daily pastebin goal
55%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 7th, 2017 57 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. ההמלצה הרווחת יותר היא הנקה לפחות עד הגיל בו מתחילים להציג מזון מוצק - באזור החצי שנה (משתנה בין תינוק לתינוק). הפסקת הנקה בעיקרון תלויה ברצון של שני הצדדים. אך מסיבות רבות יכולה האם, על אף התנגדות התינוק, להחליט על סיום הנקה. סיבה להפסקת הנקה יכולה להיות צורך/רצון לחזור לעבודה לאחר חופשת הלידה או לאחר תקופה מסויימת. למרות שהיום, ישנה מודעות גדולה יותר ולכן מקומות עבודה רבים מאפשרים שאיבת חלב ובכך מסייעים לאישה להמשיך גם להניק. סיבה נוספת יכולה להיות תחושה לא טובה ולא נוחה של האם עם תדירות ההנקות ורצון פשוט לסיים זאת.
RAW Paste Data
Top