Guest User

Untitled

a guest
Apr 7th, 2020
9
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 05-04-2020
 2. Uruchomiony przez jakub (07-04-2020 19:12:59)
 3. Uruchomiony z C:\Users\jakub\Desktop
 4. Windows 10 Pro Wersja 1909 18363.752 (X64) (2020-03-31 02:26:33)
 5. Tryb startu: Normal
 6. ==========================================================
 7.  
 8.  
 9. ==================== Konta użytkowników: =============================
 10.  
 11. Administrator (S-1-5-21-3198586350-1173221262-3246235576-500 - Administrator - Disabled)
 12. Gość (S-1-5-21-3198586350-1173221262-3246235576-501 - Limited - Disabled)
 13. jakub (S-1-5-21-3198586350-1173221262-3246235576-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\jakub
 14. Konto domyślne (S-1-5-21-3198586350-1173221262-3246235576-503 - Limited - Disabled)
 15. WDAGUtilityAccount (S-1-5-21-3198586350-1173221262-3246235576-504 - Limited - Disabled)
 16.  
 17. ==================== Centrum zabezpieczeń ========================
 18.  
 19. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)
 20.  
 21. AV: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
 22.  
 23. ==================== Zainstalowane programy ======================
 24.  
 25. (W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)
 26.  
 27. Adobe Flash Player 32 PPAPI (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player PPAPI) (Version: 32.0.0.344 - Adobe)
 28. Battlefield™ 1 (HKLM-x32\...\{335B50BC-6130-4BAF-9A6A-F1561270587B}) (Version: 1.0.57.44284 - Electronic Arts)
 29. Football Manager 2019 v.19.1.1 (HKLM-x32\...\Football Manager 2019_is1) (Version: - )
 30. Java 8 Update 241 (HKLM-x32\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F32180241F0}) (Version: 8.0.2410.7 - Oracle Corporation)
 31. League of Legends (HKU\S-1-5-21-3198586350-1173221262-3246235576-1001\...\Riot Game league_of_legends.live) (Version: - Riot Games, Inc)
 32. Lenovo Service Bridge (HKU\S-1-5-21-3198586350-1173221262-3246235576-1001\...\{2C74547D-EF88-47F4-85F5-BE46A31E26B7}_is1) (Version: 5.0.0.4 - Lenovo)
 33. Lenovo System Update (HKLM-x32\...\TVSU_is1) (Version: 5.07.0072 - Lenovo)
 34. Microsoft Office Professional Plus 2019 - pl-pl (HKLM\...\ProPlus2019Volume - pl-pl) (Version: 16.0.10357.20081 - Microsoft Corporation)
 35. Microsoft OneDrive (HKU\S-1-5-21-3198586350-1173221262-3246235576-1001\...\OneDriveSetup.exe) (Version: 19.232.1124.0010 - Microsoft Corporation)
 36. Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
 37. Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
 38. Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{050d4fc8-5d48-4b8f-8972-47c82c46020f}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
 39. Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{f65db027-aff3-4070-886a-0d87064aabb1}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
 40. Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) - 14.13.26020 (HKLM-x32\...\{7474cd6e-76cc-4257-837e-5b9261e526af}) (Version: 14.13.26020.0 - Microsoft Corporation)
 41. Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) - 14.13.26020 (HKLM-x32\...\{5c045b7f-e561-4794-91f8-c6cda0893107}) (Version: 14.13.26020.0 - Microsoft Corporation)
 42. NVAPI Monitor plugin for NvContainer (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_NvContainer.NvapiMonitor) (Version: 1.19 - NVIDIA Corporation) Hidden
 43. NVIDIA GeForce Experience 3.20.0.118 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.GFExperience) (Version: 3.20.0.118 - NVIDIA Corporation)
 44. NVIDIA Oprogramowanie systemu PhysX 9.19.0218 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX) (Version: 9.19.0218 - NVIDIA Corporation)
 45. NVIDIA Sterownik dźwięku HD 1.3.38.26 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_HDAudio.Driver) (Version: 1.3.38.26 - NVIDIA Corporation)
 46. NVIDIA Sterownik graficzny 445.75 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver) (Version: 445.75 - NVIDIA Corporation)
 47. NVIDIA USBC Driver 1.38.831.832 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_USBC) (Version: 1.38.831.832 - NVIDIA Corporation)
 48. Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (HKLM\...\{90160000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.10357.20081 - Microsoft Corporation) Hidden
 49. Office 16 Click-to-Run Licensing Component (HKLM\...\{90160000-007E-0000-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.10357.20081 - Microsoft Corporation) Hidden
 50. Office 16 Click-to-Run Localization Component (HKLM\...\{90160000-008C-0415-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.10357.20081 - Microsoft Corporation) Hidden
 51. Opera GX Stable 67.0.3575.130 (HKU\S-1-5-21-3198586350-1173221262-3246235576-1001\...\Opera GX 67.0.3575.130) (Version: 67.0.3575.130 - Opera Software)
 52. Origin (HKLM-x32\...\Origin) (Version: 10.5.66.38849 - Electronic Arts, Inc.)
 53. PUBG LITE (HKLM-x32\...\PUBG LITE_is1) (Version: 1.0.1.0 - )
 54. SnailDriver 2 Lite version 2.1.2.0 (HKLM-x32\...\{3189DA22-4E71-4794-9F3D-39A3DE0062DE}_is1) (Version: 2.1.2.0 - Snailsuite)
 55. UE4 Prerequisites (x64) (HKLM\...\{36EAD5CF-44EF-4FCF-8BE1-D96C4835D7A4}) (Version: 1.0.11.0 - Epic Games, Inc.) Hidden
 56. UE4 Prerequisites (x64) (HKLM-x32\...\{2890ae6b-90e9-448d-b3e6-97e43c21e2fd}) (Version: 1.0.13.0 - Epic Games, Inc.) Hidden
 57. WinRAR 5.90 (64-bitowy) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.90.0 - win.rar GmbH)
 58.  
 59. Packages:
 60. =========
 61. Dolby Atmos for Gaming -> C:\Program Files\WindowsApps\DolbyLaboratories.DolbyAtmosforGaming_3.20500.501.0_x64__rz1tebttyb220 [2020-04-05] (Dolby Laboratories)
 62. Microsoft Advertising SDK for XAML -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Advertising.Xaml_10.1811.1.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2020-04-05] (Microsoft Corporation) [MS Ad]
 63. Microsoft Advertising SDK for XAML -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Advertising.Xaml_10.1811.1.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2020-04-05] (Microsoft Corporation) [MS Ad]
 64. Microsoft Solitaire Collection -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.6.1224.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2020-04-05] (Microsoft Studios) [MS Ad]
 65. MSN Pogoda -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.BingWeather_4.36.20714.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2020-04-05] (Microsoft Corporation) [MS Ad]
 66. NVIDIA Control Panel -> C:\Program Files\WindowsApps\NVIDIACorp.NVIDIAControlPanel_8.1.956.0_x64__56jybvy8sckqj [2020-03-31] (NVIDIA Corp.)
 67. Realtek Audio Control -> C:\Program Files\WindowsApps\RealtekSemiconductorCorp.RealtekAudioControl_1.7.195.0_x64__dt26b99r8h8gj [2020-04-05] (Realtek Semiconductor Corp)
 68. Spotify Music -> C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.129.592.0_x86__zpdnekdrzrea0 [2020-03-31] (Spotify AB) [Startup Task]
 69.  
 70. ==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==============
 71.  
 72. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 73.  
 74. ContextMenuHandlers1: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2020-03-30] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
 75. ContextMenuHandlers1-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2020-03-30] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
 76. ContextMenuHandlers5: [NvCplDesktopContext] -> {3D1975AF-48C6-4f8e-A182-BE0E08FA86A9} => C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nvlti.inf_amd64_2cbc2a9054f35eef\nvshext.dll [2020-03-19] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 77. ContextMenuHandlers6: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2020-03-30] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
 78. ContextMenuHandlers6-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2020-03-30] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
 79.  
 80. ==================== Codecs (filtrowane) ====================
 81.  
 82. ==================== Skróty & WMI ========================
 83.  
 84. ==================== Załadowane moduły (filtrowane) =============
 85.  
 86. ==================== Alternate Data Streams (filtrowane) ========
 87.  
 88. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie strumienia ADS.)
 89.  
