Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Dec 16th, 2011
381
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.49 KB | None | 0 0
 1. LAASASLAISTEN JOULU
 2.  
 3.  
 4. Joulua odotellessa
 5. Naisten ilmentäessä lahjojaan
 6. Miesten yrittäessä parastaan
 7. laasaslaisten nylkiessä possujaan,
 8. äidin rahoilla ostamiaan
 9.  
 10. "Omalla kädellä rakennan taivaan
 11. Homoksi muutun, lääkkeeksi vaivaan
 12. parannan itseni vatsahapoilla
 13. ja verenpainelääkkeet
 14. pelastaa"
 15.  
 16. Jokainen naisen tarjoama
 17. hetki arvokas
 18. ja Laasasen mielipide alati taidokas
 19.  
 20. Istuudu päälleni ja pane minua
 21. ilmassa on taikaa
 22. Ei laasaslaisten juhlissa naisen nauru raikaa
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement