SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 21st, 2010 123 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  Datentr„ger in Laufwerk C: ist System SSD
 2.  Volumeseriennummer:
 3.  
 4.  Verzeichnis von C:\Program Files (x86)\Rainlendar2
 5.  
 6. 21.06.2010  15:29    <DIR>          .
 7. 21.06.2010  15:29    <DIR>          ..
 8. 21.06.2010  13:58    <DIR>          backups
 9. 21.06.2010  10:24            40.436 birthdays.ics
 10. 25.04.2010  13:38            61.410 Changes.txt
 11. 23.12.2009  12:10             1.804 Debug Rainlendar2.lnk
 12. 21.06.2010  14:04           206.410 Default.ics
 13. 21.06.2010  15:29                 0 dump.txt
 14. 25.04.2010  13:43             9.216 lfs.dll
 15. 01.11.2009  19:39           208.896 libcurl.dll
 16. 01.11.2009  19:24         1.015.808 libeay32.dll
 17. 15.06.2010  18:51               233 license.r2lic
 18. 22.07.2009  20:14               819 License.txt
 19. 28.11.2009  14:38    <DIR>          locale
 20. 07.11.2008  22:59           131.072 lua51.dll
 21. 07.10.2009  03:42           611.648 msvcp100.dll
 22. 09.09.2008  19:35           499.712 msvcp71.dll
 23. 07.10.2009  03:42           827.200 msvcr100.dll
 24. 09.09.2008  19:35           348.160 msvcr71.dll
 25. 28.11.2009  14:35    <DIR>          plugins
 26. 19.09.2009  12:43            20.707 rai1.tmp
 27. 23.10.2009  07:13            20.753 rai2.tmp
 28. 25.04.2010  17:57         2.002.944 Rainlendar2.exe
 29. 25.04.2010  17:58           786.425 Rainlendar2.htb
 30. 21.06.2010  15:26            23.141 rainlendar2.ini
 31. 21.06.2010  15:26             4.377 rainlendar2.log
 32. 14.06.2010  15:35                 4 randomseed
 33. 28.11.2009  14:35    <DIR>          resources
 34. 28.11.2009  14:38    <DIR>          scripts
 35. 28.11.2009  14:38    <DIR>          skins
 36. 31.08.2008  22:55            31.674 snooker.ics
 37. 01.11.2009  19:25           208.896 ssleay32.dll
 38. 21.06.2010  13:44            51.104 studium.ics
 39. 21.06.2010  14:06             2.260 todo.ics
 40. 23.08.2009  08:46           171.580 uninst.exe
 41. 28.11.2009  14:35    <DIR>          utils
 42. 03.01.2010  15:26           131.072 wxbase28u_net_vc_rny.dll
 43. 03.01.2010  15:26         1.187.840 wxbase28u_vc_rny.dll
 44. 03.01.2010  15:29           131.072 wxbase28u_xml_vc_rny.dll
 45. 05.12.2009  23:12           143.360 wxbase290u_net_vc_rny.dll
 46. 05.12.2009  23:12         2.736.128 wxbase290u_vc_rny.dll
 47. 05.12.2009  23:12           135.168 wxbase290u_xml_vc_rny.dll
 48. 03.01.2010  15:29           684.032 wxmsw28u_adv_vc_rny.dll
 49. 03.01.2010  15:28         2.539.520 wxmsw28u_core_vc_rny.dll
 50. 03.01.2010  15:29           475.136 wxmsw28u_html_vc_rny.dll
 51. 03.01.2010  15:30           512.000 wxmsw28u_xrc_vc_rny.dll
 52. 05.12.2009  23:12         1.003.520 wxmsw290u_adv_vc_rny.dll
 53. 05.12.2009  23:12         3.182.592 wxmsw290u_core_vc_rny.dll
 54. 05.12.2009  23:12           544.768 wxmsw290u_html_vc_rny.dll
 55. 05.12.2009  23:12           593.920 wxmsw290u_propgrid_vc_rny.dll
 56. 05.12.2009  23:12           557.056 wxmsw290u_xrc_vc_rny.dll
 57. 01.11.2009  15:48            73.728 zlib1.dll
 58.               43 Datei(en),     21.917.601 Bytes
 59.  
 60.  Verzeichnis von C:\Program Files (x86)\Rainlendar2\backups
 61.  
 62. 21.06.2010  13:58    <DIR>          .
 63. 21.06.2010  13:58    <DIR>          ..
 64. 10.06.2010  10:37            76.106 20100610-Rainlendar2Backup.zip
 65. 11.06.2010  08:53            76.108 20100611-Rainlendar2Backup.zip
 66. 12.06.2010  21:06            76.221 20100612-Rainlendar2Backup.zip
 67. 13.06.2010  11:57            76.221 20100613-Rainlendar2Backup.zip
 68. 14.06.2010  13:43            76.275 20100614-Rainlendar2Backup.zip
 69. 15.06.2010  18:51            76.898 20100615-Rainlendar2Backup.zip
 70. 16.06.2010  18:17            76.908 20100616-Rainlendar2Backup.zip
 71. 17.06.2010  22:01            76.906 20100617-Rainlendar2Backup.zip
 72. 18.06.2010  08:46            76.913 20100618-Rainlendar2Backup.zip
 73. 21.06.2010  14:08            12.996 20100621-Rainlendar2Backup.zip
 74. 21.06.2010  13:58           469.770 Google Calendar-GoogleCal-Offline.ics
 75. 21.06.2010  13:53           112.055 Google Calendar-GoogleCal_Stud-Offline.ics
 76.               12 Datei(en),      1.283.377 Bytes
 77.  
 78.  Verzeichnis von C:\Program Files (x86)\Rainlendar2\locale
 79.  
 80. 28.11.2009  14:38    <DIR>          .
 81. 28.11.2009  14:38    <DIR>          ..
 82. 28.11.2009  14:38    <DIR>          de_DE
 83.                0 Datei(en),              0 Bytes
 84.  
 85.  Verzeichnis von C:\Program Files (x86)\Rainlendar2\locale\de_DE
 86.  
 87. 28.11.2009  14:38    <DIR>          .
 88. 28.11.2009  14:38    <DIR>          ..
 89. 24.03.2008  17:47            48.500 rainlendar2.mo
 90. 24.03.2008  17:47            82.688 rainlendar2.po
 91.                2 Datei(en),        131.188 Bytes
 92.  
 93.  Verzeichnis von C:\Program Files (x86)\Rainlendar2\plugins
 94.  
 95. 28.11.2009  14:35    <DIR>          .
 96. 28.11.2009  14:35    <DIR>          ..
 97. 25.04.2010  17:58           243.200 GooglePlugin.dll
 98. 25.04.2010  17:58           221.184 iCalendarPlugin.dll
 99. 25.04.2010  17:58           114.688 IniFormatPlugin.dll
 100. 25.04.2010  17:58           194.560 NetworkPlugin.dll
 101. 25.04.2010  17:58           274.432 OutlookPlugin.dll
 102. 25.04.2010  17:58           241.152 RTMPlugin.dll
 103.                6 Datei(en),      1.289.216 Bytes
 104.  
 105.  Verzeichnis von C:\Program Files (x86)\Rainlendar2\resources
 106.  
 107. 28.11.2009  14:35    <DIR>          .
 108. 28.11.2009  14:35    <DIR>          ..
 109. 25.04.2010  17:56               888 about.xrs
 110. 01.09.2006  20:53           528.780 alarm.wav
 111. 25.04.2010  17:56               878 alarm.xrs
 112. 25.04.2010  17:56             2.482 event.xrs
 113. 25.04.2010  17:56             1.219 manager.xrs
 114. 25.04.2010  17:56             2.102 options.xrs
 115. 25.04.2010  17:56             1.096 print.xrs
 116. 25.04.2010  17:56           313.058 resources.zrc
 117. 25.04.2010  17:56             2.707 todo.xrs
 118.                9 Datei(en),        853.210 Bytes
 119.  
 120.  Verzeichnis von C:\Program Files (x86)\Rainlendar2\scripts
 121.  
 122. 28.11.2009  14:38    <DIR>          .
 123. 28.11.2009  14:38    <DIR>          ..