 90. AlternateDataStreams: C:\Users\jakub\Dane aplikacji:fbd50e2f7662a5c33287ddc6e65ab5a1 [394]
 91. AlternateDataStreams: C:\Users\jakub\AppData\Roaming:fbd50e2f7662a5c33287ddc6e65ab5a1 [394]
 92.  
 93. ==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ==================
 94.  
 95. ==================== Powiązania plików (filtrowane) =================
 96.  
 97. ==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ==========
 98.  
 99. ==================== Hosts - zawartość: =========================
 100.  
 101. (Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)
 102.  
 103. 2019-03-19 06:49 - 2019-03-19 06:49 - 000000824 _____ C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
 104.  
 105. ==================== Inne obszary ===========================
 106.  
 107. (Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)
 108.  
 109. HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment\\Path -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA NvDLISR
 110. HKU\S-1-5-21-3198586350-1173221262-3246235576-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Windows\web\wallpaper\Windows\img0.jpg
 111. DNS Servers: 62.21.99.94 - 62.21.99.95
 112. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
 113. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: )
 114. Zapora systemu Windows [funkcja włączona]
 115.  
 116. ==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==
 117.  
 118. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)
 119.  
 120. MSCONFIG\Services: AdobeFlashPlayerUpdateSvc => 3
 121. MSCONFIG\Services: DolbyDAXAPI => 2
 122. MSCONFIG\Services: esifsvc => 2
 123. MSCONFIG\Services: FMAPOService => 2
 124. MSCONFIG\Services: Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface => 3
 125. MSCONFIG\Services: Intel(R) TPM Provisioning Service => 2
 126. MSCONFIG\Services: jhi_service => 2
 127. MSCONFIG\Services: NvContainerLocalSystem => 3
 128. MSCONFIG\Services: NvContainerNetworkService => 3
 129. MSCONFIG\Services: NVDisplay.ContainerLocalSystem => 2
 130. MSCONFIG\Services: Origin Client Service => 3
 131. MSCONFIG\Services: Origin Web Helper Service => 2
 132. MSCONFIG\Services: RstMwService => 2
 133. MSCONFIG\Services: RtkAudioUniversalService => 2
 134. MSCONFIG\Services: SUService => 3
 135. MSCONFIG\Services: uncheater_bgl => 3
 136. HKU\S-1-5-21-3198586350-1173221262-3246235576-1001\...\StartupApproved\Run: => "OneDrive"
 137. HKU\S-1-5-21-3198586350-1173221262-3246235576-1001\...\StartupApproved\Run: => "SnailDriver"
 138.  
 139. ==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ================
 140.  
 141. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 142.  
 143. FirewallRules: [{2AD6B07F-0F82-472A-BD51-FCC92E490037}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Lenovo\System Update\uncserver.exe (Lenovo -> )
 144. FirewallRules: [{2A8B263F-D0C5-4BDC-B964-9F559AE0584A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Lenovo\System Update\uncserver.exe (Lenovo -> )
 145. FirewallRules: [{49A992DF-BC16-4D20-9A6E-86247408277A}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.129.592.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
 146. FirewallRules: [{7B3778B9-19D1-4519-A5AC-DACE566D5D0A}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.129.592.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
 147. FirewallRules: [{02431017-F7FC-4812-ADE8-1E6CBDEA33DD}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.129.592.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
 148. FirewallRules: [{954A79F5-ED35-4590-809D-227547F3A95E}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.129.592.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
 149. FirewallRules: [{E785316C-9A57-433B-BCEF-3CEF2686FB0C}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.129.592.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
 150. FirewallRules: [{05558235-B778-41A7-868A-BD4A88082BEC}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.129.592.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
 151. FirewallRules: [{CAB4B911-2676-4B75-B118-B3A22B3E072B}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.129.592.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
