SHARE
TWEET

Tutorial unlock tài khoản FB dính checkpoint gửi ảnh

Tajobs Apr 29th, 2017 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ___Tutorial unlock tài khoản FB dính checkpoint gửi ảnh___
 2.  
 3. - Đầu tiên đăng nhập vào tài khoản của bạn, gửi ảnh chụp mặt bạn lên.
 4. - Sau khi gửi ảnh, nó sẽ hiện dòng chữ "You cant login right now" cùng nút đăng xuất, các bạn không bấm nút đăng xuất, vào link: https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
 5. - Lưu ý chỉ tài khoản bị checkpoint mới vào được link thôi, tài khoản bình thường nó sẽ hiện "Trang này không khả dụng".
 6. - Các bạn vào link đó, chọn giấy tờ tuỳ thân (chứng minh thư, vé xe bus, thẻ học sinh, thẻ thư viện, ...) rồi up lên, nhớ giữ lại link của case sau khi gửi giấy tờ.
 7. - Sau khi case có hồi đáp, bạn reply như sau:
 8.  
 9. ----------
 10. Hello,
 11. - I read Facebook's community standards, I think I do not violate the terms.
 12. - Maybe my Facebook account is disabled is wrong.
 13. - I hope Facebook will review and reactivate my account.
 14. - Below are some of my personal information.
 15. My name: (tên đầy đủ của bạn)
 16. My birthday: (ngày sinh của bạn, trùng với thông tin acc càng tốt)
 17. ----------
 18.  
 19. - Nếu nó gửi reply case cho mình bằng email, bạn reply email với mẫu như trên, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn reply trong link case.
 20.  
 21.  
 22. ___Vậy thôi, chúc các bạn thành công___
 23. -------------fb.com/dfmcvn-------------
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top