SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 21st, 2019 150 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <stdio.h>
 3. #include "console.h"
 4. #include <string.h>
 5. using namespace std;
 6.  
 7.  
 8. void wypisz(char tab[35][51], int szer, int wiersz)
 9. {
 10.     //cout<<"wypisuje tablice"<<tab[wiersz]<<endl;             <--- komentarz kontrolny
 11.     //cout<<"funkcja dziala"<<endl;                            <--- komentarz kontrolny
 12.     int dlugosc = strlen(tab[wiersz]);
 13.             //cout<<"wypisze dlugosc wiersza"<<dlugosc<<endl;  <--- komentarz kontrolny
 14.             if (dlugosc <= (szer-1))
 15.             {
 16.                 //cout<<"petla pierwsza"<<endl;                <--- komentarz kontrolny
 17.                 for (int i=0 ; i<dlugosc ; i++)
 18.                 {  
 19.                     cout<<tab[wiersz][i];
 20.                 }
 21.             }
 22.             else
 23.             {
 24.                 //cout<<"petla druga"<<endl;                   <--- komentarz kontrolny
 25.                 for (int i=0 ; i<(szer-1) ; i++)
 26.                 {  
 27.                     cout<<tab[wiersz][i];
 28.                 }
 29.                 cout<<"\n";
 30.             }
 31. };
 32.  
 33.  
 34. int main()
 35. {
 36.     initConsole();
 37.     cout<<"143327, Pusio Adam, Grupa 10 \n*************************************"<<endl;
 38.     FILE * plik;
 39.     plik = fopen("hmm.txt.", "r");
 40.     fpos_t pozycja;         //<------------ typ ktory przechowuje adres "czytnika"
 41.     if (plik != NULL)
 42.     {
 43.         const int wysokosc=35, szerokosc=51;
 44.         char tablica[wysokosc][szerokosc];
 45.         cout<<"znaleziono plik do odczytu"<<endl;
 46.  
 47.         cout <<feof(plik)<<endl;
 48.  
 49.         system("CLS");
 50.  
 51.         int n=1;
 52.         int licznik=1;
 53.         //for (int n=0 ; n<10 ; n++)
 54.         while (feof(plik)==0)
 55.         {
 56.             fgets(tablica[n],512,plik);
 57.             //cout <<"wypisze tablice\n"<<tablica[1]<<endl;    <--- komentarz kontrolny
 58.             //cout<<"wskaznik znajduje sie"<<ftell(plik)<<endl;     <--- komentarz kontrolny
 59.             wypisz(tablica, szerokosc, n);
 60.             n++;
 61.             licznik++;
 62.             //cout<<"wypisuje n = "<<n<<endl;                  <--- komentarz kontrolny
 63.            
 64.             if (licznik==2)              //<----------zapamietanie pozycji drugiego elementu
 65.             {
 66.                 fgetpos (plik,&pozycja);  //<------- pobiera pozycje "czytnika"
 67.             }
 68.             if (n>4 && getVKey()==0x28) //<<<<<<<<<<<tutaj 4 oznacza 4 wiersze odczytane potem trza to zmienic na "wysokosc"
 69.             {
 70.                 system("CLS");
 71.                 n=n-4;
 72.                 fsetpos (plik,&pozycja);  //<----------- ustawia wskaznik
 73.                 //cout<<"po zmianie n= "<<n<<endl;         <--- komentarz kontrolny
 74.                 licznik=1;
 75.             }
 76.         }
 77.  
 78.  
 79.  
 80.  
 81.         /************* tutaj czytam klawisz **********
 82.         int liczba = 22;
 83.         liczba = getVKey();
 84.         if (liczba==0x09)
 85.             cout<<"u push tab"<<endl;
 86.         *****************************/
 87.        
 88.     }
 89.     else
 90.         cout<<"nie znaleziono pliku tekstowego \nprogram zostanie zamknięty"<<endl;
 91.     system ("PAUSE");
 92.     fclose(plik);
 93.     return (0);
 94. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top