SHARE
TWEET

04.EqualPairs

a guest Feb 17th, 2019 154 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package Exercise_ForLoop;
 2.  
 3. import java.util.Scanner;
 4.  
 5. public class test {
 6.     public static void main(String[] args) {
 7.         Scanner scanner = new Scanner (System.in);
 8.  
 9.         int n = Integer.parseInt(scanner.nextLine()); // броят на двойките числа
 10.  
 11.         int currentSum = 0;  // променлива, в която ще си държим колко е сумтата от текущите две числа
 12.         int previousSum = 0; // променлива, в която ще си държим колко е сумата от предишните две числа
 13.         int maxDiff = 0;     // променлива, в която ще си държим максималната до момента разлика
 14.         int currentDiff = 0; // променлива, в която ще си държим телущата разлика
 15.  
 16.         for (int i = 1; i <= n; i++) // въртим for цикъл до n и за всяко завъртане прочитаме по 2 числа
 17.         {
 18.  
 19.             int first = Integer.parseInt(scanner.nextLine()); //прочитаме първото число
 20.             int second = Integer.parseInt(scanner.nextLine()); //прочитаме второто число
 21.  
 22.             previousSum = currentSum;  // задаваме стойност на променливата за сумата на предишните винаги да е равна на текущата сума
 23.             currentSum = first + second; // намираме текущата сума, която е сбор на двете прочетени числа
 24.  
 25.             currentDiff = Math.abs(currentSum - previousSum); // текущата разлика е абсолютната стойност на
 26.             //разликата от текущата сума на двете числа и сумата от предните две числа
 27.  
 28.             if (currentDiff != 0 && i >= 2) //правим проверка, при която ако текущата
 29.             //сума е различна от нула и сме на третото или по-голямо завъртане намаксималната разлика да стане равна на текущата сума
 30.             {
 31.                 maxDiff = currentDiff;
 32.             }
 33.             else if (currentDiff == 0) // ако текущата разлика стане равна на 0 то максималната разлика е равна на текущата разлика
 34.             {
 35.                 maxDiff = currentDiff;
 36.             }
 37.         }
 38.  
 39.         if (maxDiff == 0) // ако максималната разлика ни е нула => всички двойки са с еднаква стойност (сумата на първото и второто число са еднакви)
 40.         {
 41.             System.out.println("Yes, value=" + currentSum);
 42.         }
 43.         else //в противен случай са различни сумите от двете числа
 44.         {
 45.             System.out.println("No, maxdiff=" + maxDiff);
 46.         }
 47.     }
 48. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top