daily pastebin goal
69%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 17th, 2017 45 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5.  
 6. namespace _1DV402.S2.L04
 7. {
 8.     class SecretNumber
 9.     {
 10.         // Public  fält
 11.         //Lagrar information om hur många gissningar (7) som maximalt får göras av det hemliga talet.
 12.         public const int MaxNumberOfGuesses = 7;
 13.  
 14.         // Privata fält
 15.         private int _count; //antal gissningar som gjorts av det hemliga talet.
 16.         private int _secretNumber;   // lagrar ett slumptal mellan 1 och 100.
 17.  
 18.         // Skapar ett objekt med hjälp av en konstruktor.
 19.         public SecretNumber(int secretNumber, int count)
 20.         {
 21.             _count = count;
 22.             _secretNumber = secretNumber;
 23.         }
 24.  
 25.         // Konstruktor
 26.         public SecretNumber()
 27.         {
 28.             Initialize();
 29.         }
 30.  
 31.         // slumpa fram ett heltal
 32.         public void Initialize()
 33.         {
 34.             Random random = new Random();
 35.             _secretNumber = random.Next(1, 101);
 36.             _count = 0;
 37.         }
 38.  
 39.         // Anropas för att göra en gissning av det hemliga talet.
 40.         public bool MakeGuess(int number)
 41.         {
 42.             _count++;
 43.  
 44.             if (_count > MaxNumberOfGuesses)
 45.             {
 46.                 throw new Exception();
 47.                
 48.             }
 49.            
 50.            
 51.            
 52.            
 53.  
 54.             if (number > _secretNumber)
 55.             {
 56.                 Console.WriteLine("{0} är för högt. Du har {1} gissningar kvar.", number, MaxNumberOfGuesses - _count);
 57.  
 58.             }
 59.  
 60.             else if (number < _secretNumber)
 61.             {
 62.                 Console.WriteLine("{0} är för lågt. Du har {1} gissningar kvar.", number, MaxNumberOfGuesses - _count);
 63.             }
 64.  
 65.             else
 66.             {
 67.                 Console.WriteLine("Du gissade rätt!!!{0} Du klarade det på {1} försöket.", _secretNumber, _count);
 68.  
 69.             }
 70.             if (_count == MaxNumberOfGuesses)
 71.             {
 72.                 Console.WriteLine("Det hemliga talet var {0}!", _secretNumber);
 73.  
 74.             }
 75.  
 76.             return (number == _secretNumber);
 77.         }
 78.  
 79.     }
 80. }
RAW Paste Data
Top