Advertisement
baobicarton

Công Ty CP Đầu tư & Thương mại Bắc Trường Sơn

Apr 11th, 2020
71
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Công ty Bắc Trường Sơn chuyên sản xuất bao bì carton phục vụ đóng gói, vận chuyển hàng hóa.Liên Hê : website: sanxuatbaobicarton.com,SDT: 0918.136.768,Email : bactruongson@gmail.com, Địa Chỉ : KCN Lai Cách - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương https://urlzs.com/Tv3jH
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement