SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 4th, 2016 77 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package pl.edu.agh.db;
 2.  
 3. import java.sql.*;
 4. import java.util.Random;
 5.  
 6. /**
 7.  * Created by Przemek on 04.02.2016.
 8.  */
 9. public class DBConnection {
 10.     private Connection connection;
 11.  
 12.  
 13.     public DBConnection() {
 14.  
 15.         initConnection();
 16. //        newUser("przemo","homer303");
 17.         userAuth("przemo", "homer303");
 18.  
 19.     }
 20.  
 21.  
 22.     protected void initConnection() {
 23.         try {
 24.             //nawiązanie połączenia z bazą danych
 25.             connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/javaftp", "javaftp", "admin");
 26.             //na podstawie obiektu connection utworzenie obiektu statement
 27.             Statement stmt = connection.createStatement();
 28.             //wykonanie zapytania na bazie danych, w wyniku którego uzyskujemy
 29.             //dostęp do struktury danych przechowującej wynik
 30.             try (ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM users")) {
 31.                 //przeglądnięcie obiektu typu ResultSet element po elemencie
 32.                 while (rs.next()) {
 33.                     //Wybranie pierwszej kolumny w postaci Stringa
 34.                     System.out.println(rs.getString(1) + rs.getString(2));
 35.                 }
 36.             }
 37.             //przetworzenie potencjalnych błędów związanych np. z połączeniem
 38.         } catch (SQLException ex) {
 39.             // handle any errors
 40.             System.out.println("SQLException: " + ex.getMessage());
 41.             System.out.println("SQLState: " + ex.getSQLState());
 42.             System.out.println("VendorError: " + ex.getErrorCode());
 43.         } catch (Exception e) {
 44.             e.printStackTrace();
 45.         }
 46.  
 47.     }
 48.  
 49.     public boolean ifUserExists(String login) throws SQLException{
 50.         String query = "SELECT `username` ILOSC FROM `users` WHERE `username`=?";
 51.         PreparedStatement ps = connection.prepareStatement(query);
 52.         ps.setString(1, login);
 53.         ResultSet rs = ps.executeQuery();
 54.         if(rs.next()) {
 55.             return true;
 56.         }
 57.         return false;
 58.     }
 59.  
 60.     public boolean newUser(String login, String passwd){
 61.  
 62.         try {
 63.             if(!ifUserExists(login)) {
 64.                 Random generator = new Random();
 65.                 Integer salt = generator.nextInt(9999) + 1;
 66.                 String query = "INSERT INTO `users`(`username`, `password`, `salt`) VALUES (?,PASSWORD(CONCAT(PASSWORD(?),?)),?)";
 67.                 PreparedStatement ps = connection.prepareStatement(query);
 68.                 ps.setString(1, login);
 69.                 ps.setString(2, passwd);
 70.                 ps.setString(3, salt.toString());
 71.                 ps.setString(4, salt.toString());
 72.                 System.out.println(ps.executeUpdate());
 73.             }
 74.         } catch (SQLException e) {
 75.             e.printStackTrace();
 76.         }
 77.         return true;
 78.     }
 79.     public boolean userAuth(String login, String passwd) {
 80.         try{
 81.  
 82.             String query = "SELECT `password`=PASSWORD(CONCAT(PASSWORD(?),`salt`)) FROM `users` WHERE `username`=?";
 83.             PreparedStatement ps = connection.prepareStatement(query);
 84.             ps.setString(1, passwd);
 85.             ps.setString(2, login);
 86.             ResultSet rs = ps.executeQuery();
 87.             return rs.next();
 88.  
 89.  
 90.         } catch(SQLException e){
 91.             e.printStackTrace();
 92.         }
 93.         return false;
 94.     }
 95.  
 96. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top