SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 18th, 2019 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. function process_step_1() {
 2.     "use strict";
 3.  
 4.     document.getElementById('step-1').style.display = 'none';
 5.     document.getElementById('step-2').style.display = 'block';
 6. }
 7.  
 8. function process_step_2() {
 9.     "use strict";
 10.  
 11.     var logo = [];
 12.  
 13.     var logos = document.getElementsByName('logo');
 14.     var logos_length = logos.length;
 15.  
 16.     for (var i = 0; i < logos_length; i++) {
 17.         if (logos[i].type === 'radio' && logos[i].checked === true) {
 18.             logo.push(logos[i].value);
 19.         }
 20.     }
 21.  
 22.     if (logo.length <= 0) {
 23.         alert('Nepasirinktas marškinėlių paveikslėlis.');
 24.     } else {
 25.         document.getElementById('step-2').style.display = 'none';
 26.         document.getElementById('step-3').style.display = 'block';
 27.  
 28.         document.getElementById('display-logo').innerHTML = '<img src="' + logo + '" alt="Marškinėlio objektas" id="t-shirt-logo">';
 29.     }
 30. }
 31.  
 32. function step_back_2() {
 33.     "use strict";
 34.  
 35.     document.getElementById('step-1').style.display = 'block';
 36.     document.getElementById('step-2').style.display = 'none';
 37. }
 38.  
 39. function t_shirt_color(color) {
 40.     "use strict";
 41.  
 42.     var result;
 43.  
 44.      /*
 45.      if (color == '#FFFFFF') {
 46.  
 47.         result = '1';
 48.     } else if (color == '#999999') {
 49.         result = '2';
 50.     } else if (color == '#77D3F2') {
 51.         result = '3';
 52.     } else if (color == '#000000') {
 53.         result = '4';
 54.     } else {
 55.         result = '1';
 56.     }
 57.  
 58.     */
 59.  
 60.     switch (color) {
 61.         case '#FFFFFF':
 62.             result = '1';
 63.             console.log(result);
 64.             break;
 65.         case '#999999':
 66.             result = '2';
 67.             console.log(result);
 68.             break;
 69.         case '#77D3F2':
 70.             result = '3';
 71.             console.log(result);
 72.             break;
 73.         case '#000000':
 74.             result = '4';
 75.             console.log(result);
 76.             break;
 77.         default:
 78.             result = '1';
 79.             console.log(result);
 80.             break;
 81.     }
 82.  
 83.  
 84.     return parseInt(result);
 85. }
 86.  
 87. function t_shirt_gender(gender) {
 88.     "use strict";
 89.  
 90.     var result;
 91.  
 92.     switch (gender) {
 93.         case 'Moteris':
 94.             result = 'female';
 95.             break;
 96.         case 'Vyras':
 97.             result = 'male';
 98.             break;
 99.         default:
 100.             result = 'male';
 101.             break;
 102.     }
 103.  
 104.     return result;
 105. }
 106.  
 107. function process_step_3() {
 108.     "use strict";
 109.  
 110.     var color = [];
 111.  
 112.     var colors = document.getElementsByName('color');
 113.     var colors_length = colors.length;
 114.  
 115.     for (var i = 0; i < colors_length; i++) {  //neprotinga kurtis kintamaji ir saugoti jame masyvo ilgi. Kadangi JS viskas yra objektas, galima iskarto naudoti metoda. Siuo atvej colors.length
 116.         if (colors[i].type === 'radio' && colors[i].checked === true) {
 117.             color.push(colors[i].value);
 118.         }
 119.     }
 120.  
 121.     var gender = document.getElementById('gender');
 122.     var size = document.getElementById('size');
 123.  
 124.     if (color.length <= 0) {
 125.         alert('Nepasirinkta marškinėlių spalva.');
 126.     } else if (gender.value === 'false') {
 127.         alert('Nepasirinkta marškinėlių lytis.');
 128.     } else if (size.value === 'false') {
 129.         alert('Nepasirinktas marškinėlių dydis.');
 130.     } else {
 131.         console.log(color);
 132.         document.getElementById('step-3').style.display = 'none';
 133.         document.getElementById('step-4').style.display = 'block';
 134.  
 135.         document.getElementById('display-t-shirt').innerHTML = '<img src="images/clothes/' + t_shirt_gender(gender.value) + '/' + t_shirt_color(color[0]) + '.png" alt="Marškinėlis">'; //tavo switch klaida cia. Paaiskinsiu per pamoka
 136.         document.getElementById('display-color').innerHTML = '<div id="style-5" style="background: ' + color + ';">';
 137.         document.getElementById('display-gender').innerHTML = gender.value;
 138.         document.getElementById('display-size').innerHTML = size.value;
 139.     }
 140. }
 141.  
 142. function step_back_3() {
 143.     "use strict";
 144.  
 145.     document.getElementById('step-2').style.display = 'block';
 146.     document.getElementById('step-3').style.display = 'none';
 147. }
 148.  
 149. function step_back_4() {
 150.     "use strict";
 151.  
 152.     document.getElementById('step-3').style.display = 'block';
 153.     document.getElementById('step-4').style.display = 'none';
 154. }
 155.  
 156. window.onload = function() {
 157.     let resize_logo = document.getElementById('resize-logo');
 158.  
 159.     resize_logo.oninput = function() {
 160.         var logo = document.getElementById('t-shirt-logo');
 161.  
 162.         var logo_current_width = logo.naturalWidth;
 163.         var logo_current_height = logo.naturalHeight;
 164.  
 165.         var logo_resize_percentage = document.getElementById('resize-logo').value;
 166.  
 167.         if (logo_resize_percentage < 20) {
 168.             logo_resize_percentage = 20;
 169.         }
 170.  
 171.         var logo_width = (logo_current_width * logo_resize_percentage) / 100;
 172.         var logo_height = (logo_current_height * logo_resize_percentage) / 100;
 173.  
 174.         logo.style.width = logo_width + 'px';
 175.         logo.style.height = logo_height + 'px';
 176.     }
 177.  
 178.     let move_logo_to_top = document.getElementById('logo-top-position');
 179.  
 180.     move_logo_to_top.oninput = function() {
 181.         var logo_top_position = document.getElementById('logo-top-position').value;
 182.  
 183.         document.getElementById('t-shirt-logo').style.marginBottom = logo_top_position + 'px';
 184.     }
 185.  
 186.     let move_logo_to_left = document.getElementById('logo-left-position');
 187.  
 188.     move_logo_to_left.oninput = function() {
 189.         var logo_left_position = document.getElementById('logo-left-position').value;
 190.  
 191.         document.getElementById('t-shirt-logo').style.marginRight = logo_left_position + 'px';
 192.     }
 193.  
 194.     let move_logo_to_right = document.getElementById('logo-right-position');
 195.  
 196.     move_logo_to_right.oninput = function() {
 197.         var logo_right_position = document.getElementById('logo-right-position').value;
 198.  
 199.         document.getElementById('t-shirt-logo').style.marginLeft = logo_right_position + 'px';
 200.     }
 201.  
 202.     let move_logo_to_bottom = document.getElementById('logo-bottom-position');
 203.  
 204.     move_logo_to_bottom.oninput = function() {
 205.         var move_logo_to_bottom = document.getElementById('logo-bottom-position').value;
 206.  
 207.         document.getElementById('t-shirt-logo').style.marginTop = move_logo_to_bottom + 'px';
 208.     }
 209. }
 210.  
 211. function submit_form() {
 212.     document.getElementById('multiphase').method = 'POST';
 213.     document.getElementById('multiphase').action = '';
 214.     document.getElementById('multiphase').submit();
 215. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top