0,177,0,"--",412462862,0,162,0],[22.74093,113.7603,"HUI FENG NIAN 293",2,0,0,"CN",413905932,72,9,17],[22.46584,113.7611,"YUE SHAOGUANHUO 2811",7,102,0,"CN",413470690,67,7,13],[22.4949,113.7611,"YUE HUI ZHOU HUO9266",7,178,1,"CN",413906057,55,21,12],[22.28724,113.7621,"GUO LIANG23",9,258,102,"CN",412362010,30,20,6],[22.60492,113.7622,"XIE HANG 508",7,140,73,"CN",413901475,50,5,13],[22.51002,113.7635,"ZHEN DONG 962",7,348,2,"CN",413906159,91,17,20],[22.50301,113.7637,"YUEDONGGUANCHUI0228",7,0,0,"CN",413471090,68,6,21],[22.13582,113.7643,"DONGMAO6",8,128,1,"CN",412438190,81,5,12],[22.59727,113.7661,"HEIFENGNIAN329",7,140,66,"CN",413477090,79,10,18],[22.4581,113.7662,"HUIFENGNIAN0222",7,353,0,"CN",413762611,75,3,17],[22.21127,113.7664,"22168",2,83,72,"--",100912345,5,9,5],[21.84262,113.7674,"ZHE XING 169",8,66,109,"CN",413441170,157,29,23],[22.51672,113.7683,"YUEDONGGUANHUO 0803",7,113,0,"CN",413906121,88,10,18],[22.67076,113.7684,"GANG HONG 580",7,0,0,"CN",413993962,57,125,13],[22.09995,113.7688,"YUE DONG GUAN 01093",2,6,37,"CN",412461797,24,9,6],[22.5328,113.769,"BAOYENG316",0,0,6,"CN",413900566,96,29,16],[22.27512,113.7694,"FANG BO 99",9,317,4,"CN",413016340,62,59,19],[22.13052,113.77,"TB 30",7,175,0,"MN",457481000,96,6,15],[22.3879,113.7705,"TRANS FUTURE 11",7,153,153,"PA",356468000,165,3,28],[22.48901,113.7708,"HUA XIANG GONG 366",0,37,0,"CN",413906033,78,2,20],[22.51192,113.7709,"YUEHUINHOUHUO9012",7,21,77,"CN",413972525,35,3,8],[22.58911,113.7718,"JIN LONG 313",7,138,83,"CN",413462180,60,6,16],[22.1125,113.7733,"SABRINA",8,126,0,"HK",477144500,106,18,18],[22.33989,113.7738,"TAI SHAN",4,236,281,"CN",412460920,40,5,13],[22.13917,113.7741,"HENG FA 3",8,162,0,"CN",413361850,118,10,18],[22.49951,113.7746,"HUI FENG NIAN 633",7,195,1,"CN",413906157,87,6,19],[22.5265,113.775,"HUI HUA HANG 828",7,61,0,"CN",413905403,80,19,18],[22.58508,113.7757,"ZHONG DA 13",7,329,51,"CN",413473170,50,6,16],[22.67138,113.7761,"YUELIANZHOUHUO6801",7,0,0,"CN",413776752,38,4,8],[22.45851,113.7762,"HONG FU 386",0,89,0,"CN",413905984,0,15,0],[22.26094,113.7765,"MINGDA18",7,0,0,"CN",412473990,79,35,16],[22.20991,113.7771,"HAI NAN 11088",2,115,67,"AG",913041350,24,2,5],[22.45484,113.7787,"YUE HUI ZHOU HUO3618",7,257,1,"CN",413905684,90,3,20],[22.51632,113.7787,"HUI FENG NIAN 268",7,162,77,"CN",413905742,88,17,19],[22.50369,113.7789,"YUEDONGGUANHUO 0813",7,103,0,"CN",413905936,85,19,19],[22.14181,113.7791,"ZHEZHOULIANGYOU15",8,166,0,"CN",413404020,85,22,12],[22.75207,113.7799,"YUEQINGYUANHUO2023",7,79,0,"CN",413905185,39,61,8],[22.28388,113.7802,"YUEDONGGUAN GONG0063",0,109,0,"CN",413906068,49,6,21],[22.48945,113.7813,"YUEGUANGZHOUHUO 1988",7,480,1,"CN",413906113,82,7,18],[22.29011,113.7826,"HAIDUN1550",4,100,1,"CN",413904102,86,15,25],[22.13094,113.7831,"THERESA BEGONIA",8,146,0,"TV",572452210,111,6,18],[22.36275,113.7853,"DA ZI YUN",7,150,110,"HK",477641900,167,3,28],[22.12542,113.7857,"AU LIBRA",8,135,0,"PA",373461000,124,6,20],[22.57737,113.7859,"800033400",0,137,72,"--",800033400,0,2,0],[22.28867,113.7872,"JIN PING 1",8,0,0,"CN",413303430,82,2,48],[22.55286,113.7879,"FANG CHENG 1",3,279,1,"CN",413465790,84,2,13],[22.14491,113.7883,"ZHONG RAN 37",8,173,0,"CN",413470920,88,5,15],[22.35383,113.7889,"GZ GANG 8",1,0,0,"CN",994131616,2,65,2],[22.56336,113.79,"YUE SHUN YING 208",7,147,68,"CN",413905645,75,57,15],[22.52409,113.7909,"YUE SHEN ZHEN 12040",2,125,22,"CN",412475049,30,3,6],[22.18547,113.7915,"RONG SHU TOU 1",1,0,0,"CN",994131629,2,19,2],[22.03781,113.7928,"200007621",0,300,45,"--",200007621,0,55,0],[22.20733,113.7939,"SUN BLUESPIRE",7,190,132,"PA",371181000,116,3,20],[22.14533,113.7953,"YIN SHUN",7,158,84,"CN",413337000,190,3,32],[22.51388,113.7954,"YUNYING333",7,286,77,"CN",412474030,70,4,15],[22.32611,113.7961,"TIANYI5",8,169,109,"CN",413363930,97,5,15],[22.54216,113.7973,"GUI GANG MEI OU 999",7,182,37,"CN",413982455,49,3,13],[22.5545,113.8003,"SUI JIU 1",7,280,50,"CN",413904177,50,3,14],[22.16298,113.8008,"FU XIN SHUN 18",7,192,0,"CN",413502460,52,5,9],[22.60534,113.8009,"YUEPANYU28603",2,145,72,"CN",412462393,16,4,3],[22.30223,113.8013,"LANGKAWI",8,160,117,"SG",563534000,100,4,17],[22.16682,113.8018,"HUA RONG20",9,123,0,"CN",413362370,24,19,5],[22.28298,113.8018,"WANXIANG178",7,6,0,"--",900003922,78,7,17],[22.51971,113.8032,"HENG HUI 09",7,15,58,"CN",412474850,67,10,13],[22.58066,113.8037,"NAN SHA NO.18",0,7,289,"CN",412462120,42,5,12],[22.17875,113.8045,"900017148",0,144,35,"--",900017148,0,5,0],[22.22332,113.8047,"RAIJU",7,157,0,"PA",351435000,289,3,45],[22.27698,113.8056,"MA YOU SHI",1,0,0,"--",999413095,16,8,6],[22.13544,113.8078,"JIA TAI 99",7,53,3,"CN",413694920,85,5,13],[22.26865,113.8081,"JIA RONG 39",7,169,94,"CN",413476960,113,4,16],[21.97562,113.8082,"900017773",0,168,63,"--",900017773,0,8,0],[22.16398,113.8083,"A",0,0,0,"--",961118000,0,20,0],[22.5504,113.8099,"LUIZHOUYUANLONG618",7,330,60,"CN",413987212,48,4,9],[22.45959,113.81,"ZHONG SHAN",4,312,314,"CN",412461640,0,3,0],[21.88118,113.8102,"SINOKOR PIONEER",7,66,114,"KR",441973000,225,3,32],[22.15019,113.8124,"XING YUN",7,283,90,"CN",413465570,48,5,8],[22.28744,113.8127,"JIAN QIAO 301",8,35,88,"CN",413375410,91,5,14],[22.03827,113.8136,"KUN