ghostman905

5 تنسيقات واختصارات جاهزة للكتابة السريعة على وورد

Jun 10th, 2021
1,510
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. تنسيقات واختصارات جاهزة للنسخ إلى وورد لو معندكش خبرة في تنسيق المستندات.
  2.  
  3. https://stardocx.blogspot.com/2021/06/Ready-Word-formats-and-shortcuts.html
RAW Paste Data