Advertisement
Guest User

f68_139m1.log

a guest
Dec 14th, 2021
161
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 19.84 KB | None | 0 0
 1. Fri Dec 10 03:18:50 2021
 2. Fri Dec 10 03:18:50 2021 Msieve v. 1.54 (SVN 1030)
 3. Fri Dec 10 03:18:50 2021 random seeds: c3498b12 cd59ecda
 4. Fri Dec 10 03:18:50 2021 factoring 2283680448459099617381814242233261321675376711537257193980117705553334704572291767240714702609540869834338987130102277882742012670920895869999863939738617104641385497699658318980037373359 (187 digits)
 5. Fri Dec 10 03:18:50 2021 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 6. Fri Dec 10 03:18:50 2021 commencing number field sieve (187-digit input)
 7. Fri Dec 10 03:18:50 2021 R0: 1405092747834463371626491876895128322834432
 8. Fri Dec 10 03:18:50 2021 R1: 1
 9. Fri Dec 10 03:18:50 2021 A0: -1
 10. Fri Dec 10 03:18:50 2021 A1: 0
 11. Fri Dec 10 03:18:50 2021 A2: 0
 12. Fri Dec 10 03:18:50 2021 A3: 0
 13. Fri Dec 10 03:18:50 2021 A4: 0
 14. Fri Dec 10 03:18:50 2021 A5: 0
 15. Fri Dec 10 03:18:50 2021 A6: 68
 16. Fri Dec 10 03:18:50 2021 skew 0.49, size 1.329e-12, alpha 1.383, combined = 1.438e-13 rroots = 2
 17. Fri Dec 10 03:18:50 2021
 18. Fri Dec 10 03:18:50 2021 commencing relation filtering
 19. Fri Dec 10 03:18:50 2021 setting target matrix density to 120.0
 20. Fri Dec 10 03:18:50 2021 estimated available RAM is 16021.5 MB
 21. Fri Dec 10 03:18:50 2021 commencing duplicate removal, pass 1
 22. Fri Dec 10 03:19:38 2021 error -15 reading relation 7374925
 23. Fri Dec 10 03:21:24 2021 error -15 reading relation 24051830
 24. Fri Dec 10 03:21:32 2021 error -9 reading relation 25254027
 25. Fri Dec 10 03:22:15 2021 error -15 reading relation 31941719
 26. Fri Dec 10 03:23:16 2021 error -1 reading relation 41571798
 27. Fri Dec 10 03:23:35 2021 error -9 reading relation 44511552
 28. Fri Dec 10 03:23:37 2021 error -9 reading relation 44905880
 29. Fri Dec 10 03:25:02 2021 error -9 reading relation 58133236
 30. Fri Dec 10 03:25:03 2021 error -15 reading relation 58334982
 31. Fri Dec 10 03:25:04 2021 error -9 reading relation 58493142
 32. Fri Dec 10 03:25:04 2021 error -5 reading relation 58526150
 33. Fri Dec 10 03:25:05 2021 error -15 reading relation 58739518
 34. Fri Dec 10 03:25:24 2021 error -9 reading relation 61573574
 35. Fri Dec 10 03:25:26 2021 error -1 reading relation 61877768
 36. Fri Dec 10 03:25:26 2021 error -15 reading relation 61990946
 37. Fri Dec 10 03:25:29 2021 error -9 reading relation 62413347
 38. Fri Dec 10 03:25:46 2021 error -9 reading relation 65052990
 39. Fri Dec 10 03:25:47 2021 error -9 reading relation 65206083
 40. Fri Dec 10 03:25:50 2021 error -9 reading relation 65750607
 41. Fri Dec 10 03:25:52 2021 error -9 reading relation 65976212
 42. Fri Dec 10 03:25:58 2021 error -5 reading relation 66918190
 43. Fri Dec 10 03:25:58 2021 error -1 reading relation 66925544
 44. Fri Dec 10 03:25:59 2021 error -9 reading relation 67089738
 45. Fri Dec 10 03:26:00 2021 error -1 reading relation 67231877
 46. Fri Dec 10 03:26:33 2021 error -9 reading relation 72494161
 47. Fri Dec 10 03:27:05 2021 error -1 reading relation 77370137
 48. Fri Dec 10 03:27:37 2021 error -9 reading relation 82400397
 49. Fri Dec 10 03:27:44 2021 error -9 reading relation 83557070
 50. Fri Dec 10 03:28:23 2021 error -1 reading relation 89550954
 51. Fri Dec 10 03:28:32 2021 error -15 reading relation 91012380
 52. Fri Dec 10 03:29:25 2021 error -15 reading relation 99091399
 53. Fri Dec 10 03:29:42 2021 error -9 reading relation 101849143
 54. Fri Dec 10 03:32:22 2021 error -5 reading relation 126754843
 55. Fri Dec 10 03:32:26 2021 error -9 reading relation 127362734
 56. Fri Dec 10 03:32:30 2021 error -9 reading relation 128002292
 57. Fri Dec 10 03:33:15 2021 error -9 reading relation 134431945
 58. Fri Dec 10 03:33:23 2021 error -1 reading relation 135212287
 59. Fri Dec 10 03:34:02 2021 error -9 reading relation 139239106
 60. Fri Dec 10 03:34:12 2021 error -9 reading relation 140288583
 61. Fri Dec 10 03:35:37 2021 error -1 reading relation 149292268
 62. Fri Dec 10 03:36:16 2021 error -9 reading relation 153439063
 63. Fri Dec 10 03:37:41 2021 error -1 reading relation 162266717
 64. Fri Dec 10 03:38:13 2021 error -9 reading relation 165595413
 65. Fri Dec 10 03:38:38 2021 error -15 reading relation 168269116
 66. Fri Dec 10 03:38:53 2021 error -9 reading relation 169845852
 67. Fri Dec 10 03:38:54 2021 error -15 reading relation 169948847
 68. Fri Dec 10 03:38:57 2021 error -9 reading relation 170211755
 69. Fri Dec 10 03:39:22 2021 error -9 reading relation 172826737
 70. Fri Dec 10 03:40:10 2021 error -9 reading relation 177905421
 71. Fri Dec 10 03:40:43 2021 error -1 reading relation 181316539
 72. Fri Dec 10 03:40:52 2021 error -9 reading relation 182267108
 73. Fri Dec 10 03:41:02 2021 error -15 reading relation 183342589
 74. Fri Dec 10 03:41:18 2021 error -1 reading relation 185054574
 75. Fri Dec 10 03:41:18 2021 error -9 reading relation 185054750
 76. Fri Dec 10 03:42:18 2021 error -9 reading relation 191310584
 77. Fri Dec 10 03:42:26 2021 error -9 reading relation 192130722
 78. Fri Dec 10 03:42:47 2021 error -9 reading relation 194362259
 79. Fri Dec 10 03:42:47 2021 error -9 reading relation 194372670
 80. Fri Dec 10 03:42:47 2021 error -9 reading relation 194385746
 81. Fri Dec 10 03:42:48 2021 error -9 reading relation 194399059
 82. Fri Dec 10 03:43:14 2021 error -15 reading relation 197214912
 83. Fri Dec 10 03:43:19 2021 error -1 reading relation 197747855
 84. Fri Dec 10 03:43:29 2021 error -15 reading relation 198783645
 85. Fri Dec 10 03:44:17 2021 error -15 reading relation 203852613
 86. Fri Dec 10 03:44:18 2021 error -15 reading relation 203984691
 87. Fri Dec 10 03:44:28 2021 error -1 reading relation 205017526
 88. Fri Dec 10 03:44:29 2021 error -15 reading relation 205060535
 89. Fri Dec 10 03:44:30 2021 error -9 reading relation 205174542
 90. Fri Dec 10 03:44:31 2021 error -5 reading relation 205304622
 91. Fri Dec 10 03:44:31 2021 error -9 reading relation 205319381
 92. Fri Dec 10 03:44:34 2021 error -9 reading relation 205567883
 93. Fri Dec 10 03:44:37 2021 error -15 reading relation 205897117
 94. Fri Dec 10 03:44:40 2021 error -9 reading relation 206286029
 95. Fri Dec 10 03:44:41 2021 error -5 reading relation 206333349
 96. Fri Dec 10 03:44:41 2021 error -15 reading relation 206338236
 97. Fri Dec 10 03:44:41 2021 error -15 reading relation 206338419
 98. Fri Dec 10 03:44:44 2021 error -1 reading relation 206708869
 99. Fri Dec 10 03:44:54 2021 error -5 reading relation 207817329
 100. Fri Dec 10 03:44:55 2021 error -9 reading relation 207858126
 101. Fri Dec 10 03:45:08 2021 error -15 reading relation 209245653
 102. Fri Dec 10 03:45:12 2021 error -1 reading relation 209714449
 103. Fri Dec 10 03:45:21 2021 error -9 reading relation 210628134
 104. Fri Dec 10 03:45:21 2021 error -15 reading relation 210640474
 105. Fri Dec 10 03:45:21 2021 error -9 reading relation 210642470
 106. Fri Dec 10 03:45:29 2021 error -15 reading relation 211457693
 107. Fri Dec 10 03:45:29 2021 error -15 reading relation 211469627
 108. Fri Dec 10 03:45:31 2021 error -9 reading relation 211707387
 109. Fri Dec 10 03:46:41 2021 skipped 1411 relations with b > 2^32
 110. Fri Dec 10 03:46:41 2021 skipped 47 relations with composite factors
 111. Fri Dec 10 03:46:41 2021 found 38198875 hash collisions in 219126086 relations
 112. Fri Dec 10 03:46:57 2021 added 1218849 free relations
 113. Fri Dec 10 03:46:57 2021 commencing duplicate removal, pass 2
 114. Fri Dec 10 03:49:28 2021 found 35809065 duplicates and 184535870 unique relations
 115. Fri Dec 10 03:49:28 2021 memory use: 1321.5 MB
 116. Fri Dec 10 03:49:28 2021 reading ideals above 151977984
 117. Fri Dec 10 03:49:28 2021 commencing singleton removal, initial pass
 118. Fri Dec 10 04:13:10 2021 memory use: 3012.0 MB
 119. Fri Dec 10 04:13:10 2021 reading all ideals from disk
 120. Fri Dec 10 04:13:12 2021 memory use: 3148.1 MB
 121. Fri Dec 10 04:13:19 2021 commencing in-memory singleton removal
 122. Fri Dec 10 04:13:25 2021 begin with 184535870 relations and 157525772 unique ideals
 123. Fri Dec 10 04:14:52 2021 reduce to 114157387 relations and 79503977 ideals in 16 passes
 124. Fri Dec 10 04:14:52 2021 max relations containing the same ideal: 37
 125. Fri Dec 10 04:15:01 2021 reading ideals above 720000
 126. Fri Dec 10 04:15:01 2021 commencing singleton removal, initial pass
 127. Fri Dec 10 04:37:29 2021 memory use: 2756.0 MB
 128. Fri Dec 10 04:37:29 2021 reading all ideals from disk
 129. Fri Dec 10 04:37:35 2021 memory use: 4651.2 MB
 130. Fri Dec 10 04:37:54 2021 keeping 95987295 ideals with weight <= 200, target excess is 613355
 131. Fri Dec 10 04:38:21 2021 commencing in-memory singleton removal
 132. Fri Dec 10 04:38:35 2021 begin with 114157387 relations and 95987295 unique ideals
 133. Fri Dec 10 04:41:20 2021 reduce to 114150939 relations and 95980847 ideals in 7 passes
 134. Fri Dec 10 04:41:20 2021 max relations containing the same ideal: 200
 135. Fri Dec 10 04:42:58 2021 removing 11484004 relations and 9484004 ideals in 2000000 cliques
 136. Fri Dec 10 04:43:02 2021 commencing in-memory singleton removal
 137. Fri Dec 10 04:43:16 2021 begin with 102666935 relations and 95980847 unique ideals
