Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
May 12th, 2012
570
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.18 KB | None | 0 0
 1. dhr. mr. C.A.J.F.M. Hensen
 2.  
 3. Beroepsgegevens
 4. Functie: senior rechter
 5. Instantie: Rechtbank 's-Gravenhage
 6. Datum ingang: 01-01-2011
 7.  
 8. Nevenbetrekkingen
 9. Functie: Voorzitter Tuchtcollege Makelaardij Nederland
 10. Instantie: Stichting Tuchtrechtrechtspraak Nederland
 11. Plaats: Den Haag
 12. Datum ingang: 01-01-2012
 13.  
 14. Functie: Lid
 15. Instantie: Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom
 16. Plaats: Den Haag
 17. Datum ingang: 03-11-2008
 18.  
 19. Functie: Voorzitter Tuchtcolllege Makelaars
 20. Instantie: Vereniging Bemiddeling Ontroerend Goed
 21. Plaats: Den Haag
 22. Datum ingang: 01-09-2003
 23. Datum eind: 31-12-2011
 24.  
 25. Voorgaande betrekkingen
 26. Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan.
 27.  
 28. Van rechtswege zijn de (plv-)leden RM van de rechtbank aangesteld als rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.
 29.  
 30. Van rechtswege zijn de (plv-)leden RM van het gerechtshof aangesteld als raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement