SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 14th, 2019 111 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3.  
 4. using namespace std;
 5. void Aitken(float xi, float yi,float xj, float yj, float xk, float yk, float xl, float yl, float argument) //zadeklarowanie funkcji i zmiennych
 6. {
 7.     float w01,w02,w012,w03,w013,w0123; //zadeklarowanie zmiennych wielomianów
 8.     w01=(yi*(xj-argument)-(yj*(xi-argument)))/(xj-xi); // wielomian pierwszego stopnia Wij
 9.     w02=(yi*(xk-argument)-(yk*(xi-argument)))/(xk-xi); // wielomian pierwszego stopnia Wik
 10.      w03=(yi*(xl-argument)-(yl*(xi-argument)))/(xl-xi); // wielomian pierwszego stopnia Wil
 11.     w012=(w01*(xk-argument)-(w02*(xj-argument)))/(xk-xj); // wielomian drugiego stopnia Wijk
 12.     w013=(w01*(xl-argument)-(w03*(xj-argument)))/(xl-xj); // wielomian drugiego stopnia Wijl
 13.     w0123=(w012*(xl-argument)-(w013*(xk-argument)))/(xl-xk); // wielomian trzeciego stopnia Wijkl
 14.  
 15. cout<<w01<<" oraz "<<w012<<" oraz "<<w0123<<endl;
 16.  
 17. }
 18.  
 19. int main()
 20. {
 21.    float yi,xi,yj,xj,yk,xk,xl,yl,argument,wynik; // zadeklarowanie zmiennych do których przypiszemy zmienne z pliku
 22.    ifstream plik; // otwarcie strumienia umozliwiajacego obs³uge wejœcia plikowego
 23.    plik.open("dane.txt"); // otworzenie pliku
 24.    if(plik.good()==false) //sprawdzenie czy plik istnieje
 25.    {
 26.        cout<<" plik nie istnieje "<<endl;
 27.    }
 28.  
 29.    else{
 30. plik>>argument>>xi>>yi>>xj>>yj>>xk>>yk>>xl>>yl; // wprowadzenie danych z pliku do zadeklarowanych wczeœniej zmiennych
 31. cout<<"wartosc wielomianu interpolacyjnego kolejnego pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przechodzacego przez punkty "<<'('<<xi<<','<<yi<<')'<<'('<<xj<<','<<yj<<')'<<'('<<xk<<','<<yk<<')'<<" dla argumentu x = "<<argument<<" wynosza ";
 32. Aitken(xi,yi,xj,yj,xk,yk,xl, yl, argument);}
 33.     return 0;
 34. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top