 138. Fri Dec 10 04:46:04 2021 reduce to 101823369 relations and 85634665 ideals in 8 passes
 139. Fri Dec 10 04:46:04 2021 max relations containing the same ideal: 194
 140. Fri Dec 10 04:47:32 2021 removing 8727483 relations and 6727483 ideals in 2000000 cliques
 141. Fri Dec 10 04:47:36 2021 commencing in-memory singleton removal
 142. Fri Dec 10 04:47:48 2021 begin with 93095886 relations and 85634665 unique ideals
 143. Fri Dec 10 04:49:59 2021 reduce to 92527248 relations and 78327633 ideals in 7 passes
 144. Fri Dec 10 04:49:59 2021 max relations containing the same ideal: 185
 145. Fri Dec 10 04:51:19 2021 removing 7910346 relations and 5910346 ideals in 2000000 cliques
 146. Fri Dec 10 04:51:22 2021 commencing in-memory singleton removal
 147. Fri Dec 10 04:51:33 2021 begin with 84616902 relations and 78327633 unique ideals
 148. Fri Dec 10 04:53:44 2021 reduce to 84104838 relations and 71895125 ideals in 8 passes
 149. Fri Dec 10 04:53:44 2021 max relations containing the same ideal: 172
 150. Fri Dec 10 04:54:42 2021 removing 7500920 relations and 5500920 ideals in 2000000 cliques
 151. Fri Dec 10 04:54:45 2021 commencing in-memory singleton removal
 152. Fri Dec 10 04:54:51 2021 begin with 76603918 relations and 71895125 unique ideals
 153. Fri Dec 10 04:55:48 2021 reduce to 76106326 relations and 65886246 ideals in 8 passes
 154. Fri Dec 10 04:55:48 2021 max relations containing the same ideal: 162
 155. Fri Dec 10 04:56:24 2021 removing 7257243 relations and 5257243 ideals in 2000000 cliques
 156. Fri Dec 10 04:56:27 2021 commencing in-memory singleton removal
 157. Fri Dec 10 04:56:32 2021 begin with 68849083 relations and 65886246 unique ideals
 158. Fri Dec 10 04:58:02 2021 reduce to 68347889 relations and 60116260 ideals in 7 passes
 159. Fri Dec 10 04:58:02 2021 max relations containing the same ideal: 150
 160. Fri Dec 10 04:59:02 2021 removing 7103147 relations and 5103147 ideals in 2000000 cliques
 161. Fri Dec 10 04:59:05 2021 commencing in-memory singleton removal
 162. Fri Dec 10 04:59:13 2021 begin with 61244742 relations and 60116260 unique ideals
 163. Fri Dec 10 05:00:48 2021 reduce to 60720383 relations and 54475645 ideals in 8 passes
 164. Fri Dec 10 05:00:48 2021 max relations containing the same ideal: 138
 165. Fri Dec 10 05:01:42 2021 removing 7005677 relations and 5005677 ideals in 2000000 cliques
 166. Fri Dec 10 05:01:45 2021 commencing in-memory singleton removal
 167. Fri Dec 10 05:01:51 2021 begin with 53714706 relations and 54475645 unique ideals
 168. Fri Dec 10 05:03:24 2021 reduce to 53152008 relations and 48891639 ideals in 9 passes
 169. Fri Dec 10 05:03:24 2021 max relations containing the same ideal: 130
 170. Fri Dec 10 05:04:11 2021 removing 6945855 relations and 4945855 ideals in 2000000 cliques
 171. Fri Dec 10 05:04:14 2021 commencing in-memory singleton removal
 172. Fri Dec 10 05:04:20 2021 begin with 46206153 relations and 48891639 unique ideals
 173. Fri Dec 10 05:05:30 2021 reduce to 45581533 relations and 43301540 ideals in 8 passes
 174. Fri Dec 10 05:05:30 2021 max relations containing the same ideal: 113
