Advertisement
Guest User

ChestShop Norsk. By _AlexN_/TheUnknownGamer

a guest
Jan 7th, 2013
161
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.55 KB | None | 0 0
 1. prefix: "§a[Butikk] §r"
 2. iteminfo: "§aItem Informasjon: §r"
 3.  
 4. ACCESS_DENIED: "Du har ikke lov til å gjøre dette!"
 5.  
 6. NOT_ENOUGH_MONEY: "Du har ikke nok penger!"
 7. NOT_ENOUGH_MONEY_SHOP: "Butikk-eier har ikke nok penger!"
 8. NO_BUYING_HERE: "Du kan ikke kjøpe her!"
 9. NO_SELLING_HERE: "Du kan ikke selge her!"
 10.  
 11. NOT_ENOUGH_SPACE_IN_INVENTORY: "Du har ikke nok plass i inventory!"
 12. NOT_ENOUGH_SPACE_IN_CHEST: "Det er ikke nok plass i kisten!"
 13. NOT_ENOUGH_ITEMS_TO_SELL: "Du har ikke nok items å selge!"
 14.  
 15. NOT_ENOUGH_STOCK: "Denne butikken er tom for varer."
 16. NOT_ENOUGH_STOCK_IN_YOUR_SHOP: "Din %material butikk er tom for varer!"
 17. YOU_BOUGHT_FROM_SHOP: "Du kjøpte %item fra %owner for %price."
 18. SOMEBODY_BOUGHT_FROM_YOUR_SHOP: "%buyer kjøpte %item for %price fra deg."
 19.  
 20. YOU_SOLD_TO_SHOP: "Du solgte %item til %buyer for %price."
 21. SOMEBODY_SOLD_TO_YOUR_SHOP: "%seller solgte %item for %price til deg."
 22.  
 23. YOU_CANNOT_CREATE_SHOP: "Du kan ikke lage denne typen butikk!"
 24. NO_CHEST_DETECTED: "Kunne ikke finne en kiste!"
 25. INVALID_SHOP_DETECTED: "Butikken kan ikke brukes! (Den mangler kanskje en kiste!)"
 26. CANNOT_ACCESS_THE_CHEST: "Du har ikke lov til å gjøre dette!"
 27.  
 28. PROTECTED_SHOP: "Butikken ble beskyttet med LWC!"
 29. SHOP_CREATED: "Butikk opprettet!"
 30. SHOP_REFUNDED: "Du fikk refundert %amount."
 31.  
 32. RESTRICTED_SIGN_CREATED: "Skilt laget!"
 33.  
 34. NO_PERMISSION: "Du har ikke lov til å gjøre dette!"
 35. INCORRECT_ITEM_ID: "Du har angitt ugyldig item id!"
 36. NOT_ENOUGH_PROTECTIONS: "Kunne ikke opprette en beskyttelse!"
 37.  
 38. CANNOT_CREATE_SHOP_HERE: "Du kan ikke opprette butikk her!"
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement