SHARE
TWEET

FRST

a guest Nov 6th, 2018 204 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 24.10.2018
 2. Uruchomiony przez Mateusz (administrator)  DESKTOP-NFAF1OQ (06-11-2018 18:31:08)
 3. Uruchomiony z C:\Users\Mateusz\Desktop
 4. Załadowane profile: Mateusz (Dostępne profile: Mateusz)
 5. Platform: Windows 10 Pro Wersja 1803 17134.376 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
 15. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
 16. (AMD) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\c0335076.inf_amd64_86bc242f42070102\B334840\atiesrxx.exe
 17. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
 18. (AMD) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\c0335076.inf_amd64_86bc242f42070102\B334840\atieclxx.exe
 19. (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) C:\Program Files (x86)\360\Total Security\safemon\QHActiveDefense.exe
 20. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\IPROSetMonitor.exe
 21. (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
 22. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
 23. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
 24. () C:\Windows\System32\igfxTray.exe
 25. (QIHU 360 SOFTWARE CO. LIMITED) C:\Program Files (x86)\360\Total Security\safemon\QHWatchdog.exe
 26. (Spotify Ltd) C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe
 27. (Spotify Ltd) C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe
 28. (Telegram Messenger LLP) C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Telegram Desktop\Telegram.exe
 29. (Razer Inc.) C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzSynapse.exe
 30. (Spotify Ltd) C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe
 31. (Spotify Ltd) C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe
 32. (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) C:\Program Files (x86)\360\Total Security\safemon\QHSafeTray.exe
 33. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 34. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 35. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 36. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 37. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 38. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 39. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 40. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 41. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 42. (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
 43. (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
 44. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 45. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 46. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 47. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 48. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 49. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 50. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 51.  
 52. ==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 53.  
 54. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 55.  
 56. HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [638872 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 57. HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [322120 2017-04-19] (Intel Corporation)
 58. HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
 59. HKLM-x32\...\Run: [Razer Synapse] => C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzSynapse.exe [598200 2018-09-28] (Razer Inc.)
 60. HKLM-x32\...\Run: [QHSafeTray] => C:\Program Files (x86)\360\Total Security\safemon\360Tray.exe [669248 2018-10-29] (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.)
 61. HKU\S-1-5-21-2383785076-2751662-1189332237-1001\...\Run: [Spotify] => C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe [25162472 2018-11-04] (Spotify Ltd)
 62. HKU\S-1-5-21-2383785076-2751662-1189332237-1001\...\Policies\Explorer: [NoLowDiskSpaceChecks] 1
 63. Startup: C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Telegram.lnk [2018-11-05]
 64. ShortcutTarget: Telegram.lnk -> C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Telegram Desktop\Telegram.exe (Telegram Messenger LLP)
 65. GroupPolicy: Ograniczenia ? <==== UWAGA
 66.  
 67. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 68.  
 69. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 70.  
 71. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 62.179.1.62 62.179.1.63
 72. Tcpip\..\Interfaces\{4c9c62a3-4e17-4b14-8e4a-fe88628f684f}: [DhcpNameServer] 62.179.1.62 62.179.1.63
 73.  
 74. Internet Explorer:
 75. ==================
 76.  
 77. FireFox:
 78. ========
 79. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2017-10-27] (NVIDIA Corporation)
 80. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2017-10-27] (NVIDIA Corporation)
 81. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-11-03] (Google Inc.)
 82. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-11-03] (Google Inc.)
 83.  
 84. Chrome:
 85. =======
 86. CHR HomePage: Default -> hxxp://google.pl/
 87. CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://google.pl/"
 88. CHR Session Restore: Default -> [funkcja włączona]
 89. CHR Profile: C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-11-06]
 90. CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-11-03]
 91. CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-11-03]
 92. CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-11-03]
 93. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-11-03]
 94. CHR Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm [2018-11-03]
 95. CHR Extension: (YouTube Auto HD + FPS) - C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fcphghnknhkimeagdglkljinmpbagone [2018-11-03]
 96. CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-11-03]
 97. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-11-03]
 98. CHR Extension: (Disconnect) - C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jeoacafpbcihiomhlakheieifhpjdfeo [2018-11-03]
 99. CHR Extension: (Social Video Downloader) - C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kmminjooemmhhbpkbfmjhknffplmjkfi [2018-11-03]
 100. CHR Extension: (Sprawdzanie poczty Google) - C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mihcahmgecmbnbcchbopgniflfhgnkff [2018-11-03]
 101. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-11-03]
 102. CHR Extension: (Material Simple Dark Grey) - C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ookepigabmicjpgfnmncjiplegcacdbm [2018-11-03]
 103. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-11-03]
 104. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-11-03]
 105. CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [glcimepnljoholdmjchkloafkggfoijh] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 106.  
 107. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 108.  
 109. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 110.  
 111. R2 AMD External Events Utility; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\c0335076.inf_amd64_86bc242f42070102\B334840\atiesrxx.exe [508000 2018-10-25] (AMD)
 112. R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [18504 2017-04-19] (Intel Corporation)
 113. R3 igfxCUIService2.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [353768 2018-05-03] (Intel Corporation)
 114. R2 Intel(R) PROSet Monitoring Service; C:\Windows\system32\IProsetMonitor.exe [505856 2018-01-31] (Intel Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
 115. R2 QHActiveDefense; C:\Program Files (x86)\360\Total Security\safemon\QHActiveDefense.exe [965184 2018-10-29] (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.)
 116. S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4737448 2018-07-15] (Microsoft Corporation)
 117. S4 ssh-agent; C:\Windows\System32\OpenSSH\ssh-agent.exe [495616 2018-03-10] ()
 118. S3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1810.5-0\NisSrv.exe [3917016 2018-11-04] (Microsoft Corporation)
 119. S3 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1810.5-0\MsMpEng.exe [114208 2018-11-04] (Microsoft Corporation)
 120. R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
 121.  
 122. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 123.  
 124. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 125.  
 126. R1 360AntiHacker; C:\Windows\System32\Drivers\360AntiHacker64.sys [199360 2018-10-29] (360.cn)
 127. R3 360AvFlt; C:\Windows\System32\DRIVERS\360AvFlt.sys [95232 2018-10-29] (360.cn)
 128. R3 360AvFlt; C:\Windows\SysWOW64\DRIVERS\360AvFlt.sys [95232 2018-10-29] (360.cn)
 129. R1 360Box64; C:\Windows\System32\DRIVERS\360Box64.sys [340976 2018-10-29] (360.cn)
 130. S3 360Camera; C:\Windows\System32\Drivers\360Camera64.sys [57848 2018-10-29] (360.cn)
 131. R1 360FsFlt; C:\Windows\System32\DRIVERS\360FsFlt.sys [459424 2018-10-29] (360.cn)
 132. R1 360netmon; C:\Windows\System32\DRIVERS\360netmon.sys [96424 2018-10-29] (360.cn)
 133. S3 amdkmdag; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\c0335076.inf_amd64_86bc242f42070102\B334840\atikmdag.sys [47503976 2018-10-25] (Advanced Micro Devices, Inc.)
 134. S3 amdkmdap; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\c0335076.inf_amd64_86bc242f42070102\B334840\atikmpag.sys [589920 2018-10-25] (Advanced Micro Devices, Inc.)
 135. S3 AtiHDAudioService; C:\Windows\system32\drivers\AtihdWT6.sys [107400 2018-10-03] (Advanced Micro Devices)
 136. R1 BAPIDRV; C:\Windows\System32\DRIVERS\BAPIDRV64.sys [218824 2018-10-29] (360.cn)
 137. R3 nvlddmkm; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_ref_pubwu.inf_amd64_2e7fa54192fe16d0\nvlddmkm.sys [16936048 2017-11-09] (NVIDIA Corporation)
 138. R3 rzendpt; C:\Windows\System32\drivers\rzendpt.sys [50392 2015-08-13] (Razer Inc)
 139. S3 smbdirect; C:\Windows\System32\DRIVERS\smbdirect.sys [152064 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 140. S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\wd\WdBoot.sys [46184 2018-11-04] (Microsoft Corporation)
 141. S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\wd\WdFilter.sys [328696 2018-11-04] (Microsoft Corporation)
 142. S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [60408 2018-11-04] (Microsoft Corporation)
 143. S3 SWDUMon; \SystemRoot\system32\DRIVERS\SWDUMon.sys [X]
 144.  
 145. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 146.  
 147. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 148.  
 149.  
 150. ==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 151.  
 152. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 153.  
 154. 2018-11-06 18:31 - 2018-11-06 18:31 - 000012773 _____ C:\Users\Mateusz\Desktop\FRST.txt
 155. 2018-11-06 18:30 - 2018-11-06 18:31 - 000000000 ____D C:\FRST
 156. 2018-11-06 18:30 - 2018-11-06 18:30 - 002414592 _____ (Farbar) C:\Users\Mateusz\Desktop\FRST64.exe
 157. 2018-11-04 23:07 - 2018-11-04 23:07 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Local\NVIDIA
 158. 2018-11-04 23:06 - 2018-11-04 23:06 - 000000080 ___SH C:\bootTel.dat
 159. 2018-11-04 23:04 - 2018-11-04 23:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
 160. 2018-11-04 23:03 - 2018-11-06 18:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
 161. 2018-11-04 23:03 - 2018-11-04 23:04 - 000000000 ____D C:\temp
 162. 2018-11-04 23:03 - 2018-11-04 23:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
 163. 2018-11-04 23:03 - 2018-11-04 23:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
 164. 2018-11-04 23:03 - 2018-11-04 23:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
 165. 2018-11-04 23:03 - 2017-10-27 17:36 - 000001951 _____ C:\Windows\NvContainerRecovery.bat
 166. 2018-11-04 23:03 - 2017-10-27 17:12 - 005960824 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
 167. 2018-11-04 23:03 - 2017-10-27 17:12 - 002587768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
 168. 2018-11-04 23:03 - 2017-10-27 17:12 - 001766520 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
 169. 2018-11-04 23:03 - 2017-10-27 17:12 - 000607168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshext.dll
 170. 2018-11-04 23:03 - 2017-10-27 17:12 - 000449656 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
 171. 2018-11-04 23:03 - 2017-10-27 17:12 - 000123000 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
 172. 2018-11-04 23:03 - 2017-10-27 17:12 - 000081856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshextr.dll
 173. 2018-11-04 23:03 - 2017-10-27 17:06 - 000136312 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvStreaming.exe
 174. 2018-11-04 23:03 - 2017-10-25 11:33 - 007802921 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
 175. 2018-11-04 22:35 - 2018-11-04 22:35 - 000000679 _____ C:\Users\Mateusz\Desktop\FurMark.lnk
 176. 2018-11-04 14:19 - 2018-11-04 14:19 - 000000000 ____D C:\ProgramData\updater2
 177. 2018-11-04 14:09 - 2018-11-04 14:09 - 000004091 _____ C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\LTspiceXVII.ini
 178. 2018-11-04 11:37 - 2018-11-04 14:09 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\Documents\LTspiceXVII
 179. 2018-11-04 11:36 - 2018-11-04 11:37 - 000000629 _____ C:\Users\Mateusz\Desktop\LTspice XVII.lnk
 180. 2018-11-04 11:36 - 2018-11-04 11:37 - 000000629 _____ C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\LTspice XVII.lnk
 181. 2018-11-04 11:36 - 2018-11-04 11:36 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Local\DBG
 182. 2018-11-04 11:34 - 2018-11-04 11:36 - 000003907 _____ C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\LTspiceIV.ini
 183. 2018-11-04 11:33 - 2018-11-04 11:33 - 000000647 _____ C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\LTspice IV.lnk
 184. 2018-11-04 11:25 - 2018-11-05 19:42 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\360DrvMgr
 185. 2018-11-04 11:24 - 2018-11-04 11:24 - 000000000 __SHD C:\$360Section
 186. 2018-11-04 11:09 - 2018-11-04 11:09 - 000001138 _____ C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Telegram.lnk
 187. 2018-11-04 10:56 - 2018-11-04 10:56 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\CleanLog
 188. 2018-11-04 10:55 - 2018-11-04 10:55 - 000000000 ____D C:\Windows\Tasks\360Disabled
 189. 2018-11-04 10:54 - 2018-11-06 18:18 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\LocalLow\360WD
 190. 2018-11-04 10:54 - 2018-11-05 22:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\360safe
 191. 2018-11-04 10:54 - 2018-11-04 22:42 - 000000000 _RSHD C:\360SANDBOX
 192. 2018-11-04 10:54 - 2018-11-04 13:45 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\360safe
 193. 2018-11-04 10:54 - 2018-11-04 11:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\360Quarant
 194. 2018-11-04 10:54 - 2018-11-04 10:54 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\360 Security Center
 195. 2018-11-04 10:54 - 2018-11-04 10:54 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\360TotalSecurity
 196. 2018-11-04 10:54 - 2018-11-04 10:54 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\360DesktopLite
 197. 2018-11-04 10:54 - 2018-11-04 10:54 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Local\CEF
 198. 2018-11-04 10:54 - 2018-11-04 10:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\360 Security Center
 199. 2018-11-04 10:54 - 2018-11-04 10:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\360TotalSecurity
 200. 2018-11-04 10:54 - 2018-11-04 10:54 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\360
 201. 2018-11-04 10:54 - 2018-10-29 07:07 - 000459424 _____ (360.cn) C:\Windows\system32\Drivers\360FsFlt.sys
 202. 2018-11-04 10:54 - 2018-10-29 07:07 - 000340976 _____ (360.cn) C:\Windows\system32\Drivers\360Box64.sys
 203. 2018-11-04 10:54 - 2018-10-29 07:07 - 000218824 _____ (360.cn) C:\Windows\system32\Drivers\BAPIDRV64.sys
 204. 2018-11-04 10:54 - 2018-10-29 07:07 - 000199360 _____ (360.cn) C:\Windows\system32\Drivers\360AntiHacker64.sys
 205. 2018-11-04 10:54 - 2018-10-29 07:07 - 000096424 _____ (360.cn) C:\Windows\system32\Drivers\360netmon.sys
 206. 2018-11-04 10:54 - 2018-10-29 07:07 - 000095232 _____ (360.cn) C:\Windows\SysWOW64\Drivers\360AvFlt.sys
 207. 2018-11-04 10:54 - 2018-10-29 07:07 - 000095232 _____ (360.cn) C:\Windows\system32\Drivers\360AvFlt.sys
 208. 2018-11-04 10:54 - 2018-10-29 07:07 - 000057848 _____ (360.cn) C:\Windows\system32\Drivers\360Camera64.sys
 209. 2018-11-04 10:10 - 2018-11-04 11:05 - 000000408 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
 210. 2018-11-04 09:51 - 2018-11-04 09:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Razer
 211. 2018-11-04 09:51 - 2018-11-04 09:52 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Razer
 212. 2018-11-04 09:51 - 2018-11-04 09:51 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Razer
 213. 2018-11-04 09:51 - 2018-11-04 09:51 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Razer
 214. 2018-11-04 00:39 - 2018-11-04 00:39 - 000001295 _____ C:\Users\Mateusz\Desktop\HD_Launcher.lnk
 215. 2018-11-04 00:25 - 2018-11-04 00:25 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Local\PeerDistRepub
 216. 2018-11-04 00:22 - 2018-11-06 18:04 - 000000000 ____D C:\oem
 217. 2018-11-04 00:20 - 2018-11-04 00:20 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\XPSViewer
 218. 2018-11-04 00:20 - 2018-11-04 00:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
 219. 2018-11-04 00:20 - 2018-11-04 00:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
 220. 2018-11-04 00:20 - 2018-11-04 00:20 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
 221. 2018-11-04 00:20 - 2018-11-04 00:20 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
 222. 2018-11-04 00:19 - 2018-11-04 00:19 - 000004608 _____ C:\Windows\SECOH-QAD.exe
 223. 2018-11-04 00:19 - 2018-11-04 00:19 - 000003584 _____ C:\Windows\SECOH-QAD.dll
 224. 2018-11-04 00:19 - 2018-03-05 16:07 - 000778936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PresentationNative_v0300.dll
 225. 2018-11-04 00:19 - 2018-03-05 16:07 - 000103120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
 226. 2018-11-04 00:19 - 2018-03-05 16:07 - 000035456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TsWpfWrp.exe
 227. 2018-11-04 00:19 - 2018-02-14 16:21 - 001166520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationNative_v0300.dll
 228. 2018-11-04 00:19 - 2018-02-14 16:21 - 000124624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
 229. 2018-11-04 00:19 - 2018-02-14 16:21 - 000035456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TsWpfWrp.exe
 230. 2018-11-04 00:18 - 2018-11-04 00:18 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\WinRAR
 231. 2018-11-04 00:09 - 2018-11-06 18:07 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Telegram Desktop
 232. 2018-11-04 00:08 - 2018-11-06 18:12 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Spotify
 233. 2018-11-04 00:08 - 2018-11-06 18:07 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Spotify
 234. 2018-11-04 00:08 - 2018-11-04 00:08 - 000020666 _____ C:\Windows\system32\results.xml
 235. 2018-11-04 00:08 - 2018-11-04 00:08 - 000001846 _____ C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spotify.lnk
 236. 2018-11-04 00:08 - 2018-11-04 00:08 - 000000000 ____D C:\Windows\oem
 237. 2018-11-04 00:07 - 2018-10-02 21:13 - 000835152 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
 238. 2018-11-04 00:07 - 2018-10-02 21:13 - 000179792 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
 239. 2018-11-04 00:05 - 2018-11-04 00:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Packages
 240. 2018-11-04 00:03 - 2018-11-04 00:03 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Comms
 241. 2018-11-04 00:03 - 2018-11-03 23:53 - 000559880 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
 242. 2018-11-04 00:02 - 2018-11-04 00:03 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
 243. 2018-11-04 00:02 - 2018-11-04 00:02 - 136745976 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
 244. 2018-11-04 00:02 - 2018-11-04 00:02 - 001699992 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
 245. 2018-11-04 00:02 - 2018-11-04 00:02 - 000003756 _____ C:\Windows\System32\Tasks\ACC
 246. 2018-11-04 00:02 - 2018-11-04 00:02 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel
 247. 2018-11-04 00:02 - 2018-11-04 00:02 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\Intel
 248. 2018-11-04 00:02 - 2018-11-04 00:02 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Intel Corporation
 249. 2018-11-04 00:02 - 2018-11-04 00:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Intel
 250. 2018-11-04 00:02 - 2018-11-04 00:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\DriverSetupUtility
 251. 2018-11-04 00:02 - 2018-01-25 21:22 - 000002291 ____N C:\Windows\system32\SetupBD.din
 252. 2018-11-04 00:01 - 2018-01-25 21:22 - 000430656 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\PROUnstl.exe
 253. 2018-11-04 00:00 - 2018-11-04 00:00 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
 254. 2018-11-04 00:00 - 2018-11-04 00:00 - 000000000 ____H C:\ProgramData\DP45977C.lfl
 255. 2018-11-04 00:00 - 2018-11-04 00:00 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\RTCOM
 256. 2018-11-04 00:00 - 2018-11-04 00:00 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\DAX2
 257. 2018-11-04 00:00 - 2018-11-04 00:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
 258. 2018-11-04 00:00 - 2018-11-04 00:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Realtek
 259. 2018-11-04 00:00 - 2015-07-15 16:17 - 004545240 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\RTKVHD64.sys
 260. 2018-11-04 00:00 - 2015-07-14 18:34 - 038974301 _____ C:\Windows\system32\Drivers\RTAIODAT.DAT
 261. 2018-11-04 00:00 - 2015-07-14 15:13 - 001579096 _____ (Conexant Systems Inc.) C:\Windows\system32\CX64APO.dll
 262. 2018-11-04 00:00 - 2015-07-14 14:13 - 000803656 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\IntelSstCApoPropPage.dll
 263. 2018-11-04 00:00 - 2015-07-14 12:39 - 001750232 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RCoInstII64.dll
 264. 2018-11-04 00:00 - 2015-07-13 13:32 - 002919128 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtPgEx64.dll
 265. 2018-11-04 00:00 - 2015-07-08 12:07 - 002930904 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RltkAPO64.dll
 266. 2018-11-04 00:00 - 2015-07-08 12:07 - 002585816 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\SysWOW64\RltkAPO.dll
 267. 2018-11-04 00:00 - 2015-07-03 11:11 - 005714880 _____ (Nahimic Inc) C:\Windows\system32\NAHIMICV2apo.dll
 268. 2018-11-04 00:00 - 2015-06-30 14:04 - 000184688 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkCfg64.dll
 269. 2018-11-04 00:00 - 2015-06-26 18:10 - 001310936 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTCOM64.dll
 270. 2018-11-04 00:00 - 2015-06-25 17:06 - 003091915 _____ C:\Windows\system32\Drivers\rtkSSTsetting.dat
 271. 2018-11-04 00:00 - 2015-06-25 15:43 - 002461528 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DolbyDAX2APOv211.dll
 272. 2018-11-04 00:00 - 2015-06-25 15:43 - 002393432 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DolbyDAX2APOv201.dll
 273. 2018-11-04 00:00 - 2015-06-24 21:41 - 000944984 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DolbyDAX2APOProp.dll
 274. 2018-11-04 00:00 - 2015-06-24 21:41 - 000349528 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\HiFiDAX2API.dll
 275. 2018-11-04 00:00 - 2015-06-24 04:01 - 006306120 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\IntelSSTAPO.dll
 276. 2018-11-04 00:00 - 2015-06-22 12:43 - 002702552 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTSnMg64.cpl
 277. 2018-11-04 00:00 - 2015-06-17 12:45 - 003234520 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkApi64.dll
 278. 2018-11-04 00:00 - 2015-05-25 13:18 - 003195416 _____ (Fortemedia Corporation) C:\Windows\system32\FMAPO64.dll
 279. 2018-11-04 00:00 - 2015-05-11 16:53 - 012996528 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxVoiceAPO3064.dll
 280. 2018-11-04 00:00 - 2015-05-11 11:08 - 001374640 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO6064.dll
 281. 2018-11-04 00:00 - 2015-05-11 11:08 - 001192368 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO5064.dll
 282. 2018-11-04 00:00 - 2015-05-11 11:08 - 001145264 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO4064.dll
 283. 2018-11-04 00:00 - 2015-05-11 11:08 - 000980400 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxVoiceAPO2064.dll
 284. 2018-11-04 00:00 - 2015-04-27 14:09 - 000328816 _____ (ICEpower a/s) C:\Windows\system32\ICEsoundAPO64.dll
 285. 2018-11-04 00:00 - 2015-04-24 03:42 - 000858256 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\system32\SEHDRA64.dll
 286. 2018-11-04 00:00 - 2015-04-24 03:42 - 000684176 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\system32\SECOMN64.dll
 287. 2018-11-04 00:00 - 2015-04-24 03:42 - 000435856 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\system32\SEAPO64.dll
 288. 2018-11-04 00:00 - 2015-04-24 03:41 - 000555664 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\SysWOW64\SECOMN32.DLL
 289. 2018-11-04 00:00 - 2015-04-13 14:25 - 003262184 _____ (Yamaha Corporation) C:\Windows\system32\YamahaAE2.dll
 290. 2018-11-04 00:00 - 2015-02-05 16:48 - 012834736 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxVoiceAPO4064.dll
 291. 2018-11-04 00:00 - 2015-02-05 16:48 - 002789808 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO7064.dll
 292. 2018-11-04 00:00 - 2015-02-03 23:38 - 001413776 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SRRPTR64.dll
 293. 2018-11-04 00:00 - 2015-02-03 23:38 - 000454288 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SRAPO64.dll
 294. 2018-11-04 00:00 - 2015-02-03 23:38 - 000369296 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SRCOM64.dll
 295. 2018-11-04 00:00 - 2015-02-03 23:38 - 000329360 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\SRCOM.dll
 296. 2018-11-04 00:00 - 2015-02-03 23:38 - 000329360 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SRCOM.dll
 297. 2018-11-04 00:00 - 2015-01-23 17:16 - 000213432 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\tossaemaxapo64.dll
 298. 2018-11-04 00:00 - 2015-01-19 17:10 - 072113152 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RCoRes64.dat
 299. 2018-11-04 00:00 - 2014-12-11 07:10 - 001104040 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\slcnt64.dll
 300. 2018-11-04 00:00 - 2014-12-11 07:10 - 000943784 _____ (DTS, Inc.) C:\Windows\system32\sl3apo64.dll
 301. 2018-11-04 00:00 - 2014-12-11 07:10 - 000734376 _____ (DTS, Inc.) C:\Windows\system32\sltech64.dll
 302. 2018-11-04 00:00 - 2014-12-11 07:10 - 000250536 _____ (TODO: <Company name>) C:\Windows\system32\slprp64.dll
 303. 2018-11-04 00:00 - 2014-12-09 06:42 - 006255888 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPP64AF3.dll
 304. 2018-11-04 00:00 - 2014-12-09 06:42 - 001933584 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPD64AF3.dll
 305. 2018-11-04 00:00 - 2014-12-09 06:42 - 000349968 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPO64AF3.dll
 306. 2018-11-04 00:00 - 2014-12-09 06:42 - 000298768 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPA64F3.dll
 307. 2018-11-04 00:00 - 2014-11-11 12:44 - 000631000 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtDataProc64.dll
 308. 2018-11-04 00:00 - 2014-10-24 08:12 - 005234952 _____ (Nahimic Inc) C:\Windows\system32\NAHIMICAPOlfx.dll
 309. 2018-11-04 00:00 - 2014-10-24 08:12 - 000995120 _____ (Nahimic Inc) C:\Windows\system32\NahimicAPONSControl.dll
 310. 2018-11-04 00:00 - 2014-09-24 09:31 - 007087448 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPP64A.dll
 311. 2018-11-04 00:00 - 2014-09-24 09:31 - 001939800 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPD64A.dll
 312. 2018-11-04 00:00 - 2014-09-24 09:31 - 000315736 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPO64A.dll
 313. 2018-11-04 00:00 - 2014-09-24 09:31 - 000261464 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPA64.dll
 314. 2018-11-04 00:00 - 2014-08-14 17:16 - 005804772 _____ C:\Windows\system32\Drivers\rtvienna.dat
 315. 2018-11-04 00:00 - 2014-06-17 17:17 - 000856992 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\tadefxapo264.dll
 316. 2018-11-04 00:00 - 2014-06-09 08:59 - 000560328 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AERTAC64.dll
 317. 2018-11-04 00:00 - 2014-05-22 14:24 - 000096568 _____ C:\Windows\system32\audioLibVc.dll
 318. 2018-11-04 00:00 - 2014-04-10 10:19 - 002101848 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\WavesGUILib64.dll
 319. 2018-11-04 00:00 - 2014-04-10 10:19 - 002041432 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioEQ64.dll
 320. 2018-11-04 00:00 - 2014-02-27 19:02 - 002162992 _____ (Yamaha Corporation) C:\Windows\system32\YamahaAE.dll
 321. 2018-11-04 00:00 - 2014-01-31 16:27 - 001313904 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxSpeechAPO64.dll
 322. 2018-11-04 00:00 - 2013-10-11 10:47 - 000113576 _____ (Real Sound Lab SIA) C:\Windows\system32\CONEQMSAPOGUILibrary.dll
 323. 2018-11-04 00:00 - 2013-10-11 09:31 - 000947760 _____ (Sony Corporation) C:\Windows\system32\SFSS_APO.dll
 324. 2018-11-04 00:00 - 2013-10-06 22:26 - 000501184 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSU2PLFX64.dll
 325. 2018-11-04 00:00 - 2013-10-06 22:26 - 000487360 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSU2PGFX64.dll
 326. 2018-11-04 00:00 - 2013-10-06 22:26 - 000415680 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSU2PREC64.dll
 327. 2018-11-04 00:00 - 2013-08-14 13:36 - 000662784 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxVolumeSDAPO.dll
 328. 2018-11-04 00:00 - 2013-08-14 13:35 - 000663296 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO30.dll
 329. 2018-11-04 00:00 - 2013-07-23 13:39 - 014048512 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioRealtek64.dll
 330. 2018-11-04 00:00 - 2013-07-23 13:39 - 000922880 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPOShell64.dll
 331. 2018-11-04 00:00 - 2013-06-25 10:47 - 000871856 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\tossaeapo64.dll
 332. 2018-11-04 00:00 - 2013-06-25 10:47 - 000162224 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\toseaeapo64.dll
 333. 2018-11-04 00:00 - 2013-06-25 10:46 - 000582056 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\tosasfapo64.dll
 334. 2018-11-04 00:00 - 2013-06-21 09:01 - 000109848 _____ C:\Windows\system32\AcpiServiceVnA64.dll
 335. 2018-11-04 00:00 - 2013-04-03 12:13 - 000906800 _____ (Sony Corporation) C:\Windows\system32\MISS_APO.dll
 336. 2018-11-04 00:00 - 2012-08-31 17:18 - 007164176 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEP64A.dll
 337. 2018-11-04 00:00 - 2012-08-31 17:17 - 000434960 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EED64A.dll
 338. 2018-11-04 00:00 - 2012-08-31 17:17 - 000141584 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEL64A.dll
 339. 2018-11-04 00:00 - 2012-08-31 17:17 - 000124176 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEA64A.dll
 340. 2018-11-04 00:00 - 2012-08-31 17:17 - 000075024 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEG64A.dll
 341. 2018-11-04 00:00 - 2012-03-08 10:47 - 000108640 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AERTAR64.dll
 342. 2018-11-04 00:00 - 2012-01-10 09:20 - 000065944 _____ (TOSHIBA CORPORATION.) C:\Windows\system32\tepeqapo64.dll
 343. 2018-11-04 00:00 - 2011-12-20 14:32 - 000331880 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtlCPAPI64.dll
 344. 2018-11-04 00:00 - 2011-11-22 15:28 - 000014952 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkCoLDR64.dll
 345. 2018-11-04 00:00 - 2011-09-02 12:21 - 000221024 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFNHK64.dll
 346. 2018-11-04 00:00 - 2011-09-02 12:21 - 000081248 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFCOM64.dll
 347. 2018-11-04 00:00 - 2011-09-02 12:21 - 000078688 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFAPO64.dll
 348. 2018-11-04 00:00 - 2011-08-23 15:00 - 000603984 _____ (Knowles Acoustics ) C:\Windows\system32\KAAPORT64.dll
 349. 2018-11-04 00:00 - 2011-05-31 07:42 - 001756264 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSS2SpeakerDLL64.dll
 350. 2018-11-04 00:00 - 2011-05-31 07:42 - 001568360 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSS2HeadphoneDLL64.dll
 351. 2018-11-04 00:00 - 2011-05-31 07:42 - 001486952 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSBoostDLL64.dll
 352. 2018-11-04 00:00 - 2011-05-31 07:42 - 000728680 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSBassEnhancementDLL64.dll
 353. 2018-11-04 00:00 - 2011-05-31 07:42 - 000712296 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSSymmetryDLL64.dll
 354. 2018-11-04 00:00 - 2011-05-31 07:42 - 000693352 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSVoiceClarityDLL64.dll
 355. 2018-11-04 00:00 - 2011-05-31 07:42 - 000491112 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSNeoPCDLL64.dll
 356. 2018-11-04 00:00 - 2011-05-31 07:42 - 000432744 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSLimiterDLL64.dll
 357. 2018-11-04 00:00 - 2011-05-31 07:42 - 000428648 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGainCompensatorDLL64.dll
 358. 2018-11-04 00:00 - 2011-05-31 07:42 - 000242792 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSLFXAPO64.dll
 359. 2018-11-04 00:00 - 2011-05-31 07:42 - 000242792 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGFXAPO64.dll
 360. 2018-11-04 00:00 - 2011-05-31 07:42 - 000241768 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGFXAPONS64.dll
 361. 2018-11-04 00:00 - 2011-03-17 11:17 - 001361336 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\tosade.dll
 362. 2018-11-04 00:00 - 2011-03-07 16:11 - 000148416 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\tadefxapo.dll
 363. 2018-11-04 00:00 - 2010-11-08 06:31 - 000375128 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEP64A.dll
 364. 2018-11-04 00:00 - 2010-11-08 06:31 - 000310104 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DHT64.dll
 365. 2018-11-04 00:00 - 2010-11-08 06:31 - 000310104 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DAA64.dll
 366. 2018-11-04 00:00 - 2010-11-08 06:31 - 000204120 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEED64A.dll
 367. 2018-11-04 00:00 - 2010-11-08 06:31 - 000101208 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEL64A.dll
 368. 2018-11-04 00:00 - 2010-11-08 06:31 - 000078680 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEG64A.dll
 369. 2018-11-04 00:00 - 2010-09-27 07:34 - 000318808 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO20.dll
 370. 2018-11-04 00:00 - 2010-07-22 14:48 - 000074064 _____ (Virage Logic Corporation / Sonic Focus) C:\Windows\SysWOW64\SFCOM.dll
 371. 2018-11-04 00:00 - 2009-11-24 08:55 - 000518896 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSTSX64.dll
 372. 2018-11-04 00:00 - 2009-11-24 08:55 - 000211184 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSTSH64.dll
 373. 2018-11-04 00:00 - 2009-11-24 08:55 - 000198896 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSHP64.dll
 374. 2018-11-04 00:00 - 2009-11-24 08:55 - 000155888 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSWOW64.dll
 375. 2018-11-03 23:59 - 2018-11-04 00:00 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\Temp
 376. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 13:45 - 012709888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
 377. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 13:42 - 001121792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSWorkspace.dll
 378. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 13:41 - 003649024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kfull.sys
 379. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 13:41 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpinit.exe
 380. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 13:40 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpshell.exe
 381. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 12:26 - 011902464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
 382. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 12:24 - 000344576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
 383. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 12:23 - 002892288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32kfull.sys
 384. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 09:44 - 000868864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
 385. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 08:47 - 001029432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvax64.exe
 386. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 08:46 - 009089544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
 387. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 08:46 - 007519896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 388. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 08:46 - 000709936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
 389. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 08:46 - 000413200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
 390. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 08:46 - 000171024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
 391. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 08:45 - 000885968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CoreMessaging.dll
 392. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 08:45 - 000793096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms2.sys
 393. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 08:19 - 006569536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 394. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 08:19 - 002487088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
 395. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 08:19 - 000808448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EdgeManager.dll
 396. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 08:19 - 000567048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CoreMessaging.dll
 397. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 08:18 - 000154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakradiag.dll
 398. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 08:17 - 002172928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
 399. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 08:16 - 002368512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebRuntimeManager.dll
 400. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 08:15 - 001551360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
 401. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 08:14 - 001804288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
 402. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 08:09 - 013873664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
 403. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 08:07 - 006661632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
 404. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 07:59 - 005777920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakra.dll
 405. 2018-11-03 23:59 - 2018-10-21 07:58 - 001627648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
 406. 2018-11-03 23:59 - 2018-09-21 05:09 - 002253696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
 407. 2018-11-03 23:59 - 2018-09-21 05:09 - 001427968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppxPackaging.dll
 408. 2018-11-03 23:59 - 2018-09-21 05:08 - 002765344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
 409. 2018-11-03 23:59 - 2018-09-21 05:07 - 000604664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\securekernel.exe
 410. 2018-11-03 23:59 - 2018-09-21 04:57 - 002900992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmcore.dll
 411. 2018-11-03 23:59 - 2018-09-21 04:39 - 001708544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSPhotography.dll
 412. 2018-11-03 23:59 - 2018-09-20 10:17 - 001856000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll
 413. 2018-11-03 23:59 - 2018-09-20 09:29 - 001586176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll
 414. 2018-11-03 23:59 - 2018-09-20 05:29 - 001989232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
 415. 2018-11-03 23:59 - 2018-09-20 05:13 - 003711488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
 416. 2018-11-03 23:59 - 2018-09-20 05:11 - 000561152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
 417. 2018-11-03 23:59 - 2018-09-20 05:09 - 000713472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVideoDSP.dll
 418. 2018-11-03 23:59 - 2018-09-20 05:08 - 004191232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
 419. 2018-11-03 23:59 - 2018-09-20 04:42 - 004866560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
 420. 2018-11-03 23:59 - 2018-09-08 04:57 - 002571128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
 421. 2018-11-03 23:59 - 2018-09-08 04:44 - 001980984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
 422. 2018-11-03 23:59 - 2018-09-08 04:29 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuuhosdeployment.dll
 423. 2018-11-03 23:59 - 2018-09-08 04:25 - 000466432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuuhext.dll
 424. 2018-11-03 23:59 - 2018-08-31 04:13 - 000402432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ks.sys
 425. 2018-11-03 23:59 - 2018-08-09 10:12 - 002084864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
 426. 2018-11-03 23:59 - 2018-08-09 10:10 - 000757248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
 427. 2018-11-03 23:59 - 2018-08-09 09:22 - 000668160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
 428. 2018-11-03 23:59 - 2018-08-09 09:21 - 002016768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
 429. 2018-11-03 23:59 - 2018-08-09 05:53 - 001026456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
 430. 2018-11-03 23:59 - 2018-08-09 05:09 - 001466368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
 431. 2018-11-03 23:59 - 2018-08-03 04:40 - 000566568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBHUB3.SYS
 432. 2018-11-03 23:59 - 2018-08-03 04:40 - 000228136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Ucx01000.sys
 433. 2018-11-03 23:59 - 2018-08-03 04:08 - 000542208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
 434. 2018-11-03 23:59 - 2018-08-03 04:05 - 000669696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
 435. 2018-11-03 23:59 - 2018-08-03 04:05 - 000534016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
 436. 2018-11-03 23:59 - 2018-07-15 01:58 - 000094112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpudd.dll
 437. 2018-11-03 23:59 - 2018-07-15 01:42 - 008624128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll
 438. 2018-11-03 23:59 - 2018-07-15 01:39 - 001605632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorets.dll
 439. 2018-11-03 23:59 - 2018-07-15 00:15 - 007987712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll
 440. 2018-11-03 23:59 - 2018-07-14 05:16 - 002331576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
 441. 2018-11-03 23:59 - 2018-07-14 04:58 - 000094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
 442. 2018-11-03 23:59 - 2018-07-14 04:57 - 004331008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
 443. 2018-11-03 23:59 - 2018-07-14 04:57 - 001295360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVPXENC.dll
 444. 2018-11-03 23:59 - 2018-07-14 04:54 - 001307648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVPXENC.dll
 445. 2018-11-03 23:59 - 2018-06-15 16:16 - 002206528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVCORE.DLL
 446. 2018-11-03 23:59 - 2018-06-15 16:02 - 000704000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CPFilters.dll
 447. 2018-11-03 23:59 - 2018-06-15 06:09 - 000594128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiodg.exe
 448. 2018-11-03 23:59 - 2018-06-15 06:08 - 001921944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\refs.sys
 449. 2018-11-03 23:59 - 2018-06-15 06:08 - 001150408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVP9DEC.dll
 450. 2018-11-03 23:59 - 2018-06-15 06:08 - 000945568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\refsv1.sys
 451. 2018-11-03 23:59 - 2018-06-15 06:08 - 000413816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AUDIOKSE.dll
 452. 2018-11-03 23:59 - 2018-06-15 06:05 - 000550608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
 453. 2018-11-03 23:59 - 2018-06-15 06:04 - 001397192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVP9DEC.dll
 454. 2018-11-03 23:59 - 2018-06-15 06:03 - 001805752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioEng.dll
 455. 2018-11-03 23:59 - 2018-06-15 06:03 - 001011968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioSes.dll
 456. 2018-11-03 23:59 - 2018-06-15 05:44 - 000873472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Streaming.dll
 457. 2018-11-03 23:59 - 2018-06-15 05:41 - 001768448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll
 458. 2018-11-03 23:59 - 2018-06-15 05:39 - 000684544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEndpointBuilder.dll
 459. 2018-11-03 23:59 - 2015-06-08 14:13 - 002825944 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\RtlExUpd.dll
 460. 2018-11-03 23:58 - 2018-11-05 21:15 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Local\D3DSCache
 461. 2018-11-03 23:58 - 2018-11-03 23:59 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Local\AMD
 462. 2018-11-03 23:58 - 2018-11-03 23:58 - 000003074 _____ C:\Windows\System32\Tasks\StartDVR
 463. 2018-11-03 23:58 - 2018-11-03 23:58 - 000000335 _____ C:\Users\Mateusz\Desktop\computer.lnk
 464. 2018-11-03 23:58 - 2018-11-03 23:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Settings
 465. 2018-11-03 23:58 - 2018-11-03 23:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\##ID_STRING16##
 466. 2018-11-03 23:58 - 2018-11-03 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AMD
 467. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 14:04 - 002267448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntSubsystems64.dll
 468. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 14:00 - 021386368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
 469. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 14:00 - 001639560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\user32.dll
 470. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 14:00 - 001516120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
 471. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 14:00 - 000790416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontdrvhost.exe
 472. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 14:00 - 000396304 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
 473. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 13:59 - 000766480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LicensingWinRT.dll
 474. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 13:59 - 000236728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EditionUpgradeManagerObj.dll
 475. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 13:46 - 013572096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
 476. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 13:46 - 004393472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_nt.dll
 477. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 13:46 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iemigplugin.dll
 478. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 13:45 - 000123392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
 479. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 13:44 - 000623104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\osk.exe
 480. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 13:44 - 000085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\INETRES.dll
 481. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 13:43 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AcGenral.dll
 482. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 13:43 - 000276992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wisp.dll
 483. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 13:43 - 000182784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LanguageComponentsInstaller.dll
 484. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 13:42 - 001127936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nettrace.dll
 485. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 13:42 - 000765440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdh.dll
 486. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 13:42 - 000592896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserLanguagesCpl.dll
 487. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 13:42 - 000181248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EditionUpgradeHelper.dll
 488. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 13:41 - 001364992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcastdvruserservice.dll
 489. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 13:41 - 001180672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll
 490. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 13:41 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
 491. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 12:41 - 001540408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppVEntSubsystems32.dll
 492. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 12:41 - 000023056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hvsicontainerservice.dll
 493. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 12:38 - 001322376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
 494. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 12:38 - 000662312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontdrvhost.exe
 495. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 12:38 - 000660480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LicensingWinRT.dll
 496. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 12:38 - 000221216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EditionUpgradeManagerObj.dll
 497. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 12:37 - 020381808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
 498. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 12:37 - 001626656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user32.dll
 499. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 12:28 - 012501504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
 500. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 12:28 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\INETRES.dll
 501. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 12:23 - 000622080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdh.dll
 502. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 12:23 - 000523264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserLanguagesCpl.dll
 503. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 12:22 - 002405888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AcGenral.dll
 504. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 12:22 - 000224256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wisp.dll
 505. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 10:29 - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
 506. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:54 - 001035240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ApplyTrustOffline.exe
 507. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:53 - 000272200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SgrmEnclave.dll
 508. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:53 - 000269128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SgrmEnclave_secure.dll
 509. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:48 - 005602456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StartTileData.dll
 510. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:47 - 001221128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvix64.exe
 511. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:47 - 001062712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecConfig.efi
 512. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:47 - 000566776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tcblaunch.exe
 513. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:47 - 000368440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\thumbcache.dll
 514. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:47 - 000135208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvloader.dll
 515. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:47 - 000076304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hvservice.sys
 516. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:46 - 007432136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windows.storage.dll
 517. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:46 - 002824712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
 518. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:46 - 000717112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_StorageSense.dll
 519. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:46 - 000611640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\spaceport.sys
 520. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:46 - 000560136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storport.sys
 521. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:46 - 000497864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Enumeration.dll
 522. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:45 - 003283512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CoreUIComponents.dll
 523. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:45 - 002719032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
 524. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:45 - 001946208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
 525. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:45 - 001456728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
 526. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:45 - 001257880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
 527. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:45 - 001140472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
 528. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:45 - 001098064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvproc.dll
 529. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:45 - 000982400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
 530. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:45 - 000607136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TextInputFramework.dll
 531. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:45 - 000185120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
 532. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:45 - 000175624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\spacedump.sys
 533. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:45 - 000139792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
 534. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:45 - 000058088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
 535. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:30 - 025855488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgehtml.dll
 536. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:28 - 016592384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.dll
 537. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:22 - 022714880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
 538. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:22 - 008189440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll
 539. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:22 - 004710912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdp.dll
 540. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:22 - 004384768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EdgeContent.dll
 541. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:21 - 003392512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
 542. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:21 - 001589248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Globalization.dll
 543. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:21 - 000123424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
 544. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:20 - 003397120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll
 545. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:20 - 000424000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Enumeration.dll
 546. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:20 - 000295224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\thumbcache.dll
 547. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:20 - 000161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spacebridge.dll
 548. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:20 - 000141312 _____ C:\Windows\system32\DataStoreCacheDumpTool.exe
 549. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:20 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcimage.dll
 550. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:19 - 006039560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\windows.storage.dll
 551. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:19 - 001620776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
 552. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:19 - 001130768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvproc.dll
 553. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:19 - 000514560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nltest.exe
 554. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:19 - 000505616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TextInputFramework.dll
 555. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:19 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansec.dll
 556. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:19 - 000409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanmsm.dll
 557. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:19 - 000228864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\winnat.sys
 558. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:19 - 000228352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Web.Diagnostics.dll
 559. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:19 - 000209408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXApplicabilityBlob.dll
 560. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:19 - 000137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InputLocaleManager.dll
 561. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:19 - 000112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthhfenum.sys
 562. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:19 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ofdeploy.exe
 563. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:19 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BthAvrcpAppSvc.dll
 564. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:19 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vhf.sys
 565. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:19 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
 566. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:18 - 002738688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
 567. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:18 - 000894464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webplatstorageserver.dll
 568. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:18 - 000761344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
 569. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:18 - 000461824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Data.Activities.dll
 570. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:18 - 000395776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
 571. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:18 - 000395264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BthAvctpSvc.dll
 572. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:18 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scecli.dll
 573. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:18 - 000274432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DAFWSD.dll
 574. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:18 - 000273408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ubpm.dll
 575. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:18 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\officecsp.dll
 576. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:18 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dab.dll
 577. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:18 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\seclogon.dll
 578. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:17 - 007577088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakra.dll
 579. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:17 - 001826816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.CloudStore.dll
 580. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:17 - 001668096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdprt.dll
 581. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:17 - 000787456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdiWiFi.sys
 582. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:17 - 000625152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PsmServiceExtHost.dll
 583. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:17 - 000473600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
 584. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:17 - 000311296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BthAvrcp.dll
 585. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:17 - 000271872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dafBth.dll
 586. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:16 - 002584576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansvc.dll
 587. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:16 - 001535488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
 588. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:16 - 000847360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bisrv.dll
 589. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:16 - 000514048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BTAGService.dll
 590. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:16 - 000323584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppxAllUserStore.dll
 591. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:15 - 003212800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
 592. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:15 - 002904064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
 593. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:15 - 001058304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
 594. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:15 - 000743936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PrintRenderAPIHost.DLL
 595. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:15 - 000401920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascustom.dll
 596. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:14 - 002224640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kbase.sys
 597. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:14 - 001919488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
 598. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:14 - 001854976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wevtsvc.dll
 599. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:14 - 001373696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usocore.dll
 600. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:14 - 001034752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\modernexecserver.dll
 601. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:14 - 000932352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmans.dll
 602. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:14 - 000889344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
 603. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:14 - 000796672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll
 604. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:14 - 000632320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdpsvc.dll
 605. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:14 - 000453632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdpusersvc.dll
 606. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:14 - 000406528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
 607. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:14 - 000311296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EnterpriseAppMgmtSvc.dll
 608. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:14 - 000176640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll
 609. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:11 - 022017024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgehtml.dll
 610. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:04 - 019403776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
 611. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:02 - 002966528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdp.dll
 612. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:02 - 002700288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
 613. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:02 - 000157184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\spacebridge.dll
 614. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:01 - 001189376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Globalization.dll
 615. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:01 - 000168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Web.Diagnostics.dll
 616. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:00 - 005307392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d2d1.dll