 124. 25.03.2009  21:18             4.387 alarm.lua
 125. 06.09.2008  12:13               406 calendars.lua
 126. 15.06.2010  18:48             1.200 categories.lua
 127. 19.04.2009  11:08             2.496 components.lua
 128. 24.02.2009  19:53             1.625 events.lua
 129. 09.05.2009  19:26               685 helpers.lua
 130. 29.05.2009  21:11             1.515 hotkeys.lua
 131. 09.11.2009  12:35             1.766 months.lua
 132. 02.11.2008  19:03               851 resetview.lua
 133. 08.05.2009  22:04             1.718 windows.lua
 134.               10 Datei(en),         16.649 Bytes
 135.  
 136.  Verzeichnis von C:\Program Files (x86)\Rainlendar2\skins
 137.  
 138. 28.11.2009  14:38    <DIR>          .
 139. 28.11.2009  14:38    <DIR>          ..
 140. 25.04.2010  17:58           485.212 Chromophore.r2skin
 141. 28.11.2009  14:38    <DIR>          Kopie von Shadow4
 142. 12.09.2008  12:00               702 Nano.r2skin
 143. 25.04.2010  17:58           631.323 Shadow4.r2skin
 144. 10.12.2008  22:50           418.699 Shadow4_DE_by_Kemeo__Full_.r2skin
 145. 10.12.2008  22:50           337.150 Shadow4_DE_by_Kemeo__Lite_.r2skin
 146. 22.06.2009  16:26           645.734 Shadow4_personal.r2skin
 147. 23.08.2009  09:12           671.126 Shadow4_personal_new.r2skin
 148.                7 Datei(en),      3.189.946 Bytes
 149.  
 150.  Verzeichnis von C:\Program Files (x86)\Rainlendar2\skins\Kopie von Shadow4
 151.  
 152. 28.11.2009  14:38    <DIR>          .
 153. 28.11.2009  14:38    <DIR>          ..
 154. 28.11.2009  14:38    <DIR>          images
 155. 03.11.2009  13:51    <DIR>          scripts
 156. 25.02.2009  13:43             5.215 skin.xml
 157. 28.11.2009  14:38    <DIR>          xml
 158.                1 Datei(en),          5.215 Bytes
 159.  
 160.  Verzeichnis von C:\Program Files (x86)\Rainlendar2\skins\Kopie von Shadow4\images
 161.  
 162. 28.11.2009  14:38    <DIR>          .
 163. 28.11.2009  14:38    <DIR>          ..
 164. 11.03.2006  22:10             3.015 bg-bottom.png
 165. 17.09.2006  14:38             2.835 bg-tile-full.png
 166. 13.08.2006  15:06             2.819 bg-tile-left.png
 167. 13.08.2006  15:06             2.836 bg-tile-right.png
 168. 13.08.2006  15:06             2.834 bg-tile.png
 169. 07.03.2007  19:09             6.503 button-dismiss-all.png
 170. 07.03.2007  19:09             3.879 button-dismiss.png
 171. 29.09.2006  17:48             3.465 button-left.png
 172. 29.09.2006  17:48             3.427 button-right.png
 173. 19.07.2007  13:58             7.136 button-snooze-all.png
 174. 19.07.2007  13:58             3.783 button-snooze.png
 175. 04.08.2007  13:08             5.927 Calendars-bg-English.png
 176. 04.08.2007  13:08             3.768 checkbox-checked.png
 177. 04.08.2007  13:08             3.413 checkbox-unchecked.png
 178. 16.09.2006  20:28             4.813 Events-bg-English.png
 179. 28.11.2009  14:38    <DIR>          icons
 180. 10.03.2007  21:07            10.479 MessageBox-bg.png
 181. 11.03.2006  22:10            28.992 Months-English.png
 182. 11.03.2006  22:10             4.054 Numbers-Large-Black.png
 183. 11.03.2006  22:10             5.180 Numbers-Large-Blue.png
 184. 11.03.2006  22:10             5.302 Numbers-Large-Brown.png
 185. 11.03.2006  22:10             4.922 Numbers-Large-Cyan.png
 186. 11.03.2006  22:10             4.928 Numbers-Large-Glow.png
 187. 11.03.2006  22:10             5.290 Numbers-Large-Green.png
 188. 11.03.2006  22:10             5.186 Numbers-Large-Grey.png
 189. 11.03.2006  22:10             7.075 Numbers-Large-Lt.Grey.png
 190. 11.03.2006  22:10             7.103 Numbers-Large-Magenta.png
 191. 11.03.2006  22:10             7.139 Numbers-Large-Pink.png
 192. 11.03.2006  22:10             5.328 Numbers-Large-Red.png
 193. 11.03.2006  22:10             6.962 Numbers-Large-Transparent.png
 194. 02.01.2007  20:59             8.730 Numbers-Large-White.png
 195. 11.03.2006  22:10             4.976 Numbers-Large-Yellow.png
 196. 11.03.2006  22:10             3.182 Numbers-Small-White.png
 197. 24.02.2009  20:51             6.499 quickadd-bg-English.png
 198. 15.10.2006  17:53            33.669 screenshot.png
 199. 11.03.2006  22:10             2.818 scrollbar.png
 200. 06.08.2006  19:33             2.858 scrollthumb.png
 201. 11.03.2006  22:10             2.858 thumb.png
 202. 11.07.2008  16:53             4.006 Today-Circle.png
 203. 11.07.2008  16:53             3.109 Today-Rectangle.png
 204. 16.09.2006  20:28             4.682 Todo-bg-English.png
 205. 11.04.2009  20:12             2.994 Todo-item.png
 206. 13.08.2006  15:06             2.818 Todo-Progressbar-Large.png
 207. 11.03.2006  22:10             2.832 Todo-Progressbar-Small.png
 208. 11.06.2006  18:32             2.816 tooltip-separator.png
 209. 04.11.2006  18:52            10.446 tooltip.png
 210. 11.03.2006  22:10             6.294 trayicon.png
 211. 11.03.2006  22:10             4.130 Weekdays-English.png
 212.               47 Datei(en),        278.110 Bytes
 213.  
 214.  Verzeichnis von C:\Program Files (x86)\Rainlendar2\skins\Kopie von Shadow4\images\icons
 215.  
 216. 28.11.2009  14:38    <DIR>          .
 217. 28.11.2009  14:38    <DIR>          ..
 218. 07.10.2007  12:40             3.250 icon-ball.png
 219. 07.10.2007  12:40             3.728 icon-books.png
 220. 07.10.2007  12:40             3.297 icon-bulb.png
 221. 07.10.2007  12:40             3.330 icon-check.png
 222. 07.10.2007  12:40             3.335 icon-club.png
 223. 06.10.2007  19:58             3.575 icon-flower.png
 224. 30.04.2006  20:44             3.257 icon-folder.png
 225. 07.10.2007  12:40             3.387 icon-four.png
 226. 10.07.2008  21:44             3.482 icon-game.png
 227. 07.10.2007  12:40             3.312 icon-gift.png
 228. 07.10.2007  12:40             3.545 icon-hand.png
 229. 30.04.2006  20:44             3.389 icon-head.png
 230. 10.07.2008  21:44             3.377 icon-health.png
 231. 30.04.2006  20:44             3.314 icon-heart.png
 232. 07.10.2007  12:40             3.367 icon-important.png
 233. 30.04.2006  20:44             3.486 icon-island.png
 234. 07.10.2007  12:40             3.426 icon-money.png
 235. 10.07.2008  21:44             3.423 icon-party.png
 236. 07.10.2007  12:40             3.354 icon-person.png
 237. 07.10.2007  12:40             3.461 icon-phone.png
 238. 30.04.2006  20:44             3.464 icon-plane.png
 239. 07.10.2007  12:40             3.405 icon-puzzle.png
 240. 07.10.2007  12:40             3.309 icon-redcross.png
 241. 10.07.2008  21:44             3.360 icon-school.png
 242. 07.10.2007  12:40             2.940 icon-small-ball.png
 243. 07.10.2007  12:40             3.301 icon-small-books.png
 244. 07.10.2007  12:40             3.096 icon-small-bulb.png
 245. 07.10.2007  12:40             3.100 icon-small-check.png
 246. 07.10.2007  12:40             3.105 icon-small-club.png
 247. 07.10.2007  12:40             3.226 icon-small-flower.png
 248. 07.10.2007  12:40             3.021 icon-small-folder.png
 249. 07.10.2007  12:40             3.051 icon-small-four.png
 250. 10.07.2008  21:44             3.144 icon-small-game.png
 251. 07.10.2007  12:40             3.185 icon-small-gift.png
 252. 07.10.2007  12:40             3.199 icon-small-hand.png
 253. 07.10.2007  12:40             3.069 icon-small-head.png
 254. 10.07.2008  21:44             3.076 icon-small-health.png
 255. 07.10.2007  12:40             3.031 icon-small-heart.png
 256. 07.10.2007  12:40             3.119 icon-small-important.png
 257. 07.10.2007  12:40             3.177 icon-small-island.png
 258. 07.10.2007  12:40             3.151 icon-small-money.png
 259. 10.07.2008  21:44             3.045 icon-small-party.png
 260. 07.10.2007  12:40             3.137 icon-small-person.png
 261. 07.10.2007  12:40             3.065 icon-small-phone.png
 262. 07.10.2007  12:40             3.084 icon-small-plane.png
 263. 07.10.2007  12:40             3.175 icon-small-puzzle.png
 264. 07.10.2007  12:40             2.949 icon-small-redcross.png
 265. 10.07.2008  21:44             3.122 icon-small-school.png
 266. 10.07.2008  21:44             3.151 icon-small-sport.png
 267. 07.10.2007  12:40             3.045 icon-small-star.png
 268. 07.10.2007  12:40             3.109 icon-small-status.png
 269. 07.10.2007  12:40             3.114 icon-small-tools.png
 270. 07.10.2007  12:40             3.193 icon-small-trophy.png
 271. 07.10.2007  12:40             3.118 icon-small-truck.png
 272. 07.10.2007  12:40             3.103 icon-small-tv.png
 273. 07.10.2007  12:40             3.110 icon-small-urgent.png
 274. 10.07.2008  21:44             3.394 icon-sport.png
 275. 07.10.2007  12:40             3.307 icon-star.png
 276. 07.10.2007  12:40             3.430 icon-status.png
 277. 07.10.2007  12:40             3.605 icon-tools.png
 278. 07.10.2007  12:40             3.637 icon-trophy.png
 279. 07.10.2007  12:40             3.317 icon-truck.png
 280. 07.10.2007  12:40             3.249 icon-tv.png
 281. 19.07.2007  13:58             3.231 icon-urgent.png
 282.               64 Datei(en),        208.314 Bytes
 283.  
 284.  Verzeichnis von C:\Program Files (x86)\Rainlendar2\skins\Kopie von Shadow4\scripts
 285.  
 286. 03.11.2009  13:51    <DIR>          .
 287. 03.11.2009  13:51    <DIR>          ..
 288.                0 Datei(en),              0 Bytes
 289.  
 290.  Verzeichnis von C:\Program Files (x86)\Rainlendar2\skins\Kopie von Shadow4\xml
 291.  
 292. 28.11.2009  14:38    <DIR>          .
 293. 28.11.2009  14:38    <DIR>          ..
 294. 14.03.2009  20:22             1.412 alarm.xml
 295. 11.07.2008  16:53             1.906 calendar.xml
 296. 28.12.2007  12:33             1.428 calendarlist.xml
 297. 28.12.2007  12:33               278 digiclock.xml
 298. 11.07.2008  16:53             3.289 dual calendar.xml
 299. 22.06.2009  16:31            37.861 elements.xml
 300. 25.02.2009  13:43             1.722 eventlist.xml
 301. 28.12.2007  12:33               136 languages.xml
 302. 25.02.2009  13:43               537 quickadd.xml
 303. 09.01.2009  20:37             5.981 sidebar.xml
 304. 11.04.2009  22:17             3.008 todolist.xml
 305. 03.01.2009  19:03               738 tooltip.xml
 306. 11.07.2008  16:53            12.291 vertical calendar.xml
 307. 11.07.2008  16:53            15.696 year calendar.xml
 308.               14 Datei(en),         86.283 Bytes
 309.  
 310.  Verzeichnis von C:\Program Files (x86)\Rainlendar2\utils
 311.  
 312. 28.11.2009  14:35    <DIR>          .
 313. 28.11.2009  14:35    <DIR>          ..
 314. 27.09.2006  20:51            68.096 diff.exe
 315. 28.12.2007  19:59            59.904 ptch.exe
 316. 27.09.2006  20:51               138 Readme.txt
 317.                3 Datei(en),        128.138 Bytes
 318.  
 319.      Anzahl der angezeigten Dateien:
 320.              218 Datei(en),     29.387.247 Bytes
 321.               41 Verzeichnis(se), 23.396.495.360 Bytes frei
RAW Paste Data
Top