SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 27th, 2020 106 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. https://api.ayho.vn/8854/gup2start/rest/brandAvatarReader/1.0.0/32
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9. {
 10.     "api": "primaryMembershipLevelGetList",
 11.     "version": "1.0.0",
 12.     "lang": "vi",
 13.     "tz_name": "Asia/Ho_Chi_Minh",
 14.     "tz_offset": "+07:00",
 15.     "request_time": "2020-02-27 21:44:26",
 16.     "response_time": "2020-02-27 21:44:26",
 17.     "status": "success",
 18.     "error_number": "0",
 19.     "error_code": "NO_ERROR",
 20.     "error_message": "No Error!",
 21.     "data": {
 22.         "levels": [
 23.             {
 24.                 "id": "6",
 25.                 "membership_level_code": "MPMBR",
 26.                 "membership_level_rank": "1",
 27.                 "membership_level_name": "Member",
 28.                 "membership_level_description": "",
 29.                 "membership_level_content": "Tích điểm MyPoint sau mỗi lần thanh toán, lên hạng Bạc nhanh chóng\r\nNhận được những món quà đặc biệt đến từ MyPoint",
 30.                 "membership_level_term_and_condition": "Điều kiện lên hạng\r\nKhách hàng đã mở và kích hoạt tài khoản thành công. Có số điểm tích lũy dưới 1.000.000 điểm\r\n\r\nĐiều kiện duy trì thẻ\r\nPhát sinh ít nhất 01 giao dịch trong vòng 12 tháng",
 31.                 "logo": "https://api.ayho.vn/8854/gup2start/rest/photoReader/1.0.0/DED7BB0AFB9EF7B4CE5334B8F623A7DF",
 32.                 "refresh_level_after_months_from_start_date": "12",
 33.                 "upgrade_when_counter_is_greater_or_equal": "2000000.000000",
 34.                 "upgrade_to_membership_level_id": "7",
 35.                 "downgrade_level_when_counter_is_less_than": "0.000000",
 36.                 "downgrade_to_membership_level_id": "6",
 37.                 "images": [
 38.                     {
 39.                         "type": "BACKGROUND",
 40.                         "caption": "",
 41.                         "image_url": "https://api.ayho.vn/8854/gup2start/rest/photoReader/1.0.0/6C24B6D9111A23351DBC90521F428E63"
 42.                     }
 43.                 ]
 44.             },
 45.             {
 46.                 "id": "7",
 47.                 "membership_level_code": "MPELITE",
 48.                 "membership_level_rank": "2",
 49.                 "membership_level_name": "Elite",
 50.                 "membership_level_description": "Elite",
 51.                 "membership_level_content": "",
 52.                 "membership_level_term_and_condition": "",
 53.                 "logo": "https://api.ayho.vn/8854/gup2start/rest/photoReader/1.0.0/2337C117360E1158DEA411782016CE35",
 54.                 "refresh_level_after_months_from_start_date": "12",
 55.                 "upgrade_when_counter_is_greater_or_equal": "8000000.000000",
 56.                 "upgrade_to_membership_level_id": "8",
 57.                 "downgrade_level_when_counter_is_less_than": "2000000.000000",
 58.                 "downgrade_to_membership_level_id": "6",
 59.                 "images": [
 60.                     {
 61.                         "type": "BACKGROUND",
 62.                         "caption": "",
 63.                         "image_url": "https://api.ayho.vn/8854/gup2start/rest/photoReader/1.0.0/ACB3D0913FCC3E6B7CED6ACC9CC85215"
 64.                     }
 65.                 ]
 66.             },
 67.             {
 68.                 "id": "8",
 69.                 "membership_level_code": "MPPREMIUM",
 70.                 "membership_level_rank": "3",
 71.                 "membership_level_name": "Premium",
 72.                 "membership_level_description": "Điều kiện lên hạng\r\nSố tiền tiêu dùng từ 80.000.000 VND trở lên\r\n\r\nĐiều kiện duy trì thẻ\r\nKhách hàng có tổng số tiền giao dịch từ 80.000.000 VND trở lên trong vòng 12 tháng liên tiếp.",
 73.                 "membership_level_content": "Lợi ích thành viên\r\n\r\nTích điểm MyPoint với tỉ lệ vượt trôi, tích lũy điểm siêu nhanh.\r\nMón quà đặc biệt đến từ MyPoint \r\nTận hưởng những ưu đãi giá trị từ đối tác trong hệ thống MyPoint\r\nHotline hỗ trợ riêng biệt, ưu tiên nhận sự trợ giúp\r\nƯu đãi đặc biệt dành tặng riêng cho thành viên tại mục "Ưu đãi của tôi"\r\nTận hưởng các ưu đãi đặc quyền từ MyPoint dành riêng cho thành viên hạng Vàng\r\nTrở thành một trong những người đầu tiên tham gia các chương trình, sự kiện đặc biệt đến từ MyPoint",
 74.                 "membership_level_term_and_condition": "",
 75.                 "logo": "https://api.ayho.vn/8854/gup2start/rest/photoReader/1.0.0/D435A87F9346476A46E786F4C05669B3",
 76.                 "refresh_level_after_months_from_start_date": "0",
 77.                 "upgrade_when_counter_is_greater_or_equal": "0.000000",
 78.                 "upgrade_to_membership_level_id": "8",
 79.                 "downgrade_level_when_counter_is_less_than": "8000000.000000",
 80.                 "downgrade_to_membership_level_id": "7",
 81.                 "images": [
 82.                     {
 83.                         "type": "BACKGROUND",
 84.                         "caption": "",
 85.                         "image_url": "https://api.ayho.vn/8854/gup2start/rest/photoReader/1.0.0/78B53925A46CA50D7ECE459641FD1C8E"
 86.                     }
 87.                 ]
 88.             }
 89.         ]
 90.     }
 91. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top