Ctyderv

Untitled

Jan 14th, 2022
861
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //GESTIUNEA UNUI RESTAURANT
 2. //AM ALES ACEST DOMENIU DEOARECE SUNT PASIONATA DE GASTRONOMIE,IMI PLACE ATAT SA GATESC,CAT SI SA INCERC DIFERITE MANCARURI CU SPECIFIC.
 3. //PE VIITOR IMI DORESC SA IMI DESCHID UN RESTAURANT SI CONSIDER CA O APLICATIE M-AR AJUTA FOARTE MULT IN PROCESUL DE GESTIUNE & MANAGEMENT.
 4. #include<iostream>
 5. #include<string>
 6. #include<fstream>
 7. using namespace std;
 8.  
 9. class Bar {
 10. private:
 11.     string localizare;
 12.     float* preturi;
 13.     int nrProduse;
 14.     static int nrBaruri;
 15.     const int anConstructie;
 16. public:
 17.     Bar() :anConstructie(2020) {
 18.         localizare = "centrala";
 19.         nrProduse = 10;
 20.         preturi = new float[nrProduse];
 21.         for (int i = 0; i < nrProduse; i++)
 22.         {
 23.             preturi[i] = 4;
 24.         }
 25.         nrBaruri++;
 26.     }
 27.  
 28.     Bar(string localizare, float* preturi, int nrProduseBar, int anConstructieBar) :anConstructie(anConstructieBar)
 29.     {
 30.         this->localizare = localizare;
 31.         nrProduse = nrProduseBar;
 32.         this->preturi = new float[nrProduseBar];
 33.         for (int i = 0; i < nrProduse; i++)
 34.         {
 35.             this->preturi[i] = preturi[i];
 36.         }
 37.         nrBaruri++;
 38.     }
 39.     Bar(string localizare, int nrProduse, int anConstructie) :anConstructie(anConstructie)
 40.     {
 41.         this->localizare = localizare;
 42.         this->nrProduse = nrProduse;
 43.     }
 44.  
 45.     Bar(const Bar& BarCentral) :anConstructie(BarCentral.anConstructie) {
 46.         nrBaruri++;
 47.         this->localizare = BarCentral.localizare;
 48.         this->nrProduse = BarCentral.nrProduse;
 49.         if (BarCentral.preturi != NULL && BarCentral.nrProduse > 0)
 50.         {
 51.             this->preturi = new float[nrProduse];
 52.             for (int i = 0; i < nrProduse; i++)
 53.                 this->preturi[i] = BarCentral.preturi[i];
 54.         }
 55.         else
 56.         {
 57.             this->preturi = NULL;
 58.         }
 59.     }
 60.     const Bar& operator=(const Bar& BarCentral) {
 61.         if (this != &BarCentral) {
 62.             this->localizare = BarCentral.localizare;
 63.             this->nrProduse = BarCentral.nrProduse;
 64.             if (this->preturi != NULL)
 65.                 delete[]this->preturi;
 66.             if (BarCentral.preturi != NULL && BarCentral.nrProduse > 0)
 67.             {
 68.                 preturi = new float[BarCentral.nrProduse];
 69.                 for (int i = 0; i < nrProduse; i++)
 70.                     this->preturi[i] = BarCentral.preturi[i];
 71.             }
 72.             else
 73.                 this->preturi = NULL;
 74.             return *this;
 75.         }
 76.     }
 77.     string getLocalizare()const {
 78.         return this->localizare;
 79.     }
 80.     const int getAnConstructie()const {
 81.         return this->anConstructie;
 82.     }
 83.     int getNrProduse()const {
 84.         return this->nrProduse;
 85.     }
 86.     float* getPreturi()const {
 87.         return preturi;
 88.     }
 89.     float getPret(int pozitie)const {
 90.         if (pozitie >= 0 && pozitie < this->nrProduse) {
 91.             return this->preturi[pozitie];
 92.         }
 93.     }
 94.     void setlocalizare(string localizare) {
 95.         if (localizare.length() >= 6) {
 96.             this->localizare = localizare;
 97.         }
 98.     }
 99.     void setPreturiProduse(float* preturi, int nrProduse) {
 100.         if (nrProduse > 0 && preturi != NULL)
 101.         {
 102.             if (this->preturi != NULL)
 103.             {
 104.                 delete[]this->preturi;
 105.             }
 106.             this->preturi = new float[nrProduse];
 107.             for (int i = 0; i < nrProduse; i++)
 108.             {
 109.                 if (preturi[i] > 0)
 110.                     this->preturi[i] = preturi[i];
 111.                 else
 112.                     this->preturi[i] = 0.3f;
 113.             }
 114.             this->nrProduse = nrProduse;
 115.         }
 116.     }
 117.     static int getNrBaruri()
 118.     {
 119.         return nrBaruri;
 120.     }
 121.  
 122.     ~Bar() {
 123.         if (this->preturi != NULL)
 124.             delete[]preturi;
 125.     }
 126.     friend ofstream& operator<< (ofstream& out, const Bar& b) {
 127.         out << b.localizare << " ";
 128.         out << b.nrProduse << " ";
 129.         for (int i = 0; i < b.nrProduse; i++)
 130.         {
 131.             out << b.preturi[i] << " ";
 132.  
 133.         }
 134.         out << b.anConstructie << endl;
 135.         return out;
 136.     }
 137.     friend ifstream& operator>>(ifstream& g, Bar& b) {
 138.         g >> b.localizare;
 139.         g >> b.nrProduse;
 140.         if (b.nrProduse != NULL) {
 141.             delete[]b.preturi;
 142.         }
 143.         b.preturi = new float[b.nrProduse];
 144.         for (int i = 0; i < b.nrProduse; i++) {
 145.             g >> b.preturi[i];
 146.         }
 147.         int aux;
 148.         g >> aux;
 149.         return g;
 150.  
 151.     }
 152.     bool operator >= (const Bar& BarCentral) {
 153.         return this->nrProduse >= BarCentral.nrProduse;
 154.     }
 155.     bool operator==(const Bar& BarCentral) {
 156.         if (nrProduse = BarCentral.nrProduse && localizare == BarCentral.localizare)
 157.         {
 158.             return true;
 159.         }
 160.         return false;
 161.     }
 162.     Bar operator!() {
 163.         Bar aux = *this;
 164.         aux.nrBaruri = !aux.nrBaruri;
 165.         return aux;
 166.     }
 167.     Bar operator+(const Bar& BarCentral) {
 168.         Bar aux = *this;
 169.         if (aux.preturi != NULL) {
 170.             delete[]aux.preturi;
 171.         }
 172.         aux.preturi = new float[this->nrProduse + BarCentral.nrProduse];
 173.         aux.nrProduse = this->nrProduse + BarCentral.nrProduse;
 174.         for (int i = 0; i < this->nrProduse; i++) {
 175.             aux.preturi[i] = this->preturi[i];
 176.         }
 177.         for (int i = 0; i < BarCentral.nrProduse; i++) {
 178.             aux.preturi[i + this->nrProduse] = BarCentral.preturi[i];
 179.         }
 180.         return aux;
 181.     }
 182.     int operator[](int pozitie) {
 183.         if (pozitie >= 0 && pozitie < this->nrProduse) {
 184.             return this->preturi[pozitie];
 185.         }
 186.         else
 187.             throw exception("Preturile nu sunt valide");
 188.     }
 189.     Bar operator++() { //forma prefixata
 190.         for (int i = 0; i < this->nrProduse; i++) {
 191.             this->preturi[i]++;
 192.         }
 193.         return *this;
 194.     }
 195.     Bar operator++(int) {//forma postfixata
 196.         Bar aux = *this;
 197.         for (int i = 0; i < this->nrProduse; i++)
 198.         {
 199.             this->preturi[i]++;
 200.         }
 201.         return aux;
 202.     }
 203.  
 204.     explicit operator float() {
 205.         float suma = 0;
 206.         for (int i = 0; i < nrProduse; i++)
 207.             suma = suma + preturi[i];
 208.         return suma;
 209.     }
 210.     //void scriereInFisierBinar(fstream& s) {
 211.     //  int lungime = localizare.length();
 212.     //  s.write((char*)&lungime, sizeof(lungime));
 213.     //  s.write((char*)&this->localizare.c_str(), lungime * sizeof(char));
 214.     //  s.write((char*)&this->nrProduse, sizeof(this->nrProduse));
 215.     //  for (int i = 0; i < nrProduse; i++)
 216.     //  {
 217.     //      s.write((char*)&this->preturi[i], sizeof(preturi[i]));
 218.     //  }
 219.     //}
 220.     //void citesteDinFisierBinar(fstream& c) {
 221.     //  int lungime = 0;
 222.     //  c.read((char*)&lungime, sizeof(lungime));
 223.     //  localizare.resize(lungime);
 224.     //  c.read((char*)localizare.c_str(), lungime);
 225.     //  c.read((char*)&nrProduse, sizeof(nrProduse));
 226.     //  if (this->preturi != NULL)
 227.     //      delete[]this->preturi;
 228.     //  this->preturi = new float[nrProduse];
 229.     //  for (int i = 0; i < nrProduse; i++)
 230.     //      c.read((char*)&preturi[i], sizeof(preturi[i]));
 231.  
 232.     //}
 233.  
 234. };
 235. int Bar::nrBaruri = 0;
 236.  
 237. class Magazie {
 238. private:
 239.     string numeMagazie;
 240.     int numarRafturi;
 241.     int* distanteRafturi;
 242.     const int AnConstructie;
 243.     static int nrMagazii;
 244.  
 245. public:
 246.     Magazie() :AnConstructie(2020) {
 247.         this->numeMagazie = "Magazia1";
 248.         this->numarRafturi = 0;
 249.         this->distanteRafturi = nullptr;
 250.         nrMagazii++;
 251.     }
 252.  
 253.     Magazie(string numeMagazie, int numarRafturi, int* distanteRafturi) :AnConstructie(AnConstructie)
 254.     {
 255.         this->numeMagazie = numeMagazie;
 256.         if (this->numarRafturi > 0 && distanteRafturi != NULL) {
 257.             this->numarRafturi = numarRafturi;
 258.             this->distanteRafturi = new int[this->numarRafturi];
 259.             for (int i = 0; i < this->numarRafturi; i++)
 260.                 this->distanteRafturi[i] = distanteRafturi[i];
 261.         }
 262.         else
 263.         {
 264.             this->numarRafturi = 0;
 265.             this->distanteRafturi = nullptr;
 266.         }
 267.         nrMagazii++;
 268.     }
 269.  
 270.     Magazie(int numarRafturi, int* distanteRafturi) :AnConstructie(AnConstructie)
 271.     {
 272.  
 273.         if (this->numarRafturi > 0 && distanteRafturi != NULL) {
 274.             this->numarRafturi = numarRafturi;
 275.             this->distanteRafturi = new int[this->numarRafturi];
 276.             for (int i = 0; i < this->numarRafturi; i++)
 277.                 this->distanteRafturi[i] = distanteRafturi[i];
 278.         }
 279.         else
 280.         {
 281.             this->numarRafturi = 0;
 282.             this->distanteRafturi = nullptr;
 283.         }
 284.         nrMagazii;
 285.     }
 286.     Magazie(const Magazie& magazie) :AnConstructie(magazie.AnConstructie)
 287.     {
 288.         this->numeMagazie = magazie.numeMagazie;
 289.         this->numarRafturi = magazie.numarRafturi;
 290.         this->distanteRafturi = new int[magazie.numarRafturi];
 291.         for (i = 0; i < magazie.numarRafturi; i++)
 292.             this->distanteRafturi[i] = magazie.distanteRafturi[i];
 293.     }
 294.     Magazie& operator =(const Magazie& magazie) {
 295.         if (this != &magazie) {
 296.             if (this->distanteRafturi != NULL)
 297.                 this->numeMagazie = magazie.numeMagazie;
 298.             this->numarRafturi = magazie.numarRafturi;
 299.             this->distanteRafturi = new int[magazie.numarRafturi];
 300.             for (int i = 0; i < magazie.numarRafturi; i++)
 301.                 this->distanteRafturi[i] = magazie.distanteRafturi[i];
 302.         }
 303.         return *this;
 304.     }
 305.     string getnumeMagazie() {
 306.         return this->numeMagazie;
 307.     }
 308.     const int getAnConstructie()const {
 309.         return this->AnConstructie;
 310.     }
 311.     int getnumarRafturi()const {
 312.         return this->numarRafturi;
 313.     }
 314.     int* getdistanteRafturi() {
 315.         return this->distanteRafturi;
 316.     }
 317.     int getdistanteRaft(int pozitie)const {
 318.         if (pozitie >= 0 && pozitie < this->numarRafturi) {
 319.             return this->distanteRafturi[pozitie];
 320.         }
 321.     }
 322.     void setnumeMagazie(string getnumeMagazie)
 323.     {
 324.         this->numeMagazie = numeMagazie;
 325.  
 326.     }
 327.     void setnumarRafturi(int numarRafturi)
 328.     {
 329.         this->numarRafturi = numarRafturi;
 330.     }
 331.     void setdistanteRafturi(int* distanteRafturi)
 332.     {
 333.         this->distanteRafturi = distanteRafturi;
 334.     }
 335.     ~Magazie()
 336.     {
 337.         if (this->distanteRafturi != NULL)
 338.             delete[] this->distanteRafturi;
 339.     }
 340.     friend ostream& operator<<(ostream& out, const Magazie& magazie)
 341.     {
 342.         out << magazie.numeMagazie << " " << magazie.numarRafturi << " " << magazie.distanteRafturi << " " << endl;
 343.         for (int i = 0; i < magazie.numarRafturi; i++)
 344.             out << magazie.distanteRafturi[i] << " ";
 345.         return out;
 346.     }
 347.     friend istream& operator >>(istream& in, Magazie& magazie) {
 348.         if (magazie.distanteRafturi != NULL)
 349.             delete[] magazie.distanteRafturi;
 350.         cout << "Nume :";
 351.         in >> magazie.numeMagazie;
 352.         cout << "Numar Rafturi:";
 353.         in >> magazie.numarRafturi;
 354.         cout << "Distante Rafturi:";
 355.         in >> magazie.distanteRafturi;
 356.         magazie.distanteRafturi = new int[magazie.numarRafturi];
 357.         cout << "distanteRafturi:";
 358.         for (int i = 0; i < magazie.numarRafturi; i++);
 359.         in >> magazie.distanteRafturi;
 360.         return in;
 361.     }
 362.     bool operator<(Magazie Magazia1) {
 363.         return this->numarRafturi < Magazia1.numarRafturi;
 364.     }
 365.     bool operator==(const Magazie& Magazia1) {
 366.         if (numarRafturi == Magazia1.numarRafturi && numeMagazie == Magazia1.numeMagazie)
 367.         {
 368.             return true;
 369.         }
 370.         return false;
 371.     }
 372.     Magazie operator!() {
 373.         Magazie aux = *this;
 374.         aux.numarRafturi = !aux.numarRafturi;
 375.         return aux;
 376.     }
 377.     Magazie operator+(const Magazie& Magazia1)
 378.     {
 379.         Magazie aux = *this;
 380.         if (aux.distanteRafturi != NULL)
 381.         {
 382.             delete[]aux.distanteRafturi;
 383.         }
 384.         aux.distanteRafturi = new int[this->numarRafturi + Magazia1.numarRafturi];
 385.         aux.numarRafturi = this->numarRafturi + Magazia1.numarRafturi;
 386.         for (int i = 0; i < this->numarRafturi; i++) {
 387.             aux.distanteRafturi[i] = this->distanteRafturi[i];
 388.         }
 389.         return aux;
 390.  
 391.     }
 392.     int operator[](int pozitie) {
 393.         if (pozitie >= 0 && pozitie < this->numarRafturi) {
 394.             return this->distanteRafturi[pozitie];
 395.         }
 396.         else
 397.             throw exception("Distanta nu este valida");
 398.     }
 399.     Magazie operator++() { //forma prefixata
 400.         for (int i = 0; i < this->numarRafturi; i++) {
 401.             this->distanteRafturi[i]++;
 402.         }
 403.         return *this;
 404.     }
 405.     Magazie operator++(int) { //forma postfixata
 406.         Magazie aux = *this;
 407.         for (int i = 0; i < this->numarRafturi; i++) {
 408.             this->distanteRafturi[i]++;
 409.         }
 410.         return aux;
 411.  
 412.     }
 413.     explicit operator int() {
 414.         int suma = 0;
 415.         for (int i = 0; i < numarRafturi; i++)
 416.             suma = suma + distanteRafturi[i];
 417.         return suma;
 418.     }
 419.     /*void scriereInFisierBinar(fstream& s) {
 420.         int lungime = numeMagazie.length();
 421.         s.write((char*)&lungime, sizeof(lungime));
 422.         s.write((char*)&this->numeMagazie.c_str(), lungime * sizeof(char));
 423.         s.write((char*)&this->numarRafturi, sizeof(this->numarRafturi));
 424.         for (int i = 0; i < numarRafturi; i++)
 425.         {
 426.             s.write((char*)&this->distanteRafturi[i], sizeof(distanteRafturi[i]));
 427.         }
 428.     }
 429.     void citesteDinFisierBinar(fstream& c) {
 430.         int lungime = 0;
 431.         c.read((char*)&lungime, sizeof(lungime));
 432.         numeMagazie.resize(lungime);
 433.         c.read((char*)numeMagazie.c_str(), lungime);
 434.         c.read((char*)&numarRafturi, sizeof(numarRafturi));
 435.         if (this->distanteRafturi != NULL)
 436.             delete[]this->distanteRafturi;
 437.         this->distanteRafturi = new float[numarRafturi];
 438.         for (int i = 0; i < numarRafturi; i++)
 439.             c.read((char*)&distanteRafturi[i], sizeof(distanteRafturi[i]));
 440.  
 441.     }*/
 442.  
 443.  
 444.  
 445.  
 446.  
 447.  
 448. };
 449. int Magazie::nrMagazii = 0;
 450.  
 451. class Bucatarie {
 452. private:
 453.     int nrBucatari;
 454.     string numeBucatarie;
 455.     float* dimensiune;
 456.  
 457.     const int anConstructie;
 458.     static int nrBucatarii;
 459. public:
 460.     Bucatarie() :anConstructie(2020) {
 461.         numeBucatarie = "Bucataria Principala";
 462.         nrBucatari = 6;
 463.         dimensiune = new float[nrBucatari];
 464.         for (int i = 0; i < nrBucatari; i++)
 465.         {
 466.             dimensiune[i] = 5;
 467.         }
 468.         nrBucatarii++;
 469.     }
 470.     Bucatarie(string numeBucatarie, float* dimensiune, int nrBucatariProfesionisti, int anConstructieBucatarie) :anConstructie(anConstructieBucatarie) {
 471.         this->numeBucatarie = numeBucatarie;
 472.         nrBucatari = nrBucatariProfesionisti;
 473.         this->dimensiune = new float[nrBucatariProfesionisti];
 474.         for (int i = 0; i < nrBucatari; i++) {
 475.             this->dimensiune[i] = dimensiune[i];
 476.         }
 477.         nrBucatarii++;
 478.     }
 479.     Bucatarie(string numeBucatarie, int nrBucatari, int anConstructie) :anConstructie(anConstructie) {
 480.         this->numeBucatarie = numeBucatarie;
 481.         this->nrBucatari = nrBucatari;
 482.     }
 483.     Bucatarie(const Bucatarie& Kitchen) :anConstructie(Kitchen.anConstructie) {
 484.         nrBucatarii++;
 485.         this->numeBucatarie = Kitchen.numeBucatarie;
 486.         this->nrBucatari = Kitchen.nrBucatari;
 487.         if (Kitchen.dimensiune != NULL && Kitchen.nrBucatari > 0)
 488.         {
 489.             this->dimensiune = new float[nrBucatari];
 490.             for (int i = 0; i < nrBucatari; i++)
 491.                 this->dimensiune[i] = Kitchen.dimensiune[i];
 492.         }
 493.         else
 494.         {
 495.             this->dimensiune = NULL;
 496.         }
 497.     }
 498.     const Bucatarie& operator=(const Bucatarie& Kitchen)
 499.     {
 500.         if (this != &Kitchen)
 501.         {
 502.             this->numeBucatarie = Kitchen.numeBucatarie;
 503.             this->nrBucatari = Kitchen.nrBucatari;
 504.             if (this->dimensiune != NULL)
 505.                 delete[]this->dimensiune;
 506.             if (Kitchen.dimensiune != NULL && Kitchen.nrBucatari > 0)
 507.             {
 508.                 dimensiune = new float[Kitchen.nrBucatari];
 509.                 for (int i = 0; i < nrBucatari; i++)
 510.                     this->dimensiune[i] = Kitchen.dimensiune[i];
 511.             }
 512.             else
 513.                 this->dimensiune = NULL;
 514.             return *this;
 515.         }
 516.     }
 517.     string getNumeBucatarie()const {
 518.         return this->numeBucatarie;
 519.     }
 520.     const int getAnConstructie()const {
 521.         return this->anConstructie;
 522.     }
 523.     int getNrBucatari()const {
 524.         return this->nrBucatari;
 525.     }
 526.     float* getDimensiune()const {
 527.         return dimensiune;
 528.     }
 529.     float getDimens(int pozitie)const {
 530.         if (pozitie >= 0 && pozitie < this->nrBucatari) {
 531.             return this->dimensiune[pozitie];
 532.         }
 533.     }
 534.     void setnumeBucatarie(string numeBucatarie) {
 535.         if (numeBucatarie.length() >= 5) {
 536.             this->numeBucatarie = numeBucatarie;
 537.         }
 538.     }
 539.     void setDimensiuneBucatarie(float* dimensiune, int nrBucatari) {
 540.         if (nrBucatari > 0 && dimensiune != NULL)
 541.         {
 542.             if (this->dimensiune != NULL)
 543.             {
 544.                 delete[]this->dimensiune;
 545.             }
 546.             this->dimensiune = new float[nrBucatari];
 547.             for (int i = 0; i < nrBucatari; i++)
 548.             {
 549.                 if (dimensiune[i] > 0)
 550.                     this->dimensiune[i] = dimensiune[i];
 551.                 else
 552.                     this->dimensiune[i] = 0.3f;
 553.             }
 554.             this->nrBucatari = nrBucatari;
 555.         }
 556.     }
 557.     static int getNrBucatarii()
 558.     {
 559.         return nrBucatarii;
 560.     }
 561.  
 562.     ~Bucatarie() {
 563.         if (this->dimensiune != NULL)
 564.             delete[]dimensiune;
 565.     }
 566.     friend ofstream& operator<<(ofstream& out, const Bucatarie& b) {
 567.         out << b.numeBucatarie << " ";
 568.         out << b.nrBucatari << " ";
 569.         for (int i = 0; i < b.nrBucatari; i++)
 570.         {
 571.             out << b.dimensiune[i] << " ";
 572.         }
 573.         out << b.anConstructie << endl;
 574.         return out;
 575.     }
 576.     friend ifstream& operator>>(ifstream& f, Bucatarie& b) {
 577.         f >> b.numeBucatarie;
 578.         f >> b.nrBucatari;
 579.         if (b.dimensiune != NULL) {
 580.             delete[]b.dimensiune;
 581.         }
 582.         b.dimensiune = new float[b.nrBucatari];
 583.         for (int i = 0; i < b.nrBucatari; i++) {
 584.             f >> b.dimensiune[i];
 585.             int aux;
 586.             f >> aux;
 587.             return f;
 588.         }
 589.     }
 590.     bool operator >= (const Bucatarie& Kitchen) {
 591.         return this->nrBucatari >= Kitchen.nrBucatari;
 592.     }
 593.     bool operator==(const Bucatarie& Kitchen) {
 594.         if (nrBucatari = Kitchen.nrBucatari && numeBucatarie == Kitchen.numeBucatarie)
 595.         {
 596.             return true;
 597.         }
 598.         return false;
 599.     }
 600.     Bucatarie operator!() {
 601.         Bucatarie aux = *this;
 602.         aux.nrBucatari = !aux.nrBucatari;
 603.         return aux;
 604.     }
 605.     Bucatarie operator+(const Bucatarie& Kitchen) {
 606.         Bucatarie aux = *this;
 607.         if (aux.dimensiune != NULL) {
 608.             delete[]aux.dimensiune;
 609.         }
 610.         aux.dimensiune = new float[this->nrBucatari + Kitchen.nrBucatari];
 611.         aux.nrBucatari = this->nrBucatari + Kitchen.nrBucatari;
 612.         for (int i = 0; i < this->nrBucatari; i++) {
 613.             aux.dimensiune[i] = this->dimensiune[i];
 614.         }
 615.         for (int i = 0; i < Kitchen.nrBucatari; i++) {
 616.             aux.dimensiune[i + this->nrBucatari] = Kitchen.dimensiune[i];
 617.         }
 618.         return aux;
 619.     }
 620.     int operator[](int pozitie) {
 621.         if (pozitie >= 0 && pozitie < this->nrBucatari) {
 622.             return this->dimensiune[pozitie];
 623.         }
 624.         else
 625.             throw exception("Dimensiunea nu este valida");
 626.     }
 627.     Bucatarie operator++() { //forma prefixata
 628.         for (int i = 0; i < this->nrBucatari; i++) {
 629.             this->dimensiune[i]++;
 630.         }
 631.         return *this;
 632.     }
 633.     Bucatarie operator++(int) {//forma postfixata
 634.         Bucatarie aux = *this;
 635.         for (int i = 0; i < this->nrBucatari; i++)
 636.         {
 637.             this->dimensiune[i]++;
 638.         }
 639.         return aux;
 640.     }
 641.  
 642.     explicit operator float() {
 643.         float suma = 0;
 644.         for (int i = 0; i < nrBucatari; i++)
 645.             suma = suma + dimensiune[i];
 646.         return suma;
 647.     }
 648.     //void scriereInFisierBinar(fstream& s) {
 649.     //  int lungime = numeBucatarie.length();
 650.     //  s.write((char*)&lungime, sizeof(lungime));
 651.     //  s.write((char*)&this->numeBucatarie.c_str(), lungime * sizeof(char));
 652.     //  s.write((char*)&this->dimensiune, sizeof(this->nrBucatari));
 653.     //  for (int i = 0; i < nrBucatari; i++)
 654.     //  {
 655.     //      s.write((char*)&this->dimensiune[i], sizeof(dimensiune[i]));
 656.     //  }
 657.     //}
 658.     //void citesteDinFisierBinar(fstream& c) {
 659.     //  int lungime = 0;
 660.     //  c.read((char*)&lungime, sizeof(lungime));
 661.     //  numeBucatarie.resize(lungime);
 662.     //  c.read((char*)numeBucatarie.c_str(), lungime);
 663.     //  c.read((char*)&nrBucatari, sizeof(nrBucatari));
 664.     //  if (this->dimensiune != NULL)
 665.     //      delete[]this->dimensiune;
 666.     //  this->dimensiune = new float[nrBucatari];
 667.     //  for (int i = 0; i < nrBucatari; i++)
 668.     //      c.read((char*)&dimensiune[i], sizeof(dimensiune[i]));
 669.  
 670.     //}
 671. };
 672. int Bucatarie::nrBucatarii = 0;
 673.  
