nvnnaidenov

Zad41

Sep 24th, 2021
782
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Да се сортира във възходящ ред по метода на пряката
 2. селекция числовата редица a0, a1, …, an-1 (n ≥ 1). */
 3. #include <iostream>
 4. #include <iomanip>
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8. int main()
 9. {
 10.     int n;
 11.     int i;
 12.     int a[100];
 13.  
 14.     cout << "n = ";
 15.     cin >> n;
 16.     if(!cin)
 17.     {
 18.         cout << "Error, bad input!";
 19.         return 1;
 20.     }
 21.     if(n < 1 || n > 100)
 22.     {
 23.         cout << "Error, incorrect input!";
 24.         return 1;
 25.     }
 26.  
 27.     for(i = 0; i <= n - 1; i++)
 28.     {
 29.         cout << "a[" << i << "] = ";
 30.         cin >> a[i];
 31.         if(!cin)
 32.         {
 33.             cout << "Error, bad input!";
 34.             return 1;
 35.         }
 36.     }
 37.  
 38.     for(i = 0; i <= n - 2; i++)
 39.     {
 40.         int min = a[i];
 41.         int k = i;
 42.         for(int j = i + 1; j <= n - 1; j++)
 43.         {
 44.             if(a[j] < min)
 45.             {
 46.                 min = a[j];
 47.                 k = j;
 48.             }
 49.         }
 50.         int x = a[i];
 51.         a[i] = a[k];
 52.         a[k] = x;
 53.     }
 54.  
 55.     for(i = 0; i <= n - 1; i++)
 56.     {
 57.         cout << setw(10) << a[i];
 58.     }
 59.  
 60.     cout << endl;
 61.  
 62.     return 0;
 63. }
RAW Paste Data