SHARE
TWEET

2

SIKER_98 Jan 17th, 2020 76 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <sys/shm.h>
 2. #include <sys/sem.h>
 3. #include <stdio.h>
 4. #include <stdlib.h>
 5. #include <fcntl.h>
 6. #include <string.h>
 7. #include <err.h>
 8. #include <unistd.h>
 9. #include <time.h>
 10. #include <sys/types.h>
 11.  
 12. #define MAX 256
 13. #define ODCZYT 0
 14. #define ZAPIS 1
 15.  
 16.  
 17. /// ---- deklaracje
 18. int pamiec, semafory[2];
 19.  
 20. static struct sembuf semafor;
 21.  
 22. /*Nadanie slowom znacznie wartosci (aby ulatwic pisanie kodu)*/
 23. enum {
 24.     PRACUJ, CZEKAJ, INIT
 25. } stan;
 26.  
 27. // informacje procesow
 28. typedef struct {
 29.     int pid[4];
 30.     char buf12[MAX];
 31.     char buf23[MAX];
 32. } mem;
 33. mem *memory;
 34.  
 35. const char *kolejka[4] = {"", "fifo1", "fifo2", "fifo3"}; // kolejki
 36.  
 37. void push(int, int); // podnoszenie semafora
 38.  
 39. void pop(int, int); // opuszczanie semfora
 40.  
 41. static void get_sig(int); // reakcja na sygnal
 42.  
 43. void wait4pids(); // wstrzymanie procesow do momentu utworzenia ich wszystkich
 44.  
 45. void proces1();
 46.  
 47. void proces2();
 48.  
 49. void proces3();
 50.  
 51. ///----
 52.  
 53. int main(int argc, char *argv[]) {
 54.  
 55.  
 56.     int i; // petle
 57.  
 58.  
 59.     //semafory - utworzenie i przypisanie im wartosci
 60.     for (i = 0; i < 2; i++) {
 61.         semafory[i] = semget(IPC_PRIVATE, 2, 0644);
 62.         semctl(semafory[i], 0, SETVAL, (int) 0);
 63.         semctl(semafory[i], 0, SETVAL, (int) 1);
 64.     }
 65.  
 66.     //tworzenie segmentu pamieci wspoldzielonej
 67.     //potomkowie dziedzicza pamiec
 68.     pamiec = shmget(IPC_PRIVATE, sizeof(mem), 0644);
 69.  
 70.     //podpiecie pod pamiec wspoldzielona
 71.     memory = (mem *) shmat(pamiec, NULL, 0);
 72.  
 73.     /*kolejki
 74.      * 064
 75.      * owner read & write
 76.      * other read
 77.      */
 78.  
 79.     mkfifo(kolejka[1], 0644);
 80.     mkfifo(kolejka[2], 0644);
 81.     mkfifo(kolejka[3], 0644);
 82.  
 83.     //sygnaly
 84.     signal(SIGUSR1, get_sig);
 85.     signal(SIGUSR2, get_sig);
 86.     signal(SIGINT, get_sig);
 87.     signal(SIGCONT, get_sig);
 88.  
 89.     // zapisanie identyfikatora procesu macierzystego
 90.     memory->pid[0] = getpid();
 91.  
 92.     stan = INIT;
 93.  
 94.     int pid[4];
 95.  
 96. //proces 1
 97.     if ((pid[1] = fork()) == 0) {
 98.         proces1();
 99.     } else if ((pid[2] = fork()) == 0) {
 100.         proces2();
 101.     } else if ((pid[3] = fork()) == 0) {
 102.         proces3();
 103.     } else {
 104.         for (i = 1; i < 4; memory->pid[i] = pid[i], i++)
 105.             if (pid[1] < 0)
 106.                 return 1;
 107.  
 108.         kill(memory->pid[1], SIGINT);
 109.         kill(memory->pid[2], SIGINT);
 110.         kill(memory->pid[3], SIGINT);
 111.     }
 112.  
 113.     return 0;
 114. }
 115.  
 116.  
 117. ///------
 118. //SEMAFORY
 119. ///------
 120.  
 121. void push(int semid, int semnum) {
 122.     semafor.sem_flg = 0;
 123.     semafor.sem_num = semnum;    // numer semafora
 124.     semafor.sem_op = 1;            // kierunek semfaora
 125.     if (semop(semid, &semafor, 1) == -1) {
 126.         printf("Blad podnoszenia semafora");
 127.         exit(1);
 128.     }
 129. }
 130.  
 131. void pop(int semid, int semnum) {
 132.     semafor.sem_flg = 0;
 133.     semafor.sem_num = semnum;    // numer semafora
 134.     semafor.sem_op = -1;        // kierunek
 135.     if (semop(semid, &semafor, 1) == -1) {
 136.         printf("Blad opuszczania semafora");
 137.         exit(1);
 138.     }
 139. }
 140.  
 141. static void get_sig(int signo) {
 142.     if (stan == INIT) {
 143.         stan == PRACUJ;
 144.         return;
 145.     }
 146.     int pnr, fs, _pid = getpid();
 147.  
 148.     for (pnr = 1; _pid != memory->pid[pnr] && pnr <= 3; ++pnr);
 149.     if (pnr == 4) {
 150.         printf("Przekroczenie");
 151.         exit(1);
 152.     }
 153.  
 154.     if (signo != SIGUSR2) {
 155.         int i;
 156.         for (i = 1; i <= 3; ++i)
 157.             if (i != pnr) {
 158.                 kill(memory->pid[i], SIGUSR2);
 159.                 int f = open(kolejka[i], O_WRONLY);
 160.                 write(f, &signo, sizeof(signo));
 161.                 close(f);
 162.             }
 163.     } else {
 164.         fs = open(kolejka[pnr], O_RDONLY);
 165.         read(fs, &signo, sizeof(signo));
 166.         close(fs);
 167.     }
 168.  
 169.     if (signo == SIGINT) {
 170.         if (pnr == 1) {
 171.             shmctl(pamiec, IPC_RMID, 0);
 172.             semctl(semafory[0], IPC_RMID, 0);
 173.             semctl(semafory[1], IPC_RMID, 0);
 174.         }
 175.         unlink(kolejka[pnr]);
 176.         exit(0);
 177.     } else if (signo == SIGUSR1) {
 178.         stan = CZEKAJ;
 179.     } else if (signo == SIGCONT) {
 180.         stan = PRACUJ;
 181.     }
 182.  
 183.  
 184. }
 185.  
 186. void wait4pids() {
 187.     pause();
 188.  
 189.     memory = (mem *) shmat(pamiec, NULL, 0);
 190.     if (!memory) {
 191.         printf("Plad podpiecia pamieci");
 192.         exit(1);
 193.     }
 194. }
 195.  
 196. void proces1() {
 197.     wait4pids();
 198.  
 199.     char buf[MAX];
 200.     while (fgets(buf, sizeof(buf), stdin) > 0) {
 201.         while (stan == CZEKAJ)pause();
 202.  
 203.         pop(semafory[0], ZAPIS);
 204.  
 205.         strncpy(memory->buf12, buf, sizeof(memory->buf12));
 206.  
 207.         push(semafory[0], ODCZYT);
 208.     }
 209.     get_sig(SIGINT);
 210. }
 211.  
 212. void proces2() {
 213.     wait4pids();
 214.  
 215.     char buf[MAX];
 216.  
 217.     pop(semafory[0], ODCZYT);
 218.  
 219.     strncpy(buf, memory->buf12, sizeof(buf));
 220.  
 221.     push(semafory[0], ZAPIS);
 222.  
 223.     //--funkcja();
 224.     *buf = "15";
 225.  
 226.     pop(semafory[1], ZAPIS);
 227.  
 228.     strncpy(memory->buf23, buf, sizeof(memory->buf23));
 229.  
 230.     push(semafory[1], ODCZYT);
 231. }
 232.  
 233. void proces3() {
 234.     wait4pids();
 235.  
 236.     char buf[MAX];
 237.  
 238.     pop(semafory[1], ODCZYT);
 239.  
 240.     strncpy(buf, memory->buf23, sizeof(buf));
 241.  
 242.     push(semafory[1], ZAPIS);
 243.  
 244.     printf(buf);
 245. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top