daily pastebin goal
13%
SHARE
TWEET

Untitled

kris83 Aug 17th, 2018 169 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. // Projekt alarmu opracował i wykonał Krzysztof Pieczyrak
 3. // e-mail kpieczyrak@interia.pl
 4. // ARDUINO MEGA 2560
 5.  
 6. #include <SoftwareSerial.h>
 7.  
 8. //piny na których jest podłączona komunikacja z modułem GSM
 9.  
 10. SoftwareSerial gsm800(16, 17); //RX, TX for your module
 11.  
 12. const int garaz = 11;                 //garaz                      - D11
 13. const int gospodarczy = 12;           //gospodarczy                - D12
 14. const int wiatrolap = 13;             //wiatrolap                  - D13
 15. const int salon = 10;                 //salon                      - D10
 16. const int pokoj_joli = 9;             //pokoj_joli                 - D9
 17. const int goscinny = 8;               //goscinny                   - D8
 18. const int pokoj_ewy = 7;              //pokoj_ewy                  - D7
 19. const int pokoj_anki = 6;             //pokoj_anki                 - D6
 20. const int ruch_podworko = 14;          //ruch_podworko              - D5  połączony z pin 8 arduino PROmini na podwurku
 21. const int ruch_przy_domu = 15;         //ruch_przy_domu             - D4  HC-SR501
 22.  
 23. const int brak_garaz = 54;            //brak czujki garaz          - D54 - A0
 24. const int brak_gospodarczy = 55;      //brak czujki gospodarczy    - D55 - A1
 25. const int brak_wiatrolap = 56;        //brak czujki wiatrolap      - D56 - A2
 26. const int brak_salon = 57;            //brak czujki salon          - D57 - A3
 27. const int brak_pokoj_joli = 58;       //brak czujki pokoj_joli     - D58 - A4
 28. const int brak_goscinny = 59;         //brak czujki goscinny       - D59 - A5
 29. const int brak_pokoj_ewy = 60;        //brak czujki pokoj_ewy      - D60 - A6
 30. const int brak_pokoj_anki = 61;       //brak czujki pokoj_ani      - D61 - A7
 31.  
 32. const int uzbrojenie = 18;             //uzbrojenie                 - D34
 33. const int rozbrojenie = 19;            //rozbrojenie                - D32
 34.  
 35. const int next =  53;                 // WTV020 sd-card AD4        - D53
 36. const int reset =  51;                // WTV020 sd-card AD4        - D51
 37.  
 38. const int syrena =  44;               //SYRENA                     - D47
 39. const int optyka =  46;               //OPTYKA                     - D46
 40.  
 41. int buttonState = 0;                  // CZUJNIK BOSH
 42.  
 43. void setup() {
 44.  
 45.   Serial.begin(9600);
 46.  
 47.   while (!Serial);
 48.   gsm800.begin(9600);
 49.   delay(500);
 50.  
 51.   wywolaj_alarm(120, 1);                  // powitanie
 52.   delay(1000);    //9500
 53.   reset_pin(100, 1);
 54.  
 55.   pinMode(garaz, INPUT_PULLUP);
 56.   pinMode(brak_garaz, INPUT_PULLUP);
 57.   pinMode(gospodarczy, INPUT_PULLUP);
 58.   pinMode(brak_gospodarczy, INPUT_PULLUP);
 59.   pinMode(wiatrolap, INPUT_PULLUP);
 60.   pinMode(brak_wiatrolap, INPUT_PULLUP);
 61.   pinMode(salon, INPUT_PULLUP);
 62.   pinMode(brak_salon, INPUT_PULLUP);
 63.   pinMode(pokoj_joli, INPUT_PULLUP);
 64.   pinMode(brak_pokoj_joli, INPUT_PULLUP);
 65.   pinMode(goscinny, INPUT_PULLUP);
 66.   pinMode(brak_goscinny, INPUT_PULLUP);
 67.   pinMode(pokoj_ewy, INPUT_PULLUP);
 68.   pinMode(brak_pokoj_ewy, INPUT_PULLUP);
 69.   pinMode(pokoj_anki, INPUT_PULLUP);
 70.   pinMode(brak_pokoj_anki, INPUT_PULLUP);
 71.   pinMode(ruch_podworko, INPUT);
 72.   pinMode(ruch_przy_domu, INPUT);
 73.   pinMode(uzbrojenie, INPUT);
 74.   pinMode(rozbrojenie, INPUT);
 75.   pinMode(next, OUTPUT);
 76.   pinMode(reset, OUTPUT);
 77.   pinMode(syrena, OUTPUT);
 78.   pinMode(optyka, OUTPUT);
 79.  
 80. }
 81.  
 82. void loop() {
 83.  
 84.   buttonState = digitalRead(garaz);
 85.   if (buttonState == HIGH) {
 86.     gsm800.write("AT+CMGF=1\r\n");
 87.     delay(100);
 88.     gsm800.write("AT+CMGS=\"+48578909373\"\r\n");      //wpisujemy numer telefonu pod który nasze urządzenie ma wysyłaś SMS
 89.     delay(100);
 90.     gsm800.write("Ruch w garazu");      //treść wiadomości w przypadku alarmu
 91.     delay(100);
 92.     gsm800.write((char)26);
 93.     delay(100);
 94.  
 95.     wywolaj_alarm(120, 2);
 96.     delay(1900);
 97.     reset_pin(100, 1);
 98.   }
 99.  
 100.   buttonState = digitalRead(gospodarczy);
 101.   if (buttonState == HIGH) {
 102.     gsm800.write("AT+CMGF=1\r\n");
 103.     delay(100);
 104.     gsm800.write("AT+CMGS=\"+48578909373\"\r\n");      //wpisujemy numer telefonu pod który nasze urządzenie ma wysyłaś SMS
 105.     delay(100);
 106.     gsm800.write("Ruch w gospodarczym");      //treść wiadomości w przypadku alarmu
 107.     delay(100);
 108.     gsm800.write((char)26);
 109.     delay(100);
 110.  
 111.     wywolaj_alarm(120, 3);
 112.     delay(3000);
 113.     reset_pin(100, 1);
 114.   }
 115.  
 116.   buttonState = digitalRead(wiatrolap);
 117.   if (buttonState == HIGH) {
 118.     gsm800.write("AT+CMGF=1\r\n");
 119.     delay(100);
 120.     gsm800.write("AT+CMGS=\"+48578909373\"\r\n");      //wpisujemy numer telefonu pod który nasze urządzenie ma wysyłaś SMS
 121.     delay(100);
 122.     gsm800.write("Ruch w wiatrolapie");      //treść wiadomości w przypadku alarmu
 123.     delay(100);
 124.     gsm800.write((char)26);
 125.     delay(100);
 126.  
 127.     wywolaj_alarm(120, 4);
 128.     delay(1950);
 129.     reset_pin(100, 1);
 130.   }
 131.  
 132.   buttonState = digitalRead(salon);
 133.   if (buttonState == HIGH) {
 134.     gsm800.write("AT+CMGF=1\r\n");
 135.     delay(100);
 136.     gsm800.write("AT+CMGS=\"+48578909373\"\r\n");      //wpisujemy numer telefonu pod który nasze urządzenie ma wysyłaś SMS
 137.     delay(100);
 138.     gsm800.write("Ruch w salonie");      //treść wiadomości w przypadku alarmu
 139.     delay(100);
 140.     gsm800.write((char)26);
 141.     delay(100);
 142.  
 143.     wywolaj_alarm(120, 5);
 144.     delay(1800);
 145.     reset_pin(100, 1);
 146.   }
 147.  
 148.   buttonState = digitalRead(pokoj_joli);
 149.   if (buttonState == HIGH) {
 150.     gsm800.write("AT+CMGF=1\r\n");
 151.     delay(100);
 152.     gsm800.write("AT+CMGS=\"+48578909373\"\r\n");      //wpisujemy numer telefonu pod który nasze urządzenie ma wysyłaś SMS
 153.     delay(100);
 154.     gsm800.write("Ruch w pokoju Joli");      //treść wiadomości w przypadku alarmu
 155.     delay(100);
 156.     gsm800.write((char)26);
 157.     delay(100);
 158.  
 159.     wywolaj_alarm(120, 6);
 160.     delay(2000);
 161.     reset_pin(100, 1);
 162.   }
 163.  
 164.   buttonState = digitalRead(goscinny);
 165.   if (buttonState == HIGH) {
 166.     gsm800.write("AT+CMGF=1\r\n");
 167.     delay(100);
 168.     gsm800.write("AT+CMGS=\"+48578909373\"\r\n");      //wpisujemy numer telefonu pod który nasze urządzenie ma wysyłaś SMS
 169.     delay(100);
 170.     gsm800.write("Ruch w pokoju goscinnym");      //treść wiadomości w przypadku alarmu
 171.     delay(100);
 172.     gsm800.write((char)26);
 173.     delay(100);
 174.  
 175.     wywolaj_alarm(120, 7);
 176.     delay(2300);
 177.     reset_pin(100, 1);
 178.   }
 179.  
 180.   buttonState = digitalRead(pokoj_ewy);
 181.   if (buttonState == HIGH) {
 182.     gsm800.write("AT+CMGF=1\r\n");
 183.     delay(100);
 184.     gsm800.write("AT+CMGS=\"+48578909373\"\r\n");      //wpisujemy numer telefonu pod który nasze urządzenie ma wysyłaś SMS
 185.     delay(100);
 186.     gsm800.write("Ruch w pokoju Ewy");      //treść wiadomości w przypadku alarmu
 187.     delay(100);
 188.     gsm800.write((char)26);
 189.     delay(100);
 190.  
 191.     wywolaj_alarm(120, 8);
 192.     delay(2000);
 193.     reset_pin(100, 1);
 194.   }
 195.  
 196.   buttonState = digitalRead(pokoj_anki);
 197.   if (buttonState == HIGH) {
 198.     gsm800.write("AT+CMGF=1\r\n");
 199.     delay(100);
 200.     gsm800.write("AT+CMGS=\"+48578909373\"\r\n");      //wpisujemy numer telefonu pod który nasze urządzenie ma wysyłaś SMS
 201.     delay(100);
 202.     gsm800.write("Ruch w pokoju Ani");      //treść wiadomości w przypadku alarmu
 203.     delay(100);
 204.     gsm800.write((char)26);
 205.     delay(100);
 206.  
 207.     wywolaj_alarm(120, 9);
 208.     delay(2000);
 209.     reset_pin(100, 1);
 210.   }
 211.  
 212.   buttonState = digitalRead(ruch_podworko);
 213.   if (buttonState == HIGH) {
 214.     gsm800.write("AT+CMGF=1\r\n");
 215.     delay(100);
 216.     gsm800.write("AT+CMGS=\"+48578909373\"\r\n");      //wpisujemy numer telefonu pod który nasze urządzenie ma wysyłaś SMS
 217.     delay(100);
 218.     gsm800.write("Ruch na podworku");      //treść wiadomości w przypadku alarmu
 219.     delay(100);
 220.     gsm800.write((char)26);
 221.     delay(100);
 222.  
 223.     wywolaj_alarm(120, 10);
 224.     delay(2000);
 225.     reset_pin(100, 1);
 226.   }
 227.  
 228.   buttonState = digitalRead(ruch_przy_domu);
 229.   if (buttonState == HIGH) {
 230.     gsm800.write("AT+CMGF=1\r\n");
 231.     delay(100);
 232.     gsm800.write("AT+CMGS=\"+48578909373\"\r\n");      //wpisujemy numer telefonu pod który nasze urządzenie ma wysyłaś SMS
 233.     delay(100);
 234.     gsm800.write("Ruch przy domu");      //treść wiadomości w przypadku alarmu
 235.     delay(100);
 236.     gsm800.write((char)26);
 237.     delay(100);
 238.  
 239.     wywolaj_alarm(120, 11);
 240.     delay(1600);  //15500
 241.     reset_pin(100, 1);
 242.   }
 243.  
 244.   buttonState = digitalRead(uzbrojenie);
 245.   if (buttonState == HIGH) {
 246.  
 247.     wywolaj_alarm(120, 12);
 248.     delay(14000);
 249.     reset_pin(100, 1);
 250.   }
 251.  
 252.   buttonState = digitalRead(rozbrojenie);
 253.   if (buttonState == HIGH) {
 254.  
 255.     wywolaj_alarm(120, 13);
 256.     delay(3200);
 257.     reset_pin(100, 1);
 258.   }
 259.  
 260.   buttonState = digitalRead(brak_garaz);
 261.   if (buttonState == HIGH) {
 262.     gsm800.write("AT+CMGF=1\r\n");
 263.     delay(100);
 264.     gsm800.write("AT+CMGS=\"+48578909373\"\r\n");      //wpisujemy numer telefonu pod który nasze urządzenie ma wysyłaś SMS
 265.     delay(100);
 266.     gsm800.write("Brak czujnika ruchu w garazu");      //treść wiadomości w przypadku alarmu
 267.     delay(100);
 268.     gsm800.write((char)26);
 269.     delay(100);
 270.  
 271.     wywolaj_alarm(120, 14);
 272.     delay(3200);
 273.     reset_pin(100, 1);
 274.   }
 275.  
 276.   buttonState = digitalRead(brak_gospodarczy);
 277.   if (buttonState == HIGH) {
 278.     gsm800.write("AT+CMGF=1\r\n");
 279.     delay(100);
 280.     gsm800.write("AT+CMGS=\"+48578909373\"\r\n");      //wpisujemy numer telefonu pod który nasze urządzenie ma wysyłaś SMS
 281.     delay(100);
 282.     gsm800.write("Brak czujnika ruchu w pomieszczeniu gospodarczym");      //treść wiadomości w przypadku alarmu
 283.     delay(100);
 284.     gsm800.write((char)26);
 285.     delay(100);
 286.  
 287.     wywolaj_alarm(120, 15);
 288.     delay(3200);
 289.     reset_pin(100, 1);
 290.   }
 291.  
 292.   buttonState = digitalRead(brak_wiatrolap);
 293.   if (buttonState == HIGH) {
 294.     gsm800.write("AT+CMGF=1\r\n");
 295.     delay(100);
 296.     gsm800.write("AT+CMGS=\"+48578909373\"\r\n");      //wpisujemy numer telefonu pod który nasze urządzenie ma wysyłaś SMS
 297.     delay(100);
 298.     gsm800.write("Brak czujnika ruchu w wiatrolapie");      //treść wiadomości w przypadku alarmu
 299.     delay(100);
 300.     gsm800.write((char)26);
 301.     delay(100);
 302.  
 303.     wywolaj_alarm(120, 16);
 304.     delay(3200);
 305.     reset_pin(100, 1);
 306.   }
 307.  
 308.   buttonState = digitalRead(brak_salon);
 309.   if (buttonState == HIGH) {
 310.     gsm800.write("AT+CMGF=1\r\n");
 311.     delay(100);
 312.     gsm800.write("AT+CMGS=\"+48578909373\"\r\n");      //wpisujemy numer telefonu pod który nasze urządzenie ma wysyłaś SMS
 313.     delay(100);
 314.     gsm800.write("Brak czujnika ruchu w salonie");      //treść wiadomości w przypadku alarmu
 315.     delay(100);
 316.     gsm800.write((char)26);
 317.     delay(100);
 318.  
 319.     wywolaj_alarm(120, 17);
 320.     delay(3200);
 321.     reset_pin(100, 1);
 322.   }
 323.  
 324.   buttonState = digitalRead(brak_pokoj_joli);
 325.   if (buttonState == HIGH) {
 326.     gsm800.write("AT+CMGF=1\r\n");
 327.     delay(100);
 328.     gsm800.write("AT+CMGS=\"+48578909373\"\r\n");      //wpisujemy numer telefonu pod który nasze urządzenie ma wysyłaś SMS
 329.     delay(100);
 330.     gsm800.write("Brak czujnika ruchu w pokoju Joli");      //treść wiadomości w przypadku alarmu
 331.     delay(100);
 332.     gsm800.write((char)26);
 333.     delay(100);
 334.  
 335.     wywolaj_alarm(120, 18);
 336.     delay(3200);
 337.     reset_pin(100, 1);
 338.   }
 339.  
 340.   buttonState = digitalRead(brak_goscinny);
 341.   if (buttonState == HIGH) {
 342.     gsm800.write("AT+CMGF=1\r\n");
 343.     delay(100);
 344.     gsm800.write("AT+CMGS=\"+48578909373\"\r\n");      //wpisujemy numer telefonu pod który nasze urządzenie ma wysyłaś SMS
 345.     delay(100);
 346.     gsm800.write("Brak czujnika ruchu w pokoju goscinnym");      //treść wiadomości w przypadku alarmu
 347.     delay(100);
 348.     gsm800.write((char)26);
 349.     delay(100);
 350.  
 351.     wywolaj_alarm(120, 19);
 352.     delay(3200);
 353.     reset_pin(100, 1);
 354.   }
 355.  
 356.   buttonState = digitalRead(brak_pokoj_ewy);
 357.   if (buttonState == HIGH) {
 358.     gsm800.write("AT+CMGF=1\r\n");
 359.     delay(100);
 360.     gsm800.write("AT+CMGS=\"+48578909373\"\r\n");      //wpisujemy numer telefonu pod który nasze urządzenie ma wysyłaś SMS
 361.     delay(100);
 362.     gsm800.write("Brak czujnika ruchu w pokoju Ewy");      //treść wiadomości w przypadku alarmu
 363.     delay(100);
 364.     gsm800.write((char)26);
 365.     delay(100);
 366.  
 367.     wywolaj_alarm(120, 20);
 368.     delay(3200);
 369.     reset_pin(100, 1);
 370.   }
 371.  
 372.   buttonState = digitalRead(brak_pokoj_anki);
 373.   if (buttonState == HIGH) {
 374.     gsm800.write("AT+CMGF=1\r\n");
 375.     delay(100);
 376.     gsm800.write("AT+CMGS=\"+48578909373\"\r\n");      //wpisujemy numer telefonu pod który nasze urządzenie ma wysyłaś SMS
 377.     delay(100);
 378.     gsm800.write("Brak czujnika ruchu w pokoju Ani");      //treść wiadomości w przypadku alarmu
 379.     delay(100);
 380.     gsm800.write((char)26);
 381.     delay(100);
 382.  
 383.     wywolaj_alarm(120, 21);
 384.     delay(3200);
 385.     reset_pin(100, 1);
 386.   }
 387. }
 388.  
 389. void wywolaj_alarm(int czas, int ile) {
 390.   for (int i = 0; i < ile; i++) {
 391.     digitalWrite(next, HIGH); //Włączenie diody
 392.     delay(czas); //Odczekanie jakiegoś czasu
 393.     digitalWrite(next, LOW); //Wyłączenie diody
 394.     delay(czas); //Odczekanie jakiegoś czasu
 395.   }
 396. }
 397.  
 398. void reset_pin(int czas, int ile) {
 399.   for (int i = 0; i < ile; i++) {
 400.     digitalWrite(reset, HIGH); //Włączenie diody
 401.     delay(czas); //Odczekanie jakiegoś czasu
 402.     digitalWrite(reset, LOW); //Wyłączenie diody
 403.     delay(czas); //Odczekanie jakiegoś czasu
 404.   }
 405. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top