gracieava

Untitled

Apr 9th, 2019
754
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Óùr¿Ö ÷}? ÓʪMÛbñ ÷ I0ÔÓ »Ûtm
 2. m ??? ZnNbµXâ'¼ € ... u å å? å £ £ £ £ £ £ £%%%%%%%%%%%% $ $ $ $ ¶ ¶¶ + +% Ȧ% n? ¶ 4 Ñ?? ª? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ? Y
 3. / RŒ ?? ”hšÅIâÅ4DòQñ¸ŸÍ ~ œpü ~ âå› gQ (<Fê? WGLñùmYU ± Óõìeƒ‚k¶ '¢ Ö6 = ËZSlƒ? 1 ??? â¨Þá? <Ñœãé˜tç ¥ £ ?? 1'? A ‰ ™ ± ß • ÀîYT ™ ?? fÖ? Ì ?? à * âóaóaâ €? £ ˆˆˆÑ „c ° ¬“? ›> Ö ”Ð • ÐÜ & £ Ü2Ûž [| ÃIXb% 4b <? ED [v ¶ÚŒ ^ U,? »¦HPYË5ƒŒ ^ Øé $ jBœéýí} O + ‰ Û? 6 ?? ú3aNÖ? _Wó¾ * EW¶vÚú¦Ñ? É6: ù} ¾” º @ lJMnB ?? y ^ ˜Üò0- © DGÚ ?? ªÂ? § #; / -? ÅôDÁñ ÷ ??? ßIl [ë] = ½ªU ^ WuWÞ | ½ä ‡? ص ± u? ¼æ? '?, úázþ¾¨´Ù (툺œ5Öß} ÕºÂñºšèÐÉ? ³Ÿ @ Ýdªµ; Ô ?? î`Þ ›ºq £ qÖø'ÕOjÜ´îÍã? £ ^ ïšïQ ?? Éò? uÕù'µáæ8g¡ôU - ?? d³ìk? NOTICE“ mÃÙ®; Oo? VkôêT * VÁ ?? ¡Õç-´˜ Vj> ºß ™ ?? q¼? ˆ ›pÌ
 4. ’’ WlÜw? Ž [?? Y¹ÛÔ [ªÐg ‰ <} änÂÒôù ?? ÅnÑ? ÒzzÕnm ??) ¦µ / # 䪚úѵ¶ÑNOcë? ½ì. ìºË) $ ¸öŽÊwC ??; Èýš½ Óa) ¤ {?? Û ?? · ôå? tÇQnºê? eWØÛ «? í € ë ^ ¼³-S› HANG% ÕÕ ÷ Italy — Q +?
 5. ö8 „? Û? E7‹ "h„ |, òo ¢? á — N? 1´ «ñ # HÛ ÷ Öº © 9äFËØ ÷ ^ zm% dè-`e © ¼ ¢ äÚ ÷ + • © âPòBùÜ
 6. × ZSö ‹Italy?„ ± VFU
 7. Åtc ˆ * ‰ È ?? _ 55U * R¯R ??? B ¥ B ± ® Æ ô ô ô j $ j% A ”lTc $ ²Õ” ”; 2 œâuU1ÕPç41 ?.Uu [Çë—
 8. Æf ‰ ™ ØF [?? ¸só • _Œc2ªc?  & 1Œ "c?  & 1Œ" c?  & 1Œ "c?  & 1Œ" e <ÛþuÍ? ÕêÇýånÊ ‡) æßó®kþ¯V? Ï + vi¹? ÞÑÿ »QT8Æ3 (™ O9ÿ? ? p¿õzÏÿ yTs ™ / ß «uMú? à? æ³'_ÅVzgñ¤uHRA¬'´ / ?? vŒß ± L ??« y? èŒ "‚ ñˬc "yN '?
 9. xÆà ?? • B ”¥: Àr? LC'G¸úÁPßÄzˆ + ¨> 3˜'ß« uMú? à? 泑_ÅV> idea [ªoĐ? ? 5œŠþ * ² * º} ã9 ‚} ú · Tß> ~ k9? ÜUcïÕº¦ý? Ð? ÓYȯâ«? º} ã9 ‚} ú · Tß> ~ k9? ÜUcïÕº¦ý? Ð? ÓYȯ⫠? º? + Ó «‚ ëo¦ü ?? SŠºWãѵŒ × d¯¤ ¥ F & äÛ? Ó & ± | g /? Šd¬: ÚÅž7µÓÚnaVØIH • 7iYH²I? ™ ŸœÁ> Italy [ªoÐ? ? 5œŠþ * ± ÷ êýS ~ € ø? Ù¬äWñU ‰; ÑtûÆs? Ûõn © ¿@ | üÖr + øªÇß «uMú? à? 泑_ÅV? tûÆs? ûõn © ¿@ | üÖr + øªÇß «uMú? à? 泑_ÅV? dÏ‹ d × n5Eye ?? º ?? ÕSµBÊVìõ ‹$ [? Ê펻 8Åxɨ? èY4? FINDBFFs?)? Ùà ??.? Hí? ›¬ ¢ fæ = ÷ êýS ~ € ø? Ù¬äWñU ?? ¿Vê› ô? À? Í "¿Š¬" è ‹Ç¾? PãŠV«] ㎼sÕÚ – ãtlæ6vÏU¯ $ ŒçÁ ÷ ?? ØÊ / O ... 'x £ ÇUj? ÉÆFH§A ««
 10. KAôds´ R] ƒE? Ëlæ êýS ~ € ø? Ù¬äWñU ?? ¿Where ›ô?? G g Š¬? Nfy ¢ é ÷” Lž¹¤Lì
 11. † Ó “®²y ° h5« Å> ŸhTÎAü? Gd¾ ¥ I ^ b ?? ‹'©› XßkªK— ¢ áºË? Jó / VU? ™ ÁWæu ÷ êýS ~ € ø? Ù¬äWñU ?? ¿About ›umbrella? "¿Š¬" é ÷ - # ??? bĐ | © ® © © Ü ‰ Õõ½¹O¤l (
 12. §? R¸? ËUUU ëc¡dgkÉ <B? Û? Ù? ‚] ??‹ c9º¬ '] ù¤á ^? »S! ÍïïÕº¦ý? Ð? ÓYȯâ«? ~ Õ7è? €? ŠÎE ?? XEÓï? Ì? ÏÕº¦ý? Ð? ÓYȯ⠫? ~ Õ7è? €? ŠÎE ?? XEÓï? Ì? ÏÕº¦ý? Ð? ÓYȯâ«? ~ Õ7è? €? ŠÎE? ? CARE? Ì? ÏÕº¦ý? Ð? ÓYȯ⠫? ~ Õ7è? €? ŠÎE ?? XEÓï? Ì? ÏÕº¦ý? Ð? ÓYȯâ«? ~ Õ7è? €? ŠÎE ?? XEÓï? Ì ? ïÕº¦ý? ð? óYȯ⠫? ~ Õ7è? €? šÎE ?? XEÓï? Ì? ïÕº¦ý? ð? óYȯâ«? ~ Õ7è? €? šÎE ?? XEÓï? Ì? ïÕº¦ý ? đ? óYȯ⠫? ~ Õ7è? €? šÎE ?? XEÓï? Ì? ïÕº¦ý? ð? óYȯâ«? ~ Õ7è? €? šÎE ?? XEÓï? Ì? ïÕº¦ý? ð? óYÈ ¯â «? ~ Õ7è? €? ŠÎE ?? XEÓï? Ì? ÏÕº¦ý? Ð? ÓYȯâ«? ~ Õ7è? €? ŠÎE ?? XEÓï) æßó®kþ¯V? Ï + vs% õõn © ¿ @ | üÖr + øªÏLž4Ž © È: '. ... à ®í ›? *? uo" =? R ?? ^ EtLB ‡) Àà¡ ?? & à ?? (b˜¤D? B Ne (0? Ä @ ûM> ÀQu ? Æs? à n â ©¿Â © ¿@ | üÖr + ø ??DZ ?? c?  & 1  "c?  & 1?" C?  & 1Œ "c?  & 1Œ" c?  & 1Œ "c?  & 1Œ" c?  & 1Œ "c ?  & 1Œ "c?  & 1Œ" c?  & 1Œ "c & Œ" c?  & 1Œ "c?  & 1Œ" c?  & 1Œ "c?  & 1Œ" c?  & 1Œ "c?  & 1Œ" c?  & 1Œ "c?  & 1Œ" c?  & 1Œ "c & &" c & ÂŒ 1Œ "c & Œ" c?  & 1Œ "c?  & 1Œ" c?  & 1Œ "c?  & 1Œ" c?  & 1Œ "c ?  & 1Œ "c?  & 1Œ" c?  & 1Œ "c & Œ" c?  & 1Œ "c?  & 1Œ" c?  & 1Œ "c?  & 1Œ" c?  & 1Œ "c?  & 1Œ" c?  & 1Œ "c?  & 1Œ" c?  & 1Œ "c?  & 1Œ" c?  & 1Œ "c?  & 1Œ" c?  & 1Œ "c?  & 1
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×