SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 17th, 2019 59 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Hei!
 2.  
 3. I starten av Juni så traff jeg deg, etter at du hadde hatt politisk frokost på litteraturhuset, for å invitere deg til å holde et foredrag i regi av FAKS. Det står for Foreningen for Alle Konservative Studenter, og vi startet gruppa i Trondheim nå i vår.
 4.  
 5. Temaene nasjonalisme og tillit er ting vi er interessert i å høre dine tanker om, men det er opp til deg hva du ønsker å prate om.
 6. Her er noen forslag til temaer du kan berøre:
 7. Hva er en nasjonalstat?
 8. Hvilken tilknytning har/burde innbyggere ha til sin nasjonalstat?
 9. Sammenhengen mellom hvor godt staten fungerer, og graden av tillit i samfunnet.
 10. Koblinger mellom tillit mellom staten, folket, og næringslivet.
 11. Hva gjør globalisering med tilliten i næringslivet?
 12. Hvilke premisser underligger en godt fungerende stat?
 13. Sosial justis (som er veldig 'in') vs. rettsstaten - hvordan skal man forholde seg til MeToo og sosiale media i bedrifter?
 14. Innvandrere og tilhørighet til nasjonalstaten, og respekt for rettsstaten.
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19. Håper du har mulighet til å komme i starten av september. Vi er fleksible på dato, så du må fortelle oss når det passer for deg.
 20.  
 21. mvh Alf Mikael Constantinou, nestleder i FAKS Trondheim
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top