 175. Fri Dec 10 05:06:11 2021 removing 5687100 relations and 4118599 ideals in 1568501 cliques
 176. Fri Dec 10 05:06:13 2021 commencing in-memory singleton removal
 177. Fri Dec 10 05:06:18 2021 begin with 39894433 relations and 43301540 unique ideals
 178. Fri Dec 10 05:07:18 2021 reduce to 39415907 relations and 38690382 ideals in 8 passes
 179. Fri Dec 10 05:07:18 2021 max relations containing the same ideal: 109
 180. Fri Dec 10 05:07:54 2021 removing 105097 relations and 91064 ideals in 14033 cliques
 181. Fri Dec 10 05:07:55 2021 commencing in-memory singleton removal
 182. Fri Dec 10 05:08:00 2021 begin with 39310810 relations and 38690382 unique ideals
 183. Fri Dec 10 05:08:30 2021 reduce to 39310652 relations and 38599160 ideals in 4 passes
 184. Fri Dec 10 05:08:30 2021 max relations containing the same ideal: 109
 185. Fri Dec 10 05:08:43 2021 relations with 0 large ideals: 23397
 186. Fri Dec 10 05:08:43 2021 relations with 1 large ideals: 4753
 187. Fri Dec 10 05:08:43 2021 relations with 2 large ideals: 60650
 188. Fri Dec 10 05:08:43 2021 relations with 3 large ideals: 486061
 189. Fri Dec 10 05:08:43 2021 relations with 4 large ideals: 2135974
 190. Fri Dec 10 05:08:43 2021 relations with 5 large ideals: 5648615
 191. Fri Dec 10 05:08:43 2021 relations with 6 large ideals: 9430951
 192. Fri Dec 10 05:08:43 2021 relations with 7+ large ideals: 21520251
 193. Fri Dec 10 05:08:43 2021 commencing 2-way merge
 194. Fri Dec 10 05:09:29 2021 reduce to 25697737 relation sets and 24986245 unique ideals
 195. Fri Dec 10 05:09:30 2021 commencing full merge
 196. Fri Dec 10 05:29:36 2021 memory use: 3512.0 MB
 197. Fri Dec 10 05:29:40 2021 found 11836584 cycles, need 11812445
 198. Fri Dec 10 05:29:46 2021 weight of 11812445 cycles is about 1417919833 (120.04/cycle)
 199. Fri Dec 10 05:29:46 2021 distribution of cycle lengths:
 200. Fri Dec 10 05:29:46 2021 1 relations: 531574
 201. Fri Dec 10 05:29:46 2021 2 relations: 755413
 202. Fri Dec 10 05:29:46 2021 3 relations: 876308
 203. Fri Dec 10 05:29:46 2021 4 relations: 894509
 204. Fri Dec 10 05:29:46 2021 5 relations: 909116
 205. Fri Dec 10 05:29:46 2021 6 relations: 891428
 206. Fri Dec 10 05:29:46 2021 7 relations: 866571
 207. Fri Dec 10 05:29:46 2021 8 relations: 819403
 208. Fri Dec 10 05:29:46 2021 9 relations: 764473
 209. Fri Dec 10 05:29:46 2021 10+ relations: 4503650
 210. Fri Dec 10 05:29:46 2021 heaviest cycle: 28 relations
 211. Fri Dec 10 05:29:51 2021 commencing cycle optimization
 212. Fri Dec 10 05:30:33 2021 start with 102077603 relations
 213. Fri Dec 10 05:37:12 2021 pruned 4712181 relations
 214. Fri Dec 10 05:37:12 2021 memory use: 2688.7 MB
 215. Fri Dec 10 05:37:12 2021 distribution of cycle lengths:
 216. Fri Dec 10 05:37:12 2021 1 relations: 531574
 217. Fri Dec 10 05:37:12 2021 2 relations: 773928
 218. Fri Dec 10 05:37:12 2021 3 relations: 913387
 219. Fri Dec 10 05:37:12 2021 4 relations: 931987
 220. Fri Dec 10 05:37:12 2021 5 relations: 954911
 221. Fri Dec 10 05:37:12 2021 6 relations: 934328
 222. Fri Dec 10 05:37:12 2021 7 relations: 911198
 223. Fri Dec 10 05:37:12 2021 8 relations: 857652
 224. Fri Dec 10 05:37:12 2021 9 relations: 797501
 225. Fri Dec 10 05:37:12 2021 10+ relations: 4205979
 226. Fri Dec 10 05:37:12 2021 heaviest cycle: 28 relations
 227. Fri Dec 10 05:37:36 2021 RelProcTime: 8326
 228. Fri Dec 10 05:37:36 2021 elapsed time 02:18:46
 229. Fri Dec 10 05:38:35 2021
 230. Fri Dec 10 05:38:35 2021
 231. Fri Dec 10 05:38:35 2021 Msieve v. 1.54 (SVN 1030)
 232. Fri Dec 10 05:38:35 2021 random seeds: 25e33a51 b9aa3ea9
 233. Fri Dec 10 05:38:35 2021 factoring 2283680448459099617381814242233261321675376711537257193980117705553334704572291767240714702609540869834338987130102277882742012670920895869999863939738617104641385497699658318980037373359 (187 digits)
 234. Fri Dec 10 05:38:35 2021 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 235. Fri Dec 10 05:38:35 2021 commencing number field sieve (187-digit input)
 236. Fri Dec 10 05:38:35 2021 R0: 1405092747834463371626491876895128322834432
 237. Fri Dec 10 05:38:35 2021 R1: 1
 238. Fri Dec 10 05:38:35 2021 A0: -1
 239. Fri Dec 10 05:38:35 2021 A1: 0
 240. Fri Dec 10 05:38:35 2021 A2: 0
 241. Fri Dec 10 05:38:35 2021 A3: 0
 242. Fri Dec 10 05:38:35 2021 A4: 0
 243. Fri Dec 10 05:38:35 2021 A5: 0
 244. Fri Dec 10 05:38:35 2021 A6: 68
 245. Fri Dec 10 05:38:35 2021 skew 0.49, size 1.329e-12, alpha 1.383, combined = 1.438e-13 rroots = 2
 246. Fri Dec 10 05:38:35 2021
 247. Fri Dec 10 05:38:35 2021 commencing linear algebra
 248. Fri Dec 10 05:38:37 2021 read 11812445 cycles
 249. Fri Dec 10 05:38:55 2021 cycles contain 38913831 unique relations
 250. Fri Dec 10 05:41:40 2021 read 38913831 relations
 251. Fri Dec 10 05:43:15 2021 using 20 quadratic characters above 4294917295
 252. Fri Dec 10 05:45:36 2021 building initial matrix
 253. Fri Dec 10 05:52:49 2021 memory use: 4976.8 MB
 254. Fri Dec 10 05:52:54 2021 read 11812445 cycles
 255. Fri Dec 10 05:52:56 2021 matrix is 11812268 x 11812445 (5543.8 MB) with weight 1581750809 (133.91/col)
 256. Fri Dec 10 05:52:56 2021 sparse part has weight 1323325302 (112.03/col)
 257. Fri Dec 10 05:54:52 2021 filtering completed in 2 passes
 258. Fri Dec 10 05:54:55 2021 matrix is 11812123 x 11812300 (5543.7 MB) with weight 1581746087 (133.91/col)
 259. Fri Dec 10 05:54:55 2021 sparse part has weight 1323323932 (112.03/col)
 260. Fri Dec 10 05:55:41 2021 matrix starts at (0, 0)
 261. Fri Dec 10 05:55:42 2021 matrix is 11812123 x 11812300 (5543.7 MB) with weight 1581746087 (133.91/col)
 262. Fri Dec 10 05:55:42 2021 sparse part has weight 1323323932 (112.03/col)
 263. Fri Dec 10 05:55:42 2021 saving the first 48 matrix rows for later
 264. Fri Dec 10 05:55:44 2021 matrix includes 64 packed rows
 265. Fri Dec 10 05:55:45 2021 matrix is 11812075 x 11812300 (5330.9 MB) with weight 1369907496 (115.97/col)
 266. Fri Dec 10 05:55:45 2021 sparse part has weight 1279334345 (108.31/col)
 267. Fri Dec 10 05:55:45 2021 using block size 8192 and superblock size 1572864 for processor cache size 16384 kB
 268. Fri Dec 10 05:56:24 2021 commencing Lanczos iteration (12 threads)
 269. Fri Dec 10 05:56:24 2021 memory use: 5103.6 MB
 270. Fri Dec 10 05:57:14 2021 linear algebra at 0.0%, ETA 103h19m
 271. Fri Dec 10 05:57:30 2021 checkpointing every 120000 dimensions
 272. Tue Dec 14 13:35:43 2021 lanczos halted after 186800 iterations (dim = 11812075)
 273. Tue Dec 14 13:35:52 2021 recovered 40 nontrivial dependencies
 274. Tue Dec 14 13:35:52 2021 BLanczosTime: 374237
 275. Tue Dec 14 13:35:52 2021 elapsed time 103:57:17
 276. Tue Dec 14 13:35:53 2021
 277. Tue Dec 14 13:35:53 2021
 278. Tue Dec 14 13:35:53 2021 Msieve v. 1.54 (SVN 1030)
 279. Tue Dec 14 13:35:53 2021 random seeds: c21d85ea 30110cba
 280. Tue Dec 14 13:35:53 2021 factoring 2283680448459099617381814242233261321675376711537257193980117705553334704572291767240714702609540869834338987130102277882742012670920895869999863939738617104641385497699658318980037373359 (187 digits)
 281. Tue Dec 14 13:35:53 2021 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 282. Tue Dec 14 13:35:53 2021 commencing number field sieve (187-digit input)
 283. Tue Dec 14 13:35:53 2021 R0: 1405092747834463371626491876895128322834432
 284. Tue Dec 14 13:35:53 2021 R1: 1
 285. Tue Dec 14 13:35:53 2021 A0: -1
 286. Tue Dec 14 13:35:53 2021 A1: 0
 287. Tue Dec 14 13:35:53 2021 A2: 0
 288. Tue Dec 14 13:35:53 2021 A3: 0
 289. Tue Dec 14 13:35:53 2021 A4: 0
 290. Tue Dec 14 13:35:53 2021 A5: 0
 291. Tue Dec 14 13:35:53 2021 A6: 68
 292. Tue Dec 14 13:35:53 2021 skew 0.49, size 1.329e-12, alpha 1.383, combined = 1.438e-13 rroots = 2
 293. Tue Dec 14 13:35:53 2021
 294. Tue Dec 14 13:35:53 2021 commencing square root phase
 295. Tue Dec 14 13:35:53 2021 reading relations for dependency 1
 296. Tue Dec 14 13:35:54 2021 read 5904657 cycles
 297. Tue Dec 14 13:36:04 2021 cycles contain 19454668 unique relations
 298. Tue Dec 14 13:37:36 2021 read 19454668 relations
 299. Tue Dec 14 13:38:45 2021 multiplying 19454668 relations
 300. Tue Dec 14 13:52:18 2021 multiply complete, coefficients have about 612.82 million bits
 301. Tue Dec 14 13:52:21 2021 initial square root is modulo 314761
 302. Tue Dec 14 14:06:57 2021 sqrtTime: 1864
 303. Tue Dec 14 14:06:57 2021 p70 factor: 1555951446738972548515538894385866925498883934413362943651296490597003
 304. Tue Dec 14 14:06:57 2021 p118 factor: 1467706754761102369477492921292245456225672979176070177442810483604338902719228285279267982960456912604145627175977453
 305. Tue Dec 14 14:06:57 2021 elapsed time 00:31:04
 306. *********** Processing f68_139m1.log *************
 307. http://factordb.com/report.php?report=2283680448459099617381814242233261321675376711537257193980117705553334704572291767240714702609540869834338987130102277882742012670920895869999863939738617104641385497699658318980037373359%3D1555951446738972548515538894385866925498883934413362943651296490597003*1467706754761102369477492921292245456225672979176070177442810483604338902719228285279267982960456912604145627175977453
 308. 1 new factor added to factordb
 309. 1 factor already known by factordb
 310. 1 Thank you for your contribution
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement