SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 27th, 2017 123 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Monitor BOISKO {
 2.     condition boisko;
 3.     condition druzyny[M];
 4.     condition niezrzeszeni;
 5.     int ileNaBoisku = 0;
 6.     int ileCzekaDrużyn = 0;
 7.     int ileCzekaNiezrzeszonych = 0;
 8.     int drużyna[M] = {0,0,...,0}
 9.  
 10.     chcęGrać() {
 11.         if(ileCzekaNiezrzeszonych % 2 == 0) { // pierwszy z pary
 12.             ileCzekaNiezrzeszonych++;
 13.             wait(niezrzeszeni);  // czekam na partnera
 14.             ileCzekaNiezrzeszonych--;
 15.             ileNaBoisku++;
 16.         } else { // Drugi z pary
 17.             if(ileNaBoisku > 2 || ileCzekaDruzyn > 1) { // jeśli na boisku są co najmniej 3 osoby albo jakaś drużyna czeka
 18.                 ileCzekaNiezrzeszonych++;
 19.                 wait(naBoiskoNiezrzeszeni); // to musimy poczekać na wolne boisko
 20.                 ileCzekaNiezrzeszonych--;
 21.             }
 22.             ileNaBoisku++;
 23.             if(ileNaBoisku == 1) {              // jeśli oprócz nas, na boisko czekała inna niezrzeszona para i boisko zmieści dwie  
 24.                 signal(naBoiskoNiezrzeszeni)    // pary, to ją budzimy    
 25.                                              
 26.             }
 27.             signal(niezrzeszeni); // i budzimy partnera dla każdej z drugich osób z par
 28.         }
 29.     }
 30.  
 31.     skonczyłem() {
 32.         ileNaBoisku--;
 33.         if(ileCzekaDruzyn > 1 && ileNaBoisku == 0) { // jeśli czekają 2 drużyny i nie ma nikogo na boisku to budzimy drużynę
 34.            signal(naBoiskoDruzyna)
 35.        } else if (ileCzekaDruzyn <= 1) { // jeśli nie ma 2 drużyn gotowych do meczu, to możemy obudzić niezrzeszoną parę
 36.            signal(naBoiskoNiezrzeszeni)
 37.        } // wpp nic nie robimy i zwalniamy miejsce dla dwóch czekających drużyn
 38.    }
 39.  
 40.    poczatekMeczu(nrDrużyny) {
 41.        if(druzyna[nrDrużyny] < 4) {
 42.            druzyna[nrDruzyny]++;
 43.             wait(druzyna[nrDruzyny]);
 44.             druzyna[nrDruzyny]--;
 45.             ileNaBoisku++;
 46.         } else {
 47.             if (ileNaBoisku > 0 || ileCzekaDrużyn < 1) {
 48.                ileCzekaDruzyn++;
 49.                wait(NaBoiskoDrużyna);
 50.            }
 51.            ileNaBoisku++;
 52.        }
 53.        if(druzyna[nrDruzyny] > 0) {
 54.             signal(druzyna[nrDruzyny]
 55.         } else {    //ileNaBoisku == 5)
 56.             signal(NaBoiskoDruzyna)
 57.         }
 58.     }
 59.  
 60.     koniecMeczu(nrDrużyny) {
 61.         ileNaBoisku--;
 62.         if(ileNaBoisku == 0) {
 63.             if(!emptyNaBoiskuNiezrzeszeni) {
 64.                 signal(NaBoiskoNiezrzeszeni)
 65.             } else {
 66.                 signal(NaBoiskoDruzyna);
 67.             }
 68.         }
 69.     }
 70. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top