Guest User

Plugin Code

a guest
Jun 21st, 2018
95
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package me.iclicks.yok.main;
 2.  
 3. import org.bukkit.plugin.java.*;
 4. import org.bukkit.event.*;
 5. import org.bukkit.plugin.*;
 6. import me.iclicks.yok.kingdom.data.*;
 7. import me.iclicks.yok.kingdom.scoreboard.*;
 8. import org.bukkit.*;
 9. import me.iclicks.yok.kingdom.events.*;
 10. import org.bukkit.command.*;
 11. import me.iclicks.yok.kingdom.commands.family.*;
 12. import me.iclicks.yok.kingdom.commands.kingdom.*;
 13. import me.iclicks.yok.kingdom.commands.*;
 14. import java.util.List;
 15.  
 16. import org.bukkit.entity.*;
 17. import java.util.*;
 18. import com.sk89q.worldguard.bukkit.*;
 19.  
 20. public class Kingdom extends JavaPlugin implements Listener
 21. {
 22. public HashMap<String, Integer> bantime;
 23. public static Plugin pl;
 24. public static KingdomData KingdomD;
 25. public static InstellingenData InstellingenD;
 26. public static Object Version;
 27. public static Kingdom instance;
 28. public static List<String> wereldlist;
 29.  
 30. static {
 31. Kingdom.KingdomD = KingdomData.getInstance();
 32. Kingdom.InstellingenD = InstellingenData.getInstance();
 33. Kingdom.wereldlist = new ArrayList<String>();
 34. }
 35.  
 36. public Kingdom() {
 37. this.bantime = new HashMap<String, Integer>();
 38. }
 39.  
 40. public static Kingdom getInstance() {
 41. return Kingdom.instance;
 42. }
 43.  
 44. public void onEnable() {
 45. new ScoreboardManager();
 46. ScoreboardManager.getInstance().setScoreboardHandler(new ClientBoard());
 47. Bukkit.getServer().getPluginManager().registerEvents((Listener)this, (Plugin)this);
 48. Kingdom.Version = this.getDescription().getVersion();
 49. Bukkit.getServer().getPluginManager().registerEvents((Listener)new Chat(), (Plugin)this);
 50. Bukkit.getServer().getPluginManager().registerEvents((Listener)new Damage(), (Plugin)this);
 51. Bukkit.getServer().getPluginManager().registerEvents((Listener)new Join(), (Plugin)this);
 52. Bukkit.getServer().getPluginManager().registerEvents((Listener)new Quit(), (Plugin)this);
 53. Bukkit.getServer().getPluginManager().registerEvents((Listener)new Death(), (Plugin)this);
 54. Bukkit.getServer().getPluginManager().registerEvents((Listener)new Gui(), (Plugin)this);
 55. Bukkit.getServer().getPluginManager().registerEvents((Listener)new Place(), (Plugin)this);
 56. Bukkit.getServer().getPluginManager().registerEvents((Listener)new Break(), (Plugin)this);
 57. Bukkit.getServer().getPluginManager().registerEvents((Listener)new GUI(), (Plugin)this);
 58. Bukkit.getServer().getPluginManager().registerEvents((Listener)new Move(), (Plugin)this);
 59. this.getCommand("Create").setExecutor((CommandExecutor)new Create());
 60. this.getCommand("Invite").setExecutor((CommandExecutor)new Invite());
 61. this.getCommand("SetRole").setExecutor((CommandExecutor)new Role());
 62. this.getCommand("Leave").setExecutor((CommandExecutor)new Leave());
 63. this.getCommand("SetSpawn").setExecutor((CommandExecutor)new Teleport());
 64. this.getCommand("Disband").setExecutor((CommandExecutor)new Disband());
 65. this.getCommand("Kingdom").setExecutor((CommandExecutor)new KingdomHelp());
 66. this.getCommand("FCB").setExecutor((CommandExecutor)new YOK());
 67. this.getCommand("FreeCustomBuild").setExecutor((CommandExecutor)new YOK());
 68. this.getCommand("KingdomFCB").setExecutor((CommandExecutor)new YOK());
 69. this.getCommand("KDFCB").setExecutor((CommandExecutor)new YOK());
 70. this.getCommand("UnInvite").setExecutor((CommandExecutor)new UnInvite());
 71. this.getCommand("Spawn").setExecutor((CommandExecutor)new Spawn());
 72. this.getCommand("SetRank").setExecutor((CommandExecutor)new Rank());
 73. this.getCommand("KDReload").setExecutor((CommandExecutor)new Reload());
 74. this.getCommand("KDBoard").setExecutor((CommandExecutor)new Scoreboard());
 75. this.getCommand("Oorlog").setExecutor((CommandExecutor)new Oorlog());
 76. this.getCommand("Delete").setExecutor((CommandExecutor)new Delete());
 77. this.getCommand("Gui").setExecutor((CommandExecutor)new Gui());
 78. this.getCommand("Ask").setExecutor((CommandExecutor)new Ask());
 79. this.getCommand("FamilyCreate").setExecutor((CommandExecutor)new FamilyCreate());
 80. this.getCommand("FamilyInvite").setExecutor((CommandExecutor)new FamilyInvite());
 81. this.getCommand("FamilyUninvite").setExecutor((CommandExecutor)new FamilyUninvite());
 82. this.getCommand("FamilyLeave").setExecutor((CommandExecutor)new FamilyLeave());
 83. this.getCommand("Channel").setExecutor((CommandExecutor)new Channel());
 84. this.getCommand("Check").setExecutor((CommandExecutor)new Check());
 85. this.getCommand("List").setExecutor((CommandExecutor)new me.iclicks.yok.kingdom.commands.List());
 86. this.getCommand("FamilyDisband").setExecutor((CommandExecutor)new FamilyDisband());
 87. this.getCommand("SetPrefix").setExecutor((CommandExecutor)new Prefix());
 88. this.getCommand("Influence").setExecutor((CommandExecutor)new Influence());
 89. this.getCommand("Reset").setExecutor((CommandExecutor)new Reset());
 90. this.getCommand("Erkenning").setExecutor((CommandExecutor)new Erkenning());
 91. this.getCommand("Selector").setExecutor((CommandExecutor)new GUI());
 92. Kingdom.pl = (Plugin)this;
 93. Kingdom.KingdomD.setup(Kingdom.pl);
 94. Kingdom.KingdomD.getData().options().copyDefaults(true);
 95. Kingdom.KingdomD.saveData();
 96. Kingdom.InstellingenD.setup(Kingdom.pl);
 97. Kingdom.InstellingenD.getData().options().copyDefaults(true);
 98. Kingdom.InstellingenD.saveData();
 99. Kingdom.InstellingenD.getData().set("variabelen", (Object)"<oorlog>; <speler>; <kingdom>; <kleur>; <rank>; <prefix>; <influence aantal>; <influence max>; <kingdomprefix>; <region>; <regionkingdomkleur>; <erkenning>");
 100. Kingdom.InstellingenD.getData().set("Let op!", (Object)"DE VARIABELEN MOGEN NIET MET HOOFDLETTER EN KUNNEN NIET ALTIJD WORDEN GEBRUIKT (meeste enkel bij scoreboard)!");
 101. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.NoPermission", (Object)"&cHelaas is deze actie niet mogelijk.");
 102. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.NoPlayerFound", (Object)"&cDe ingevoerde spelernaam werd niet gevonden!");
 103. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Ask.Use", (Object)"&cGebruik: /Ask [Koning]!");
 104. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Ask.Successful.Zwerver", (Object)"&3De aanvraag is verzonden naar <speler>!");
 105. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Ask.Successful.King", (Object)"&3Je hebt een aanvraag ontvangen van &b<speler>&3!");
 106. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Ask.NoKing", (Object)"&cDeze speler is geen Koning!");
 107. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Ask.AlreadyKingdom", (Object)"&cJe zit al in een Kingdom!");
 108. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Channel.Current", (Object)"&6Je praat momenteel in: &7[&f<channel>&7]&6.");
 109. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Channel.Use", (Object)"&cGebruik: /channel join [channel]");
 110. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Channel.Kingdom", (Object)"&6Je hebt &7[&f<channel>&7]&6 gejoint!");
 111. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Channel.RP", (Object)"&6Je hebt &7[&f<channel>&7]&6 gejoint!");
 112. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Channel.GB", (Object)"&6Je hebt &7[&f<channel>&7]&6 gejoint!");
 113. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Channel.ALL", (Object)"&6Je hebt &7[&f<channel>&7]&6 gejoint!");
 114. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Channel.List", (Object)"&cKies uit: <channel> of RP");
 115. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Channel.ErrorKingdom", (Object)"&6Je moet hiervoor in een Kingdom zitten!");
 116. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Check.Use", (Object)"&cGebruik: /check [speler]");
 117. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Check.Successful", (Object)"&c<speler> &6zit in Kingdom &7[&f<kingdom>&7] &6en heeft de rang &7[&f<rank>&7]");
 118. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Create.AlreadyKingdom", (Object)"&cJe zit al in een Kingdom!");
 119. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Create.Use", (Object)"&cGebruik: /Create [Kingdom Naam] [Kleur]!");
 120. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Create.Successful", (Object)"&3Vanaf nu bent u de koning van &b<kingdom> &3!");
 121. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Create.AlreadyInKingdom", (Object)"&cJe bent al in een Kingdom!");
 122. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Create.AlreadyCreate", (Object)"&cDeze Kingdom is al aangemaakt!");
 123. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Delete.Use", (Object)"&cGebruik: /Delete [Kingdom] !");
 124. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Delete.Successful", (Object)"&3Je hebt de Kingdom nu verwijderd!");
 125. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Disband.Successful", (Object)"&3Je hebt je Kingdom nu verwijderd!");
 126. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Disband.ErrorKing", (Object)"&cJe moet de Koning zijn voor deze actie te kunnen uitvoeren!");
 127. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.FamilyCreate.AlreadyInFamily", (Object)"&cJe zit al in een Family!");
 128. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.FamilyCreate.Use", (Object)"&cGebruik: /FamilyCreate [Family Naam] [Prefix] !");
 129. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.FamilyCreate.Successful", (Object)"&3Je hebt zonet een family gemaakt!");
 130. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.FamilyCreate.AlreadyCreate", (Object)"&cDeze Family is al aangemaakt!");
 131. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.FamilyDisband.Successful", (Object)"&3Je hebt je Family nu verwijderd!");
 132. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.FamilyDisband.ErrorHead", (Object)"&cJe moet het hoofd van de family zijn voor deze actie te kunnen uitvoeren!");
 133. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.FamilyInvite.Use", (Object)"&cGebruik: /FamilyInvite [Speler] !");
 134. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.FamilyInvite.Successful.Head", (Object)"&3U heeft &b<speler> &3toegevoegt aan je Family!");
 135. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.FamilyInvite.Successful.Lid", (Object)"&3U bent toegevoegt door &b<speler> &3aan zijn/haar family!");
 136. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.FamilyInvite.AlreadyInFamily", (Object)"&cDeze speler zit al in een Family!");
 137. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.FamilyLeave.NoFamily", (Object)"&cJe zit niet in een Family!");
 138. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.FamilyLeave.ErrorHead", (Object)"&cJe kan je Family niet verlaten als Hoofd!");
 139. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.FamilyLeave.Successful", (Object)"&3U heeft de Family verlaten!");
 140. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.FamilyUnInvite.Use", (Object)"&cGebruik: /UnInvite [Speler] !");
 141. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.FamilyUnInvite.ErrorHead", (Object)"&cDe speler mag geen Koning zijn!");
 142. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.FamilyUnInvite.Successful.Head", (Object)"&3U heeft &b<speler> &3verwijderd uit je Kingdom!");
 143. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.FamilyUnInvite.Successful.Lid", (Object)"&3U bent door &b<speler> &3uit &b<kingdom>&3 gezet!");
 144. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.FamilyUnInvite.ErrorPlayer", (Object)"&cDeze speler zit niet in je Kingdom!");
 145. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Invite.Use", (Object)"&cGebruik: /Invite [Speler] !");
 146. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Invite.Successful.King", (Object)"&3U heeft &b<speler> &3toegevoegt aan je Kingdom!");
 147. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Invite.Successful.Burger", (Object)"&3U bent toegevoegt door &b<speler> &3aan &b<kingdom>&3!");
 148. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Invite.AlreadyInKingdom", (Object)"&cDeze speler zit al in een Kingdom!");
 149. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Leave.NoKingdom", (Object)"&cJe zit niet in een Kingdom!");
 150. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Leave.ErrorKing", (Object)"&cJe kan je Kingdom niet verlaten als Koning!");
 151. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Leave.Successful", (Object)"&3U heeft de Kingdom verlaten!");
 152. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Oorlog.Info", (Object)"&cJe hebt oorlog met <oorlog>!");
 153. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Oorlog.NoOorlog", (Object)"&cJe hebt geen oorlog!");
 154. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Oorlog.Start", (Object)"&cJe hebt een oorlog gestart tegen <oorlog>!");
 155. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Oorlog.Stop", (Object)"&cJe hebt de oorlog tegen <oorlog> be\u00ebndigd!");
 156. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Prefix.Use", (Object)"&c/SetPrefix [Prefix]!");
 157. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Prefix.Successful", (Object)"&3Je hebt de prefix van je kingdom aangepast naar &b<kingdomprefix>&3!");
 158. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Rank.Use", (Object)"&c/SetRank [Player] [Rank]!");
 159. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Rank.Successful", (Object)"&3Je hebt &b<speler>'s &3rank aangepast naar &b<rank>&3!");
 160. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Reload.Successful", (Object)"&3Je hebt de plugin reloaden!");
 161. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Reset.Use", (Object)"&c/reset [Player]!");
 162. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Reset.Successful", (Object)"&3Je hebt &b<speler> &3reset!");
 163. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Role.Use", (Object)"&c/SetRole [Player] [Role]!");
 164. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Role.Successful", (Object)"&3Je hebt de rol van &b<speler> &3aangepast naar &b<role>&3!");
 165. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Role.ErrorPlayer", (Object)"&cDeze speler zit niet in je Kingdom!");
 166. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Role.ErrorKing", (Object)"&cJe moet de Koning zijn voor deze actie te kunnen uitvoeren!");
 167. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Prefix.ErrorKing", (Object)"&cJe moet de Koning zijn voor deze actie te kunnen uitvoeren!");
 168. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Scoreboard.Aan", (Object)"&3Je hebt het scoreboard &baangezet&3!");
 169. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Scoreboard.Uit", (Object)"&3Je hebt het scoreboard &buitgezet&3!");
 170. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Teleport.Successful", (Object)"&.Je hebt de spawn van je Kingdom aangepast.");
 171. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.Teleport.ErrorKing", (Object)"&cJe moet de Koning van een Kingdom zijn om deze actie te kunnen uitvoeren!");
 172. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.UnInvite.Use", (Object)"&cGebruik: /UnInvite [Speler] !");
 173. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.UnInvite.ErrorKing", (Object)"&cDe speler mag geen Koning zijn!");
 174. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.UnInvite.Successful.King", (Object)"&3U heeft &b<speler> &3verwijderd uit je Kingdom!");
 175. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.UnInvite.Successful.Burger", (Object)"&3U bent door &b<speler> &3uit &b<kingdom>&3 gezet!");
 176. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Command.UnInvite.ErrorPlayer", (Object)"&cDeze speler zit niet in je Kingdom!");
 177. final List<String> help = (List<String>)Kingdom.InstellingenD.getData().getStringList("Message.Help");
 178. help.add("§b-------- §3\u265b KingdomFCB \u265b§b --------");
 179. help.add("§b/ask§f: Doe een aanvraag aan een Koning!");
 180. help.add("§b/channel§f: Channel info!");
 181. help.add("§b/create§f: Maak een Kingdom!");
 182. help.add("§b/delete§f: Verwijder een Kingdom!");
 183. help.add("§b/disband§f: Verwijder je Kingdom!");
 184. help.add("§b/erkenning§f: Erkenning informatie!");
 185. help.add("§b/influence§f: Influence informatie!");
 186. help.add("§b/invite§f: Voeg een zwerver toe aan");
 187. help.add("§fje Kingdom!");
 188. help.add("§b/familycreate§f: maak een family!");
 189. help.add("§b/familydisband§f: verwijder je family!");
 190. help.add("§b/familyinvite§f: voeg iemand toe aan je family!");
 191. help.add("§b/familyleave§f: leave een family!");
 192. help.add("§b/familyuninvite§f: haal iemand uit je family!");
 193. help.add("§b/gui§f: Kingdom info!");
 194. help.add("§b/kdreload§f: Reload de §lfiles§f!");
 195. help.add("§b/Kingdom§f: Bekijk de helpmessage!");
 196. help.add("§b/leave§f: Verlaat een Kingdom!");
 197. help.add("§b/oorlog (start/stop) (KD)§f: Oorlogsinstellingen!");
 198. help.add("§b/reset§f: Reset een speler!");
 199. help.add("§b/selector§f: kies!");
 200. help.add("§b/setrank§f: Pas iemand zijn rank aan!");
 201. help.add("§b/setrole§f: Pas iemand zijn rol aan!");
 202. help.add("§b/setprefix§f: Verander de prefix van je Kingdom!");
 203. help.add("§b/setspawn§f: Verander de spawn-");
 204. help.add("§fco\u00f6rdinaten van je Kingdom!");
 205. help.add("§b/spawn§f: ga naar de Kingdom spawn!");
 206. help.add("§b/uninvite§f: Verwijder iemand uit");
 207. help.add("§fje Kingdom");
 208. help.add("§b-------- §3\u265b KingdomFCB \u265b§b --------");
 209. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Help", (Object)help);
 210. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Event.Join", (Object)"&a<speler> &fheeft de server betreden");
 211. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Event.Quit", (Object)"&c<speler> &fheeft de server verlaten");
 212. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Event.Chat.!", (Object)"&8[!] &7[&5<prefix>&7] &7[<kleur><kingdom>&7] &7[&6<rank>&7] &f<speler>: <message>");
 213. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Event.Chat.#", (Object)"&8[#] &7[&5<prefix>&7] &7[<kleur><kingdom>&7] &7[&6<rank>&7] &f<speler>: <message>");
 214. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Event.Chat.Kingdom", (Object)"&8[<kleur><kingdom>&8] &7[&5<prefix>&7] &7[&6<rank>&7] &f<speler>: <message>");
 215. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Event.Chat.RP", (Object)"&8[RP] &7[&5<prefix>&7] &7[<kleur><kingdom>&7] &7[&6<rank>&7] &f<speler>: <message>");
 216. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Event.Chat.GB", (Object)"&8[GB] &7[&5<prefix>&7] &7[<kleur><kingdom>&7] &7[&6<rank>&7] &f<speler>: <message>");
 217. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Message.Event.Chat.ALL", (Object)"&8[ALL] &7[&5<prefix>&7] &7[<kleur><kingdom>&7] &7[&6<rank>&7] &f<speler>: <message>");
 218. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("ScoreBoard.Update", (Object)true);
 219. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("ScoreBoard.Opgelet", (Object)"Er mogen geen 2 scores identiek hetzelfde zijn!");
 220. Kingdom.InstellingenD.getData().set("ScoreBoard.Opgelet", (Object)"Er mogen geen 2 scores identiek hetzelfde zijn!");
 221. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("ScoreBoard.Kingdom.Titel", (Object)" &f&lKingdom ");
 222. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("ScoreBoard.Zwerver.Titel", (Object)" &f&lKingdom ");
 223. final List<String> kingdomsize = (List<String>)Kingdom.InstellingenD.getData().getStringList("ScoreBoard.Kingdom.Scores");
 224. kingdomsize.add("&f ");
 225. kingdomsize.add("<kleur>Kingdom:");
 226. kingdomsize.add("&f <kingdom>");
 227. kingdomsize.add("&f ");
 228. kingdomsize.add("<kleur>Rank:");
 229. kingdomsize.add("&f <rank>");
 230. kingdomsize.add("&f ");
 231. kingdomsize.add("<kleur>Oorlog:");
 232. kingdomsize.add("&f <oorlog>");
 233. kingdomsize.add("&f ");
 234. kingdomsize.add("<kleur>GlobalRank:");
 235. kingdomsize.add("&f <prefix>");
 236. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("ScoreBoard.Kingdom.Scores", (Object)kingdomsize);
 237. final List<String> zwerversize = (List<String>)Kingdom.InstellingenD.getData().getStringList("ScoreBoard.Zwerver.Scores");
 238. zwerversize.add("&f ");
 239. zwerversize.add("&3Kingdom:");
 240. zwerversize.add("&f <kingdom>");
 241. zwerversize.add("&f ");
 242. zwerversize.add("&3Rank:");
 243. zwerversize.add("&f <rank>");
 244. zwerversize.add("&f ");
 245. zwerversize.add("&3Channel:");
 246. zwerversize.add("&c&f <channel>");
 247. zwerversize.add("&f ");
 248. zwerversize.add("&3GlobalRank:");
 249. zwerversize.add("&f <prefix>");
 250. Kingdom.InstellingenD.getData().set("variabelen", (Object)"<oorlog>; <speler>; <kingdom>; <kleur>; <rank>; <prefix>; <influence aantal>; <influence max>");
 251. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("ScoreBoard.Zwerver.Scores", (Object)zwerversize);
 252. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Influence.enable", (Object)true);
 253. final List<String> blocked = (List<String>)Kingdom.InstellingenD.getData().getStringList("Blocked blocks");
 254. blocked.add("golden_apple");
 255. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Blocked blocks", (Object)blocked);
 256. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Selector.enable.command", (Object)true);
 257. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Selector.enable.onmove", (Object)true);
 258. final List<String> openkingdomlist = (List<String>)Kingdom.InstellingenD.getData().getStringList("Selector.OpenKingdomList");
 259. openkingdomlist.add("vul hier een kingdom in");
 260. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Selector.OpenKingdomList", (Object)openkingdomlist);
 261. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Selector.OpenKingdomItemId", (Object)331);
 262. final List<String> world = (List<String>)Kingdom.InstellingenD.getData().getStringList("Werelden");
 263. world.add("world");
 264. Kingdom.InstellingenD.getData().addDefault("Werelden", (Object)world);
 265. Kingdom.InstellingenD.saveData();
 266. Kingdom.wereldlist = (List<String>)Kingdom.InstellingenD.getData().getStringList("Werelden");
 267. final List<String> KingdomList = (List<String>)Kingdom.KingdomD.getData().getStringList("KingdomList");
 268. KingdomList.add("Zwerver");
 269. Kingdom.KingdomD.getData().addDefault("KingdomList", (Object)KingdomList);
 270. Kingdom.KingdomD.saveData();
 271. Bukkit.getServer().getScheduler().scheduleSyncRepeatingTask((Plugin)this, (Runnable)new Runnable() {
 272. @Override
 273. public void run() {
 274. if (Bukkit.getOnlinePlayers().size() > 0) {
 275. ScoreboardManager.getInstance().doUpdate();
 276. }
 277. for (final Player p : Bukkit.getOnlinePlayers()) {
 278. final String Kleur = Kingdom.KingdomD.getData().getString("Kingdoms." + Kingdom.KingdomD.getData().getString("Players." + p.getUniqueId() + ".Kingdom") + ".Kleur").replaceAll("&", "§");
 279. if (Kingdom.KingdomD.getData().getString("Players." + p.getUniqueId() + ".Family").equalsIgnoreCase("Wees")) {
 280. p.setPlayerListName(String.valueOf(Kleur) + p.getName());
 281. p.setDisplayName(String.valueOf(Kleur) + p.getName());
 282. }
 283. else {
 284. p.setPlayerListName("§f[§2" + Kingdom.KingdomD.getData().getString("Players." + p.getUniqueId() + ".Family") + "§f] " + Kleur + p.getName());
 285. p.setDisplayName(String.valueOf(Kingdom.KingdomD.getData().getString(new StringBuilder("Players.").append(p.getUniqueId()).append(".Family").toString())) + Kleur + p.getName());
 286. }
 287. }
 288. }
 289. }, 0L, 300L);
 290. Bukkit.getServer().getScheduler().scheduleSyncRepeatingTask((Plugin)this, (Runnable)new Runnable() {
 291. @Override
 292. public void run() {
 293. Kingdom.KingdomD.saveData();
 294. }
 295. }, 0L, 200L);
 296. Bukkit.getServer().getScheduler().scheduleSyncRepeatingTask((Plugin)this, (Runnable)new Runnable() {
 297. @Override
 298. public void run() {
 299. for (final Player p : Bukkit.getOnlinePlayers()) {
 300. Kingdom.KingdomD.getData().set("Players." + p.getUniqueId() + ".Time.Seconden", (Object)(Kingdom.KingdomD.getData().getInt("Players." + p.getUniqueId() + ".Time.Seconden") + 1));
 301. if (Kingdom.KingdomD.getData().getInt("Players." + p.getUniqueId() + ".Time.Seconden") >= 60) {
 302. Kingdom.KingdomD.getData().set("Players." + p.getUniqueId() + ".Time.Seconden", (Object)(Kingdom.KingdomD.getData().getInt("Players." + p.getUniqueId() + ".Time.Seconden") - 60));
 303. Kingdom.KingdomD.getData().set("Players." + p.getUniqueId() + ".Time.Minuten", (Object)(Kingdom.KingdomD.getData().getInt("Players." + p.getUniqueId() + ".Time.Minuten") + 1));
 304. final Boolean Influence = Kingdom.InstellingenD.getData().getBoolean("Influence.enable");
 305. if (Influence) {
 306. final int InfluenceAantal = Kingdom.KingdomD.getData().getInt("Players." + p.getUniqueId() + ".Influence.Aantal");
 307. final int InfluenceMax = Kingdom.KingdomD.getData().getInt("Players." + p.getUniqueId() + ".Influence.Max");
 308. if (InfluenceAantal <= InfluenceMax) {
 309. Kingdom.KingdomD.getData().set("Players." + p.getUniqueId() + ".Influence.Aantal", (Object)(InfluenceAantal + 1));
 310. }
 311. }
 312. if (Kingdom.KingdomD.getData().getInt("Players." + p.getUniqueId() + ".Time.Minuten") != 60) {
 313. continue;
 314. }
 315. Kingdom.KingdomD.getData().set("Players." + p.getUniqueId() + ".Time.Minuten", (Object)(Kingdom.KingdomD.getData().getInt("Players." + p.getUniqueId() + ".Time.Minuten") - 60));
 316. Kingdom.KingdomD.getData().set("Players." + p.getUniqueId() + ".Time.Uren", (Object)(Kingdom.KingdomD.getData().getInt("Players." + p.getUniqueId() + ".Time.Uren") + 1));
 317. if (Kingdom.KingdomD.getData().getInt("Players." + p.getUniqueId() + ".Time.Uren") != 24) {
 318. continue;
 319. }
 320. Kingdom.KingdomD.getData().set("Players." + p.getUniqueId() + ".Time.Uren", (Object)(Kingdom.KingdomD.getData().getInt("Players." + p.getUniqueId() + ".Time.Uren") - 24));
 321. Kingdom.KingdomD.getData().set("Players." + p.getUniqueId() + ".Time.Dagen", (Object)(Kingdom.KingdomD.getData().getInt("Players." + p.getUniqueId() + ".Time.Dagen") + 1));
 322. }
 323. }
 324. }
 325. }, 0L, 20L);
 326. }
 327.  
 328. public static WorldGuardPlugin getWorldGuard() {
 329. final Plugin plugin = Bukkit.getServer().getPluginManager().getPlugin("WorldGuard");
 330. if (plugin == null || !(plugin instanceof WorldGuardPlugin)) {
 331. return null;
 332. }
 333. return (WorldGuardPlugin)plugin;
 334. }
 335. }
RAW Paste Data