jwetoszka

Game1

Nov 29th, 2021 (edited)
133
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. echo "### Znajdz liczbe od 0 do 50 ###"
 2. x=0
 3. y=$((RANDOM % 50))
 4.  
 5. while [ $x -ne $y ];do
 6. read -p "podaj liczbe " x
 7. if [ $x -gt $y ]; then
 8.         echo "Liczba $x jest za duza"
 9. fi
 10. if [ $x -lt $y ]; then
 11.         echo "Liczba $x jest za mala"
 12. fi
 13. if [ $x -eq $y ]; then
 14.         echo "Brawo! Szukana liczba to $x"
 15. fi
 16. done
 17.  
RAW Paste Data