YI",7,244,89,"PA",373453000,93,5,14],[22.31479,113.8138,"BAO YU HAI XIN",8,288,0,"CN",413303490,47,15,8],[22.3508,113.8141,"RUI XING",0,59,273,"CN",412472790,26,3,8],[22.12873,113.8147,"SHUN DA YOU 68",8,322,0,"CN",413553450,53,65,9],[22.23775,113.8147,"FENG ZE 5",0,169,79,"CN",413690220,96,3,16],[22.5288,113.8147,"JIAN HANG 033",7,276,74,"CN",413900466,65,2,15],[22.60475,113.8149,"YUE XIN HUI HUO 8156",7,14,0,"CN",413972201,50,64,11],[22.60462,113.8151,"PINGNANYONGJIA708",7,4,5,"CN",413978405,56,15,12],[22.25643,113.8154,"CHANG XIN 689",7,349,70,"CN",412357210,54,11,9],[21.88076,113.8155,"XIN CHENG GONG 21",7,60,90,"CN",412702580,112,16,16],[22.51256,113.8156,"YUEDONGGUANGONG 0833",0,155,57,"CN",413475040,76,48,18],[22.28251,113.8165,"HANGFENG8",7,185,78,"CN",412473190,30,4,9],[22.60621,113.8169,"LIUZHOUJIAN 819",7,0,0,"CN",413995281,56,2,13],[22.23243,113.8172,"DING XIAN ZHI 1",1,0,0,"CN",994131632,3,8,3],[22.13851,113.8175,"GUANG ZHOU PILOT 1",6,60,0,"CN",413055580,22,5,5],[22.44428,113.818,"HUIFENGNIAN 7788",7,284,0,"CN",413905607,84,8,18],[22.17098,113.819,"YUE LU FENG 29498",2,120,78,"CN",412473302,32,4,6],[22.07462,113.8192,"YUE ZHU HAI 4033",2,224,95,"CN",412478643,21,16,7],[22.49883,113.8197,"800021392",0,213,63,"--",800021392,0,6,0],[22.53138,113.8199,"BAI FU 268",7,136,65,"CN",413901058,50,6,15],[22.27093,113.8201,"HANG BO 3002",9,319,1,"CN",413473670,97,10,18],[22.11901,113.821,"900019212",0,103,0,"--",900019212,0,101,0],[22.25083,113.8228,"ONWA3928",9,283,35,"--",9103928,19,2,15],[22.27488,113.8252,"JIE LONG",3,0,0,"CN",413900569,72,5,15],[22.20963,113.8256,"REN JIAN 10",7,345,134,"CN",413996000,255,4,32],[22.36402,113.8259,"HANGJUN5002",9,205,18,"CN",413040140,103,4,18],[22.46752,113.8271,"HEHUA7HAO",7,0,0,"CN",413905366,46,5,10],[22.2568,113.8283,"HOP FAT 16",8,40,33,"--",741358385,0,38,0],[22.36504,113.8284,"HAI SHEN JUN 2",3,199,82,"CN",413430220,102,2,19],[21.96241,113.8289,"YIN TAI",7,63,0,"CN",413269000,183,119,31],[22.29801,113.8297,"TIAN LI 678",7,64,74,"CN",413906018,82,6,16],[22.5051,113.8301,"HUI FENG NIAN 138",7,36,67,"CN",413902679,72,3,16],[22.40875,113.8311,"YUE DONG GUAN 00578",2,338,58,"CN",412461813,5,56,4],[22.39364,113.8313,"HAI YU",4,55,258,"CN",413462750,33,5,9],[22.24744,113.8323,"ASHNA",8,228,0,"MH",538090180,330,5,58],[22.50263,113.8347,"PACIFIC LOHAS",7,132,0,"HK",477661100,131,5,20],[22.11679,113.8351,"YUE DONG YU 00577",2,193,0,"CN",412461842,21,36,4],[22.0421,113.8357,"900023691",0,162,54,"--",900023691,0,53,0],[22.43134,113.8378,"QI JIANG",7,135,331,"CN",412464160,38,3,11],[22.46523,113.8387,"YUEDONGGUANCHUI 0283",9,352,0,"CN",413902637,73,120,20],[22.3011,113.8393,"YUEGUANGZHOUHUO0966",7,47,72,"CN",413901345,87,6,19],[22.50578,113.8393,"BUNGA KELANA 7",8,135,0,"MY",533345000,244,3,42],[22.28339,113.8406,"SAN HANG BO 303",3,301,0,"CN",412380490,68,6,20],[22.48468,113.841,"LIAN SHAN HU",4,329,299,"CN",412867000,0,2,0],[22.43837,113.8429,"YUE DONG YU 04229",2,109,0,"CN",412461847,20,4,4],[22.08253,113.8431,"91",0,360,0,"--",91,0,86,0],[22.50231,113.8433,"GOLDEN TRADER",7,138,0,"LR",636016359,192,6,32],[22.3918,113.8437,"YUEPANYU03262",2,286,61,"CN",412462117,13,9,3],[22.5587,113.8441,"1ADJGM",0,333,15,"CN",413776657,77,14,16],[21.94863,113.8446,"YOU LIAN TUO 10",3,21,5,"CN",413476270,37,61,10],[22.52028,113.8447,"DONGYUN039",7,235,0,"CN",413900843,49,4,13],[22.31019,113.8451,"JIN WANG YOU 8",0,278,6,"CN",412428540,85,4,13],[22.51119,113.8468,"42112221",0,248,0,"--",42112221,0,4,0],[22.14853,113.848,"XIN DONG GUAN 10",7,337,112,"CN",412142000,220,5,32],[22.51809,113.848,"SHUNYUEJIANG009",7,324,29,"CN",413900831,49,29,16],[22.49525,113.8486,"GANGHETONG21",7,206,0,"CN",413773327,50,37,11],[22.45671,113.8491,"YUEQINGYUANHUO 9801",7,293,0,"CN",413900964,69,2,15],[22.31518,113.8499,"SHENG ZHOU 8",7,42,0,"CN",413465000,96,11,16],[23.1118,113.8503,"4128253",0,0,0,"--",4128253,0,3,0],[22.49299,113.8508,"TENGXIANJINHAI 0068",7,480,0,"CN",413994539,49,29,11],[22.08606,113.8523,"SEADREAM",7,357,77,"MT",229550000,255,2,38],[22.27943,113.8529,"FAI YUE 3218",9,27,0,"HK",477995292,17,79,10],[22.47803,113.8536,"JIANG REN 06",8,347,0,"CN",413940217,49,10,9],[22.16201,113.8559,"YUE LU FENG 51078",2,114,75,"CN",412473305,32,15,6],[22.46865,113.857,"MI SO 1 HO",3,16,1,"KR",440501900,0,5,0],[22.17096,113.8574,"CHANG RONG MEN",7,307,104,"CN",413641000,149,3,22],[22.5255,113.8574,"JIAN GONG 222",7,27,10,"CN",413906184,60,3,17],[22.4019,113.8586,"DONG FANG CHUN",4,233,223,"CN",412461320,23,4,8],[22.46227,113.8615,"YUEYANG3",7,255,32,"CN",413900622,62,12,13],[22.51505,113.8623,"HUI FENG NIAN 868",7,150,0,"CN",413904166,80,5,18],[22.51222,113.8624,"GUANGQAN006",7,0,1,"CN",413905852,29,77,10],[22.35983,113.8625,"MA WAN 2 HAO",3,213,108,"CN",412468740,35,29,10],[22.49795,113.8633,"MARITIME FORTUNE",7,341,0,"SG",564203000,183,6,26],[22.43602,113.864,"NANGUI",4,169,301,"CN",412460320,0,4,0],[22.4797,113.8641,"YUE XIN XING HUO8003",7,155,74,"CN",413787654,62,3,13],[22.44831,113.8646,"ZHONG RUI 328",7,41,1,"CN",413474310,64,15,14],[22.49365,113.8649,"GUIGUIPINGHUO5189",7,480,0,"CN",413956647,49,30,13],[22.45725,113.8656,"HAI YANG SHI YOU 698",9,161,1,"HK",477661800,72,3,17],[22.44665,113.8657,"ZHONG