rootuss

Krzysiu bombelki ver2

Feb 16th, 2017
219
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <conio.h>
 4. #include <ctime>
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8. void wpisz      (int T[], int n);
 9. void wypisz     (int T[], int n);
 10. void bombelki   (int T[], int n);
 11. void zliczanie  (int T[], int n);
 12. void przezwybor (int T[], int n);
 13. void wstawianie (int T[], int n);
 14.  
 15. int main()
 16. {
 17. char kolejne='t';
 18.  
 19.     string haslo="delta";
 20.     cout<<"Podaj haslo: ";
 21.     string podane;
 22.     cin>>podane;
 23.  
 24.     if(podane==haslo) cout<<"masz dostep"<<endl;
 25.     else cout<<"Bledne haslo"<<endl;
 26.  
 27.     while(podane!=haslo)
 28.     {
 29.         cout<<"Podaj poprawne haslo!"<<endl;
 30.         cin>>podane;
 31.  
 32.     }
 33.  
 34. do
 35. {
 36.     int n;
 37.     cout<<"Podaj ilosc elementow tablicy: ";
 38.     cin>>n;
 39.  
 40.     int T[n];
 41.     wpisz(T,n);
 42.    // wypisz(T,n);
 43.  
 44.     cout<<endl<<endl<<endl;
 45.     cout<<"-------MENU--GLOWNE-------"<<endl;
 46.     cout<<"--------------------------"<<endl;
 47.     cout<<"1. Sortowanie babelkowe."<<endl;
 48.     cout<<"2. Sortowanie przez wstawianie."<<endl;
 49.     cout<<"3. Sortowanie przez wybor."<<endl;
 50.     cout<<"4. Sortowanie przez zliczanie."<<endl;
 51.     cout<<"5. Wyjscie"<<endl;
 52.     cout<<"--------------------------"<<endl;
 53.  
 54.     char wybor;
 55.     wybor=getch();
 56.     cout<<"Wybrano opcje: "<<wybor<<endl<<endl;
 57.  
 58.     cout<<endl;
 59.  
 60.     switch (wybor)
 61.     {
 62.         case '1':
 63.         {
 64.             cout<<"Sortowanie babelkowe:"<<endl<<endl;
 65.             double start=clock();
 66.  
 67.             bombelki(T,n);
 68.  
 69.             double stop=clock();
 70.             double wynik= (stop-start)/CLOCKS_PER_SEC;
 71.             cout<<"Sortowanie trwalo: "<<wynik<<endl;
 72.             //wypisz(T,n);
 73.             break;
 74.         }
 75.  
 76.         case '2':
 77.         {
 78.             cout<<"Sortowanie przez wstawianie."<<endl;
 79.             double start=clock();
 80.             wstawianie(T,n);
 81.             double stop=clock();
 82.             double wynik= (stop-start)/CLOCKS_PER_SEC;
 83.             cout<<"Sortowanie trwalo: "<<wynik<<endl;
 84.            // wypisz(T,n);
 85.             break;
 86.         }
 87.  
 88.         case '3':
 89.         {
 90.             cout<<"Sortowanie przez wybor."<<endl;
 91.             double start=clock();
 92.             przezwybor (T,n);
 93.             double stop=clock();
 94.             double wynik= (stop-start)/CLOCKS_PER_SEC;
 95.             cout<<"Sortowanie trwalo: "<<wynik<<endl;
 96.             //wypisz(T,n);
 97.             break;
 98.         }
 99.  
 100.         case '4':
 101.         {
 102.             cout<<"Sortowanie przez zliczanie"<<endl;
 103.             double start=clock();
 104.             zliczanie(T,n);
 105.             double stop=clock();
 106.             double wynik= (stop-start)/CLOCKS_PER_SEC;
 107.             cout<<"Sortowanie trwalo: "<<wynik<<endl;
 108.             //wypisz(T,n);
 109.             break;
 110.         }
 111.  
 112.         case '5':
 113.         {
 114.             cout<<"KONIEC"<<endl<<endl;
 115.             exit(0);
 116.         }
 117.         default:
 118.             cout<<"Brak opcji w menu"<<endl;
 119.     }
 120.  
 121.  
 122.     cout<<"\n \nCzy chesz jeszcze raz?";
 123.     kolejne=getch();
 124.     system("cls");
 125.  
 126. }
 127. while (kolejne=='t');
 128.  
 129. cout<<"KONIEC"<<endl<<endl;
 130.  
 131.  
 132. return 0;
 133.  
 134. }
 135.  
 136.  
 137.  
 138. void wpisz(int tablica[], int n)
 139. {
 140.     srand(time(NULL));
 141.     for (int i=0; i<n; i++)
 142.     {
 143.         int los=rand()%(10);
 144.         tablica[i]=los;
 145.     }
 146. }
 147.  
 148. void wypisz(int tablica[], int n)
 149. {
 150.     cout<<endl<<"TABLICA"<<endl<<endl;
 151.     srand(time(NULL));
 152.     for (int i=0; i<n; i++)
 153.     {
 154.         cout<<tablica[i]<<"   ";
 155.     }
 156. }
 157.  
 158. void bombelki(int T[], int n)
 159. {
 160.     double pom;
 161.     for(int j=n-1; j>0; j--)
 162.         for(int i=0; i<j; i++)
 163.         if(T[i]>T[i+1])
 164.         {
 165.             pom=T[i];
 166.             T[i]=T[i+1];
 167.             T[i+1]=pom;
 168.         }
 169. }
 170.  
 171. void zliczanie (int T[], int n)
 172. {
 173.     int m=10;
 174.     int P[m+1]={0};
 175.     for (int i=0; i<n; i++) P[T[i]]++;
 176.     int k=0;
 177.     for (int i=0; i<m+1; i++)
 178.         for (int j=P[i]; j>=1; j--)
 179.     {
 180.         T[k]=i;
 181.         k++;
 182.     }
 183. }
 184.  
 185. void przezwybor (int T[], int n)        //n - ilość elementów do posortowania
 186. {
 187. int mn_index;                           //zmienna pomocnicza przechowująca indeks komórki
 188.                                         //z minimalną wartością
 189.   for(int i=0;i<n-1;i++)
 190.   {
 191.     mn_index = i;
 192.     for(int j=i+1;j<n;j++)              //pętla wyszukuje najmniejszy element w podzbiorze nieposortowanym
 193.     if(T[j]<T[mn_index])
 194.       mn_index = j;                     //zamiana elementu najmniejszego w podzbiorze z pierwszą pozycją nieposortowaną
 195.   swap(T[i], T[mn_index]);
 196.   }
 197. }
 198.  
 199. void wstawianie( int tab[],int n)
 200. {
 201.      int pom, j;
 202.      for(int i=1; i<n; i++)
 203.      {
 204.                                             //wstawienie elementu w odpowiednie miejsce
 205.              pom = tab[i];                  //ten element będzie wstawiony w odpowiednie miejsce
 206.              j = i-1;
 207.  
 208.                                             //przesuwanie elementów większych od pom
 209.              while(j>=0 && tab[j]>pom)
 210.              {
 211.                     tab[j+1] = tab[j];      //przesuwanie elementów
 212.                     --j;
 213.              }
 214.              tab[j+1] = pom;                //wstawienie pom w odpowiednie miejsce
 215.      }
 216. }
RAW Paste Data