SHARE
TWEET

ChestShop Norsk. By _AlexN_/TheUnknownGamer

a guest Jan 7th, 2013 71 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. prefix: "§a[Butikk] §r"
 2. iteminfo: "§aItem Informasjon: §r"
 3.  
 4. ACCESS_DENIED: "Du har ikke lov til å gjøre dette!"
 5.  
 6. NOT_ENOUGH_MONEY: "Du har ikke nok penger!"
 7. NOT_ENOUGH_MONEY_SHOP: "Butikk-eier har ikke nok penger!"
 8. NO_BUYING_HERE: "Du kan ikke kjøpe her!"
 9. NO_SELLING_HERE: "Du kan ikke selge her!"
 10.  
 11. NOT_ENOUGH_SPACE_IN_INVENTORY: "Du har ikke nok plass i inventory!"
 12. NOT_ENOUGH_SPACE_IN_CHEST: "Det er ikke nok plass i kisten!"
 13. NOT_ENOUGH_ITEMS_TO_SELL: "Du har ikke nok items å selge!"
 14.  
 15. NOT_ENOUGH_STOCK: "Denne butikken er tom for varer."
 16. NOT_ENOUGH_STOCK_IN_YOUR_SHOP: "Din %material butikk er tom for varer!"
 17. YOU_BOUGHT_FROM_SHOP: "Du kjøpte %item fra %owner for %price."
 18. SOMEBODY_BOUGHT_FROM_YOUR_SHOP: "%buyer kjøpte %item for %price fra deg."
 19.  
 20. YOU_SOLD_TO_SHOP: "Du solgte %item til %buyer for %price."
 21. SOMEBODY_SOLD_TO_YOUR_SHOP: "%seller solgte %item for %price til deg."
 22.  
 23. YOU_CANNOT_CREATE_SHOP: "Du kan ikke lage denne typen butikk!"
 24. NO_CHEST_DETECTED: "Kunne ikke finne en kiste!"
 25. INVALID_SHOP_DETECTED: "Butikken kan ikke brukes! (Den mangler kanskje en kiste!)"
 26. CANNOT_ACCESS_THE_CHEST: "Du har ikke lov til å gjøre dette!"
 27.  
 28. PROTECTED_SHOP: "Butikken ble beskyttet med LWC!"
 29. SHOP_CREATED: "Butikk opprettet!"
 30. SHOP_REFUNDED: "Du fikk refundert %amount."
 31.  
 32. RESTRICTED_SIGN_CREATED: "Skilt laget!"
 33.  
 34. NO_PERMISSION: "Du har ikke lov til å gjøre dette!"
 35. INCORRECT_ITEM_ID: "Du har angitt ugyldig item id!"
 36. NOT_ENOUGH_PROTECTIONS: "Kunne ikke opprette en beskyttelse!"
 37.  
 38. CANNOT_CREATE_SHOP_HERE: "Du kan ikke opprette butikk her!"
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top