RUI 338",0,345,1,"CN",413474320,63,6,14],[22.49471,113.8658,"YUE XIN HUI HUO 8096",7,297,0,"CN",413972199,36,3,8],[22.47832,113.8662,"SUI DONG FANG 331",0,339,66,"LB",450553423,50,9,13],[22.43133,113.8663,"ZHONG TIE JUN 16",3,55,16,"CN",413697420,100,4,18],[21.91782,113.8664,"YU MING",7,70,1,"CN",414726000,189,9,32],[22.52729,113.8678,"HAI TONG 368",7,36,0,"CN",413973968,50,4,11],[21.95473,113.8681,"BUNGA KELANA 5",8,74,81,"MY",533368000,245,2,42],[22.44249,113.8682,"GONG GONG HANG DAO 1",1,0,0,"CN",994131637,2,71,2],[22.52101,113.8682,"RONGXIANHUAQIANG388",7,20,0,"CN",413975779,49,130,11],[22.09463,113.8683,"WU ZHOU YI HAO",7,95,0,"CN",413044000,222,25,32],[22.08304,113.869,"HONG YUAN 01",7,92,1,"CN",413377920,203,7,31],[22.37413,113.8691,"HAI LONG 168",8,28,64,"CN",412464550,0,7,0],[22.54106,113.8701,"MINGZHU368",7,298,0,"CN",413983696,49,59,12],[22.39667,113.8707,"XUNLONG5",4,219,278,"CN",413471870,34,4,9],[22.06305,113.8711,"NORTH FIGHTER",8,83,0,"PA",371901000,146,13,23],[22.03404,113.8714,"MIN JIN YU 008 666",7,311,117,"CN",412453000,221,5,32],[22.27647,113.8716,"HANGGONGTONG1602",9,132,0,"CN",412083540,76,48,24],[21.94277,113.8719,"WU ZHOU 2",7,62,0,"CN",413460620,225,4,32],[22.15652,113.8729,"SPACEONGRACE",0,107,64,"--",823456789,19,60,15],[22.47067,113.8735,"KENO",7,334,0,"LR",636091332,222,6,30],[22.15223,113.8754,"YUEYANGDONG12003",2,122,72,"CN",412476534,18,5,4],[22.42001,113.8763,"XINHESHAN",4,321,304,"CN",412460960,40,2,10],[22.05352,113.8773,"XIN YING WAN",7,292,1,"CN",413968000,244,165,32],[22.47632,113.8779,"JIN HAN",7,26,0,"HK",477051900,200,4,32],[22.19382,113.8789,"JIE BANG 6",7,262,84,"CN",413439680,61,4,12],[22.39403,113.8791,"YUEDINGHUHUO0999",7,297,0,"CN",413773633,49,41,10],[22.45431,113.8792,"KAI FENG MA TOU",1,0,0,"CN",994136615,0,12,0],[22.09708,113.8796,"VARADA BLESSING",8,84,0,"SG",564336000,332,6,58],[22.52563,113.8796,"GUI GA G QI SI 8633",7,301,0,"CN",413989915,57,99,13],[22.47159,113.8801,"NAN GANG 19",2,80,0,"--",600012931,0,5,0],[22.064,113.8807,"CHANG CHI",8,90,1,"CN",413056000,187,3,31],[22.15556,113.8811,"JIA HUA 9",0,301,93,"CN",412456570,98,6,14],[22.45833,113.8827,"HAI XUN 14203",3,206,129,"CN",413775383,20,29,4],[21.99242,113.8833,"HONG XIANG DA 1",7,50,33,"CN",413506560,160,11,25],[22.42562,113.8841,"XING YUN YANG",3,351,97,"CN",413361990,75,2,17],[22.47634,113.8853,"NANHAI219",0,294,0,"CN",412464480,66,2,14],[22.1898,113.8854,"UNIVERSAL.MK2002",4,80,418,"HK",477304000,45,3,12],[22.42138,113.886,"OOCL TIANJIN",7,169,77,"HK",477990200,323,3,43],[22.0725,113.8862,"STX CROCUS",7,86,2,"PA",352196000,200,16,32],[22.44512,113.8863,"SHE KOU GANG 2",1,0,0,"CN",994131636,2,35,2],[22.45879,113.8868,"ZHEN DONG 838",7,168,0,"CN",413900777,65,14,15],[22.15579,113.8871,"FENG HAI 36",8,304,135,"CN",413476040,160,4,23],[22.43546,113.8875,"KAI FENG K1",1,0,0,"--",999413092,4,6,4],[22.41174,113.8878,"YUE HUI DONG 00 8",2,207,76,"CN",412463862,17,12,4],[22.09133,113.8882,"XING CHI",8,89,1,"CN",413066000,187,3,32],[22.46517,113.8947,"UNI-PATRIOT",7,350,0,"PA",357787000,182,8,28],[22.43265,113.8948,"HE XIE HAO",2,205,39,"--",200005817,30,6,8],[22.09975,113.8952,"JU FU XING",7,86,0,"CN",412207860,224,14,32],[22.13416,113.8953,"YUE LU FENG 29478",2,109,71,"CN",412473303,32,46,6],[22.45809,113.8961,"SHE GANG 6 HAO",3,251,1,"CN",412474630,0,5,0],[22.40787,113.897,"ZHI HANG 28",7,189,84,"CN",413910115,55,18,12],[22.07545,113.8976,"OCEAN FELICITY",7,84,1,"HK",477595600,104,26,18],[22.13973,113.8984,"DONG JIANG MEI",7,92,123,"CN",414015000,224,2,32],[22.09453,113.9022,"GAS BERYL",8,97,0,"HK",477686900,226,6,37],[22.46817,113.9023,"HENG TONG HAI",7,0,0,"CN",413988000,225,19,32],[22.39045,113.9025,"JINHUI328",0,159,62,"CN",413952568,0,5,0],[22.38182,113.9027,"APL SEOUL",7,325,46,"LR",636091894,259,3,32],[22.00137,113.9028,"AN YUE SHAN",7,95,1,"CN",413191000,199,3,32],[22.39792,113.904,"ZHONGDA68",7,50,2,"CN",413901028,68,19,14],[22.02083,113.9045,"HAI SHAN",3,81,79,"CN",413474870,48,7,12],[22.13989,113.9052,"QION DAN ZHOU 10529",2,122,56,"--",800021705,28,17,5],[22.40655,113.9056,"123",7,0,0,"HK",4773776,18,3,12],[22.20237,113.906,"HHH",2,262,105,"--",900020249,0,5,0],[21.97005,113.9062,"PENG JIN",7,90,1,"CN",414139000,225,116,33],[22.37633,113.9066,"PILOT11",3,330,61,"HK",477995106,14,8,4],[22.46524,113.9067,"SHEN GANG JUN 1",3,123,0,"CN",412590950,85,10,14],[22.47842,113.9097,"PENGXING11",4,322,0,"CN",413468580,33,4,10],[22.14657,113.9104,"AN JI 8",7,272,73,"CN",413202490,140,3,24],[22.06826,113.911,"ZHE HAI 519",7,104,1,"CN",413453060,189,10,32],[22.092,113.9114,"ST. MARTIN",8,98,0,"SG",565870000,100,3,18],[22.36721,113.9114,"NAGOYA EXPRESS",7,307,57,"DE",218350000,335,3,42],[22.48133,113.9162,"YUE YANG JIANG98636",2,249,0,"CN",412478137,130,83,3],[22.36962,113.9182,"OCEAN COMPASS",7,315,0,"PA",371967000,288,5,45],[22.19864,113.9214,"900000310",0,83,71,"--",900000310,0,18,0],[22.46959,113.924,"JU HUI 9",8,170,0,"CN",413472670,43,113,8],[22.35761,113.9248,"PENG XING 12",4,131,258,"CN",412476410,33,3,8],[22.11954,113.9259,"DAN ZHOU 12168",2,123,60,"--",800016464,28,5,6],[22.362,113.9285,"AINAZI",8,309,0,"MH",538002779,196,2,32],[22.42518,113.9324,"MO SING LENG",7,57,0,"HK",477995174,69,6,18],[22.36199,113.9356,"YUEHAI398",7,0,2,"CN",413900438,63,2,13],[22.36597,113.9375,"HUI WAN 306",7,0,0,"CN",413465130,50,6,16],[21.81358,113.9377,"WEN WEI ZHOU",1,0,0,"--",999413097,20,3,20],[22.48689,113.9385,"SHENG RONG 2019",8,253,0,"CN",413901483,46,53,9],[22.47959,113.9427,"GB44104",3,221,0,"CN",412044104,42,61,6],[22.30013,113.944,"900023608",0,277,1,"--",900023608,0,11,0],[22.31779,113.9444,"UNIVERSAL MK 2006",4,287,0,"HK",477509000,45,5,12],[21.97665,113.947,"LAN HAI HE MEI",7,84,0,"CN",412131000,189,15,32],[22.3205,113.9472,"DI MODA SQUARE",4,344,47,"HK",477197500,47,4,12],[22.3595,113.9474,"HUIFENGNIAN223",7,0,0,"CN",413901784,67,63,17],[22.36551,113.9477,"HB1042S",9,18,0,"HK",477995273,12,164,4],[22.35103,113.9482,"LAI WAN",7,96,101,"HK",477995354,94,2,21],[22.33517,113.9518,"JIAN HANG 066",7,0,0,"CN",413461480,68,38,15],[22.30596,113.9533,"900023621",0,20,137,"--",900023621,0,12,0],[22.33191,113.9551,"HONG FU 336",7,264,0,"CN",413904323,76,6,16],[22.3615,113.9555,"GEOWORKS SB-1",9,185,0,"HK",477995332,44,67,16],[22.35208,113.9594,"HUI WAN 305",7,266,70,"CN",413973489,50,33,11],[22.36775,113.9595,"715890357",0,0,1,"--",715890357,0,149,0],[22.31499,113.9631,"900020235",0,347,0,"--",900020235,0,7,0],[22.31865,113.9641,"SAN HANG BO 189",0,81,0,"CN",412043680,53,30,19],[22.36114,113.9734,"HUI HAI LONG 158",7,109,55,"CN",413470120,50,4,16],[22.3717,113.9735,"XINHONG9",7,126,52,"CN",413773681,50,32,13],[22.37987,113.9737,"HUIFENGNIAN638",7,96,1,"CN",413901848,0,54,0],[22.37061,113.9752,"SHUI YUEJIANG 005",7,164,38,"CN",413900035,50,45,12],[22.38092,113.9754,"JIA HANG 789",7,353,0,"CN",413900363,49,16,11],[22.32084,113.9768,"JINLONG328",0,151,32,"CN",413460510,74,17,16],[21.9629,113.9775,"ZHONGWAIYUNXINGANG",7,268,114,"CN",413377680,196,3,32],[22.03323,113.9837,"JU LI",9,95,3,"CN",412379290,134,110,35],[22.12366,113.9847,"HENG HUI",7,102,0,"CN",413692120,126,10,18],[22.35943,113.9855,"UI HUI YUN 162",7,287,78,"CN",413971651,73,3,16],[22.19572,113.9858,"4773775",0,0,0,"--",4773775,0,28,0],[22.11761,113.9865,"ZHE HAI 521",7,107,0,"CN",413364000,189,6,32],[22.35124,113.9904,"JIAYUAN19",7,107,102,"CN",412458480,98,3,16],[22.37086,113.9919,"FAMILY DAY",9,238,0,"CK",518403000,65,3,10],[22.12584,113.994,"AO TONG 2",2,101,0,"CN",413696330,124,9,17],[22.35438,113.9963,"SUI HAI YUN 328",7,95,57,"CN",413971207,50,3,16],[22.11893,113.9976,"HUA DE 988",7,99,2,"CN",413249970,148,7,21],[22.1112,113.9978,"SHENG YOU 223",8,99,0,"CN",413466610,99,3,15],[22.12614,114.0017,"HAO HANG 188",7,101,0,"CN",413440070,149,10,21],[22.21258,114.0047,"UNIVERSALMK2012",4,242,398,"HK",477056300,48,2,12],[22.1116,114.0058,"ZHOU HAI YOU 35",8,90,0,"CN",412437940,84,10,12],[22.12314,114.0061,"XIANG YI 67",7,85,0,"CN",413692070,140,73,20],[22.35129,114.0134,"JIAN HANG 029",7,97,66,"CN",413900468,62,3,14],[22.10567,114.0159,"900013940",0,177,0,"--",900013940,0,64,0],[22.12407,114.0163,"NING LONG HAI 1",7,88,0,"CN",413412880,122,6,17],[22.10399,114.018,"T JF1",2,236,33,"--",910100011,0,23,0],[22.22359,114.0188,"900003327",0,216,90,"--",900003327,0,2,0],[22.34582,114.0205,"HAI CHI",4,78,315,"CN",412461990,0,3,0],[22.29703,114.0206,"DISCOVERY BAY 7C6",0,130,1,"HK",477995042,0,4,0],[22.26183,114.0223,"FIRST FERRY IX",4,252,230,"HK",477995031,27,37,8],[22.1263,114.0235,"HUA SHUN 9",7,100,0,"CN",413692950,97,5,16],[22.22667,114.0238,"FIRST FERRY VII",7,228,238,"HK",477995029,36,41,10],[22.12349,114.0271,"CHANGHANGSHUN",7,109,0,"CN",412473660,98,2,16],[22.23176,114.0281,"COTAISTRIP COTAIGOLD",4,236,392,"HK",477937900,59,6,12],[22.2472,114.0285,"SEA SUCCESS",4,182,80,"HK",477995071,27,19,8],[22.34449,114.0345,"LF128",9,62,134,"HK",477000888,0,3,0],[22.14455,114.0348,"FENG HAI 33",8,258,119,"CN",412477090,176,3,27],[22.24388,114.0349,"TEST",9,277,71,"HK",477995261,0,9,0],[22.10282,114.0353,"4133007",0,0,0,"--",4133007,0,2,0],[22.1285,114.0358,"HENG HUI 27",8,128,0,"CN",413433960,65,4,11],[22.29958,114.0375,"DISCOVERY BAY 20 BI",0,99,233,"HK",477995045,35,2,10],[22.34794,114.0416,"SHA TIN",8,231,91,"HK",477990500,29,2,11],[22.23809,114.0434,"WING DART",7,241,82,"HK",477911000,50,15,14],[22.23849,114.0531,"SHOPPES FOUR SEASONS",4,50,392,"HK",477937600,47,3,12],[22.35857,114.0537,"GUAN HANG 363",7,261,49,"CN",413901882,49,3,13],[22.34299,114.0564,"910100005",0,133,72,"--",910100005,0,31,0],[22.30843,114.0566,"GUI FENG 229",7,209,0,"CN",413971699,50,6,13],[22.00975,114.0573,"JIU LONG 1",8,63,114,"CN",413505670,99,7,16],[22.24113,114.0573,"TEST",9,266,119,"CN",412201147,0,16,0],[22.31885,114.0613,"SHIN YANG",7,87,1,"KR",440870000,123,5,19],[22.32524,114.0626,"PROSRICH",7,121,1,"VC",376353000,127,4,20],[22.35881,114.0629,"MAN ON",9,90,104,"HK",477995066,64,2,13],[22.35308,114.064,"PARK ISLAND 5",6,72,0,"HK",477995070,38,6,10],[22.0107,114.0653,"FULL RICH",7,43,76,"HK",477703000,185,3,30],[22.32916,114.0659,"JIHONG",7,121,1,"HK",477766300,126,4,16],[22.31735,114.0675,"TANJA A",7,113,0,"CY",210379000,139,5,23],[22.14344,114.0678,"MIN HENG 2",7,69,75,"CN",413501280,98,3,14],[22.29013,114.0685,"ZHEN.DONG.188",7,0,2,"CN",413900482,49,13,13],[22.25936,114.0714,"HAIZHU",4,227,310,"CN",412460850,36,12,10],[22.2696,114.0721,"ANFAT",8,168,1,"HK",477995339,61,9,15],[22.35807,114.0728,"MD320",0,94,36,"HK",477995179,0,2,0],[22.31357,114.0729,"PALMAROLA",7,160,0,"AG",305691000,133,8,23],[22.27735,114.073,"PACIFIC ENERGY 28",8,311,0,"HK",477065900,70,3,14],[22.34933,114.0737,"PARK ISLAND 8Z",3,329,227,"HK",477995073,38,2,10],[22.31013,114.076,"MELL SATUMU",7,156,0,"AG",305722000,142,10,23],[22.27708,114.0763,"BB",2,147,0,"--",900003987,0,5,0],[22.29053,114.0764,"HUIHAIYUN168",2,58,0,"CN",413900551,50,70,13],[22.32339,114.0768,"HUI YUE 668",7,0,0,"CN",413504280,59,3,14],[21.94314,114.0773,"LI XIN PAI",1,0,0,"CN",994136625,0,4,0],[22.32834,114.0778,"HEXING828",7,117,47,"CN",413902335,50,3,15],[22.30365,114.0779,"GUOSHUN13",2,144,2,"PA",370119000,126,4,17],[22.36064,114.0779,"PACIFIC JOY",0,225,71,"HK",477995178,50,4,10],[22.27066,114.0788,"COASTAL MERCURY",8,58,0,"HK",477995223,78,5,14],[22.35028,114.0811,"YUEGUANGZHOUHUO 0633",7,86,0,"CN",413902842,68,15,15],[22.04317,114.0817,"TROPICAL PEGASUS",7,90,0,"PA",355872000,150,4,26],[22.25491,114.0885,"BOMAR REGENT",7,78,2,"MH",538005590,161,6,25],[22.33976,114.0893,"FEOSO MASTER",8,263,0,"HK",477995263,51,15,16],[22.29461,114.0894,"JIN QUAN",7,146,0,"HK",477068000,190,2,32],[22.36306,114.0896,"SHANTOU",3,0,0,"HK",477249000,31,4,10],[22.33301,114.0899,"HAI YOU",3,213,1,"HK",477046400,36,19,10],[22.2843,114.0906,"SEA SPLASHCL",0,249,138,"HK",477995076,27,3,7],[22.21132,114.0913,"PILOT 3",3,194,121,"HK",477995055,14,2,4],[22.07313,114.0914,"HANSA SIEGBURG",7,94,0,"LR",636092574,175,3,27],[22.1975,114.0917,"RUNFAR",8,351,90,"PA",356064000,0,3,0],[22.24017,114.0929,"LANTAU BREEZE",7,341,1,"AG",305227000,143,4,23],[22.3248,114.0935,"ZHONG CHI",8,89,1,"HK",477201800,188,3,31],[22.28917,114.0957,"HAMMONIA GALICA",7,155,120,"LR",636091747,269,317,32],[22.36241,114.0957,"32M008",9,38,2,"KY",319057300,32,73,7],[22.25589,114.0999,"SIRI BHUM",7,150,1,"TH",567477000,144,2,22],[22.30529,114.1005,"200005942",0,260,115,"--",200005942,0,2,0],[22.21667,114.1009,"INDUS TRIUMPH",7,351,0,"SG",566706000,230,13,38],[22.36517,114.1012,"HHH",2,245,30,"--",900012629,0,2,0],[22.2138,114.1015,"SOUTHERN CROSS",7,352,0,"JP",432710000,230,15,38],[22.29869,114.1015,"BANAK",7,140,0,"MH",538005308,209,6,30],[22.32474,114.1016,"GUO MING",8,289,62,"HK",477995132,77,3,15],[22.3256,114.1033,"CARLUNG",8,50,2,"HK",477995253,69,6,16],[22.24755,114.1048,"SEA SPEED",4,195,173,"HK",477995251,40,3,8],[22.18695,114.1054,"HHH",2,197,75,"--",900023178,0,45,0],[22.37026,114.1058,"GOLDEN DRAGON 338",8,170,0,"HK",477995140,0,3,0],[22.06879,114.1061,"413472940",0,152,11,"--",413472940,0,3,0],[22.04193,114.1066,"RHL FELICITAS",7,84,0,"LR",636091781,294,12,32],[22.27265,114.1072,"0",9,49,71,"CN",412201202,0,4,0],[22.32604,114.1072,"FEOSO LEADER",8,109,1,"HK",477995111,50,3,15],[22.27892,114.1084,"910100003",0,179,95,"--",910100003,0,23,0],[22.25517,114.1088,"KANWAY GLOBAL",7,156,0,"TW",416438000,193,12,28],[22.3217,114.1112,"ZHONG HANG926",7,282,76,"CN",413460350,47,32,16],[22.34748,114.1125,"HUI HAI LONG 82",7,19,0,"CN",413974087,50,4,13],[22.35519,114.1133,"SHANGHAI",3,234,0,"HK",477770800,31,9,9],[22.34385,114.1138,"XIE HANG 818",7,3,38,"CN",413903132,50,15,13],[22.10387,114.1145,"JIANGZHOU 1",7,30,24,"CN",413553860,98,9,16],[22.2892,114.115,"SEA SPIRIT",4,85,185,"HK",477995260,32,2,8],[22.35538,114.1151,"SUI SHUNFENG JI 282",7,188,0,"CN",413902076,50,6,13],[22.18333,114.1167,"SEA",7,359,0,"--",887777777,276,2,32],[22.31303,114.1189,"PILOT21",3,305,141,"HK",477995052,14,42,4],[22.28177,114.1195,"TSING CHAU",4,61,0,"TR",912710000,69,6,18],[22.24259,114.1198,"900003847",0,73,98,"--",900003847,0,19,0],[22.34767,114.1198,"OOCL ATLANTA",7,163,0,"HK",477920300,323,5,43],[22.34442,114.1208,"900004384",0,169,0,"--",900004384,0,2,0],[22.32416,114.1232,"WAN HAI 165",7,73,0,"SG",565128000,160,7,25],[22.25728,114.1236,"SEA SMART",0,331,160,"HK",477995079,18,3,8],[22.304,114.1238,"XIE HANG 1058",7,129,0,"CN",413970059,50,3,13],[22.33385,114.1244,"MOL QUEST",7,342,0,"SG",566880000,369,4,51],[22.40944,114.1244,"4773773",0,0,0,"--",4773773,0,4,0],[22.30198,114.126,"BAI FU 558",0,279,0,"CN",413904227,60,3,16],[22.23695,114.1273,"910060260",0,141,0,"--",910060260,0,8,0],[22.33675,114.1279,"HANSA LUDWIGSBURG",7,73,0,"LR",636092255,176,2,27],[22.17143,114.129,"NOZOMI",7,81,0,"SG",566850000,190,15,32],[22.3071,114.1301,"FAR EAST CHEER",7,127,1,"HK",477607800,125,6,20],[22.32928,114.1303,"CARDONIA",7,72,1,"LR",636090799,222,5,30],[22.28762,114.1315,"YUE HAI 832",7,41,0,"CN",413773377,49,5,12],[22.31748,114.1317,"H.K.UNITED2",3,102,0,"AG",913041349,22,5,6],[22.24697,114.1328,"MAN KAI",9,147,93,"HK",477995064,56,42,13],[22.22639,114.133,"PILOT82",3,131,1,"HK",477995123,14,5,4],[22.05506,114.1356,"CAPE MAGNUS",7,86,2,"MH",538003093,222,5,30],[22.29205,114.1379,"SEA SERENE",6,85,183,"HK",477995177,32,3,8],[22.10502,114.138,"NORTHERN JUPITER",7,81,1,"LR",636091806,332,19,44],[22.3276,114.1413,"NGON SHUEN",7,33,0,"HK",477995355,94,5,21],[22.27427,114.1429,"4773774",0,0,0,"--",4773774,0,5,0],[22.11617,114.1435,"E.R. DENVER",7,85,0,"LR",636090737,294,7,32],[22.30416,114.1443,"DONG PENG 