Advertisement
vvsvvs

Untitled

Dec 5th, 2022
270
0
125 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C# 3.14 KB | None | 0 0
 1. using System;
 2. using System.Text;
 3.  
 4. namespace Favorite_Movie
 5. {
 6.     class FavoriteMovie
 7.     {
 8.         static void Main(string[] args)
 9.         {
 10.             bool isExitLoop = false;
 11.             int i = 1;
 12.  
 13.             StringBuilder bs = new StringBuilder();
 14.             StringBuilder currentString = new StringBuilder();
 15.             int sum = 0;
 16.  
 17.  
 18.             while ((!isExitLoop) && (i <= 7))
 19.             {
 20.                 currentString.Clear();
 21.                 currentString.Append(Console.ReadLine());
 22.  
 23.                 if (currentString.ToString() == "STOP")
 24.                 {
 25.                     isExitLoop = true;
 26.                     i--;
 27.                 }
 28.                 else
 29.                 {
 30.                     int currentSum = 0;
 31.                     for (int j = 0; j < currentString.Length; j++)
 32.                     {
 33.                         currentSum += (int)currentString[j];
 34.                         if ((currentString[j] >= 'A') && (currentString[j] <= 'Z'))
 35.                         {
 36.                             currentSum -= currentString.Length;
 37.                         }
 38.                         else if (((currentString[j] >= 'a') && (currentString[j] <= 'z')))
 39.                         {
 40.                             currentSum -= (2 * currentString.Length);
 41.                         }
 42.                     }
 43.  
 44.                     if (currentSum > sum)
 45.                     {
 46.                         sum = currentSum;
 47.                         bs.Clear();
 48.                         bs.Append(currentString.ToString());
 49.                     }
 50.                 }
 51.                 i++;
 52.             }
 53.  
 54.             if (i > 7)
 55.             {
 56.                 Console.WriteLine("The limit is reached.");
 57.             }
 58.  
 59.             Console.WriteLine($"The best movie for you is {bs.ToString()} with {sum} ASCII sum.");
 60.         }
 61.     }
 62. }
 63. //Петък вечер е и се чудите кой филм да си пуснете да гледате.
 64. //Решавате да напишете програма, която да избере това вместо вас.
 65. //До команда "STOP" получавате заглавия на любими ваши филми.
 66. //Най-добрият филм за вас ще бъде този, който има най-много точки.
 67. //Точките се изчисляват като сбор от ASCII стойностите на символите в заглавието на филма. (няма да има случай, в който имаме два филма с равен брой точки)
 68. //При изчислението на точките трябва да се има предвид следното:
 69. //•   За всяка малка буква в заглавието, от сумата трябва да се извади два пъти дължината на заглавието на филма.
 70. //•   За всяка главна буква в заглавието, от сумата трябва да се извади дължината на заглавието на филма.
 71. //Може да имате максимум 7 заглавия на филми.
 72. //Вход
 73. //От конзолата се четат редове до команда "STOP" или до достигането на лимита от 7 филма:
 74. //•   Заглавие на филм  – текст;
 75. //Изход
 76. //На конзолата да се отпечата:
 77. //•   Ако сте достигнали лимита от 7 филма трябва да отпечатате:
 78. //"The limit is reached."
 79. //Да се отпечата най-добрият филм за вас:
 80. //"The best movie for you is {заглавие на филм} with {сума на символите} ASCII sum."
 81.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement