ApelPro

Arduino cmd

Feb 19th, 2021
532
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #define MAX_COMMANDS 6
 2. #define MAX_COMMAND_LENGTH 16
 3. #define MAX_STRING_LENGTH 20
 4. #define MAX_ARGUMENTS 2
 5.  
 6. // A konzolon átvett maximális karakter szám
 7. const uint16_t MAX_INPUT_LENGTH = MAX_COMMAND_LENGTH + MAX_ARGUMENTS * MAX_STRING_LENGTH + MAX_ARGUMENTS + 1;
 8.  
 9. // argumentumok átadása függvényeknek
 10. typedef char argList[MAX_ARGUMENTS][MAX_STRING_LENGTH];
 11.  
 12. // void visszatérési érték, string paraméter
 13. typedef void ( *fptr )( byte, argList );
 14.  
 15.  
 16. // egy parancs adatait tároló struktúra
 17. typedef struct {
 18.   // max 15 karakter hosszú parancs
 19.   char cmd[MAX_COMMAND_LENGTH];
 20.   // paraméter lista, hogy a súgóban ki tudja írni
 21.   char help_params[MAX_COMMAND_LENGTH];
 22.   // melyik függvényt kell meghívni?
 23.   fptr handler;
 24. } command;
 25.  
 26. // egy menüben elérhető parancsok listája
 27. typedef struct {
 28.   command commands[MAX_COMMANDS];
 29.   word numberOfCommandsSet;
 30. } menu;
 31.  
 32. // menü feltöltő segédfüggvények - char[] nem inicializálható
 33. void init( menu* );
 34. // menü hozzáadása
 35. void add( menu*, const char*, const char*, fptr );
 36. // parancs keresése és végrehajtása menüben
 37. bool commandHandler( menu*, char*, const char*, bool );
 38. void list( menu* );
 39. bool list( menu*, char* );
 40.  
 41. void help( byte, argList );
 42. void port( byte, argList );
 43. void mode( byte, argList );
 44. void pwm ( byte, argList );
 45.  
 46. menu myMenu;
 47.  
 48. void setup() {
 49.   Serial.begin( 115200 );
 50.   init( &myMenu );
 51.   add( &myMenu, "help", "", help );
 52.   add( &myMenu, "help", "<command>", help );
 53.   add( &myMenu, "port", "<pin> <state>", port );
 54.   add( &myMenu, "mode", "<pin> <mode>", mode );
 55.   add( &myMenu, "pwm", "<pin> <k>", pwm );
 56.   add( &myMenu, "test", "<pin> <state>", port );
 57. }
 58.  
 59. char cmd[MAX_INPUT_LENGTH];
 60. byte iCmd = 0;
 61.  
 62. void loop() {
 63.   if ( Serial.available() ) {
 64.     if ( iCmd < MAX_INPUT_LENGTH ) {
 65.       cmd[iCmd++] = Serial.read();
 66.     }
 67.   }
 68.  
 69.   if ( iCmd > 0 && cmd[iCmd - 1] == '\n' ) {
 70.     cmd[iCmd - 1] = 0;
 71.     iCmd = 0; // új parancs beolvasása
 72.    
 73.     if ( !commandHandler( &myMenu, cmd, "Your command: ", true ) ) {
 74.       Serial.println( "Command not found!" );
 75.       Serial.println( "Please use help for see available commands!" );
 76.     }
 77.        
 78.   } else if ( iCmd == MAX_INPUT_LENGTH ) {
 79.     Serial.println( "Too long command" );
 80.     // várakozás, amíg mindent beolvas, ne maradjon félbe a parancs
 81.     while( Serial.read() != '\n' );
 82.     iCmd = 0; // új parancs beolvasása
 83.   }
 84. }
 85.  
 86. void init( menu* m ) {
 87.   m->numberOfCommandsSet = 0;
 88. }
 89.  
 90. /*
 91.  * m:     menu típusú struktúra, amelybe felveszi az adatokat
 92.  * cmd:  a parancs hívóneve
 93.  * type1: 1. help típus
 94.  * type2: 2. help típus
 95.  */
 96. void add( menu* m, const char* cmd, const char* params, fptr h ) {
 97.   if ( m->numberOfCommandsSet < MAX_COMMANDS ) {
 98.     sprintf( m->commands[m->numberOfCommandsSet].cmd, "%s", cmd );
 99.     sprintf( m->commands[m->numberOfCommandsSet].help_params, "%s", params );
 100.     m->commands[m->numberOfCommandsSet].handler = h;
 101.     m->numberOfCommandsSet++;
 102.   }
 103. }
 104.  
 105. /*
 106.  * m:   menu, amelyikben keressük a parancsot
 107.  * cmd: keresett parancs
 108.  * out: parancs elé írt szöveg
 109.  * output: írja-e vissza a parancsot a képernyőre
 110.  */
 111. bool commandHandler( menu* m,  char* cmd, const char* out, bool output ) {
 112.   char command[MAX_COMMAND_LENGTH];
 113.   char params[MAX_ARGUMENTS][MAX_STRING_LENGTH];
 114.   byte numOfParams = 0;
 115.  
 116.   // optimalizáló blokk
 117.   {
 118.     // az első token a command
 119.     char *token = strtok( cmd, " " );
 120.     sprintf( command, "%s", token );
 121.     if ( output ) {
 122.       Serial.print( out ); Serial.println( command );
 123.     }
 124.     // a második tokentől jönnek a paraméterek
 125.     do {  
 126.       token = strtok( NULL, " " );
 127.       if ( token ) {
 128.         sprintf( params[numOfParams++], "%s", token );
 129.       }
 130.     } while( numOfParams < MAX_ARGUMENTS && token );
 131.   }
 132.  
 133.   // parancs keresése a parancslistában
 134.   word i = 0;
 135.   while ( i < m->numberOfCommandsSet && strcmp( m->commands[i].cmd, command ) != 0 ) {
 136.     i++;
 137.   }
 138.   // találat
 139.   if ( i < m->numberOfCommandsSet ) {
 140.     m->commands[i].handler( numOfParams, params );
 141.     return true;
 142.   // nincs találat
 143.   } else {
 144.     return false;
 145.   }
 146. }
 147.  
 148. /*
 149.  * Parancsok listázása m menüből
 150.  */
 151. void list ( menu* m ) {
 152.   for ( int i = 0; i < m->numberOfCommandsSet; i++ ) {
 153.     Serial.print( m->commands[i].cmd );
 154.     Serial.print( "\t" );
 155.     Serial.print( m->commands[i].help_params );
 156.     Serial.println();
 157.   }
 158. }
 159.  
 160. /*
 161.  * Parancsok listázása m menüből, amelyek megfelelnek cmd kritériumnak
 162.  * azaz cmd-nek megfelelő parancsok paramétereinek listázása
 163.  * ha több van, mindet listázza
 164.  */
 165. bool list ( menu* m, char* cmd ) {
 166.   word numResult = 0;
 167.   for ( word i = 0; i < m->numberOfCommandsSet; i++ ) {
 168.     if ( strcmp( m->commands[i].cmd, cmd ) == 0 ) {
 169.       numResult++;
 170.       Serial.print( m->commands[i].cmd );
 171.       Serial.print( "\t" );
 172.       Serial.print( m->commands[i].help_params );
 173.       Serial.println();
 174.     }  
 175.   }
 176.  
 177.   if ( numResult ) return true;
 178.   else return false;
 179. }
 180.  
 181. /*
 182.  * argc:  argument counter
 183.  * argv:  argument values
 184.  */
 185. void help( byte argc, argList argv ) {
 186.   if ( argc ) {
 187.     // help <command> lett beírva
 188.     Serial.print( "Looking for: " );
 189.     Serial.println( argv[0] );
 190.     if ( !list( &myMenu, argv[0] ) ) {
 191.       Serial.println( "Command after help not found!" );
 192.     }
 193.   } else {
 194.     // help lett beírva
 195.     list( &myMenu );
 196.   }
 197. }
 198.  
 199. void port( byte argc, argList argv ) {
 200.   if ( argc == 2 ) {
 201.     // Ez jön be soros porton
 202.     char state_cmd[][10] = {
 203.       "high",
 204.       "low",
 205.     };
 206.  
 207.     // Erre kell átalakítani
 208.     byte state_def[] = {
 209.       HIGH,
 210.       LOW,
 211.     };
 212.  
 213.     int port = atoi( argv[0] );
 214.     if ( port > 0 && port <= 13 ) {
 215.       byte i = 0;
 216.       const byte sizeof_state_cmd = sizeof( state_cmd ) / sizeof( state_cmd[0] );
 217.       while( i < sizeof_state_cmd && strcmp( state_cmd[i], argv[1] ) != 0 ) i++;
 218.       if ( i < sizeof_state_cmd ) {
 219.         // találat
 220.         digitalWrite( port, state_def[i] );
 221.         Serial.print( port );
 222.         Serial.print( " set to " );
 223.         Serial.println( state_cmd[i] );
 224.       } else {
 225.         Serial.print( "Wrong state! Available states: " );
 226.         for ( i = 0; i < sizeof_state_cmd; i++ ) {
 227.           Serial.print( state_cmd[i] );
 228.           if ( i < sizeof_state_cmd - 1 )
 229.             Serial.print( "|" );
 230.         }
 231.         Serial.println();
 232.       }
 233.     } else {
 234.       Serial.println( "Wrong port number!" );
 235.     }    
 236.   } else {
 237.     Serial.println( "Too few arguments" );
 238.   }
 239. }
 240.  
 241. void mode( byte argc, argList argv ) {
 242.   if ( argc == 2 ) {
 243.     // Ez jön be soros porton
 244.     char mode_cmd[][10] = {
 245.       "output",
 246.       "input",
 247.     };
 248.    
 249.     // Erre kell átalakítani
 250.     byte mode_def[] = {
 251.       OUTPUT,
 252.       INPUT,
 253.     };
 254.  
 255.     int port = atoi( argv[0] );
 256.     if ( port > 0 && port <= 13 ) {
 257.       byte i = 0;
 258.       const byte sizeof_mode_cmd = sizeof( mode_cmd ) / sizeof( mode_cmd[0] );
 259.       while( i < sizeof_mode_cmd && strcmp( mode_cmd[i], argv[1] ) != 0 ) i++;
 260.       if ( i < sizeof_mode_cmd ) {
 261.         // találat
 262.         pinMode( port, mode_def[i] );
 263.         Serial.print( port );
 264.         Serial.print( " set to " );
 265.         Serial.println( mode_cmd[i] );
 266.       } else {
 267.         Serial.print( "Wrong mode! Available modes: " );
 268.         for ( i = 0; i < sizeof_mode_cmd; i++ ) {
 269.           Serial.print( mode_cmd[i] );
 270.           if ( i < sizeof_mode_cmd - 1 )
 271.             Serial.print( "|" );
 272.         }
 273.         Serial.println();
 274.       }
 275.     } else {
 276.       Serial.println( "Wrong port number!" );
 277.     }    
 278.   } else {
 279.     Serial.println( "Too few arguments" );
 280.   }
 281. }
 282.  
 283. void pwm( byte argc, argList argv ) {
 284.  
 285. }
 286.  
RAW Paste Data