daily pastebin goal
49%
SHARE
TWEET

Core

a guest Nov 19th, 2017 46 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package sztucznainteligencja;
 2.  
 3. import java.util.Scanner;
 4.  
 5. public class Core {
 6.     public  double dlg=0D;//odległość pomiędzy miastami
 7.     private double sum; //liczba potrzebna do obliczenia dłg pierwiastka
 8.     private double minOdlg=10000;////zmienna potrzebna do wyliczenia minimalnej odległości
 9.     private int minOdlgIndx=-1;// zmienna służąca do namieżenia obiektu do którego jest najbliżej z punktu startowego
 10.  
 11.  
 12.  
 13.     Punkt  dana = new Punkt();
 14.     Scanner odczyt = new Scanner(System.in);
 15.     Punkt[] tablica = new Punkt [Main.MAX];
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.     public double length(Punkt  A,  Punkt B)//odleglosc miedzy wspolrzędnymi
 21.     {
 22.         sum= ((B.x -A.x)^2) +((B.y-A.y)^2);
 23.  
 24.         dlg=Math.sqrt(sum);
 25.  
 26.         return dlg;
 27.     }
 28.  
 29.     public void wyliczenie(Punkt tab[])//fkcja przyjmująca tablice obiektów typu pkt oraz obiekt typu pkt
 30.     {
 31.  
 32.         for(int i=0; i<Main.MAX;i++)
 33.         {
 34.  
 35.  
 36.             if(i != Punkt.AKTIndex && tab[i].nrKolejnosci==0)
 37.             {
 38.                 length(tab[Punkt.AKTIndex], tab[i]);//obliczenie odległości pomiędzy aktualnym punktem
 39.  
 40.                 if(dlg<minOdlg)
 41.                 {
 42.                     minOdlg=dlg;
 43.                     minOdlgIndx=i;
 44.                 }
 45.                 tab[minOdlgIndx].nrKolejnosci=tab[Punkt.AKTIndex].nrKolejnosci+1;//pkt ktory jest najblizej zyskuje kolejny index
 46.                                                                                 //przez co będzie pomijany w kolejnych iteracjach
 47.  
 48.                 Punkt.AKTIndex=minOdlgIndx;//ustawienie numeru kolejnego indeksu
 49.  
 50.                 Punkt.suma+=minOdlg;//zswumowanie drogi
 51.  
 52.  
 53.  
 54.             }
 55.         }
 56.         length(tab[Punkt.AKTIndex], tab[Punkt.pierwszyIndex]);//obliczenie odległości od ostatniego do 1 punktu
 57.         Punkt.suma+=dlg;
 58.  
 59.  
 60.  
 61.  
 62.     }
 63.  
 64.     public void dataSetting(Punkt tab[])
 65.     {
 66.  
 67.         System.out.println("Podaj proszę współrzędne  "+ Main.MAX + " punktów, przez które ma przejść algorytm komiwojażera");
 68.         for( int i=0; i<Main.MAX;i++)//pętla przypisująca współrzędne do pktu
 69.         {
 70.                 System.out.println("Punkt "+(i+1)+": ");
 71.  
 72.                 System.out.print("X: ");
 73.                 tab[i].x= odczyt.nextInt();
 74.  
 75.                 System.out.print("\tY: ");
 76.                 tab[i].y= odczyt.nextInt();
 77.         }
 78.         System.out.println("Podaj numer punktu który ma być ustawiony jako początkowy: ");
 79.         dana.ktoryPKT = odczyt.nextInt();//uzytkownik wybiera od którego pkt zaczyna
 80.         Punkt.AKTIndex=dana.ktoryPKT-1;//wybranie indeksu od którego zaczynamy
 81.         Punkt.pierwszyIndex=Punkt.AKTIndex;//zapisanie na stałe 1go punktu
 82.         tab[Punkt.AKTIndex].nrKolejnosci=1;// identyfikacja  punktu aktualnie jest punktem początkowym w danej iteracji
 83.  
 84.  
 85.     }
 86. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top