1",0,145,0,"CN",413690270,96,6,14],[22.31317,114.1444,"HONG TAI 1",7,64,20,"CN",413900925,50,4,13],[22.17394,114.1446,"XIN RI YUAN",7,257,88,"CN",412330440,81,6,12],[22.16231,114.1449,"MIN LU",8,96,0,"HK",477264500,292,5,43],[22.16249,114.1468,"900004367",0,57,0,"--",900004367,0,5,0],[22.32631,114.1471,"WAH FU 18",8,325,0,"HK",477995363,22,4,9],[22.30329,114.1476,"MIN TAI YI HAO",9,136,1,"CN",412440740,74,5,13],[22.31017,114.1497,"HKUNITED28",3,10,63,"AG",913041351,22,5,6],[22.28863,114.1521,"SHUN TAK NO.2",3,188,6,"HK",477995247,15,2,5],[22.32137,114.1525,"589923474",0,0,0,"--",589923474,0,52,0],[22.24563,114.1543,"MD312",0,164,9,"HK",477995257,0,4,0],[22.3037,114.1564,"SEA SUPERB",4,219,0,"HK",477995176,32,5,8],[22.30864,114.1577,"HHH",2,65,0,"--",900012626,0,3,0],[22.31502,114.1598,"XIANGJI168",7,480,0,"CN",413900003,50,9,10],[22.28728,114.1601,"SEA SPLENDIDB",0,188,6,"HK",477995082,22,59,6],[22.23668,114.161,"ANCORA",0,208,0,"MT",249205000,34,5,7],[22.17346,114.1625,"KEY LIGHT",7,129,0,"PA",357152000,229,10,32],[22.22362,114.163,"PILOT23",3,116,163,"HK",477995057,14,6,4],[22.16003,114.1639,"900004374",0,95,0,"--",900004374,0,23,0],[22.29542,114.1651,"HUSHAN",0,79,0,"HK",477995129,70,4,14],[22.08426,114.1684,"MEREDA",7,73,1,"AG",305602000,260,9,32],[22.28663,114.1709,"FIRST FERRY X",4,343,8,"HK",477995032,27,4,8],[22.20647,114.1802,"CHANG CHUAN",7,320,81,"CN",412469310,125,2,22],[22.09073,114.1803,"LADY KADOORIE",7,73,0,"KR",441718000,273,7,43],[22.28726,114.1835,"SHUN TAT 20",2,61,0,"HK",477995171,46,3,16],[22.28456,114.1836,"RAMROD",9,360,0,"HK",477991366,10,37,4],[22.08228,114.1837,"MARITIME TABONEO",7,69,0,"PA",357393000,225,12,32],[22.11085,114.1863,"WADI ALRAYAN",0,80,0,"EG",622121427,214,9,32],[22.12519,114.1866,"JIAN XING 58",8,90,95,"CN",413402750,74,19,12],[22.29597,114.1908,"FIRST FERRY XI",4,56,152,"HK",477995033,27,3,8],[22.10263,114.1923,"MOL DAYLIGHT",7,69,0,"SG",565653000,268,9,32],[22.29321,114.1944,"FORWARDERS NO.6",9,219,1,"HK",477995297,50,3,20],[22.315,114.1965,"FIRST FERRY VI",4,255,0,"HK",477995028,0,3,0],[22.29372,114.1984,"HYDRO2",0,307,0,"HK",477995008,18,2,8],[22.08233,114.2003,"ANKE",7,68,0,"LR",636091736,220,11,32],[22.29662,114.2035,"HUI HAI LONG 86",0,84,65,"CN",413465090,50,3,15],[22.14465,114.2047,"SHENG HUA 632",8,269,90,"CN",412470190,80,3,12],[22.09498,114.2097,"APL CALIFORNIA",7,69,0,"SG",564897000,293,7,40],[22.07297,114.2122,"MOL PROSPERITY",7,72,0,"PA",371919000,292,5,40],[22.30392,114.2208,"MAN KIM",9,223,43,"HK",477995065,64,3,14],[22.30625,114.2217,"MAN FOO",9,37,0,"HK",477995063,57,3,14],[22.08718,114.2226,"CSAV TOCONAO",7,66,1,"LR",636015980,300,10,48],[22.06198,114.2232,"PACIFIC RAINBOW",8,73,0,"BS",311002200,180,14,32],[22.2681,114.2245,"4773771",0,0,0,"--",4773771,0,4,0],[22.29128,114.2245,"GUANHAIAN33",7,296,78,"CN",413900846,50,3,10],[22.29468,114.228,"HUI FENG NIAN 3218",7,80,0,"CN",413905724,50,6,16],[22.18752,114.2302,"JIN WANG YOU 5",8,248,101,"CN",412437480,82,3,12],[22.28496,114.2311,"ONWA84",0,0,0,"CN",412102684,19,3,15],[22.07455,114.2313,"APL COLORADO",7,63,1,"MT",249966000,304,41,40],[22.14482,114.2392,"HEUNG-A PIONEER",0,268,125,"KR",441522000,125,3,20],[22.09323,114.2395,"APL NORWAY",7,67,0,"LR",636013456,295,4,40],[22.26996,114.2422,"GUANHANG393",7,247,0,"CN",413900409,50,6,10],[22.55745,114.2439,"HAIXUN 1468",9,321,0,"CN",413050320,60,94,10],[22.08112,114.2459,"MOL MANEUVER",7,75,1,"MH",538004086,302,7,42],[22.55471,114.2492,"JIN SE HAI AN 6",0,250,126,"CN",413474460,32,3,7],[22.06133,114.2514,"SUN MERMAID",7,72,0,"PA",354817000,108,14,20],[22.56727,114.2548,"HUI JIN QIAO 118",7,51,0,"CN",413475520,92,38,16],[22.08511,114.2563,"ANDEAN",7,69,1,"CY",212450000,185,13,24],[22.10895,114.2563,"0",9,96,22,"CN",412201148,0,52,0],[22.574,114.2637,"MOL DELIGHT",7,50,0,"MH",538003274,260,8,32],[22.3667,114.2668,"AMANTE",9,310,0,"KY",319135000,45,4,8],[22.57406,114.2674,"MOL COURAGE",7,319,0,"BS",311001700,316,93,46],[22.27277,114.2693,"JINLONG 333",7,243,0,"CN",412470630,88,2,14],[22.56117,114.2705,"JIN SE HAI AN 3",4,255,128,"CN",413462390,30,3,7],[22.07252,114.271,"ERATO",7,55,1,"LR",636015002,209,171,30],[22.09767,114.2717,"EVER ALLY",7,74,0,"PA",353027000,165,17,27],[22.20832,114.277,"XIN LONG 868",7,227,90,"CN",412448590,55,2,9],[22.0877,114.2774,"MYOKEN",7,80,0,"JP",432788000,224,4,33],[22.56354,114.2789,"JIN SE HAI AN 1",4,77,81,"CN",413462370,77,13,11],[22.14517,114.2825,"KAMALA",7,271,97,"LR",636015229,199,3,30],[22.57217,114.2842,"ALULA",7,320,0,"MT",256884000,366,7,48],[22.56691,114.2863,"YAN TIAN TUO 18",3,279,0,"CN",412477050,37,8,11],[22.56025,114.2881,"HUI GANG TONG 32",7,94,83,"CN",412473220,50,22,16],[22.14038,114.2886,"WANHAI 317",7,267,156,"SG",565777000,213,3,32],[22.57728,114.2898,"JIN LONG 266",6,95,0,"CN",412470560,65,87,14],[22.13576,114.2958,"HHH",2,89,73,"--",910040483,0,52,0],[22.56488,114.3031,"YAN TIAN TUO 12",3,280,114,"CN",413461660,33,7,12],[22.25892,114.3039,"ZHENG HUA 018",0,239,62,"CN",412469660,0,2,0],[22.08628,114.3067,"YUEYANGSIYU24397",2,107,54,"CY",212475651,16,25,2],[22.21389,114.3081,"XIN HENG RONG",7,70,86,"CN",412458140,98,60,15],[22.56216,114.3171,"HYUNDAI GENERAL",7,68,58,"PA",355027000,275,6,40],[22.14517,114.3194,"SFL TIGER",7,269,139,"MH",538004616,222,3,30],[22.25907,114.3213,"PING YE 8",7,228,81,"CN",413472590,69,4,15],[22.12438,114.3222,"YM NINGBO",7,85,164,"MH",538090117,261,9,32],[22.09931,114.3311,"NAN LIAN 8",8,243,104,"CN",413356820,86,3,13],[22.59517,114.3372,"4125707",0,0,0,"--",4125707,0,127,0],[22.07025,114.3451,"MOL EMINENCE",7,125,206,"HK",477547100,294,110,32],[22.13008,114.3502,"WANXIANG819",7,76,79,"CN",412553990,99,5,16],[22.04833,114.3504,"ZIM SAN DIEGO",7,85,0,"LR",636014221,334,12,43],[22.24359,114.3537,"110700830",0,297,11,"--",110700830,0,7,0],[22.56633,114.3577,"PACIFIC GRACE",7,134,69,"PA",351513000,145,6,22],[22.06741,114.3628,"TS HONGKONG",7,74,1,"PA",372818000,165,18,24],[21.96115,114.3633,"OOCL NAGOYA",7,214,171,"HK",477627900,260,310,32],[22.02867,114.3648,"XUAN WU HU",8,183,127,"CN",412372000,229,4,32],[22.15838,114.3733,"PHOENIX HILL",8,237,116,"HK",477274300,180,2,32],[22.59099,114.3767,"HUA SHENG 666",7,200,0,"CN",413270860,97,12,16],[22.22301,114.38,"JIN XU 168",7,253,75,"CN",413360690,55,9,9],[22.6123,114.3996,"FU SHUN 116",7,149,0,"CN",413476220,96,29,15],[22.35305,114.4018,"US WARSHIP",3,23,81,"--",9,362,63,28],[22.59316,114.4038,"SHEN YOU 10",8,29,0,"CN",412462010,69,126,10],[22.59721,114.4052,"LONG TENG 523",8,126,0,"CN",413904869,46,35,8],[22.59274,114.4083,"XIN HANG PENG 15",8,351,0,"CN",413800665,60,160,10],[22.57989,114.4097,"ZHEN XING YOU 56",8,235,0,"CN",413570510,151,18,21],[21.97473,114.4108,"CORVETTE",7,26,162,"AG",305532000,175,3,27],[22.17043,114.4139,"COSCO GERMANY",7,114,7,"DE",218647000,333,4,42],[22.59271,114.4156,"HUA DIAN 6 HAO",8,180,0,"CN",413461450,65,28,11],[21.90433,114.4197,"UNI-ASSENT",7,163,165,"PA",357157000,165,290,27],[22.548,114.428,"4773772",0,0,0,"--",4773772,0,45,0],[22.57473,114.4319,"DAPENG SUN",8,158,0,"HK",477985700,291,219,43],[22.11203,114.4335,"NEW BREEZE",8,82,0,"PA",370713000,179,149,32],[22.25101,114.4346,"MIN JIANG 807",7,70,68,"CN",412459380,53,10,9],[21.89162,114.4383,"MELL SEMANGAT",7,163,174,"LR",636091036,177,167,27],[22.14955,114.4449,"HUA WEI 8",8,78,124,"CN",413697020,180,4,27],[22.45283,114.4517,"AXEL MAERSK",7,344,147,"DK",220187000,352,5,42],[22.36891,114.4599,"DA YANG 08",7,226,68,"CN",412469050,50,7,15],[22.09622,114.4634,"CHINA EXPRESS",7,314,26,"SG",563808000,269,5,32],[22.19379,114.4663,"KANG RUI 1",7,243,77,"CN",412355170,88,17,13],[22.5268,114.4745,"XINYUNCHENG58",2,35,58,"--",900024338,0,6,0],[22.15163,114.4753,"COSCO ISTANBUL",7,188,148,"HK",477464400,261,7,32],[22.09946,114.4799,"CRISTINA STAR",7,79,3,"LR",636014971,243,16,32],[22.37448,114.4812,"YUE YANG XI YU 33222",2,179,75,"CN",412477657,21,3,4],[22.40169,114.4872,"MSC LAUREN",7,339,106,"PA",353428000,366,2,48],[22.11077,114.488,"XIN FENG NING BO",7,249,129,"CN",413452480,196,3,33],[22.1184,114.4929,"ONWA3927",9,111,38,"--",9103927,19,3,15],[22.07399,114.4972,"NYK ALTAIR",7,65,0,"PA",354135000,333,43,46],[21.79152,114.4993,"CECILIA B",7,254,138,"PA",373352000,229,24,32],[22.34417,114.5068,"TIANJIN",7,185,197,"LR",636014224,349,3,46],[22.05918,114.5185,"COSCO YANTIAN",7,89,7,"GR",240513000,351,4,43],[22.39855,114.5223,"MIN XIA YU 05888",2,136,48,"--",900017791,0,51,0],[22.1403,114.5232,"ZHEXIANGYU21057",2,81,24,"--",900021057,38,38,6],[22.14164,114.5307,"FOLEGANDROS",7,70,142,"LR",636014590,279,3,40],[22.71592,114.5367,"HAI YANG CHENG 9 HAO",0,324,0,"CN",413471040,0,28,0],[22.28075,114.5404,"900017867",0,161,0,"--",900017867,0,9,0],[22.70831,114.5419,"900135212",0,281,24,"--",900135212,0,6,0],[22.67505,114.5482,"YUE HUI YANG 16632",2,0,0,"CN",412463825,24,22,5],[22.69587,114.5533,"HAI XUN 0938",3,262,2,"CN",412050180,46,38,7],[22.68123,114.5582,"YUE HUI YANG 16636",2,335,0,"CN",412463833,25,35,7],[22.39335,114.5586,"EVER SAFETY",7,94,0,"PA",352542000,300,15,43],[22.41993,114.5601,"HANJIN BALTIMORE",7,117,1,"DE",218062000,300,16,42],[22.69587,114.5624,"SHUANG NING 698",7,193,9,"CN",413424040,54,45,9],[22.69432,114.5647,"HUIGANGXIAOTUO YIHAO",3,43,0,"CN",412466070,33,46,10],[22.66033,114.5658,"YUE HUI YANG 16631",2,167,67,"CN",412463828,24,5,5],[22.67395,114.5674,"YUE HUI YANG 16383",2,1,0,"CN",412463827,24,22,5],[22.68915,114.5723,"RUNPENG",8,0,0,"CN",412467730,73,10,11],[22.67532,114.5751,"YUE HAI FENG30243",2,138,72,"CN",412474701,14,6,6],[22.41064,114.5766,"VANCOUVER EXPRESS",7,95,1,"MT",229655000,334,36,43],[22.35816,114.584,"YUE YANG XI 83035",2,72,66,"CN",412475394,18,48,4],[22.67012,114.5849,"LIYA1",0,158,31,"CN",412445380,61,6,16],[22.54934,114.5999,"YUEHUIWANYU 15058",2,144,18,"CN",412463925,14,6,4],[22.61619,114.6029,"YUEHUIWANYU 15032",2,166,179,"CN",412463784,18,35,4],[22.61226,114.6031,"CHEN GUANG 669",7,0,0,"CN",413550070,88,27,13],[22.65358,114.608,"TIAN CHENG YE",3,65,0,"CN",412761810,105,128,19],[22.73722,114.6113,"ZHONG RUN DA 7",8,154,0,"CN",413803888,96,25,15],[22.74575,114.6175,"HAI TIE 9",7,0,0,"CN",413471420,98,8,16],[22.32767,114.6178,"CAI YUN HE",7,81,0,"PA",355474000,183,88,28],[22.59199,114.6216,"HE HAI 8",8,78,0,"CN",413361570,130,146,17],[22.72613,114.622,"BI HAI YI HAO",8,223,0,"CN",412468950,37,172,7],[22.60422,114.6261,"ZHONG HAO 01",8,203,2,"CN",413505340,96,136,15],[22.60803,114.6267,"SHENG YOU 225",8,263,0,"CN",413470530,99,35,15],[22.16228,114.6295,"HANSA LIBERTY",7,78,157,"DE",218485000,207,3,29],[22.73699,114.6315,"SHEN HUA 506",7,338,0,"CN",412752000,190,69,32],[22.33412,114.6317,"HUA HAI 6",8,87,0,"CN",412560000,188,3,31],[22.75184,114.6326,"DONG FANG YONG SHI 3",9,247,0,"PA",355982000,63,65,15],[22.75281,114.6352,"SU NING 58",7,70,0,"CN",413358480,108,16,28],[22.46951,114.6378,"HAISHISHANMENG 1 HAO",0,135,4,"CN",413475630,27,180,6],[22.67701,114.6441,"HAIYANGSHIYOU505",3,0,0,"CN",413464360,36,27,9],[22.67342,114.6523,"CHANG HANG ZHEN ZHU",8,337,0,"CN",413952000,184,48,32],[22.68741,114.6524,"HUI GANG TUO 3",3,182,81,"CN",412469410,30,2,11],[22.77307,114.6553,"CO NVOY TEST SHIP",7,84,0,"--",900908031,50,133,6],[22.69922,114.6571,"SILVER QUEEN",8,139,47,"PA",372424000,115,6,18],[22.11568,114.6589,"EVER PRIMA",7,92,171,"UK",235700000,182,14,28],[22.66271,114.6595,"DHT PHOENIX",8,325,18,"MH",538003583,332,2,58],[22.70766,114.6641,"KE LI YOU 03",8,243,0,"CN",412464090,66,128,11],[22.69808,114.6687,"SHENG HUA 633",9,183,0,"CN",413465320,98,55,15],[22.64786,114.6705,"HUI GANG TUO 1",3,274,42,"CN",412469350,35,25,11],[22.69402,114.6714,"HAI ZHI XING 598",8,165,0,"CN",412704010,96,8,15],[22.63296,114.6731,"HUA DE 1",0,337,54,"CN",412461720,36,38,10],[22.5756,114.6733,"SAN DING CHANG LE",8,143,0,"CN",412066000,228,86,32],[22.68955,114.676,"ZHI HAI 95",8,287,0,"CN",413466770,91,151,14],[22.69515,114.6799,"MING RI GUANG 3 HAO",8,245,0,"CN",413461960,100,97,15],[22.55494,114.6834,"BEI HAI WEI WANG",8,131,0,"CN",413280000,244,20,42],[22.68834,114.6881,"HAI ZHI XING 588",8,156,0,"CN",412703980,96,25,15],[22.54938,114.6921,"YUE SHAN WEI 11092",2,348,31,"CN",412472247,19,2,6],[22.6595,114.6944,"HENG YUAN YOU 8",4,233,2,"CN",413506890,79,9,14],[22.67911,114.6968,"ZHAO GANG",8,156,0,"CN",413520250,78,26,14],[22.66815,114.6994,"HUA CHUAN",8,150,1,"CN",414747000,110,9,18],[22.54529,114.7029,"XING GANG 18",7,232,71,"CN",413413130,53,3,9],[22.39712,114.7032,"900020673",0,168,63,"--",900020673,0,6,0],[22.47409,114.7085,"BEI HAI HOU WANG",8,117,0,"CN",413193000,199,8,32],[22.60918,114.7357,"YAN GANG TUO 10",3,46,0,"CN",413517286,30,54,8],[22.22585,114.7546,"ZHE XING HAI 702",8,251,105,"CN",413415790,117,54,17],[22.26177,114.7578,"ZHONG YUN 207",8,69,94,"CN",413453130,91,3,14],[22.47445,114.7667,"DA YA WAN SHOAL 13M6",1,0,0,"CN",994136611,0,119,0],[22.42425,114.7683,"DE SONG",3,337,113,"CN",413104000,81,3,16],[22.35676,114.7697,"YUAN DA 109",7,254,72,"CN",413360750,55,47,9],[22.45532,114.7785,"SILVER GLORY",8,113,0,"MH",538005486,333,6,60],[22.25213,114.7852,"SKS SATILLA",8,194,101,"NO",258676000,277,6,48],[22.3206,114.7951,"HHH",9,98,4,"--",900029350,766,56,126],[22.40016,114.8053,"YUE SHAN WEI 20069",2,6,31,"CN",412472578,24,9,2],[22.10906,114.8287,"TIAN FU HE",7,75,126,"CN",412746000,294,2,32],[22.1467,114.851,"WAN HAI 161",7,77,159,"TW",416257000,160,327,25],[22.14451,114.8537,"MOSEL TRADER",7,82,137,"LR",636092252,215,298,30],[22.12972,114.8564,"CSCL AMERICA",7,168,6,"CY",209550000,334,6,42],[22.40953,114.8582,"HONG XIANG 538",7,250,60,"CN",413592960,55,26,9],[22.39513,114.8648,"XIN HANG HAI 168",7,248,67,"CN",413502240,53,6,9],[22.5707,114.882,"HUI DONG 2066",2,203,0,"CN",412463896,26,174,7],[22.15567,114.8973,"CMA CGM BLUE WHALE",7,85,125,"UK",235012310,293,297,32],[22.17275,114.8997,"ZHEN HUA 15",9,70,114,"HK",477661900,233,190,42],[22.56726,114.9034,"FENG HUANG ZHOU",8,0,0,"CN",4125705,244,5,42],[22.3736,114.9413,"YONG XING 2",7,249,96,"CN",412436570,140,5,20],[22.04766,114.9688,"WIENIAWSKI",7,66,134,"MT",248552000,170,294,27],[22.18575,115.018,"YM EMINENCE",7,264,110,"LR",636013694,269,7,32],[22.36816,115.0434,"CHENG GONG 67",7,63,83,"CN",412703370,98,60,16],[22.17776,115.0558,"UNI-PACIFIC",7,83,170,"PA",357131000,180,7,28],[22.72572,115.1107,"YUE SHAN WEI 20284",2,286,31,"CN",412472358,15,2,4],[22.19625,115.1257,"VALUE",7,81,117,"MT",229467000,300,150,48],[22.3585,115.1339,"WAN HAI 306",7,73,179,"SG",564768000,197,179,30],[22.25767,115.1813,"NORTHERN DEFENDER",7,82,168,"LR",636091347,231,108,33],[22.32828,115.1947,"DERYOUNG SKY",7,61,69,"PA",353075000,96,135,16],[22.57772,116.3697,"CMA CGM IVANHOE",7,238,196,"LR",636091421,350,21,42],[23.52728,116.4493,"CHENG GONG 58",7,349,0,"CN",412445630,85,45,13],[23.4873,116.4654,"4128272",0,0,0,"--",4128272,0,5,0],[23.47016,116.4817,"GUI XIANG 28",7,99,0,"CN",413501560,52,91,9],[23.44348,116.4995,"LAN TIAN",9,83,0,"CN",413501550,99,4,16],[22.91228,116.5419,"ZHONG YUN 7",8,244,92,"CN",412437050,88,11,13],[22.87173,116.5463,"GREAT LUCK",7,188,126,"HK",477972000,225,140,32],[22.92719,116.5547,"MAPLE LEAF 25",7,221,106,"HK",477070300,125,10,20],[23.3974,116.5584,"XIN JIN RONG 99",7,256,0,"CN",413469350,123,15,18],[22.88026,116.5773,"CHUN YANG 8",7,242,88,"SL",667003420,113,7,17],[22.91474,116.5802,"XIN RUN 18",8,241,108,"CN",413442840,96,17,15],[23.34732,116.5999,"FU SHUN 16",7,286,63,"CN",413474850,77,3,11],[23.17654,116.6289,"CHINACOASTGUARD 3111",3,251,0,"CN",413475130,79,13,11],[23.33721,116.6315,"ZHONG SHUN YOU 1",8,63,0,"CN",412477310,55,8,9],[23.07677,116.6321,"JIN FENG",7,140,0,"HK",477795700,190,6,32],[23.03459,116.6342,"ZHEN PENG",8,