daily pastebin goal
24%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 12th, 2018 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.IO;
 3. using System.Text;
 4.  
 5.  
 6. //Užduotis.Faile Tekstas.txt užrašytas tekstas.
 7. //Gretimi žodžiai eilutėje skiriami vienu arba keliais skyrikliais.
 8. //Skyrikliai yra žinomi.
 9.  
 10. //Rasti ir spausdinti ekrane ilgiausią teksto žodį iš tų,
 11. //kuriuose yra 3 skirtingos balsės (jei tokie žodžiai yra keli,
 12. //rasti pirmą).
 13.  
 14. //To žodžio eilutę perkelti į teksto pradžią.
 15. //Redaguotą tekstą užrašyti į failą RedTekstas.txt.
 16. //Tekstą analizuokite skaitydami po vieną eilutę.
 17.  
 18. namespace KD2PVZ2
 19. {
 20.  
 21.     class MainClass
 22.     {
 23.         const string Cfd = "Tekstas.txt";
 24.         const string CFr = "RedTekstas.txt";
 25.  
 26.         public static void Main(string[] args)
 27.         {
 28.             if (File.Exists(CFr))
 29.                 File.Delete(CFr);
 30.             string zod;
 31.             int me = 0;
 32.             string sk = ",./;' -";
 33.             RastiZTekste(Cfd, sk,out zod,ref me);
 34.             Console.WriteLine("Ilgiausias zodis: {0}",zod);
 35.             Console.WriteLine("Eileje: {0}", me);
 36.             PerkeltiEilute(Cfd, CFr, me);
 37.         }
 38.         static int SkirtBalsiuSkaicius(string e)
 39.         {
 40.             char[] balses = { 'a','e','i','o','u'};
 41.             int suma = 0;
 42.             for (int i = 0; i < balses.Length; i++)
 43.             {
 44.                 if(e.ToLower().IndexOf(balses[i]) > 0)
 45.                 {
 46.                     suma = suma + 1;
 47.                 }
 48.             }
 49.             return suma;
 50.         }
 51.         static string RastiZodiEil(string e, string sk)
 52.         {
 53.             string zod = "";
 54.             char[] skyrikliai = sk.ToCharArray();
 55.             string[] eil = e.Split(skyrikliai, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 56.             foreach(string zodis in eil)
 57.             {
 58.                 if(SkirtBalsiuSkaicius(zodis) >=3 && zodis.Length > zod.Length)
 59.                 {
 60.                     zod = zodis;
 61.                 }
 62.             }
 63.             return zod;
 64.         }
 65.         static void RastiZTekste(string fv, string sk, out string zod, ref int me)
 66.         {
 67.             using(StreamReader reader = new StreamReader(fv, Encoding.GetEncoding(1257)))
 68.             {
 69.                 int i = 0;
 70.                 string e;
 71.                 zod = "";
 72.                 while((e = reader.ReadLine()) != null)
 73.                 {
 74.                     if (e.Length > 0)
 75.                     {
 76.                         i++;
 77.                         if(RastiZodiEil(e, sk).Length > zod.Length)
 78.                         {
 79.                             zod = RastiZodiEil(e, sk);
 80.                             me = i;
 81.                         }
 82.                     }
 83.  
 84.                 }
 85.                
 86.             }
 87.         }
 88.         static void PerkeltiEilute(string fvd, string fvr, int n)
 89.         {
 90.             string line2="";
 91.             using (StreamReader reader = new StreamReader(fvd, Encoding.GetEncoding(1257)))
 92.             {
 93.                     string line;
 94.                     for (int i = 1; i < n && ((line = reader.ReadLine()) != null); i++)
 95.                     {
 96.                     line2 = reader.ReadLine();
 97.                     }
 98.  
 99.             }
 100.             using(var fr = File.CreateText(fvr))
 101.             {
 102.                 using(StreamReader reader = new StreamReader(fvd,Encoding.GetEncoding(1257)))
 103.                 {
 104.                     string line;
 105.                     Console.WriteLine(line2);
 106.                     Console.WriteLine("-----------");
 107.                     while((line= reader.ReadLine()) != null)
 108.                     {
 109.                         if(line != line2)
 110.                         {
 111.                             Console.WriteLine(line);
 112.                         }
 113.                     }
 114.                 }
 115.             }
 116.         }
 117.  
 118.     }
 119. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top