nvnnaidenov

Zad29

Sep 23rd, 2021
419
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Да се напише програма, която намира произведението на
 2. целите числа от m до n, където m и n са дадени естествени числа и m ≤
 3. n. За целта да се използва операторът do/while. */
 4. #include <iostream>
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8. int main()
 9. {
 10.     int i;
 11.     int n;
 12.     int m;
 13.     int prod;
 14.  
 15.     cout << "m = ";
 16.     cin >> m;
 17.     if(!cin)
 18.     {
 19.         cout << "Error, bad input!";
 20.         return 1;
 21.     }
 22.     if(m <= 0)
 23.     {
 24.         cout << "Incorrect input!";
 25.         return 1;
 26.     }
 27.     cout << "n = ";
 28.     cin >> n;
 29.     if(!cin)
 30.     {
 31.         cout << "Error, bad input!";
 32.         return 1;
 33.     }
 34.     if(n <= 0)
 35.     {
 36.         cout << "Incorrect input!";
 37.         return 1;
 38.     }
 39.  
 40.     prod = 1;
 41.     i = m;
 42.  
 43.     do
 44.     {
 45.         prod = prod * i;
 46.         i++;
 47.     }
 48.     while(i <= n);
 49.  
 50.     cout << "prod = " << prod << endl;
 51.  
 52.     return 0;
 53. }
RAW Paste Data