Guest User

Untitled

a guest
Oct 21st, 2019
88
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. 3.3 Požiadavky rozhrania
  2.  
  3. IR-01: Systém bude fungovať na univerzitnom serveri, so systémom solaris, na ktorom bude mať prístup k záverečným prácam a bude mať vyhradený priestor na operáciu. 
  4. IR-02: Užívateľ k nemu bude pristupovať pomocou web stránky, 
  5. IR-03: Užívateľ zadá na web stránke buď celý názov alebo kľúčové slová z názvu záverečnej práce, prípadne meno autora.
  6. IR-04: Zvolená záverečná práca bude užívateľovi sprístupnená bez možnosti ju kopírovať.
  7. IR-05: Rozhranie bude dostatočne prehľadné a bude dbať na čo najrýchlejšiu odozvu a zároveň bude šetriť prostriedky.
  8. IR-06: Rozhranie bude ovládané myšou a klávesnicou.
RAW Paste Data