 617. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:00 - 000288768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
 618. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 08:00 - 000214528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scecli.dll
 619. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 07:59 - 002258944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
 620. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 07:59 - 000602112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
 621. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 07:59 - 000578560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
 622. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 07:58 - 001124352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdprt.dll
 623. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 07:58 - 000608768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EdgeManager.dll
 624. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 07:58 - 000415744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
 625. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 07:58 - 000230912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
 626. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 07:57 - 002611200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWrite.dll
 627. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 07:57 - 000856576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
 628. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 07:56 - 000735744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssvp.dll
 629. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 07:56 - 000345088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
 630. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 06:59 - 000806320 _____ C:\Windows\SysWOW64\locale.nls
 631. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 06:59 - 000806320 _____ C:\Windows\system32\locale.nls
 632. 2018-11-03 23:58 - 2018-10-21 06:59 - 000001314 _____ C:\Windows\system32\tcbres.wim
 633. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:23 - 000257848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVFileSystemMetadata.dll
 634. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:21 - 001786168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntVirtualization.dll
 635. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:21 - 001626936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVIntegration.dll
 636. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:21 - 001422648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntSubsystemController.dll
 637. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:21 - 001038136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVPolicy.dll
 638. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:21 - 000954368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVManifest.dll
 639. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:21 - 000830264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVOrchestration.dll
 640. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:21 - 000825144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntStreamingManager.dll
 641. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:21 - 000749880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVReporting.dll
 642. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:21 - 000670008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVCatalog.dll
 643. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:21 - 000652288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVPublishing.dll
 644. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:21 - 000495416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TransportDSA.dll
 645. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:21 - 000399672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVScripting.dll
 646. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:21 - 000231424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVShNotify.exe
 647. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:21 - 000228152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVStreamMap.dll
 648. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:21 - 000201528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVStreamingUX.dll
 649. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:21 - 000180736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVDllSurrogate.exe
 650. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:21 - 000173056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVNice.exe
 651. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:21 - 000034304 _____ C:\Windows\system32\SyncAppvPublishingServer.exe
 652. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 10:01 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itss.dll
 653. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 09:12 - 000150016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itss.dll
 654. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 05:14 - 000661056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\evr.dll
 655. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 05:13 - 000480568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dcntel.dll
 656. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 05:11 - 000753056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\evr.dll
 657. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 05:09 - 004790160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcore.dll
 658. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 05:09 - 000129088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
 659. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 05:08 - 004404720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcore.dll
 660. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 05:08 - 001566720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppxPackaging.dll
 661. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 05:08 - 000261008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
 662. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 04:57 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSPhotography.dll
 663. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 04:56 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgeIso.dll
 664. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 04:54 - 000251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msIso.dll
 665. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 04:53 - 001006080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wpnapps.dll
 666. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 04:43 - 001627136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\enterprisecsps.dll
 667. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 04:39 - 003320320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll
 668. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 04:37 - 001211904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnapps.dll
 669. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 04:37 - 000604160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\updatehandlers.dll
 670. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 04:36 - 001159680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
 671. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-21 04:36 - 000505344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgeIso.dll
 672. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 10:40 - 000348160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotifyIcon.exe
 673. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 10:37 - 001634944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32full.dll
 674. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 10:23 - 006602240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.dll
 675. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 10:17 - 002874368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\themeui.dll
 676. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 10:16 - 000127488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpshell.dll
 677. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 09:46 - 001454440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32full.dll
 678. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 09:35 - 005669888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.dll
 679. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 09:29 - 002824704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\themeui.dll
 680. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 09:28 - 000102400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmpshell.dll
 681. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 05:29 - 001513032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
 682. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 05:29 - 000357056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
 683. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 05:28 - 000581792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVideoDSP.dll
 684. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 05:11 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dtdump.exe
 685. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 05:10 - 000500536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
 686. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 05:10 - 000355840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PhotoMetadataHandler.dll
 687. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 05:09 - 002462888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
 688. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 05:09 - 002421248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
 689. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 05:09 - 001767096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
 690. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 05:09 - 001540096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpserverbase.dll
 691. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 04:43 - 000052736 _____ C:\Windows\system32\runexehelper.exe
 692. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 04:42 - 000433664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotification.exe
 693. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 04:42 - 000099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\utcutil.dll
 694. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 04:41 - 000898560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusUpdateHandlers.dll
 695. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 04:41 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotificationUx.exe
 696. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 04:40 - 003090432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
 697. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 04:40 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
 698. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 04:38 - 001724416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpserverbase.dll
 699. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 04:38 - 000433664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PhotoMetadataHandler.dll
 700. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 04:37 - 004615680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
 701. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-20 02:28 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrd3x40.dll
 702. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 09:12 - 000452112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
 703. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 09:07 - 002868536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
 704. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 09:07 - 001610552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
 705. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 09:07 - 000792376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
 706. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 09:07 - 000689464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
 707. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 09:07 - 000612360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
 708. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 09:07 - 000309560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
 709. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 09:07 - 000144696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
 710. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 09:07 - 000069944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32appinventorycsp.dll
 711. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 09:02 - 000645112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
 712. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 09:02 - 000540984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcasvc.dll
 713. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:57 - 000204800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basecsp.dll
 714. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:44 - 000068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdBth.dll
 715. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:43 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SCardBi.dll
 716. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:42 - 000256000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scksp.dll
 717. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:42 - 000188928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certprop.dll
 718. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:42 - 000169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.XamlHost.dll
 719. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:42 - 000114176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bthci.dll
 720. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:41 - 000258560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SCardSvr.dll
 721. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:40 - 001724928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Immersive.dll
 722. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:40 - 000677888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
 723. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:40 - 000593408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptui.dll
 724. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:40 - 000522240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winspool.drv
 725. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:40 - 000402944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bdesvc.dll
 726. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:40 - 000249344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bthprops.cpl
 727. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:39 - 005505024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aclui.dll
 728. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:39 - 002052096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsp_fs.dll
 729. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:39 - 001787904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsp_health.dll
 730. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:39 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\resutils.dll
 731. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:38 - 001288192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettings.Handlers.dll
 732. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:38 - 001004544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clusapi.dll
 733. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:38 - 000986112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
 734. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:38 - 000882688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SmartcardCredentialProvider.dll
 735. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:38 - 000836608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32spl.dll
 736. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:37 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mcbuilder.exe
 737. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:16 - 000482080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
 738. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:13 - 000181288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\basecsp.dll
 739. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:03 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fdBth.dll
 740. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:02 - 000236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scksp.dll
 741. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 08:00 - 000548864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptui.dll
 742. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 07:59 - 001530368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
 743. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 07:59 - 001452544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsp_fs.dll
 744. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 07:59 - 000485376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\resutils.dll
 745. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 07:59 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.XamlHost.dll
 746. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 07:58 - 001308672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsp_health.dll
 747. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 07:58 - 000897536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
 748. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 07:58 - 000775680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\clusapi.dll
 749. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 07:57 - 005391360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aclui.dll
 750. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 07:57 - 000625664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll
 751. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 07:57 - 000423936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winspool.drv
 752. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 07:57 - 000223744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bthprops.cpl
 753. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 07:56 - 000080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mcbuilder.exe
 754. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 05:08 - 000462880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
 755. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:59 - 000433664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdbss.sys
 756. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:59 - 000361544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Storage.ApplicationData.dll
 757. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:58 - 000744976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fvevol.sys
 758. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:58 - 000376120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fastfat.sys
 759. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:57 - 001016984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
 760. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:57 - 000930616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WWAHost.exe
 761. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:57 - 000482384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase_enclave.dll
 762. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:57 - 000368448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sechost.dll
 763. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:57 - 000267576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browserbroker.dll
 764. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:51 - 000380728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aepic.dll
 765. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:45 - 000286824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Storage.ApplicationData.dll
 766. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:44 - 000829752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WWAHost.exe
 767. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:43 - 001174448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
 768. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:43 - 000269104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
 769. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:32 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Dumpstorport.sys
 770. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:31 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browserexport.exe
 771. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:31 - 000272384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft.Bluetooth.Proxy.dll
 772. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:30 - 003601920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft.Bluetooth.Service.dll
 773. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:30 - 000189440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BluetoothApis.dll
 774. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:30 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidbth.sys
 775. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:30 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BthRadioMedia.dll
 776. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:29 - 004771840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InputService.dll
 777. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:29 - 000358912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\exfat.sys
 778. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:29 - 000241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\HttpsDataSource.dll
 779. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:29 - 000183808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bthserv.dll
 780. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:28 - 000481280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ngccredprov.dll
 781. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:28 - 000265728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\psmsrv.dll
 782. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:28 - 000153088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Microsoft.Bluetooth.Proxy.dll
 783. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:27 - 003348992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msftedit.dll
 784. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:27 - 000983040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wbiosrvc.dll
 785. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:27 - 000596992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TileDataRepository.dll
 786. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:27 - 000499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winipcfile.dll
 787. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:27 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ProximityService.dll
 788. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:26 - 002328064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winmsipc.dll
 789. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:26 - 000814592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieproxy.dll
 790. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:26 - 000784896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ngcsvc.dll
 791. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:26 - 000471552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TileDataRepository.dll
 792. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:26 - 000387584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ngccredprov.dll
 793. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:26 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieproxy.dll
 794. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:26 - 000359424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winipcfile.dll
 795. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:26 - 000142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BluetoothApis.dll
 796. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:25 - 003553792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InputService.dll
 797. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:25 - 002789376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msftedit.dll
 798. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:25 - 000882688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winipcsecproc.dll
 799. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:25 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.Proximity.dll
 800. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:24 - 001457664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dosvc.dll
 801. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:24 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
 802. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:24 - 000845824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveapi.dll
 803. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:24 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\das.dll
 804. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:23 - 001655296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winmsipc.dll
 805. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:23 - 000807936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winipcsecproc.dll
 806. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:23 - 000667136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fveapi.dll
 807. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:23 - 000314368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.Proximity.dll
 808. 2018-11-03 23:58 - 2018-09-08 04:22 - 000778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
 809. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 08:27 - 000178176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
 810. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 08:27 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf3216.dll
 811. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 08:26 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bowser.sys
 812. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 08:25 - 000270336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spp.dll
 813. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 08:25 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
 814. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 08:24 - 000482304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
 815. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 08:22 - 001661440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GdiPlus.dll
 816. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 07:41 - 000138752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
 817. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 07:41 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf3216.dll
 818. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 07:40 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\spp.dll
 819. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 07:36 - 001469952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GdiPlus.dll
 820. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 04:43 - 000722880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
 821. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 04:42 - 000632296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpx.dll
 822. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 04:42 - 000527328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
 823. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 04:42 - 000155112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
 824. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 04:28 - 000453104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dpx.dll
 825. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 04:28 - 000134936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
 826. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 04:17 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netevent.dll
 827. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 04:15 - 000075776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
 828. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 04:14 - 000898560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcWebFilter.dll
 829. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 04:12 - 000736256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
 830. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 04:12 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netevent.dll
 831. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-31 04:08 - 000619520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WpcWebFilter.dll
 832. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-28 08:17 - 023862784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Hydrogen.dll
 833. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-28 07:49 - 000677376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\HeadTrackerStorage.dll
 834. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-28 07:48 - 001274368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\HoloSI.PCShell.dll
 835. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-28 07:45 - 000713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SharedRealitySvc.dll
 836. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-14 03:14 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjet40.dll
 837. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-14 03:14 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
 838. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 10:32 - 004527680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppsvc.exe
 839. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 10:31 - 001617728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppobjs.dll
 840. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 10:31 - 000253544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppwinob.dll
 841. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 10:14 - 000466944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DscCore.dll
 842. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 10:14 - 000326144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CertEnrollUI.dll
 843. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 10:14 - 000158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdeploy.dll
 844. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 10:13 - 000517120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certreq.exe
 845. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 10:13 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TtlsExt.dll
 846. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 10:12 - 000221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
 847. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 10:10 - 001557504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certutil.exe
 848. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 10:09 - 000217088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dinput8.dll
 849. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 10:09 - 000165376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dinput.dll
 850. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 10:09 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PackageInspector.exe
 851. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 09:24 - 000131072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fdeploy.dll
 852. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 09:23 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CertEnrollUI.dll
 853. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 09:22 - 000429568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certreq.exe
 854. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 09:21 - 001274368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certutil.exe
 855. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 09:20 - 000178688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dinput8.dll
 856. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 09:20 - 000138752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dinput.dll
 857. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 06:01 - 000777400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pkeyhelper.dll
 858. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:55 - 000230304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tpm.sys
 859. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:54 - 000375704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pci.sys
 860. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:54 - 000203568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rsaenh.dll
 861. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:53 - 000125600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptxml.dll
 862. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:30 - 000183992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rsaenh.dll
 863. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:29 - 000099208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptxml.dll
 864. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:27 - 000117248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eShims.dll
 865. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:27 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CertEnrollCtrl.exe
 866. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:26 - 000990720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
 867. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:26 - 000572416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.UX.EapRequestHandler.dll
 868. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:26 - 000528384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nwifi.sys
 869. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:26 - 000238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TtlsAuth.dll
 870. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:26 - 000221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TtlsCfg.dll
 871. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:25 - 000797184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certca.dll
 872. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:25 - 000460288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
 873. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:25 - 000392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WaaSMedicSvc.dll
 874. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:25 - 000145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\updatepolicy.dll
 875. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:23 - 003148288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CertEnroll.dll
 876. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:23 - 000916992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
 877. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:22 - 001586176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
 878. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:22 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GlobCollationHost.dll
 879. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:13 - 000042496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CertEnrollCtrl.exe
 880. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:12 - 000652288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certca.dll
 881. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:11 - 000350208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
 882. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:11 - 000178176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TtlsAuth.dll
 883. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:11 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TtlsCfg.dll
 884. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:11 - 000122368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\updatepolicy.dll
 885. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:10 - 002893824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CertEnroll.dll
 886. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:10 - 000835584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
 887. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-09 05:08 - 000195584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GlobCollationHost.dll
 888. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 09:24 - 000099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hlink.dll
 889. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 09:24 - 000066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msiexec.exe
 890. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 09:24 - 000046592 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
 891. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 09:21 - 000561152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\csc.sys
 892. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 09:20 - 004049408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
 893. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 08:33 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
 894. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 08:32 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe
 895. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 08:30 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hlink.dll
 896. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 08:27 - 004050432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
 897. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:47 - 000128920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\scmbus.sys
 898. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:41 - 000061736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvhostsvc.dll
 899. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:40 - 000072800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wldp.dll
 900. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:39 - 000692240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
 901. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:39 - 000114080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vmbus.sys
 902. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:39 - 000075160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vpci.sys
 903. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:39 - 000031648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\winhv.sys
 904. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:38 - 001285536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
 905. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:38 - 000158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vertdll.dll
 906. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:38 - 000115640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kdnet.dll
 907. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:27 - 000061032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wldp.dll
 908. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:25 - 000539168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
 909. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:17 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vmgid.sys
 910. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:16 - 000018432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winshfhc.dll
 911. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:15 - 000068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\winhvr.sys
 912. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:14 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WaaSAssessment.dll
 913. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:12 - 000311296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbt.sys
 914. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:10 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winshfhc.dll
 915. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:09 - 001932288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgeangle.dll
 916. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:09 - 001395200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TokenBroker.dll
 917. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:09 - 000916480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
 918. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:08 - 000776192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
 919. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:06 - 001000448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TokenBroker.dll
 920. 2018-11-03 23:58 - 2018-08-03 04:06 - 000678400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
 921. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-15 02:00 - 000183736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mavinject.exe
 922. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-15 01:42 - 004708864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.pcshell.dll
 923. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-15 01:41 - 000075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ProvSysprep.dll
 924. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-15 00:31 - 000148888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mavinject.exe
 925. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 07:42 - 019525632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\HologramCompositor.dll
 926. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 05:23 - 000760888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecurityHealthService.exe
 927. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 05:22 - 006813744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.dll
 928. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 05:22 - 001144664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfnetcore.dll
 929. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 05:22 - 000510392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\policymanager.dll
 930. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 05:21 - 000192920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
 931. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 05:19 - 002535032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
 932. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 05:19 - 001946752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll
 933. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 05:19 - 000981920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LicenseManager.dll
 934. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 05:19 - 000636944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\services.exe
 935. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 05:18 - 002563984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmp4srcsnk.dll
 936. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 05:18 - 002371416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll
 937. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 05:18 - 000443216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\policymanager.dll
 938. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 05:17 - 006527056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.dll
 939. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 05:17 - 000743320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LicenseManager.dll
 940. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 05:16 - 001143096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfnetcore.dll
 941. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 05:15 - 001559368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll
 942. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 05:01 - 006647296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BingMaps.dll
 943. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:59 - 009084928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BingMaps.dll
 944. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:59 - 005883392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mos.dll
 945. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:58 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\enrollmentapi.dll
 946. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:58 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
 947. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:57 - 007057920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mos.dll
 948. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:57 - 000391168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\daxexec.dll
 949. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:56 - 004559872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFMediaEngine.dll
 950. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:56 - 002697216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.Controls.dll
 951. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:56 - 002449408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapRouter.dll
 952. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:56 - 001986560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapGeocoder.dll
 953. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:56 - 001703936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Controls.dll
 954. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:56 - 000392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapConfiguration.dll
 955. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:56 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpencom.dll
 956. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:56 - 000257536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WiFiDisplay.dll
 957. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:56 - 000118784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\raschap.dll
 958. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:56 - 000073728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WFDSConMgr.dll
 959. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:55 - 000993792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.Vpn.dll
 960. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:55 - 000582144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Core.TextInput.dll
 961. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:55 - 000458752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cloudAP.dll
 962. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:55 - 000414720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cldflt.sys
 963. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:55 - 000344576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RasMediaManager.dll
 964. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:55 - 000317440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dhcpcore.dll
 965. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:55 - 000282624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provops.dll
 966. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:55 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provisioningcsp.dll
 967. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:55 - 000205312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\OneCoreCommonProxyStub.dll
 968. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:55 - 000204288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\enrollmentapi.dll
 969. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:55 - 000185856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mdmregistration.dll
 970. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:55 - 000147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\datamarketsvc.dll
 971. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:55 - 000119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataTimeUtil.dll
 972. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:55 - 000062976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EASPolicyManagerBrokerHost.exe
 973. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:55 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
 974. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:54 - 002825728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapGeocoder.dll
 975. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:54 - 001537024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ActiveSyncProvider.dll
 976. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:54 - 000729088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NMAA.dll
 977. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:54 - 000603648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PCPKsp.dll
 978. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:54 - 000530432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapConfiguration.dll
 979. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:54 - 000444416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dmenrollengine.dll
 980. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:54 - 000409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpencom.dll
 981. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:54 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provengine.dll
 982. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:54 - 000352768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dhcpcore.dll
 983. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:54 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PushToInstall.dll
 984. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:54 - 000137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\raschap.dll
 985. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:54 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EasPolicyManagerBrokerPS.dll
 986. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:53 - 003381248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapRouter.dll
 987. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:53 - 000713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BingOnlineServices.dll
 988. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:53 - 000705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapControlCore.dll
 989. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:53 - 000681984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WFDSConMgrSvc.dll
 990. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:53 - 000566272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\daxexec.dll
 991. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:53 - 000450560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OneCoreCommonProxyStub.dll
 992. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:53 - 000396800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profsvc.dll
 993. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:53 - 000220160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mdmregistration.dll
 994. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:52 - 000972800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
 995. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:52 - 000790528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PCPKsp.dll
 996. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:52 - 000755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Core.TextInput.dll
 997. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:52 - 000506880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netprofmsvc.dll
 998. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:52 - 000311296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WiFiDisplay.dll
 999. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:51 - 003376640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetworkMobileSettings.dll
 1000. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:51 - 001304064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.Vpn.dll
 1001. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:51 - 000491520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\defragsvc.dll
 1002. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:50 - 001773056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ActiveSyncProvider.dll
 1003. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:50 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpasvc.dll
 1004. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:50 - 001225216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsStore.dll
 1005. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:50 - 000949760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcmsvc.dll
 1006. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:50 - 000943616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BingOnlineServices.dll
 1007. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:50 - 000884224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NMAA.dll
 1008. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:50 - 000522752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dmenrollengine.dll
 1009. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-14 04:49 - 000884736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapControlCore.dll
 1010. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 15:17 - 003932672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
 1011. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 14:53 - 000672768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpprefcl.dll
 1012. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 14:53 - 000409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
 1013. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 14:53 - 000386048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\zipfldr.dll
 1014. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 13:06 - 003611368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
 1015. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 12:53 - 000565248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gpprefcl.dll
 1016. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 12:53 - 000347136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\zipfldr.dll
 1017. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 08:27 - 000057440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.ShellCommon.Broker.dll
 1018. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 08:26 - 001148800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsvr.dll
 1019. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 08:26 - 000766608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsapi.dll
 1020. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 08:25 - 000335776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\moshostcore.dll
 1021. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 08:14 - 000988640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsvr.dll
 1022. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 08:14 - 000573904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll
 1023. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 08:01 - 000104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NotificationControllerPS.dll
 1024. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 08:01 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsBtSvcProxy.dll
 1025. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 08:00 - 000151040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsBtSvc.dll
 1026. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 08:00 - 000094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsCSP.dll
 1027. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 08:00 - 000092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MosHostClient.dll
 1028. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 08:00 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapstoasttask.dll
 1029. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 08:00 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsTelemetry.dll
 1030. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 08:00 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nativemap.dll
 1031. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:59 - 001153536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Sensors.dll
 1032. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:59 - 000334336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NmaDirect.dll
 1033. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:59 - 000200192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Geolocation.dll
 1034. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:59 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MosStorage.dll
 1035. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:59 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tokenbinding.dll
 1036. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:59 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapsupdatetask.dll
 1037. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:58 - 000670720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aadcloudap.dll
 1038. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:58 - 000236544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Core.dll
 1039. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:58 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Cortana.dll
 1040. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:58 - 000107008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CredProv2faHelper.dll
 1041. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:58 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\moshost.dll
 1042. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:58 - 000035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tokenbinding.dll
 1043. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:57 - 000839680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Sensors.dll
 1044. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:57 - 000676864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Devices.dll
 1045. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:57 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NmaDirect.dll
 1046. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:56 - 001817600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpncore.dll
 1047. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:56 - 001567744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SpeechPal.dll
 1048. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:56 - 000533504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\QuietHours.dll
 1049. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:56 - 000508416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Notifications.dll
 1050. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:56 - 000330752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncryptprov.dll
 1051. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:56 - 000327680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BioCredProv.dll
 1052. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:56 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Core.dll
 1053. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:56 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CredProv2faHelper.dll
 1054. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:55 - 001264640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JpMapControl.dll
 1055. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:54 - 001214976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NotificationController.dll
 1056. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:54 - 000978944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JpMapControl.dll
 1057. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:54 - 000275968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncryptprov.dll
 1058. 2018-11-03 23:58 - 2018-07-06 07:54 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BioCredProv.dll
 1059. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:55 - 000542888 _____ C:\Windows\system32\FaceProcessorCore.dll
 1060. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:50 - 001376576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
 1061. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:48 - 002395056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVCORE.DLL
 1062. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:48 - 000338352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioSrvPolicyManager.dll
 1063. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:34 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DsmUserTask.exe
 1064. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:34 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\perfnet.dll
 1065. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:33 - 000182784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdpdr.sys
 1066. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:33 - 000156160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceSetupManagerAPI.dll
 1067. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:33 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EnterpriseDesktopAppMgmtCSP.dll
 1068. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:32 - 000755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft.Uev.PrinterCustomActions.dll
 1069. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:32 - 000406528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft.Uev.CscUnpinTool.exe
 1070. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:32 - 000301568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AcLayers.dll
 1071. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:32 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MDMAppInstaller.exe
 1072. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:31 - 002193920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft.Uev.ModernAppAgent.dll
 1073. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:31 - 000907776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\autofmt.exe
 1074. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:30 - 001308672 _____ C:\Windows\system32\FaceProcessor.dll
 1075. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:30 - 001186816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft.Uev.CommonBridge.dll
 1076. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:30 - 001127936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ApplySettingsTemplateCatalog.exe
 1077. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:30 - 001054720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\HelpPane.exe
 1078. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:30 - 000878592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CPFilters.dll
 1079. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:29 - 000932352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\autoconv.exe
 1080. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:29 - 000740864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LogonController.dll
 1081. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:29 - 000248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shdocvw.dll
 1082. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:29 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceSoftwareInstallationClient.dll
 1083. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:28 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpd_ci.dll
 1084. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:28 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpdbusenum.dll
 1085. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:03 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UevAppMonitor.exe
 1086. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 18:00 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft.Uev.ModernAppCore.dll
 1087. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 16:22 - 001026896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
 1088. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 16:06 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\perfnet.dll
 1089. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 16:04 - 000851968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\autoconv.exe
 1090. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 16:04 - 000373248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AcLayers.dll
 1091. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 16:03 - 000831488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\autofmt.exe
 1092. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 16:01 - 000228352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shdocvw.dll
 1093. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 14:23 - 000788992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DHolographicDisplay.dll
 1094. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 08:10 - 000048544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storufs.sys
 1095. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 08:03 - 000083360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgr.sys
 1096. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:21 - 001213368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ClipUp.exe
 1097. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:19 - 000116632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DTUHandler.exe
 1098. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:19 - 000093600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecurityHealthProxyStub.dll
 1099. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:18 - 000228768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecurityHealthAgent.dll
 1100. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:13 - 000324000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
 1101. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:12 - 000491304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
 1102. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:12 - 000118872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncryptsslp.dll
 1103. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:10 - 001934400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEng.dll
 1104. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:10 - 000326024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExecModelClient.dll
 1105. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:09 - 002546592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UpdateAgent.dll
 1106. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:09 - 001798552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinapi.appcore.dll
 1107. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:09 - 001742272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winmde.dll
 1108. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:09 - 001659296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
 1109. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:09 - 001209800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioSes.dll
 1110. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:09 - 001112600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfds.dll
 1111. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:09 - 000247984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RESAMPLEDMO.DLL
 1112. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:08 - 002062488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsrcsnk.dll
 1113. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:08 - 001784584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfasfsrcsnk.dll
 1114. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:08 - 001288840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
 1115. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:08 - 000898760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
 1116. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:08 - 000642088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvcp_win.dll
 1117. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:08 - 000500552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFCaptureEngine.dll
 1118. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:08 - 000072768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WindowsTrustedRT.sys
 1119. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:07 - 001611584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfnetsrc.dll
 1120. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:04 - 001462824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinapi.appcore.dll
 1121. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:04 - 001251736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
 1122. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:04 - 000719552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
 1123. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:04 - 000281080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExecModelClient.dll
 1124. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:04 - 000105376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncryptsslp.dll
 1125. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:03 - 002163184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
 1126. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:03 - 001710240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfnetsrc.dll
 1127. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:03 - 001380192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
 1128. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:03 - 001020160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
 1129. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:03 - 000770152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfds.dll
 1130. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:03 - 000472136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFCaptureEngine.dll
 1131. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 06:03 - 000232488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RESAMPLEDMO.DLL
 1132. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:48 - 000311296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.System.Diagnostics.dll
 1133. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:47 - 000622080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dsreg.dll
 1134. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:47 - 000515072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\untfs.dll
 1135. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:47 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fwpolicyiomgr.dll
 1136. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:46 - 001356800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Input.Inking.dll
 1137. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:46 - 000593408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
 1138. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:46 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Gaming.Input.dll
 1139. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:46 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credprovhost.dll
 1140. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:46 - 000079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.BackgroundManagerPolicy.dll
 1141. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:45 - 002548736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smartscreen.exe
 1142. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:45 - 000871424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\autochk.exe
 1143. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:45 - 000740352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
 1144. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:45 - 000380416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
 1145. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:45 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\autopilot.dll
 1146. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:45 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DTUHandlerPS.dll
 1147. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:44 - 001342976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
 1148. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:44 - 000295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\xboxgip.sys
 1149. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:44 - 000185344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InstallServiceTasks.dll
 1150. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:44 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\smartscreenps.dll
 1151. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:44 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\updatecsp.dll
 1152. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:44 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cellulardatacapabilityhandler.dll
 1153. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:43 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.PointOfService.dll
 1154. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:43 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InstallService.dll
 1155. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:43 - 000675840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.dll
 1156. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:43 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DiagnosticLogCSP.dll
 1157. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:43 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RdpRelayTransport.dll
 1158. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:43 - 000191488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VideoHandlers.dll
 1159. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:43 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dmcertinst.exe
 1160. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:43 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansvcpal.dll
 1161. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:42 - 000978432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MCRecvSrc.dll
 1162. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:42 - 000558592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\untfs.dll
 1163. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:42 - 000431104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provhandlers.dll
 1164. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:42 - 000386048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.System.Diagnostics.dll
 1165. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:42 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
 1166. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:42 - 000216064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fwpolicyiomgr.dll
 1167. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:42 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
 1168. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:42 - 000102400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.BackgroundManagerPolicy.dll
 1169. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:41 - 001724928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Input.Inking.dll
 1170. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:41 - 000953856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\autochk.exe
 1171. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:41 - 000811520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Gaming.Input.dll
 1172. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:41 - 000270336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credprovhost.dll
 1173. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:41 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CapabilityAccessManager.dll
 1174. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:41 - 000235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceSetupManager.dll
 1175. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:40 - 001487360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InstallService.dll
 1176. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:40 - 000827392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.Management.dll
 1177. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:40 - 000735744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dsreg.dll
 1178. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:40 - 000197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smartscreenps.dll
 1179. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:38 - 001581568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.PointOfService.dll
 1180. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:38 - 001305088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Audio.dll
 1181. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:38 - 001070080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Streaming.dll
 1182. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:38 - 000910848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.dll
 1183. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:37 - 000883712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
 1184. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-15 05:36 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cdrom.sys
 1185. 2018-11-03 23:58 - 2018-06-01 06:18 - 000058524 _____ C:\Windows\system32\srms.dat
 1186. 2018-11-03 23:57 - 2018-11-04 23:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
 1187. 2018-11-03 23:57 - 2018-11-03 23:57 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\ATI
 1188. 2018-11-03 23:57 - 2018-11-03 23:57 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Local\ATI
 1189. 2018-11-03 23:57 - 2018-11-03 23:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ATI
 1190. 2018-11-03 23:56 - 2018-11-03 23:56 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Local\RadeonInstaller
 1191. 2018-11-03 23:55 - 2018-11-03 23:59 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\LocalLow\AMD
 1192. 2018-11-03 23:55 - 2018-11-03 23:55 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 1193. 2018-11-03 23:55 - 2018-11-03 23:55 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 1194. 2018-11-03 23:55 - 2018-11-03 23:55 - 000000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
 1195. 2018-11-03 23:53 - 2018-09-04 23:36 - 001476904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll
 1196. 2018-11-03 23:52 - 2018-11-04 22:52 - 000065536 _____ C:\Windows\system32\spu_storage.bin
 1197. 2018-11-03 23:52 - 2018-11-04 00:06 - 000000000 ____D C:\AMD
 1198. 2018-11-03 23:52 - 2018-11-03 23:58 - 000003160 _____ C:\Windows\System32\Tasks\StartCN
 1199. 2018-11-03 23:52 - 2018-11-03 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\AMD
 1200. 2018-11-03 23:52 - 2018-11-03 23:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
 1201. 2018-11-03 23:52 - 2018-11-03 23:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies
 1202. 2018-11-03 23:51 - 2018-11-06 18:13 - 001766926 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
 1203. 2018-11-03 23:51 - 2018-11-04 00:25 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Google
 1204. 2018-11-03 23:51 - 2018-11-03 23:51 - 000003568 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
 1205. 2018-11-03 23:51 - 2018-11-03 23:51 - 000003444 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
 1206. 2018-11-03 23:51 - 2018-11-03 23:51 - 000002375 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
 1207. 2018-11-03 23:51 - 2018-11-03 23:51 - 000002334 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
 1208. 2018-11-03 23:51 - 2018-11-03 23:51 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Google
 1209. 2018-11-03 23:51 - 2018-11-03 23:51 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
 1210. 2018-11-03 23:50 - 2018-11-03 23:50 - 000003376 _____ C:\Windows\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-2383785076-2751662-1189332237-1001
 1211. 2018-11-03 23:50 - 2018-11-03 23:50 - 000000000 ___RD C:\Users\Mateusz\OneDrive
 1212. 2018-11-03 23:49 - 2018-11-06 18:07 - 000000180 _____ C:\Windows\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
 1213. 2018-11-03 23:49 - 2018-11-06 18:07 - 000000000 __SHD C:\Users\Mateusz\IntelGraphicsProfiles
 1214. 2018-11-03 23:49 - 2018-11-04 13:04 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
 1215. 2018-11-03 23:49 - 2018-11-04 00:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel
 1216. 2018-11-03 23:49 - 2018-11-04 00:01 - 000000200 _____ C:\Windows\system32\{EC94D02F-D200-4428-9531-05AF7F9799CB}.bat
 1217. 2018-11-03 23:49 - 2018-11-04 00:00 - 000000000 ____D C:\Intel
 1218. 2018-11-03 23:49 - 2018-11-03 23:49 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
 1219. 2018-11-03 23:49 - 2018-11-03 23:49 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
 1220. 2018-11-03 23:49 - 2018-11-03 23:49 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
 1221. 2018-11-03 23:49 - 2018-11-03 23:49 - 000000000 _____ C:\Windows\system32\GfxValDisplayLog.bin
 1222. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-05 23:24 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
 1223. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-04 22:42 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz
 1224. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-04 13:04 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Packages
 1225. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-04 00:07 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
 1226. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-04 00:07 - 000000000 ___RD C:\Users\Mateusz\3D Objects
 1227. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-03 23:50 - 000002409 _____ C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 1228. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-03 23:48 - 000000020 ___SH C:\Users\Mateusz\ntuser.ini
 1229. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-03 23:48 - 000000000 _SHDL C:\Users\Mateusz\Ustawienia lokalne
 1230. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-03 23:48 - 000000000 _SHDL C:\Users\Mateusz\Szablony
 1231. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-03 23:48 - 000000000 _SHDL C:\Users\Mateusz\Moje dokumenty
 1232. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-03 23:48 - 000000000 _SHDL C:\Users\Mateusz\Menu Start
 1233. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-03 23:48 - 000000000 _SHDL C:\Users\Mateusz\Documents\Moje wideo
 1234. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-03 23:48 - 000000000 _SHDL C:\Users\Mateusz\Documents\Moje obrazy
 1235. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-03 23:48 - 000000000 _SHDL C:\Users\Mateusz\Documents\Moja muzyka
 1236. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-03 23:48 - 000000000 _SHDL C:\Users\Mateusz\Dane aplikacji
 1237. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-03 23:48 - 000000000 _SHDL C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 1238. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-03 23:48 - 000000000 _SHDL C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Historia
 1239. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-03 23:48 - 000000000 _SHDL C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Dane aplikacji
 1240. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-03 23:48 - 000000000 ___HD C:\Users\Mateusz\MicrosoftEdgeBackups
 1241. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-03 23:48 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\Adobe
 1242. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-03 23:48 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Local\VirtualStore
 1243. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-03 23:48 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Publishers
 1244. 2018-11-03 23:48 - 2018-11-03 23:48 - 000000000 ____D C:\Users\Mateusz\AppData\Local\MicrosoftEdge
 1245. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje wideo
 1246. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje obrazy
 1247. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moja muzyka
 1248. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Ustawienia lokalne
 1249. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Szablony
 1250. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Moje dokumenty
 1251. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Menu Start
 1252. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje wideo
 1253. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje obrazy
 1254. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moja muzyka
 1255. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Dane aplikacji
 1256. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 1257. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Historia
 1258. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Dane aplikacji
 1259. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje wideo
 1260. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje obrazy
 1261. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moja muzyka
 1262. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 1263. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Historia
 1264. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Dane aplikacji
 1265. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Szablony
 1266. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Pulpit
 1267. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 1268. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Menu Start
 1269. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dokumenty
 1270. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dane aplikacji
 1271. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 _SHDL C:\Documents and Settings
 1272. 2018-11-03 23:47 - 2018-11-03 23:47 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
 1273. 2018-11-03 23:47 - 2018-04-12 00:33 - 002752000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PrintConfig.dll
 1274. 2018-11-03 23:46 - 2018-11-06 18:07 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
 1275. 2018-11-03 23:46 - 2018-11-04 00:06 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\wd
 1276. 2018-11-03 23:46 - 2018-11-03 23:46 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
 1277. 2018-11-03 23:45 - 2018-11-05 23:24 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SleepStudy
 1278. 2018-11-03 23:45 - 2018-11-04 10:56 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
 1279. 2018-11-03 23:45 - 2018-11-04 00:07 - 000234616 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
 1280. 2018-11-03 23:45 - 2018-11-03 23:45 - 000000000 ____D C:\Windows\ServiceProfiles
 1281. 2018-10-25 19:50 - 2018-10-25 19:50 - 001587816 _____ (AMD) C:\Windows\system32\coinst_18.40.dll
 1282. 2018-10-25 19:50 - 2018-10-25 19:50 - 001192032 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\atiadlxx.dll
 1283. 2018-10-25 19:50 - 2018-10-25 19:50 - 000178792 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
 1284. 2018-10-25 19:50 - 2018-10-25 19:50 - 000154720 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll
 1285. 2018-10-25 19:50 - 2018-10-25 19:50 - 000124464 _____ C:\Windows\system32\kapp_ci.sbin
 1286. 2018-10-25 19:50 - 2018-10-25 19:50 - 000119760 _____ C:\Windows\system32\kapp_si.sbin
 1287. 2018-10-25 19:50 - 2018-10-25 19:50 - 000034450 _____ C:\Windows\system32\AMDKernelEvents.man
 1288. 2018-10-25 19:50 - 2018-10-25 19:50 - 000019392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\detoured.dll
 1289. 2018-10-25 19:50 - 2018-10-25 19:50 - 000019392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\detoured.dll
 1290. 2018-10-19 23:06 - 2018-10-19 23:06 - 000166728 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\amdihk64.dll
 1291. 2018-10-19 23:06 - 2018-10-19 23:06 - 000137888 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\amdihk32.dll
 1292.  
 1293. ==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 1294.  
 1295. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 1296.  
 1297. 2018-11-06 18:22 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
 1298. 2018-11-06 18:22 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
 1299. 2018-11-06 18:22 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
 1300. 2018-11-06 18:13 - 2018-04-12 16:54 - 000783372 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
 1301. 2018-11-06 18:13 - 2018-04-12 16:54 - 000152032 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
 1302. 2018-11-06 18:13 - 2018-04-12 00:36 - 000000000 ____D C:\Windows\INF
 1303. 2018-11-06 18:07 - 2018-04-11 22:04 - 000262144 _____ C:\Windows\system32\config\BBI
 1304. 2018-11-04 23:03 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Windows\Help
 1305. 2018-11-04 22:14 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Windows\LiveKernelReports
 1306. 2018-11-04 10:10 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
 1307. 2018-11-04 10:10 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\GroupPolicy
 1308. 2018-11-04 09:28 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioDatabase
 1309. 2018-11-04 09:28 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Windows\appcompat
 1310. 2018-11-04 00:40 - 2018-04-12 00:33 - 000466432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpnet.dll
 1311. 2018-11-04 00:40 - 2018-04-12 00:33 - 000390656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dpnet.dll
 1312. 2018-11-04 00:40 - 2018-04-12 00:33 - 000218112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dplayx.dll
 1313. 2018-11-04 00:40 - 2018-04-12 00:33 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpnathlp.dll
 1314. 2018-11-04 00:40 - 2018-04-12 00:33 - 000061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dpnathlp.dll
 1315. 2018-11-04 00:40 - 2018-04-12 00:33 - 000046592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dpwsockx.dll
 1316. 2018-11-04 00:40 - 2018-04-12 00:33 - 000026624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpnsvr.exe
 1317. 2018-11-04 00:40 - 2018-04-12 00:33 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dpmodemx.dll
 1318. 2018-11-04 00:40 - 2018-04-12 00:33 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dpnsvr.exe
 1319. 2018-11-04 00:40 - 2018-04-12 00:33 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dplaysvr.exe
 1320. 2018-11-04 00:40 - 2018-04-12 00:33 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpnhupnp.dll
 1321. 2018-11-04 00:40 - 2018-04-12 00:33 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpnhpast.dll
 1322. 2018-11-04 00:40 - 2018-04-12 00:33 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dpnhupnp.dll
 1323. 2018-11-04 00:40 - 2018-04-12 00:33 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dpnhpast.dll
 1324. 2018-11-04 00:40 - 2018-04-12 00:33 - 000006144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpnlobby.dll
 1325. 2018-11-04 00:40 - 2018-04-12 00:33 - 000006144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpnaddr.dll
 1326. 2018-11-04 00:40 - 2018-04-12 00:33 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dpnlobby.dll
 1327. 2018-11-04 00:40 - 2018-04-12 00:33 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dpnaddr.dll
 1328. 2018-11-04 00:40 - 2018-04-12 00:30 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
 1329. 2018-11-04 00:20 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\MUI
 1330. 2018-11-04 00:20 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MUI
 1331. 2018-11-04 00:07 - 2018-04-12 16:56 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
 1332. 2018-11-04 00:07 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ___SD C:\Windows\SysWOW64\F12
 1333. 2018-11-04 00:07 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\UNP
 1334. 2018-11-04 00:07 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\F12
 1335. 2018-11-04 00:07 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\DiagSvcs
 1336. 2018-11-04 00:07 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ___RD C:\Windows\PrintDialog
 1337. 2018-11-04 00:07 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ___RD C:\Windows\ImmersiveControlPanel
 1338. 2018-11-04 00:07 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ___RD C:\Program Files\Windows Defender
 1339. 2018-11-04 00:07 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Windows\TextInput
 1340. 2018-11-04 00:07 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism
 1341. 2018-11-04 00:07 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioPlugIns
 1342. 2018-11-04 00:07 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\ShellExperiences
 1343. 2018-11-04 00:07 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
 1344. 2018-11-04 00:07 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
 1345. 2018-11-04 00:07 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Windows\ShellExperiences
 1346. 2018-11-04 00:07 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
 1347. 2018-11-04 00:07 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Windows\bcastdvr
 1348. 2018-11-04 00:07 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
 1349. 2018-11-04 00:07 - 2018-04-11 22:04 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Dism
 1350. 2018-11-03 23:47 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\spool
 1351. 2018-11-03 23:47 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\FxsTmp
 1352. 2018-11-03 23:47 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
 1353. 2018-11-03 23:47 - 2018-04-12 00:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\windows nt
 1354. 2018-11-03 23:46 - 2018-04-11 22:04 - 000032768 _____ C:\Windows\system32\config\ELAM
 1355. 2018-11-03 23:45 - 2018-04-12 00:38 - 000028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
 1356. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 003712096 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\amfrt64.dll
 1357. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 003340896 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\amfrt32.dll
 1358. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 001629280 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\atiadlxx.dll
 1359. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 001192032 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\atiadlxy.dll
 1360. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000920160 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\amdlvr64.dll
 1361. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000753256 _____ (AMD) C:\Windows\system32\atieclxx.exe
 1362. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000750688 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\amdlvr32.dll
 1363. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000570992 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\Rapidfire64.dll
 1364. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000553064 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdmcl64.dll
 1365. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000492136 _____ C:\Windows\system32\dgtrayicon.exe
 1366. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000481904 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Rapidfire.dll
 1367. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000476768 _____ C:\Windows\system32\GameManager64.dll
 1368. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000468072 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\atidemgy.dll
 1369. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000465504 _____ C:\Windows\system32\amdgfxinfo64.dll
 1370. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000432224 _____ C:\Windows\system32\atieah64.exe
 1371. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000383072 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdmcl32.dll
 1372. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000381544 _____ C:\Windows\SysWOW64\GameManager32.dll
 1373. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000377448 _____ C:\Windows\SysWOW64\amdgfxinfo32.dll
 1374. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000349288 _____ C:\Windows\SysWOW64\atieah32.exe
 1375. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000339552 _____ C:\Windows\system32\clinfo.exe
 1376. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000249440 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atig6txx.dll
 1377. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000218208 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atigktxx.dll
 1378. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000184424 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\mantle64.dll
 1379. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000169264 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\aticfx64.dll
 1380. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000162912 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\mantleaxl64.dll
 1381. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000159848 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atisamu64.dll
 1382. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000153192 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\mantle32.dll
 1383. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000149128 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\aticfx32.dll
 1384. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000138344 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\mantleaxl32.dll
 1385. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000135776 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atisamu32.dll
 1386. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000132712 _____ C:\Windows\system32\atidxx64.dll
 1387. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000128104 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdxc64.dll
 1388. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000125024 _____ (AMD) C:\Windows\system32\atimuixx.dll
 1389. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000111712 _____ C:\Windows\SysWOW64\atidxx32.dll
 1390. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000108648 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdxc32.dll
 1391. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000069736 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\ati2erec.dll
 1392. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000046192 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\RapidFireServer64.dll
 1393. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:06 - 000043120 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\RapidFireServer.dll
 1394. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:05 - 000544816 _____ C:\Windows\system32\amdmiracast.dll
 1395. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:05 - 000199360 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\amdhcp64.dll
 1396. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:05 - 000173392 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\amdhcp32.dll
 1397. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:05 - 000144816 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdave64.dll
 1398. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:05 - 000137080 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atimpc64.dll
 1399. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:05 - 000137080 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdpcom64.dll
 1400. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:05 - 000124552 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdave32.dll
 1401. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:05 - 000113104 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atimpc32.dll
 1402. 2018-10-25 19:50 - 2017-05-16 18:05 - 000113104 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdpcom32.dll
 1403. 2018-10-25 19:50 - 2017-04-25 01:06 - 000899920 _____ C:\Windows\SysWOW64\atiapfxx.blb
 1404. 2018-10-25 19:50 - 2017-04-25 01:06 - 000899920 _____ C:\Windows\system32\atiapfxx.blb
 1405. 2018-10-25 19:50 - 2017-04-25 00:56 - 003437632 _____ C:\Windows\system32\atiumd6a.cap
 1406. 2018-10-25 19:50 - 2017-04-25 00:51 - 003471376 _____ C:\Windows\SysWOW64\atiumdva.cap
 1407.  
 1408. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 1409.  
 1410. 2018-11-04 11:34 - 2018-11-04 11:36 - 000003907 _____ () C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\LTspiceIV.ini
 1411. 2018-11-04 14:09 - 2018-11-04 14:09 - 000004091 _____ () C:\Users\Mateusz\AppData\Roaming\LTspiceXVII.ini
 1412.  
 1413. ==================== Bamital & volsnap ======================
 1414.  
 1415. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 1416.  
 1417. C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1418. C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1419. C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1420. C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1421. C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1422. C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1423. C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1424. C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1425. C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1426. C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1427. C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1428. C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1429. C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1430. C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1431. C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 1432.  
 1433. LastRegBack: 2018-11-03 23:45
 1434.  
 1435. ==================== Koniec  FRST.txt ============================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top