youuw

zad7 C

Oct 24th, 2021
815
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. int main(int argc, char **argv) {
 4.  
 5.     int a; //deklaracja zmiennej
 6.     printf("podaj liczbe\n"); //wyswietlenie komunikatu
 7.     scanf("%d", &a); //wprowadzenie zmiennej
 8.  
 9.     if(((a/2)+(a/2))==a) printf("podana liczba jest parzysta"); //dzielenie przez 2 liczb calkowitych nieparzystych daje wynik skrocony, bez liczb po przecinlu, niezaokraglonych. jesli suma wynikow dzielenia nie jest rowna pierwotnej liczbie, to liczba ta nie jest parzysta
 10.     else printf("podana liczba jest nieparzysta"); //jesli warunek nie zostal spelniony, to liczba jest nieparzysta
 11.     return 0;
 12. }
RAW Paste Data