SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 10th, 2019 93 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Sub rafakam()
 2. Dim t1, t2, t3, t4, t5, p1, p2, p3, p4, p5, p6, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, nitw, cww, nitn, ng, I1, s1, s2s, s2p, s2b, i2p, i2b, x2s, i2s, i2, i4, s4, s5s, s5p, s5b, i5p, i5b, x5s, i5s, i5, i6, i7, nit, nel, nturboz, nreakt, nelektrowni, p, wd As Double
 3.  
 4. m1 = UserForm1.TextBox13.Value * 1
 5. m2 = UserForm1.TextBox2.Value * 1
 6. t1 = UserForm1.TextBox3.Value
 7. p1 = UserForm1.TextBox4.Value * 10
 8. p2 = UserForm1.TextBox5.Value * 10
 9. p5 = UserForm1.TextBox6.Value / 100
 10. nitw = UserForm1.TextBox7.Value
 11. nitn = UserForm1.TextBox8.Value
 12. nturboz = UserForm1.TextBox9.Value
 13. t5 = UserForm1.TextBox10.Value
 14. nreakt = UserForm1.TextBox15.Value
 15. wd = UserForm1.TextBox16.Value * 1000
 16.  
 17. 'Sprawdzenie, czy wszystkie dane wejściowe zostały uzupełnione
 18. If UserForm1.TextBox13.Value = Empty Then
 19.         MsgBox ("Proszę wpisac wszystkie dane!")
 20.         ElseIf UserForm1.TextBox2.Value = Empty Then
 21.             MsgBox ("Prosze wpisac wszystkie dane!")
 22.         ElseIf UserForm1.TextBox3.Value = Empty Then
 23.             MsgBox ("Prosze wpisac wszystkie dane!")
 24.         ElseIf UserForm1.TextBox4.Value = Empty Then
 25.             MsgBox ("Prosze wpisac wszystkie dane!")
 26.         ElseIf UserForm1.TextBox5.Value = Empty Then
 27.             MsgBox ("Prosze wpisac wszystkie dane!")
 28.         ElseIf UserForm1.TextBox6.Value = Empty Then
 29.             MsgBox ("Prosze wpisac wszystkie dane!")
 30.         ElseIf UserForm1.TextBox7.Value = Empty Then
 31.             MsgBox ("Prosze wpisac wszystkie dane!")
 32.         ElseIf UserForm1.TextBox8.Value = Empty Then
 33.             MsgBox ("Prosze wpisac wszystkie dane!")
 34.         ElseIf UserForm1.TextBox9.Value = Empty Then
 35.             MsgBox ("Prosze wpisac wszystkie dane!")
 36.         ElseIf UserForm1.TextBox10.Value = Empty Then
 37.             MsgBox ("Prosze wpisac wszystkie dane!")
 38.         ElseIf UserForm1.TextBox15.Value = Empty Then
 39.             MsgBox ("Prosze wpisac wszystkie dane!")
 40.         ElseIf UserForm1.TextBox16.Value = Empty Then
 41.     Exit Sub
 42. End If
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48. 'Entalpia w poszczególnych punktach
 49. I1 = h_pT(p1, t1)
 50. s1 = s_pT(p1, t1)
 51.  
 52.  
 53. s2s = s1
 54. i2s = h_ps(p2, s2s)
 55. i2 = I1 - nitw * (I1 - i2s)
 56.  
 57.  
 58. i3 = h_pT(p2, t1)
 59. i4 = i3
 60. s4 = s_pT(p2, t1)
 61.  
 62.  
 63. s5s = s4
 64. i5s = h_ps(p5, s5s)
 65. i5 = i4 - nitn * (i4 - i5s)
 66.  
 67.  
 68. cww = 4.19 'cieplo wlasciwe wody
 69. i6 = cww * t5
 70.  
 71. 'BS TURBINY WYSOKOPREZNEJ
 72. m3 = m1 - m2
 73.  
 74.  
 75. 'BE MIESZALNIKA
 76. i7 = ((m2 * i2) + (m3 * i6)) / m1
 77. i8 = i7
 78.  
 79.  
 80. 'Moc wewnętrzna turbin
 81. nit = (m1 * (I1 - i2)) + (m3 * (i4 - i5))
 82.  
 83.  
 84.  
 85. 'Moc elektryczna turbozespolu
 86. nel = nit * nturboz
 87.  
 88.  
 89. 'Strumień paliwa doprowadzanego do reaktora
 90. p = ((m1 * (I1 - i7)) + (m3 * (i4 - i3))) / (nreakt * wd)
 91.  
 92.  
 93. 'Sprawność elektrownii
 94. nelektrowni = nel / (p * wd)
 95.  
 96.  
 97. 'Zapis wyników w poszczególnych polach
 98.  
 99. I1 = Round(I1, 1)
 100.     UserForm1.Label51.Caption = I1
 101.    
 102. i2 = Round(i2, 1)
 103.     UserForm1.Label52.Caption = i2
 104.    
 105. i3 = Round(i3, 1)
 106.     UserForm1.Label53.Caption = i3
 107.    
 108. i4 = Round(i4, 1)
 109.     UserForm1.Label54.Caption = i4
 110.    
 111. i5 = Round(i5, 1)
 112.     UserForm1.Label55.Caption = i5
 113.    
 114. i6 = Round(i6, 1)
 115.     UserForm1.Label56.Caption = i6
 116.    
 117. i7 = Round(i7, 1)
 118.     UserForm1.Label57.Caption = i7
 119.    
 120. i8 = Round(i8, 1)
 121.     UserForm1.Label58.Caption = i8
 122.    
 123. 'Nit
 124. nit = Round(nit, 0)
 125.     UserForm1.Label59.Caption = nit
 126.    
 127. 'Nel
 128. nel = Round(nel, 0)
 129.     UserForm1.Label60.Caption = nel
 130.    
 131. 'nelektrowni
 132. nelektrowni = Round(nelektrowni, 2)
 133.     UserForm1.Label61.Caption = nelektrowni
 134.    
 135. 'p
 136. p = p * 1000
 137. p = Round(p, 3)
 138.     UserForm1.Label62.Caption = p
 139.    
 140.  
 141. End Sub
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top