daily pastebin goal
19%
SHARE
TWEET

RoTK2 autojoiners

a guest Aug 15th, 2012 127 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. RoTK2 list of autojoiners:
 2.  
 3. 02 Zhou Yu
 4. 02 Lu Xun
 5. 02 Lu Su
 6. 02 Sun Yu
 7. 02 Lu Meng
 8. 02 Sun Quan
 9. 02 Sun Huan
 10. 02 Sun Yi
 11. 04 Guo Yi
 12. 08 Lu Ba
 13. 15 Xiahou Ba
 14. 15 Xiahou Wei
 15. 15 Xiahou Hui
 16. 15 Xiahou He
 17. 19 Xiahou Shang
 18. 19 Xiahou De
 19. 19 Xiahou Mao
 20. 1E Guan Ping
 21. 1E Guan Xing
 22. 1E Guan Suo
 23. 4C Zhuge Luo
 24. 4F Sima Shi
 25. 4F Sima Zhao
 26. 56 Zhong Hui
 27. 64 Cao Shuang
 28. 67 Cao Rui
 29. 67 Cao Zhi
 30. 67 Cao Zhang
 31. 67 Sima Yi
 32. 67 Cao Pi
 33. 67 Cao Zhen
 34. 67 Cao Xiu
 35. 6C Sun He
 36. 6C Sun Liang
 37. 6C Sun Deng
 38. 71 Zhao Guang
 39. 71 Zhao Tong
 40. 74 Zhang Cheng
 41. 74 Zhang Xiou
 42. 78 Zhang Bao
 43. 7A Zhang He (2)
 44. 7E Chen Tai
 45. 7F Cheng Wu
 46. 81 Dian Man
 47. 8C Ma Tie
 48. 8C Ma Dai
 49. 8C Ma Chao
 50. 8C Ma Xiu
 51. 9E Liu Xun
 52. A0 Liu Qi
 53. A0 Liu Zong
 54. A1 Liu Feng
 55. A1 Liu Chan
 56. A1 Fei Wei
 57. A1 Guo Youzhi
 58. B7 Ling Tong
 59.  
 60.  
 61. And for who they join...
 62.  
 63. 02 = Sun Jian
 64. 04 = Guo Jia
 65. 08 = Lu Meng
 66. 15 = Xiahou Yuan
 67. 19 = Xiahou Dun
 68. 1E = Guan Yu
 69. 4C = Zhuge Jin
 70. 4F = Sima Yi
 71. 56 = Zhong Yao
 72. 64 = Cao Zhen
 73. 67 = Cao Cao
 74. 6C = Sun Quan
 75. 71 = Zhao Yun
 76. 74 = Zhang Zhao
 77. 78 = Zhang Fei
 78. 7A = Zhang Liao
 79. 7E = Chen Qun
 80. 7F = Cheng Yu
 81. 81 = Dian Wei
 82. 8C = Ma Teng
 83. 9E = Liu Zhang
 84. A0 = Liu Biao
 85. A1 = Liu Bei
 86. B7 = Ling Cao
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top