 152. FirewallRules: [{CAF0479C-68CB-4193-B5AB-81037EEFCCEF}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.129.592.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
 153. FirewallRules: [{9CE84207-B0EE-4796-8532-A6A4D4E823E6}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 154. FirewallRules: [{C43EB3BD-2234-4FB5-9381-E8F28AFB5F67}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 155. FirewallRules: [{6996A841-CAB8-4469-9995-6CC9EC95B80A}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 156. FirewallRules: [{E5DB5DEE-F3B9-4EFA-9FB9-C381083C853E}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 157. FirewallRules: [{9B350FFC-844F-487B-AA27-0BF3F2BC096B}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 158. FirewallRules: [{C9E6B981-96EB-4321-9321-14EB92C70A36}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamer.exe (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 159. FirewallRules: [TCP Query User{A24B45D8-CA33-4406-81D7-9C04F1E0EED0}C:\users\jakub\appdata\local\programs\opera gx\67.0.3575.105\opera.exe] => (Block) C:\users\jakub\appdata\local\programs\opera gx\67.0.3575.105\opera.exe (Opera Software AS -> Opera Software)
 160. FirewallRules: [UDP Query User{D1BA4C68-1F10-4289-B2E1-078C1F2FE2B1}C:\users\jakub\appdata\local\programs\opera gx\67.0.3575.105\opera.exe] => (Block) C:\users\jakub\appdata\local\programs\opera gx\67.0.3575.105\opera.exe (Opera Software AS -> Opera Software)
 161. FirewallRules: [{9228C00D-3F8A-4334-B59D-8F701CA01A0C}] => (Allow) C:\Gry\Battlefield 1\bf1Trial.exe (Electronic Arts, Inc. -> EA Digital Illusions CE AB)
 162. FirewallRules: [{746F8306-5367-44C4-A9CC-ED14F09CF7AB}] => (Allow) C:\Gry\Battlefield 1\bf1Trial.exe (Electronic Arts, Inc. -> EA Digital Illusions CE AB)
 163. FirewallRules: [{D2895A4B-5823-48D0-AE91-E086109B6BDE}] => (Allow) C:\Gry\Battlefield 1\bf1.exe (Electronic Arts, Inc. -> EA Digital Illusions CE AB)
 164. FirewallRules: [{19BF6A86-CFF8-4D97-910A-A937B0C95614}] => (Allow) C:\Gry\Battlefield 1\bf1.exe (Electronic Arts, Inc. -> EA Digital Illusions CE AB)
 165. FirewallRules: [TCP Query User{38FC76D4-E9DB-47C8-A4E3-D68051A17A2D}C:\gry\pubglite\client\shadowtrackerextra\binaries\win64\pubglite-win64-shipping.exe] => (Allow) C:\gry\pubglite\client\shadowtrackerextra\binaries\win64\pubglite-win64-shipping.exe (PUBG CORPORATION -> PUBG Works)
 166. FirewallRules: [UDP Query User{4D94322C-98AF-4663-B3EC-E3FD476C4B2B}C:\gry\pubglite\client\shadowtrackerextra\binaries\win64\pubglite-win64-shipping.exe] => (Allow) C:\gry\pubglite\client\shadowtrackerextra\binaries\win64\pubglite-win64-shipping.exe (PUBG CORPORATION -> PUBG Works)
 167. FirewallRules: [TCP Query User{587D69CF-DF60-4AE7-A571-1CB6B5D2508E}C:\gry\football manager 2019\fm.exe] => (Allow) C:\gry\football manager 2019\fm.exe (Sports Interactive) [Brak podpisu cyfrowego]
 168. FirewallRules: [UDP Query User{0DF77592-7B38-4610-AD83-A3B6683B4DEE}C:\gry\football manager 2019\fm.exe] => (Allow) C:\gry\football manager 2019\fm.exe (Sports Interactive) [Brak podpisu cyfrowego]
 169. FirewallRules: [{FF30A487-266E-42E7-84B9-C1BF00BC5626}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\outlook.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 170. FirewallRules: [{65E8C8EA-1605-45C2-BCF5-15A972AFC9F9}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\Lync.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 171. FirewallRules: [{E49C2FD8-3604-4121-B90D-1E30F2A6CC3E}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\Lync.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 172. FirewallRules: [{02FEDBA7-9A83-420A-A410-3A4605F9E8BE}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\UcMapi.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 173. FirewallRules: [{D50E5117-EF71-44C2-B892-3D1CA3C7F05C}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\UcMapi.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 174.  
 175. ==================== Punkty Przywracania systemu =========================
 176.  
 177. 03-04-2020 08:03:07 Windows Update
 178. 04-04-2020 08:26:13 Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501
 179. 05-04-2020 14:35:10 Zainstalowany program DirectX
 180. 06-04-2020 16:09:51 Snail Driver install restore point
 181.  
