GroZnik81

Untitled

Apr 22nd, 2020
15
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #v=a.b.c
 2. length = int(input())
 3. width = int(input())
 4. height = int(input())
 5. total_procent_volume = float(input())
 6.  
 7. total_aquarium = (length * width * height)
 8. # 1dm3=1000cm3 1l = 1000cm3
 9. total_aqua_liters = total_aquarium /1000
 10. total_water = total_aqua_liters * (1-(total_procent_volume/100))
 11.  
 12. #Изход
 13. #Да се отпечата на конзолата едно число:
 14. #• литрите вода, които ще събира аквариума, форматирани до третия знак след десетичната запетая.
 15.  
 16. print(f"{total_water:.3f}")
RAW Paste Data