 674. class Meniu
 675. {
 676. private:
 677.     string specific;
 678.     char* material;
 679.     int  nrPagini;
 680.     int nrPreparate;
 681.     const int anFabricatie;
 682.     static int nrMeniuri;
 683. public:
 684.     Meniu() :anFabricatie(2020) {
 685.         specific = "Traditional";
 686.         material = new char[strlen("Plastic") + 1];
 687.         strcpy(material, "Plastic");
 688.         nrPagini = 20;
 689.         nrPreparate = 20;
 690.         nrMeniuri++;
 691.     }
 692.     Meniu(string specific, int nrPaginiMeniu, int nrPreparate) :anFabricatie(anFabricatie)
 693.     {
 694.         this->specific = specific;
 695.         this->nrPagini = nrPaginiMeniu;
 696.         this->nrPreparate = nrPreparate;
 697.         material = new char[strlen(material) + 1];
 698.         strcpy(this->material, material);
 699.         nrMeniuri++;
 700.     }
 701.     Meniu(string specific, char* material, int nrPaginiMeniu) :anFabricatie(anFabricatie)
 702.     {
 703.         this->specific = specific;
 704.         material = new char[strlen(material) + 1];
 705.         strcpy(this->material, material);
 706.         this->nrPagini = nrPaginiMeniu;
 707.     }
 708.     Meniu(const Meniu& meniu) :anFabricatie(meniu.anFabricatie) {
 709.         this->specific = meniu.specific;
 710.         this->material = new char[strlen(meniu.material) + 1];
 711.         strcpy(this->material, meniu.material);
 712.         this->nrPagini = meniu.nrPagini;
 713.         this->nrPreparate = meniu.nrPreparate;
 714.     }
 715.     Meniu& operator =(const Meniu& meniu) {
 716.         delete[]material;
 717.         if (this != &meniu) {
 718.             this->specific = meniu.specific;
 719.             this->material = new char[strlen(meniu.material) + 1];
 720.             strcpy(this->material, meniu.material);
 721.             this->nrPagini = meniu.nrPagini;
 722.             this->nrPreparate = meniu.nrPreparate;
 723.         }
 724.         return *this;
 725.     }
 726.     string getspecific() {
 727.         return this->specific;
 728.     }
 729.     int getanFabricatie()const {
 730.         return this->anFabricatie;
 731.     }
 732.     char* getmaterial() {
 733.         return this->material;
 734.     }
 735.     int getnrPagini() {
 736.         return this->nrPagini;
 737.     }
 738.     int getnrPreparate() {
 739.         return this->nrPreparate;
 740.     }
 741.     void setspecific(string specific) {
 742.         this->specific = specific;
 743.     }
 744.     void setmaterial(char* material) {
 745.         this->material = material;
 746.     }
 747.     void setnrPagini(int nrPagini) {
 748.         this->nrPagini = nrPagini;
 749.     }
 750.     void setnrPreparate(int nrPreparate) {
 751.         this->nrPreparate = nrPreparate;
 752.     }
 753.     static int getNrMeniuri() {
 754.         return nrMeniuri;
 755.     }
 756.  
 757.     ~Meniu() {
 758.         if (this->material != NULL)
 759.             delete[] this->material;
 760.     }
 761.     friend ostream& operator<<(ostream& out, const Meniu& meniu)
 762.     {
 763.         out << meniu.specific << " " << meniu.material << " " << meniu.nrPagini << " " << meniu.nrPreparate << " " << endl;
 764.         return out;
 765.     }
 766.     friend istream& operator >>(istream& in, Meniu& meniu) {
 767.         delete[] meniu.material;
 768.         cout << "Specific :";
 769.         in >> meniu.specific;
 770.         cout << "Numar Pagini:";
 771.         in >> meniu.nrPagini;
 772.         cout << "Numar preparate:";
 773.         in >> meniu.nrPreparate;
 774.         meniu.material = new char[strlen(meniu.material) + 1];
 775.         cout << "Material:";
 776.         in >> meniu.material;
 777.         return in;
 778.     }
 779.     bool operator <=(const Meniu& Delicios) {
 780.         return this->nrPagini >= Delicios.nrPagini;
 781.     }
 782.     Meniu operator! () {
 783.         Meniu aux = *this;
 784.         aux.nrPagini = !aux.nrPagini;
 785.         return aux;
 786.     }
 787.     bool operator==(const Meniu& Delicios) {
 788.         if (nrPagini = Delicios.nrPagini && nrPreparate == Delicios.nrPreparate)
 789.         {
 790.             return true;
 791.         }
 792.         return false;
 793.     }
 794.     Meniu operator+(const Meniu& Delicios) {
 795.         Meniu aux = *this;
 796.         aux.nrPagini = this->nrPagini + Delicios.nrPagini;
 797.         aux.nrPreparate = this->nrPreparate + Delicios.nrPreparate;
 798.         return aux;
 799.     }
 800.     int operator[](int pozitie) {
 801.         if (pozitie >= 0 && pozitie < this->nrPagini) {
 802.             return this->material[pozitie]; //in loc de material nr preparate
 803.         }
 804.         else
 805.             throw exception("Nu este valid");
 806.     }
 807.     Meniu operator++() { //forma prefixata
 808.         for (int i = 0; i < this->nrPagini; i++) {
 809.             this->nrPreparate[i]++;
 810.         }
 811.         return *this;
 812.     }
 813.     Meniu operator++(int) { //forma postfixata
 814.         Meniu aux = *this;
 815.         for (int i = 0; i < this->nrPagini; i++) {
 816.             this->nrPreparate[i]++;
 817.         }
 818.         return aux;
 819.     }
 820.     //operator cast
 821.  
 822.     //void scriereInFisierBinar(fstream& s) {
 823.     //  int lungime = specific.length();
 824.     //  s.write((char*)&lungime, sizeof(lungime));
 825.     //  s.write((char*)&this->specific.c_str(), lungime * sizeof(char));
 826.     //  s.write((char*)&this->nrPagini, sizeof(this->nrPagini));
 827.     //  s.write((char*)&this->nrPreparate, sizeof(this->nrPreparate));
 828.     // 
 829.     //      s.write((char*)&this->material[i], sizeof(material[i]));
 830.     // 
 831.     //}
 832.     //void citesteDinFisierBinar(fstream& c) {
 833.     //  int lungime = 0;
 834.     //  c.read((char*)&lungime, sizeof(lungime));
 835.     //  specific.resize(lungime);
 836.     //  c.read((char*)specific.c_str(), lungime);
 837.     //  c.read((char*)&nrPagini, sizeof(nrPagini));
 838.     //  c.read((char*)&nrPreparate, sizeof(nrPreparate));
 839.     //  if (this->material != NULL)
 840.     //      delete[]this->material;
 841.     //  this->material = new char[strlen(material) + 1];
 842.     //  strcpy(this->material, material);
 843.     // 
 844.  
 845.     //}
 846. };
 847. int Meniu::nrMeniuri = 0;
 848.  
 849. class Terasa {
 850. private:
 851.     string forma;
 852.     float* capacitate;
 853.     int nrMese;
 854.     const int anConstructie;
 855.     static int nrTerase;
 856. public:
 857.     Terasa() :anConstructie(2020) {
 858.         forma = "patrat";
 859.         nrMese = 10;
 860.         capacitate = new float[nrMese];
 861.         for (int i = 0; i < nrMese; i++)
 862.         {
 863.             capacitate[i] = 6;
 864.         }
 865.         nrTerase++;
 866.     }
 867.     Terasa(string forma, float* capacitate, int nrMeseTerasa, int anConstructieTerasa) : anConstructie(anConstructieTerasa) {
 868.         this->forma = forma;
 869.         nrMese = nrMeseTerasa;
 870.         this->capacitate = new float[nrMeseTerasa];
 871.         for (int i = 0; i < nrMese; i++)
 872.         {
 873.             this->capacitate[i] = capacitate[i];
 874.         }
 875.         nrTerase++;
 876.     }
 877.     Terasa(string forma, int nrMese, int anConstructie) :anConstructie(anConstructie) {
 878.         this->forma = forma;
 879.         this->nrMese = nrMese;
 880.  
 881.     }
 882.     Terasa(const Terasa& TerasaRestaurant) :anConstructie(TerasaRestaurant.anConstructie) {
 883.         nrTerase++;
 884.         this->forma = TerasaRestaurant.forma;
 885.         this->nrMese = TerasaRestaurant.nrMese;
 886.         if (TerasaRestaurant.capacitate != NULL && TerasaRestaurant.nrMese > 0)
 887.         {
 888.             this->capacitate = new float[nrMese];
 889.             for (int i = 0; i < nrMese; i++)
 890.                 this->capacitate[i] = TerasaRestaurant.capacitate[i];
 891.         }
 892.         else
 893.         {
 894.             this->capacitate = NULL;
 895.         }
 896.     }
 897.     const Terasa& operator=(const Terasa& TerasaRestaurant) {
 898.         if (this != &TerasaRestaurant) {
 899.             this->forma = TerasaRestaurant.forma;
 900.             this->nrMese = TerasaRestaurant.nrMese;
 901.             if (this->capacitate != NULL)
 902.                 delete[]this->capacitate;
 903.             if (TerasaRestaurant.capacitate != NULL && TerasaRestaurant.nrMese > 0)
 904.             {
 905.                 capacitate = new float[TerasaRestaurant.nrMese];
 906.                 for (int i = 0; i < nrMese; i++)
 907.                     this->capacitate[i] = TerasaRestaurant.capacitate[i];
 908.             }
 909.             else
 910.                 this->capacitate = NULL;
 911.             return *this;
 912.         }
 913.     }
 914.     string getForma()const {
 915.         return this->forma;
 916.     }
 917.     const int getAnConstructie()const {
 918.         return this->anConstructie;
 919.     }
 920.     int getNrMese()const {
 921.         return this->nrMese;
 922.     }
 923.     float* getCapacitate()const {
 924.         return capacitate;
 925.     }
 926.     float getCapacitatee(int pozitie)const {
 927.         if (pozitie >= 0 && pozitie < this->nrMese) {
 928.             return this->capacitate[pozitie];
 929.         }
 930.     }
 931.     void setForma(string forma) {
 932.         if (forma.length() >= 4) {
 933.             this->forma = forma;
 934.         }
 935.     }
 936.     void setCapacitateTerasa(float* capacitate, int nrMese) {
 937.         if (nrMese > 0 && capacitate != NULL)
 938.         {
 939.             if (this->capacitate != NULL)
 940.             {
 941.                 delete[]this->capacitate;
 942.             }
 943.             this->capacitate = new float[nrMese];
 944.             for (int i = 0; i < nrMese; i++)
 945.             {
 946.                 if (capacitate[i] > 0)
 947.                     this->capacitate[i] = capacitate[i];
 948.                 else
 949.                     this->capacitate[i] = 0.2f;
 950.             }
 951.             this->nrMese = nrMese;
 952.         }
 953.     }
 954.     static int getNrTerase()
 955.     {
 956.         return nrTerase;
 957.     }
 958.  
 959.     ~Terasa() {
 960.         if (this->capacitate != NULL)
 961.             delete[]capacitate;
 962.     }
 963.     friend ofstream& operator<< (ofstream& out, const Terasa& t) {
 964.         out << t.forma << " ";
 965.         out << t.nrMese << " ";
 966.         for (int i = 0; i < t.nrMese; i++)
 967.         {
 968.             out << t.capacitate[i] << " ";
 969.  
 970.         }
 971.         out << t.anConstructie << endl;
 972.         return out;
 973.     }
 974.     friend ifstream& operator>>(ifstream& g, Terasa& t) {
 975.         g >> t.forma;
 976.         g >> t.nrMese;
 977.         if (t.nrMese != NULL) {
 978.             delete[]t.capacitate;
 979.         }
 980.         t.capacitate = new float[t.nrMese];
 981.         for (int i = 0; i < t.nrMese; i++) {
 982.             g >> t.capacitate[i];
 983.         }
 984.         int aux;
 985.         g >> aux;
 986.         return g;
 987.  
 988.     }
 989.     bool operator >=(const Terasa& TerasaRestaurant) {
 990.         return this->nrMese >= TerasaRestaurant.nrMese;
 991.     }
 992.     bool operator==(const Terasa& TerasaRestaurant) {
 993.         if (nrMese = TerasaRestaurant.nrMese && forma == TerasaRestaurant.forma)
 994.         {
 995.             return true;
 996.         }
 997.         return false;
 998.     }
 999.     Terasa operator ! () {
 1000.         Terasa aux = *this;
 1001.         aux.nrMese = !aux.nrMese;
 1002.         return aux;
 1003.     }
 1004.     Terasa operator+(const Terasa& TerasaRestaurant) {
 1005.         Terasa aux = *this;
 1006.         if (aux.capacitate != NULL) {
 1007.             delete[]aux.capacitate;
 1008.         }
 1009.         aux.capacitate = new float[this->nrMese + TerasaRestaurant.nrMese];
 1010.         aux.nrMese = this->nrMese + TerasaRestaurant.nrMese;
 1011.         for (int i = 0; i < this->nrMese; i++) {
 1012.             aux.capacitate[i] = this->capacitate[i];
 1013.         }
 1014.         for (int i = 0; i < TerasaRestaurant.nrMese; i++) {
 1015.             aux.capacitate[i + this->nrMese] = TerasaRestaurant.capacitate[i];
 1016.         }
 1017.         return aux;
 1018.     }
 1019.     int operator[](int pozitie) {
 1020.         if (pozitie >= 0 && pozitie < this->nrMese) {
 1021.             return this->capacitate[pozitie];
 1022.         }
 1023.         else
 1024.             throw exception("Capacitatea nu este valida");
 1025.     }
 1026.     Terasa operator++() { //forma prefixata
 1027.         for (int i = 0; i < this->nrMese; i++) {
 1028.             this->capacitate[i]++;
 1029.         }
 1030.         return *this;
 1031.     }
 1032.     Terasa operator++(int) {//forma postfixata
 1033.         Terasa aux = *this;
 1034.         for (int i = 0; i < this->nrMese; i++)
 1035.         {
 1036.             this->capacitate[i]++;
 1037.         }
 1038.         return aux;
 1039.     }
 1040.  
 1041.     explicit operator float() {
 1042.         float suma = 0;
 1043.         for (int i = 0; i < nrMese; i++)
 1044.             suma = suma + capacitate[i];
 1045.         return suma;
 1046.     }
 1047.     void scriereInFisierBinar(fstream& s) {
 1048.         int lungime = forma.length();
 1049.         s.write((char*)&lungime, sizeof(lungime));
 1050.         s.write((char*)&this->forma.c_str(), lungime * sizeof(char));
 1051.         s.write((char*)&this->nrMese, sizeof(this->nrMese));
 1052.         for (int i = 0; i < nrMese; i++)
 1053.         {
 1054.             s.write((char*)&this->capacitate[i], sizeof(capacitate[i]));
 1055.         }
 1056.     }
 1057.     void citesteDinFisierBinar(fstream& c) {
 1058.         int lungime = 0;
 1059.         c.read((char*)&lungime, sizeof(lungime));
 1060.         forma.resize(lungime);
 1061.         c.read((char*)forma.c_str(), lungime);
 1062.         c.read((char*)&nrMese, sizeof(nrMese));
 1063.         if (this->capacitate != NULL)
 1064.             delete[]this->capacitate;
 1065.         this->capacitate = new float[nrMese];
 1066.         for (int i = 0; i < nrMese; i++)
 1067.             c.read((char*)&capacitate[i], sizeof(capacitate[i]));
 1068.  
 1069.     }
 1070. };
 1071. int Terasa::nrTerase = 0;
 1072.  
 1073. void  main() {
 1074.     Bar barcentral("centrala", 3, 2020);
 1075.     barcentral.afisare();
 1076.  
 1077.  
 1078.     /*Bar bar("centrala", 3, 2020)
 1079.         fstream f("fisier2022.bin", ios::out | ios::binary);
 1080.     bar.scriereInFisierBinar(f);
 1081.     f.close();
 1082.     Bar b;
 1083.     fstream f("fisier2022.bin", ios::out | ios::binary);
 1084.     c.citesteDinFisierBinar(f);
 1085.     cout << b;
 1086.     f.close()*/
 1087.  
 1088.         /*Magazie magazie(0,0)
 1089.         fstream f("fisier2022.bin", ios::out | ios::binary);
 1090.     magazie.scriereInFisierBinar(f);
 1091.     f.close();
 1092.     Magazie m;
 1093.     fstream f("fisier2022.bin", ios::out | ios::binary);
 1094.     c.citesteDinFisierBinar(f);
 1095.     cout << m;
 1096.     f.close()*/
 1097.     /*Bucatarie bucatarie("Bucatarie",30,2020)
 1098.         fstream f("fisier2022.bin", ios::out | ios::binary);
 1099.     bucatarie.scriereInFisierBinar(f);
 1100.     f.close();
 1101.     Bucatarie u;
 1102.     fstream f("fisier2022.bin", ios::out | ios::binary);
 1103.     c.citesteDinFisierBinar(f);
 1104.     cout << u;
 1105.     f.close()*/
 1106.     //Meniu meniu("italienesc",plastic,200)
 1107.     //  fstream f("fisier2022.bin", ios::out | ios::binary);
 1108.     //meniu.scriereInFisierBinar(f);
 1109.     //f.close();
 1110.     //Meniu m;
 1111.     //fstream f("fisier2022.bin", ios::out | ios::binary);
 1112.     //c.citesteDinFisierBinar(f);
 1113.     //cout <<m;
 1114.     //f.close()
 1115.     //Terasa terasa("rotunda",30,30,2020)
 1116.     //  fstream f("fisier2022.bin", ios::out | ios::binary);
 1117.     //terasa.scriereInFisierBinar(f);
 1118.     //f.close();
 1119.     //Terasa t;
 1120.     //fstream f("fisier2022.bin", ios::out | ios::binary);
 1121.     //c.citesteDinFisierBinar(f);
 1122.     //cout << t;
 1123.     //f.close()
 1124. }
RAW Paste Data