 182. ==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń ============
 183.  
 184.  
 185. ==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: ========================
 186.  
 187. Dziennik Aplikacja:
 188. ==================
 189. Error: (04/06/2020 07:25:05 PM) (Source: VSS) (EventID: 8193) (User: )
 190. Description: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas wywoływania procedury CoCreateInstance. hr = 0x8007045b, Trwa proces zamykania systemu.
 191. .
 192.  
 193. Error: (04/06/2020 07:25:05 PM) (Source: VSS) (EventID: 13) (User: )
 194. Description: Informacje Usługi kopiowania woluminów w tle: nie można uruchomić serwera usługi COM z identyfikatorem CLSID {4e14fba2-2e22-11d1-9964-00c04fbbb345} i nazwą CEventSystem. [0x8007045b, Trwa proces zamykania systemu.
 195. ]
 196.  
 197. Error: (04/06/2020 07:25:05 PM) (Source: VSS) (EventID: 8193) (User: )
 198. Description: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas wywoływania procedury CoCreateInstance. hr = 0x8007045b, Trwa proces zamykania systemu.
 199. .
 200.  
 201. Error: (04/06/2020 07:25:05 PM) (Source: VSS) (EventID: 13) (User: )
 202. Description: Informacje Usługi kopiowania woluminów w tle: nie można uruchomić serwera usługi COM z identyfikatorem CLSID {4e14fba2-2e22-11d1-9964-00c04fbbb345} i nazwą CEventSystem. [0x8007045b, Trwa proces zamykania systemu.
 203. ]
 204.  
 205. Error: (04/06/2020 04:59:17 PM) (Source: Software Protection Platform Service) (EventID: 1017) (User: )
 206. Description: Instalacja dowodu zakupu nie powiodła się. 0xC004F050
 207. Częściowy klucz Pkey=#####
 208. Identyfikator ACID=?
 209. Szczegóły błędu[?]
 210.  
 211. Error: (04/06/2020 04:59:17 PM) (Source: Software Protection Platform Service) (EventID: 1017) (User: )
 212. Description: Instalacja dowodu zakupu nie powiodła się. 0xC004F050
 213. Częściowy klucz Pkey=#####
 214. Identyfikator ACID=?
 215. Szczegóły błędu[?]
 216.  
 217. Error: (04/06/2020 04:59:14 PM) (Source: Software Protection Platform Service) (EventID: 1017) (User: )
 218. Description: Instalacja dowodu zakupu nie powiodła się. 0xC004F050
 219. Częściowy klucz Pkey=#####
 220. Identyfikator ACID=?
 221. Szczegóły błędu[?]
 222.  
 223. Error: (04/06/2020 04:59:14 PM) (Source: Software Protection Platform Service) (EventID: 1017) (User: )
 224. Description: Instalacja dowodu zakupu nie powiodła się. 0xC004F050
 225. Częściowy klucz Pkey=#####
 226. Identyfikator ACID=?
 227. Szczegóły błędu[?]
 228.  
 229.  
 230. Dziennik System:
 231. =============
 232. Error: (04/07/2020 10:50:29 AM) (Source: EventLog) (EventID: 6008) (User: )
 233. Description: Poprzednie zamknięcie systemu przy 19:25:26 na ‎06.‎04.‎2020 było nieoczekiwane.
 234.  
 235. Error: (04/07/2020 10:50:12 AM) (Source: Microsoft-Windows-Kernel-Boot) (EventID: 29) (User: ZARZĄDZANIE NT)
 236. Description: 3221225684Wystąpił błąd krytyczny podczas przetwarzania danych przywracania.
 237.  
 238. Error: (04/06/2020 04:10:18 PM) (Source: Netwtw08) (EventID: 5010) (User: )
 239. Description: Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz: karta sieciowa zwróciła do sterownika nieprawidłową wartość.
 240. 5010 - Driver DBG_ASSERT - instead of BSOD
 241.  
 242. Error: (04/05/2020 10:24:40 AM) (Source: EventLog) (EventID: 6008) (User: )
 243. Description: Poprzednie zamknięcie systemu przy 02:36:21 na ‎05.‎04.‎2020 było nieoczekiwane.
 244.  
 245. Error: (04/05/2020 10:24:27 AM) (Source: Microsoft-Windows-Kernel-Boot) (EventID: 29) (User: ZARZĄDZANIE NT)
 246. Description: 3221225684Wystąpił błąd krytyczny podczas przetwarzania danych przywracania.
 247.  
 248. Error: (04/05/2020 12:05:02 AM) (Source: Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient) (EventID: 20) (User: ZARZĄDZANIE NT)
 249. Description: Instalacja nie powiodła się: system Windows nie mógł zainstalować następującej aktualizacji, ponieważ wystąpił błąd 0x80073d02: 9NZKPSTSNW4P-Microsoft.XboxGamingOverlay.
 250.  
 251. Error: (04/05/2020 12:04:29 AM) (Source: Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient) (EventID: 20) (User: ZARZĄDZANIE NT)
 252. Description: Instalacja nie powiodła się: system Windows nie mógł zainstalować następującej aktualizacji, ponieważ wystąpił błąd 0x80073d02: 9WZDNCRFJ364-MICROSOFT.SKYPEAPP.
 253.  
 254. Error: (04/04/2020 10:31:07 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7030) (User: )
 255. Description: Usługa Uncheater for BattleGroundsLite_SE jest oznaczona jako usługa interakcyjna. System jest jednak skonfigurowany tak, aby nie zezwalać na usługi interakcyjne, dlatego ta usługa może nie działać właściwie.
 256.  
 257.  
 258. Windows Defender:
 259. ===================================
 260. Date: 2020-04-06 17:09:42.955
 261. Description:
 262. Skanowanie produktu Program antywirusowy Windows Defender zostało zatrzymane przed ukończeniem.
 263. Identyfikator skanowania: {265A41A4-85F5-44E5-B9F1-EC28CA0C7F4A}
 264. Typ skanowania: Narzędzia chroniące przed złośliwym oprogramowaniem
 265. Parametry skanowania: Szybkie skanowanie
 266. Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM
 267.  
 268. Date: 2020-04-04 08:36:45.579
 269. Description:
 270. Skanowanie produktu Program antywirusowy Windows Defender zostało zatrzymane przed ukończeniem.
 271. Identyfikator skanowania: {D82EC173-13F2-4079-B8A6-A589204FE61A}
 272. Typ skanowania: Narzędzia chroniące przed złośliwym oprogramowaniem
 273. Parametry skanowania: Szybkie skanowanie
 274. Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM
 275.  
 276. Date: 2020-04-02 10:13:06.168
 277. Description:
 278. Skanowanie produktu Program antywirusowy Windows Defender zostało zatrzymane przed ukończeniem.
 279. Identyfikator skanowania: {FE3750C0-43ED-4C0A-8CC8-C3F3F81F0DAF}
 280. Typ skanowania: Narzędzia chroniące przed złośliwym oprogramowaniem
 281. Parametry skanowania: Szybkie skanowanie
 282. Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM
 283.  
 284. ==================== Statystyki pamięci ===========================
 285.  
 286. BIOS: LENOVO BHCN36WW 02/10/2020
 287. Płyta główna: LENOVO LNVNB161216
 288. Procesor: Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz
 289. Procent pamięci w użyciu: 46%
 290. Całkowita pamięć fizyczna: 8111.24 MB
 291. Dostępna pamięć fizyczna: 4370.37 MB
 292. Całkowita pamięć wirtualna: 12719.24 MB
 293. Dostępna pamięć wirtualna: 6188.84 MB
 294.  
 295. ==================== Dyski ================================
 296.  
 297. Drive c: () (Fixed) (Total:237.84 GB) (Free:91.4 GB) NTFS
 298.  
 299. \\?\Volume{9e2e4291-cd29-4be6-aa11-b47135d0957b}\ (Odzyskiwanie) (Fixed) (Total:0.52 GB) (Free:0.08 GB) NTFS
 300. \\?\Volume{2363a6e5-9e74-470c-ac4c-1bb5b57e6b98}\ () (Fixed) (Total:0.09 GB) (Free:0.07 GB) FAT32
 301.  
 302. ==================== MBR & Tablica partycji ====================
 303.  
 304. ==========================================================
 305. Disk: 0 (Size: 238.5 GB) (Disk ID: D9FA2484)
 306.  
 307. Partition: GPT.
 308.  
 309. ==================== Koniec Addition.txt =======================
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×