daily pastebin goal
27%
SHARE
TWEET

Lietuviškų vardų (ir pavardžių?) linksniai

mauglee Jun 22nd, 2011 1,693 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2.  
 3. /**
 4. * Lietuviškų vardų linksniai.
 5. *
 6. * @author Dainius Kaupaitis <dainius at kaupaitis dot lt>
 7. * @copyright Copyleft (ↄ) 2011, Dainius Kaupaitis
 8. * @version 1.0
 9. * @package Vardai
 10. */
 11. class Linksniai {
 12.  
 13.         function __construct ( $encoding = 'UTF-8' ) {
 14.        
 15.                 mb_internal_encoding($encoding) ;
 16.                
 17.                 // kilmininkas (ko?)
 18.                 $this->kil = array(
 19.                         'a' => 'os',
 20.                         'as' => 'o',
 21.                         'ė' => 'ės',
 22.                         'tis' => 'čio',
 23.                         'dis' => 'džio',
 24.                         'is' => 'io',
 25.                         'us' => 'aus',
 26.                         'tys' => 'čio',
 27.                         'dys' => 'džio',
 28.                         'ys' => 'io'
 29.                 ) ;
 30.                
 31.                 // naudininkas (kam?)
 32.                 $this->nau = array(
 33.                         'a' => 'ai',
 34.                         'as' => 'ui',
 35.                         'ė' => 'ei',
 36.                         'tis' => 'čiui',
 37.                         'dis' => 'džiui',
 38.                         'is' => 'iui',
 39.                         'us' => 'ui',
 40.                         'tys' => 'čiui',
 41.                         'dys' => 'džiui',
 42.                         'ys' => 'iui'
 43.                 ) ;
 44.                
 45.                 // galininkas (ką?)
 46.                 $this->gal = array(
 47.                         'a' => 'ą',
 48.                         'as' => 'ą',
 49.                         'ė' => 'ę',
 50.                         'is' => 'į',
 51.                         'us' => 'ų',
 52.                         'ys' => 'į'
 53.                 ) ;
 54.                
 55.                 // įnagininkas (kuo?)
 56.                 $this->ina = array(
 57.                         'a' => 'a',
 58.                         'as' => 'u',
 59.                         'ė' => 'e',
 60.                         'tis' => 'čiu',
 61.                         'dis' => 'džiu',
 62.                         'is' => 'iu',
 63.                         'us' => 'u',
 64.                         'tys' => 'čiu',
 65.                         'dys' => 'džiu',
 66.                         'ys' => 'iu'
 67.                 ) ;
 68.                
 69.                 // vietininkas (kur? kame?)
 70.                 $this->vie = array(
 71.                         'a' => 'oje',
 72.                         'as' => 'e',
 73.                         'ė' => 'ėje',
 74.                         'is' => 'yje',
 75.                         'us' => 'uje',
 76.                         'ys' => 'yje'
 77.                 ) ;
 78.                
 79.                 // šauksmininkas
 80.                 $this->sau = array(
 81.                         'a' => 'a',
 82.                         'as' => 'ai',
 83.                         'ė' => 'e',
 84.                         'is' => 'i',
 85.                         'us' => 'au',
 86.                         'ys' => 'y'
 87.                 ) ;
 88.        
 89.         }
 90.        
 91.         /**
 92.         * Vardų transformacija
 93.         *
 94.         * @param string $vardas lietuviškas vardas arba pavardė
 95.         * @param string $linksnis sutrumpintas linksnio pavadinimas: kil, nau, gal, ina, vie, sau
 96.         * @return string
 97.         */
 98.         function getName ( $vardas, $linksnis = 'sau' ) {
 99.        
 100.                 $vardai = explode( ' ', $this->sanitizeName($vardas) ) ;
 101.                 $vardaiL = array() ;
 102.                 foreach ( $vardai as $v ) {
 103.                         $vardaiL[] = $this->getLinksnis( $v, $linksnis ) ;
 104.                 }
 105.                
 106.                 return count($vardaiL) ? implode(' ', $vardaiL) : $vardas ;
 107.        
 108.         }
 109.        
 110.         /**
 111.         * Vardų sanitarija
 112.         *
 113.         * @param string $vardas lietuviškas vardas arba pavardė
 114.         * @return string
 115.         */
 116.         function sanitizeName ( $vardas ) {
 117.        
 118.                 $vardas = mb_eregi_replace('[^a-ž]', ' ', $vardas) ;
 119.                 $vardas = mb_eregi_replace('\s+', ' ', $vardas) ;
 120.                 $vardas = trim($vardas) ;
 121.                 $vardas = mb_convert_case($vardas, MB_CASE_TITLE) ;
 122.                
 123.                 return $vardas ;
 124.        
 125.         }
 126.        
 127.  
 128.         /**
 129.         * Vardas linksnyje
 130.         *
 131.         * @param string $vardas lietuviškas vardas arba pavardė
 132.         * @param string $linksnis sutrumpintas linksnio pavadinimas: kil, nau, gal, ina, vie, sau
 133.         * @return string
 134.         */
 135.         function getLinksnis ( $vardas, $linksnis = 'sau' ) {
 136.        
 137.                 $return = $vardas ;
 138.  
 139.                 foreach ( $this->$linksnis as $from=>$to ) {
 140.                         if ( mb_substr( $return, -mb_strlen($from) ) == $from ) {
 141.                                 $return = mb_substr( $return, 0, -mb_strlen($from) ) ;
 142.                                 $return .= $to ;
 143.                                 break ;
 144.                         }
 145.                 }
 146.                
 147.                 return $return ;
 148.                
 149.         }
 150.        
 151. }
 152.  
 153. // testuojam
 154. $l = new Linksniai ;
 155. echo 'Laba diena, '.$l->getName('  antANAS bArAnAuskAS ---___') .'!' ;
 156.  
 157. ?>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top