SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 4th, 2019 85 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. .org 0x00
 2. ljmp INIT
 3. .org 0x03
 4. ljmp EXT_IRQ
 5. .org 0x23
 6. ljmp SERIAL_IRQ
 7. .org 0x100
 8. INIT
 9.   setb ES;  // zezwolenie na przerwania na porcie szeregowym
 10.   setb EA;  // zezwolenie na przerwania
 11.   setb IT0; // przerwanie zewnetrzne 0, aktywacja na zbocze opadajace
 12.   setb REN; // zezwolenie na przyjecie bajtu na porcie szeregowym
 13.   ORL PCON, #0x80; // SMOD = 1
 14.   clr SM0;
 15.   setb SM1; // mode 1 portu szeregowego
 16.   setb SM2; // podobno jest to zalecane dla transmisji a synchronicznej
 17.   setb PX0; // ustawienie priorytetu przerwania zewnetrznego jako najwyzszego
 18.   mov TMOD, #20H; pierwsze tryb timera
 19.   mov TH1, #FDH;
 20.   mov TL1, #FDH; // prędkość 9600
 21.   setb TR1; // uruchomienie timera
 22.   mov P1, #FFH;  // ustawianie portu 1 jako wejscia
 23.   setb P3.4 // ustawienie bitu jako wejscia
 24.   setb EX0; // zezwolenie na zewnetrzne przerwanie 0
 25. MAIN
 26. ljmp MAIN
 27.  
 28. EXT_IRQ
 29.   PUSH Acc;
 30.   mov A, P1;
 31.   mov R0, A; //Zapisujemy DATA_C do R0
 32.   mov A, P2;
 33.   add A, R0; // W akumulatorze mamy DATA_C + DATA_ADC
 34.   mov DPTR, #0x6321;
 35.   movx @DPTR, A; //Pod podany adres wrzucamy wartość SUMY
 36.   mov SBUF, A; //Wysyłamy wartość sumy po serialu
 37.   POP Acc;
 38.   reti;
 39.  
 40. SERIAL_IRQ
 41.   jbc TI, SEND; //To sie wykona po zakończeniu wysyłania
 42.   jbc RI, RECIVE; //To sie wykona po odebraniu transmisji
 43.  
 44. SEND
 45.   clr TI; //Wyczyszczenie TI
 46.   reti;
 47.  
 48. RECIVE
 49.   PUSH Acc;
 50.   clr RI;   // Wyczyszczenie RI
 51.   mov A, SBUF; //Wartość transmisji z serialu do A
 52.   mov R2, A; //Do R2
 53.   mov A, @R2
 54.   mov DPTR, #0x5041
 55.   mov @DPTR, A
 56.   POP Acc;
 57.   reti;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top