Guest User

Výňatek z Portlandské Deklarace

a guest
Feb 3rd, 2016
218
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. 6.
  2.  
  3. Je to nízký pud stejnosti a nenávist k jinakosti, co charakterizuje všechny formy levičáctví; tyto ideologie jsou nevyhnutelně totalitářské, neboť tím, že popírají božskou rozmanitost vesmíru, chtějí nás vlastně násilně konvertovat ke stejnosti, která je sestrou rovnosti. Levičácká vize si libuje v uniformitě: národ s jedním vůdcem, jednou stranou, jednou rasou, jedním jazykem, jednou třídou, jedním typem školy, jedním právem, jedním obyčejem, jednou úrovní příjmu atd. Jelikož příroda nabízí rozmanitost, takovéto otupující stejnosti lze dosáhnou jen hrubou silou, nivelizací, násilnou asimilací, vyhnanstvím, genocidou. Všechny formy totalitarianismu, všechny levicové ideologie, dosáhnuvší svého vrcholu ve francouzské, ruské a německé revoluci, se ubíraly touto cestou – za pomoci gilotiny, šibenic, plynových komor a Gulagu.
  4.  
  5. 7.
  6.  
  7. “Pravé je pravé a levé je špatné.” Na pravici je člověk, svoboda, duchovnost, organicky vyrostlé instituce. Na levici je dvouhlavý Leviathan státu a společnosti, konformita, uniformita, rovnost v otroctví. Ve všech jazycích – germánských, románských, slovanských a altajských; v sánskrtu, hebrejštině a japonštině – pravá má pozitivní, levá hluboce negativní implikace. Bible se v tomto ohledu neliší a překračuje dokonce anatomická fakta; Kazatel 10,2 říká zhuštěně:
  8. Srdce moudrého jest po pravici jeho, ale srdce blázna po levici jeho.
  9. Takže, ve světle jazyka a tradice, máme plné právo přidržet se naší sémantiky.
RAW Paste Data