SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 19th, 2019 69 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. quest wykrywacz begin
 2.     state start begin
 3.         when 27989.use begin
 4.             local item_vnum = item.get_vnum()
 5.             say_item_vnum(item_vnum)
 6.             say("Jeżeli uda się wyszukać obiekt zostaniesz do niego")
 7.             say("przeteleportowany a przedmiot zostanie zabrany.[ENTER]")
 8.             say_reward("Wybierz cel poszukiwania:[ENTER]")
 9.             local menu = select("Metin","Boss","Żyła","Roślina","Anuluj")
 10.             local index = pc.get_map_index()
 11.             if menu == 5 then
 12.                 return
 13.             end
 14.             if index >= 61 and index <= 66 then
 15.                 local fnc = pc.search_metin_boss(menu)
 16.                 if fnc != "0,0" then
 17.                     if pc.can_warp() then
 18.                         if pc.count_item(item_vnum) > 0 then
 19.                             pc.remove_item(item_vnum,1)
 20.                             local pos = string.split(fnc, ",")
 21.                             local x = tonumber(pos[1]+100)/100*100
 22.                             local y = tonumber(pos[2]+100)/100*100
 23.                             pc.warp(x,y)
 24.                         end
 25.                     else
 26.                         syschat("["..item_name(item_vnum).."] - Zamknij wszystkie inne okna i odczekaj 10 sekund przed użyciem!")
 27.                         return
 28.                     end
 29.                 else
 30.                     say_item_vnum(item_vnum)
 31.                     say("Niestety, ale żaden obiekt nie został znaleziony.")
 32.                     say_reward("Spróbuj ponownie później.[ENTER]")                  
 33.                     return
 34.                 end
 35.             else
 36.                 say_item_vnum(item_vnum)
 37.                 say("Niestety, ale na tej mapie nie możesz użyć tego przedmiotu.")
 38.                 say_reward("Spróbuj ponownie na innej mapie.[ENTER]")
 39.                 return
 40.             end
 41.         end
 42.     end
 43. end
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top