Guest User

Untitled

a guest
Jun 3rd, 2016
87
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. $api = new SimPay(API_KEY, API_SECRET, API_VERSION);
 2. $api->getStatus(array(
 3. 'service_id' => '1273', // identyfikator usl�ugi premium sms
 4. 'number' => '91055', // numer na ktory wyslano sms
 5. 'code' => $_POST['code'], // kod wprowadzony przez klienta
 6. ));
 7.  
 8. if($api->check()) {
 9. define( 'MQ_SERVER_ADDR', '176.31.18.53' ) ; // adres IP Twojego Serwera
 10. define( 'MQ_SERVER_PORT', 1340 ); // Port rcon który ustawiłeś/aś w pliku serwer.properties
 11. define( 'MQ_SERVER_PASS', 'gomiencraft.pl' ); // hasło które ustawiłeś/aś w pliku serwer.properties
 12. define( 'MQ_TIMEOUT', 2 );
 13.  
 14. require __DIR__ . 'MinecraftRcon.class.php'; // tutaj ścieżka do wcześniej zdefioniowanego //pliku dla połączenia się z rcon
 15.  
 16. $nick=$_POST['gracz'];
 17.  
 18. echo "<pre>";
 19.  
 20. try
 21. {
 22. $Rcon = new MinecraftRcon;
 23.  
 24. $Rcon->Connect( MQ_SERVER_ADDR, MQ_SERVER_PORT, MQ_SERVER_PASS, MQ_TIMEOUT );
 25.  
 26. $Data = $Rcon->Command( "bc nick kupil wlasnie range!" ); // Przykładowa komenda która da użytkownikowi rangę VIP na 7 dni .
 27.  
 28. if( $Data === false )
 29. {
 30. throw new MinecraftRconException( "Failed to get command result." );
 31. }
 32. else if( StrLen( $Data ) == 0 )
 33. {
 34. throw new MinecraftRconException( "Got command result, but it's empty." );
 35. }
 36.  
 37. echo HTMLSpecialChars( $Data );
 38. }
 39. catch( MinecraftRconException $e )
 40. {
 41. echo $e->getMessage( );
 42. }
 43.  
 44. $Rcon->Disconnect( );
 45.  
 46. } else if($api->error()) {
 47. // Widok tylko w wersji deweloperskiej - do wylaczenia po zakonczeniu testow
 48. echo 'Wystapil blad:<br/>';
 49. pre($api->showError());
 50. } else {
 51. print_r($api->showStatus());
 52. }
 53. }
 54.  
 55. catch(Exception $e) {
 56. echo 'Error: ' .$e->getMessage();
 57. }
 58.  
 59. ?>
 60.  
 61.  
 62. <form method="post" >
 63. <input type="hidden" name="send" value="" />
 64. <input name="gracz" placeholder="Nick gracza" type="text" />
 65. <input type="hidden" name="send" value="" />
 66. <input name="code" placeholder="Kod z sms" type="text" />
 67. <button class="button" type="submit">Sprawdz kod</button>
 68. </form>
RAW Paste Data